profil

Fizyka

(26)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Wpływ promieniowania jądrowego na organizmy żywe.

Poszczególne nuklidy promieniotwórcze różnią się okresem półrozpadu, a także ilościami które po wchłonięciu przez oddychanie lub przez przewód pokarmowy mogą być odłożone w różnych narządach ciała oraz szybkością wydalania ich z organizmu. W celu...

poleca83%

Promieniowanie rentgenowskie

Promieniowanie rentgenowskie w wielu krajach nazywane promieniowaniem X lub promieniami X jest to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego...

poleca84%

Cząstki Elementarne

CZĄSTKI ELEMENTARNE, obiekty, których istnienie i wzajemne oddziaływanie pozwala wyjaśnić formy występowania i zachowania się materii. W węższym znaczeniu do cząstek elementarnych zalicza się obiekty nie mające struktury wewn.: leptony, kwarki...

poleca83%

Elektrownie jądrowe - zalety i wady

Kraje europejskie są w stanie wyprodukować więcej energii elektrycznej niż same potrzebują. Także w Polsce od jakiegoś czasu nie możemy narzekać na brak energii. Elektrownie nie pracują pełną parą. Zapas mocy polskich elektrowni ocenia się na ok....

poleca80%

Rozpad alfa, beta, gamma

Reakcje jądrowe polegają na przemianie wewnętrznej atomów, często prowadzącej do zmiany jednych pierwiastków w inne. Jądra atomowe mogą też różnić się w obrębie tego samego pierwiastka, tzn. przy takiej samej liczbie atomowej inna jest ich liczba...

poleca86%

Plusy i minusy elektrowni jądrowych

Plusy - Praktycznie niewyczerpalna ilość paliwa jądrowego - Niskie koszty produkcji energii elektrycznej. Dla porównania produkcja energii elektrycznej powstałej ze spalania gazu jest 10 razy droższa niż w przypadku produkcji energii w...

poleca76%

Promieniowanie alfa, beta, gamma

Promieniowanie alfa to rodzaj promieniowania jonizującego cechującego się małą przenikalnością. Promieniowanie alfa to strumień cząstek alfa. Cząstka alfa (helion) składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Ma ładunek dodatni i jest...

poleca85%

E=mc2 oraz deficyt (ubytek) masy

E=mc2 Zgodnie z teorią względności masa jest formą energii. Podczas wybuchów bomb atomowych maleńki ułamek masy jąder atomowych dostarcza ogromnej niszczycielskiej mocy. Masa wszystkich produktów rozszczepienia ciężkiego jądra jest...

poleca85%

Promieniowanie sztuczne

Ir?ne Joliot-Curie i Jean Frdric Joliot-Curie są odkrywcami zjawiska wytwarzania sie par elektron-pozyton z fotonów oraz sztucznej promieniotwórczości . Zjawisko te polega na zamianie (konwersji) fotonu w parę pozyton i elektron . Proces możliwy...

poleca85%
poleca85%

Wykorzystanie promieniowania jądrowego.

Wytwarzanie energii Wykorzystanie energii jądrowej do wytwarzania energii. Źródło energii jądrowej w niewielki sposób wpływa na środowisko naturalne człowieka oraz przyczynia się do czystego i niezawodnego wytwarzania energii, któremu...

poleca85%

Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe Odkąd odkryto energię elektryczną, zaczęto używać ją na coraz to większą i większą skale. Obecnie zapotrzebowanie na nią jest ogromne i przez to powietrze, wody, całe środowisko jest zatrute. Na dodatek kończą się nam paliwa...

poleca85%

Reakcje jądrowe

Jak wiecie z ostatniej lekcji reakcjami jądrowymi nazywamy reakcje w których na skutek trafienia jądra przez jakąś cząstkę dochodzi do zmian tego jądra. Przykładem reakcji jądrowej jest reakcja rozszczepienia , czyli rozpad promieniotwórczy...

poleca85%

Rodzaje reaktorów jądrowych

1. Klasyfikacja reaktorów jądrowych a) reaktory wodne ciśnieniowe PWR - stanowią one grupę reaktorów najczęściej stosowanych aktualnie w energetyce jądrowej. Pracują one w układzie 2-biegowym, gdzie obiekt pierwotny tworzą reaktor, wymiennik...

poleca85%

Budowa Jądra Atomowego.

(Ja to też mam w prezentacji. Jeżeli ktoś chce prezentacje. To prosze napiszcie dam wam cała.) 1. Atom (z gr. atomos, niepodzielny) – najmniejszy, niepodzielny metodami chemicznymi składnik materii. 2. Atom jest elektrycznie obojętny. W...

poleca85%

CERN

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN ( z francuskiego Centre Europēen pour la Recherche Nuclēaire) . Organizacja została powołana do badań jądrowych w roku 1953. Ośrodek badawczy jest położony w Meyrin koło Genewy ,pomiędzy Jeziorem...

poleca85%

Impuls elektromagnetyczny

Już podczas wybuchu pierwszej bomby atomowej stwierdzono - zgodnie z przewidywaniami fizyków - towarzyszący mu niezwykle oślepiający błysk światła, obecność masy neutronów oraz niezwykle intensywnych strumieni promieni gamma i promieniowania...

poleca85%

Czy budować w Polsce elektrownię atomową?

Pierwsze elektrownie atomowe powstały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, jednak ich głównym zadaniem nie było wytwarzanie prądu lecz produkcja wzbogaconego materiału rozszczepialnego do produkcji broni atomowej. W latach...

poleca85%

Energia jądrowa

Odkrycie w 1896 roku przez H. Becquerela promieniotwórczości było pierwszym krokiem w rozwoju energetyki jądrowej. W elektrowni jądrowej energię uzyskujemy nie ze spalania palin kopalnych, lecz z rozczepiania jąder atomowych. Kocioł zostaje...

poleca89%

Podstawowe wymagania oraz akty prawne w zakresie bezpieczeństwa jądrowego

1. Działania na rzecz ochrony środowiska wokół elektrowni mają na celu zapobieżenie przedostaniu się na zewnątrz elektrowni izotopów promieniotwórczych - zarówno podczas normalnej pracy jak i w przypadku potencjalnej awarii. Technologia...

poleca89%

Dlaczego lubie elektrownie jądrowe a jeszcze bardziej elektrownie wiatrowe?

Elektrownie to zakłady energetyczne wytwarzające energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii. Można je podzielić na 2 sposoby. Ze względu na wykorzystanie ciepła opadowego (elektrownie kondensacyjne i elektrociepłownie) i ze...

poleca88%

Energia nuklearna

ENERGIA JĄDROWA Energia jądrowa to rodzaj energii pozyskiwany przez rozszczepienie jąder atomowych. Nauka zajmująca się tym zjawiskiem to energetyka jądrowa. Energię tę pozyskuje się w elektrowniach jądrowych (reaktor jądrowy), w reaktorach...

poleca87%

Energetyka jądrowa - wiadomości wstępne.

Pierwszy reaktor jądrowy powstał w 1942 w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystywanie materiałów rozszczepialnych do pozyskiwania energi napotyka na liczne przeciwy grup związanych z ochroną środowiska najczęściej używają one argumentów: - możliwość...

poleca86%

Rola energii słonecznej - prezentacja

Praca znajduje się w załączniku w postaci Prezentacji Power Point.

poleca85%

Energetyka jadrowa. Bezpieczeństwo i składowanie odpadów.

Energetyka jądrowa – zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii z rozszczepienia ciężkich jąder pierwiastków (głównie uranu 235). Energię tę pozyskuje się głównie w wyniku rozszczepienia jąder atomowych w reaktorach...

poleca85%

Czy w Polsce powinny być reaktory jądrowe?

Moim zdaniem, budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest nieopłacalna i niebezpieczna dla zdrowia. Moja opinia nie jest bezpodstawna, ponieważ wiadomo, że Polska jest bardzo bogata w złoża węgla. Szacuję się, że posiadamy aż 4% zasobów tego...

Ciekawostki ze świata