profil

Metody badawcze fizyki

poleca 84% 1114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ważne pomiary z historii fizyki:
- Pomiar promienia Ziemi
- Pomiar szybkości światła
- Wyznaczenie stałej grawitacji
- Wyznaczenie ładunku elementarnego
- Pomiar średnicy jądra atomowego-cienka złotą folie zbombardowano cząstkami promieniowania. Na podstawie wyników tego doświadczenia Ernest Rutherford opracował model budowy atomy i oszacował długość jądra atomu złota

Nowoczesne wzorce-Układ SI
- Metr [m]
- Sekunda [s]
- Kilogram [kg]
- Amper [A]
- Kelwin [K]
- Mol [mol]
- Kandela [Cd]

Determinizm w mechanice klasycznej - pogląd które zakładał, że gdyby znać warunki początkowe, czyli prędkości i położenie ciał oraz oddziaływania (elektryczne, magnetyczne i grawitacyjne) jakim te ciała podlegają, a zasady dynamiki określają przyszłość i przeszłość układu.

Najważniejsze odkrycia dokonane dzięki tej teorii:
- Odkrycie Neptuna
- Odkrycie prawa zachowania energii
- Odkrycie teorii kinetycznej ciepła
- Odkrycie prawa elektryczności i magnetyzmu

Indeterminizm mechaniki kwantowej - przekonanie, że są takie zdarzenia, które zaistniały w sposób całkowicie niezależny od jakiegoś wcześniejszego stanu Wszechświata

Najważniejsze odkrycia dokonane dzięki tej teorii:
- zrozumienie własności cząstek, atomów, nuklidów, oddziaływań jądrowych i cząsteczkowych, zjawiska absorpcji, emisji, efekt nadprzewodnictwa, działanie laserów, narodziny i życie gwiazd.

Indukcja - sposób rozumowania polegający na dochodzeniu do praw ogólnych na podstawie obserwacji doświadczalnych ("od szczegółu do ogółu")

Dedukcja - sposób rozumowania polegający na logicznym wyciąganiu wniosków na podstawie założonego wcześniej skończonego zbioru przesłanek ("od ogółu do szczegółu")

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta