profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
poleca80%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca85%

Przykładowy biznes plan

Biznes plan serwisu komputerowego ?komp-fix? 1.Rodzaj działalności gospodarczej: biznes plan zawiera projekt otwarcia serwisu komputerowego o nazwie ?Komp-fix?. Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł oddać swój komputer do naprawy i...

poleca80%

Podstawy przedsiębiorczości - krótka ściąga, wybrane zagadnienia

Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb, cecha ludzkiego charakteru Osobowość to zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka; są dziedziczne ale także rozwijają się pod wpływem...

poleca84%
poleca85%

Popyt i podaż

POPYT wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi o określonych cenach w danym miejscu i czasie. Czynniki wpływające na popyt: - Dobra cena - Dochody konsumenta - Ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych) - Ceny dóbr komplementarnych...

poleca85%

Przykładowe CV

Życiorys zawodowy Dane osobowe Tadeusz Kowalski Warszawa ul.Radomska 21 27-200 Warszawa Tel. (041)234645765 E mail [email protected] Data urodzenia 23.05.1985r. Wykształcenie 2006 ? 2007...

poleca85%

Podatki i opłaty lokalne.

Podatki i opłaty lokalne. Konstrukcją prawną tych podatków reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.). Według tej ustawy do podatków lokalnych zaliczamy: 1. Podatek od nieruchomości....

poleca82%

Decyzje, faze podejmowania decyzji

Decyzja polega na wyborze jednego rozwiązania problemu spośród przynamniej dwóch dostępnych rozwiązań, np. pójście do szkoły lub pójście na wagary, decyzje musi podjąć uczeń, albo pójdzie do szkoły i czegoś się nauczy albo pójdzie na wagary i...

poleca84%

Biznes plan

praca w załączniku

poleca83%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca80%

Rola państwa w gospodarce rynkowej

Rola państwa w gospodarce rynkowej Rola państwa w gospodarce rynkowej Rok 1989 uznaje się za koniec gospodarki centralnie planowanej, która działała w oparciu o sprawiedliwy system podziału dóbr ekonomicznych i usług. Okazało się, że nie można...

poleca84%

Pojęcia ekonomiczne

Akcja - papier wartościowy, dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, z którego posiadania wynika prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Aukcja - sprzedaż, w której nabywcą danej rzeczy...

poleca85%

Rosnące dysproporcje miedzy krajami wysokorozwiniętymi i słabo rozwiniętymi są największym problem gospodarczym i politycznym oraz moralnym współczesnego świata. Czy bogate kraje są odpowiedzialne za biedę w Afryce?

Systematyczny wzrost liczby ludności świata powoduje wzrost zapotrzebowania na żywność. Obecna produkcja żywności gwarantuje każdemu mieszkańcowi Ziemi spożycie w ciągu doby ponad 3000 kcal, czyli obfite wyżywienie. Mimo to większość mieszkańców...

poleca87%

Protokołowanie. Rodzaje,budowa i zasady pisania protokołu.

1. Protokół: Protokół jest sprawozdaniem, sporządzanym w formie aktu, ustalając przebieg zdarzeń, stwierdzone fakty lub dokonane czynności. 2. Rodzaje protokołów: protokół zebrania - ma on na celu odtworzenie przebiegu zebrania, zawiera...

poleca80%

Przykład osoby przedsiębiorczej - praca

Z uwagi na to, iż osoba opisana w pracy nie jest osobą publiczną, pewne dane zostały ukryte. XXXXX jest dziś Naczelnikiem Punktu Obsługi Klienta Banku XXX w XXX. Wiele już osiągnęła i jest ze wszystkiego dumna i zadowolona. Pochodzi z rodziny o...

poleca85%

Andrew Warhol jako człowiek przedsiębiorczy

Przedsiębiorczym człowiekiem jest ta osoba, która osiąga na rynku sukces. Można powiedzieć, że przedsiębiorczość jest w pewnej mierze wrodzoną dyspozycyjnością psychiczną, jak też nabytą w wyniku nauki umiejętnością. Tak jak w innych dziedzinach...

poleca84%

Biznes plan kawiarenki internetowej.

no comen <bez komentarza>

poleca85%

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

SPÓŁKA-związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu. OSOBA FIZYCZNA-każdy człowiek od momentu poczęcia do śmierci. OSOBA PRAWNA-podmiot, który samodzielnie dysponuje swoim majątkiem i ponosi pełna odpowiedzialność...

poleca85%

Biznesplan domu przyjęć okolicznościowych

BIZNESPLAN Streszczenie Celem napisania tego biznes planu jest chęć otwarcia własnej działalności gospodarczej, a dokładnie firmy organizującej imprezy okolicznościowe, usług z zakresu cateringu oraz zaplecze hotelowe. Będziemy starać się...

poleca81%

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa muszą być w określony sposób zorganizowane i występować w ustalonej formie prawnej. Według systematyki opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny podstawowe formy...

poleca81%

Biznes plan

Biznes plan – jest specyficznym zbiorem ustaleń opisowych, analiz i prognoz, określających cele firmy oraz zadania i sposoby postępowania zmierzające do osiągnięcia tych celów w przyszłości, przy założonych uwarunkowanych gospodarczych, kadrach...

poleca81%

Bezrobocie - pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że...

poleca85%

Walter Elias Disney jako przykład osoby przedsiębiorczej

Walter Elias Disney urodził się 5 grudnia 1901 roku w Chicago. Był chłopcem o łagodnym charakterze, dzięki czemu nie wdawał się w konflikty. Już od dziecka był ciekawy świata, więc wyruszał ze swoim starszym bratem Royem na dalsze wyprawy. Tam...

poleca82%

Bariery w komunikacji międzyludzkiej

Komunikowanie, porozumienie się międzyludzkie. Komunikowanie jest procesem złożonym - przekazywaniem wiadomości pomiędzy ludźmi i wśród ludzi - za pośrednictwem symboli, którymi są słowa, sygnały pozawerbalne (np. wyraz twarzy, pozawerbalne...

poleca85%

Autoprezentacja

Witam naszą panią wicedyrektor i szanownych kolegów i koleżanki. Chciałabym w dniu dzisiejszym przekonać was co do mojej osoby. I chociaż wiem ,że na to składa się wiele czynników , których w tym przemówieniu zawrzeć się nie da , chcę spróbować....

poleca84%

Program do tworzenia Biznes Planu

KORZYSTANIE Z PROGRAMU JEST DARMOWE ZYCZE MILEGO UZYTKOWANIA. NAUCZYCIELE MOGA TERAZ ZADAWAC WAM PISANIE PLANOW NA AKORD:) POZDRAWIAM PROGRAM JEST SPAKOWANY RAREM

poleca74%

Oferta, zapytanie o oferte

Oto przykładowe pisma: oferta, zapytanie o oferte i 2 pisma w załącznikach

poleca84%

Biznes Plan "czysciraczka"

Biznes Plan 1. Dane o firmie: Nazwa: „Czyśćirączka” Siedziba i lokal: Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 60, lok. 2 Tel/Fax: 730-12-13 http//: www.czysciraczka.pl Załozyciel: Katarzyna *** Przedmiot działalności: usługi sprzątająco-...

poleca85%

CV

Cirriculum Vitae DANE OSOBOWE: Imię i nazwisko: Mariusz Dąbrowski Adres: ul Jana Pawła II18/15, 66 – 470 Kostrzyn, woj. Lubuskie Telefon:...

poleca83%

Negocjacje

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolności bycia asertywnym (umiejętność mówienia "nie") i nastawienie na współpracę...

poleca70%

Przedstaw przykłady zachowań etycznych i nieetycznych, spotykanych we współczesnym świecie.

Na początku opiszę dwa przykłady zachowań nieetycznych, o których wiele mówiły i nadal mówią media. Są one dość brutalne i prawie niewiarygodne, a pochodzące ze skrajnych krańców dziedzin naszego życia; przykre tylko, że prawdziwe i tak bardzo...

poleca83%

Wady i zalety gospodarki rynkowej

WADY I ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej.Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.Charakteryzuje się tym, iż prawie...

poleca84%

Biznes Plan restauracji Relax

1. Restauracja "Relax" powstał w styczniu 2000 r. Rejon działania: Warszawa – Wola; osiedle „Floryda” ADRES: 02-495 Warszawa –Wola ul. Żabki 3 tel. 3199345 Liczba pracowników: 2 właścicieli, 2 kucharzy, 4 kelnerki. Godziny otwarcia:...

poleca85%

Przedsiebiorczosc

1. Przedsiębiorczość to cecha, lub sposób zachowania się przedsiębiorcy. Polega ona naprowadzeniu własnej działalności gospodarczej, ale przejawia się także w pracy na cudzy rachunek i rachunek życiu prywatnym. 2. Zachowanie się przedsiębiorcze...

poleca84%

Kryzys lat 90' i reformy Leszka Balcerowicza

Minęło 15 lat od dnia, w którym wicepremier i minister finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego ogłosił w Sejmie pakiet ustaw zwany później "planem Balcerowicza". Leszek Balcerowicz poprosił marszałka Sejmu Mikołaja Kozakiewicza o zwołanie...

poleca78%

Podstawy przedsiębiorczości - opracowanie

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Postawa przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza człowieka w społeczeństwie 2. Człowiek w gospodarce rynkowej 3. Prowadzenie działalności gospodarczej 4. Państwo i społeczeństwo w gospodarce rynkowej 5....

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca83%

Cena - pojęcie, jej funkcje, strategie cenowe, negocjacja cen, narzędzia polityki cen

Cena to ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem produktu; suma pieniędzy za którą oferujący produkt przedsiębiorca gotowy jest go sprzedać. Czynniki wpływające na poziom cen: -oczekiwania nabywców -istniejący na rynku popyt...

poleca83%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Podstawowe zagadnienia z przedsiębiorczości

Podstawowe zagadnienia z przedsiębiorczości I. Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej 1.1. Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej 1.1.1. Kto jest człowiekiem przedsiębiorczym? 1.1.2. Cechy człowieka przedsiębiorczego...

poleca83%

Analiza reklamy telewizyjnej, Plus "wielka wyprzedaż"

1) Opis reklamy: W reklamie występują cztery osoby: trzech mężczyzn i kobieta. Tłem reklamy jest salon firmowy plusa. Reklama przedstawia szkolenie pracowników, są to elegancko ubrane osoby w średnim wieku poważnie traktujące swoją pracę....

poleca83%

biznes plan restauracji Stokrotka

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym...

poleca82%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca83%

List motywacyjny na policjantkę

Kwilno 14.03.2010 Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu 95-100 Zgierz imie i nazwisko adres 90-001 Biała Tel. Kom....

poleca81%

Magazynowanie i przechowywanie żywności.

Racjonalne przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłużej cechy świeżości i zdatności do konsumpcji względnie przerobu. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone...

poleca83%

Biznesplan hotelu "Palace Hotel"

SPIS TREŚCI 1. Streszczenie 2. Opis przedsięwzięcia 2.1. Dane przedsiębiorstwa 2.1.1. Dane hotelu 2.1.2. Wspólnicy 2.1.3. Pozycja finansowa inwestora 2.2. Podstawowe cele działalności 2.3. Oferowane usługi 2.4....

poleca84%

List motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista

list motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista patrz załacznik!!!!!!!!!111

poleca81%

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

poleca82%

Biznes plan dyskoteki

Pragnę zaznaczyć iż ten biznes plan został ściągnięty z serwisu ściąga.pl i został lekko zmodyfikowany na biznes plan dyskoteki. BIZNES PLAN ? Dyskoteka ?BELWEDER? Spis treści: 1. Opis projektu....

poleca88%

Biznes plan - Biuro turystyczne

cały biznes plan jest w załączniku! Mam nadzieję że komuś się sprzyda 1. Opis przedsięwzięcia 1.1. Podstawowe cele 1.2. Możliwości i szanse rynkowe 1.3. Podstawowe zagrożenia 2. Profil przedsiębiorstwa 2.1. Informacje o...