profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

88 online
poleca82%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca80%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca83%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca84%

Przykładowy biznes plan

Biznes plan serwisu komputerowego ?komp-fix? 1.Rodzaj działalności gospodarczej: biznes plan zawiera projekt otwarcia serwisu komputerowego o nazwie ?Komp-fix?. Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł oddać swój komputer do naprawy i...

poleca84%

BIZNESPLAN

BIZNES PLAN Plan Przedsięwzięcia CEL: Uzyskanie kredytu na zakup ciągnika rolniczego URSUS 3512, by umożliwić rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa rolnego „KŁOSIK” IMIĘ I NAZWISKO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KREDYT:...

poleca84%

Proces produkcyjny

PROCES PRODUKCYJNY jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy...

poleca83%

Pojęcie i rodzaje rynku. Istota gospodarki rynkowej.

1.Rynek - ogół tranzakcji kupna i sprzedaży towarów i usług w wynniku których określone zostają ceny oraz ilość nabywanych i sprzedawanych towarów.Sprzedający oferując swoje dobra tworzą podaż.Nabywcy zaś chcąc je kupić reprezentują popyt na te...

poleca82%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca82%

Biznesplan hotelu "Palace Hotel"

SPIS TREŚCI 1. Streszczenie 2. Opis przedsięwzięcia 2.1. Dane przedsiębiorstwa 2.1.1. Dane hotelu 2.1.2. Wspólnicy 2.1.3. Pozycja finansowa inwestora 2.2. Podstawowe cele działalności 2.3. Oferowane usługi 2.4....

poleca85%

Historia Coca-Coli.

Historia Coca-Coli Coca-Cola jest to marka wynalezionego w 1886r. przez dra Johna S.Pembertona z Atlanty napoju orzeźwiającego. Wprawdzie skład brązowego płynu jest w 99 procentach rozszyfrowany, lecz dokładna receptura, nawet po przeszło stu...

poleca83%

Autoportret

Mój Autoportret Większości z nas ciężko pisać jest o osobie, ponieważ trudno oceniać nam samych siebie. Mimo wszystko postaram się po raz kolejny napisać coś o sobie i przełamać opór z tym związany. Jako młoda osoba mam dość typowe dla tego...

poleca83%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Porównanie ofert bankowych

Cała praca znajduje się z załączniku.

poleca83%

Curriculum Vitae-wzór CV

Praca została poprawiona. Na początku miała inną czcionkę i brakowało kilku szczegółów. Dostałam za nią 4. Za to powinno być 5 :)

poleca84%

Przedsiębiorstwo publiczne

PRZEDSIĘBIORSTWA PUBLICZNE Przedsiębiorstwa publiczne to firmy, które są własnością państwa (rolę właściciela mogą pełnić władze centralne lub lokalne), w tym również przedsiębiorstwa akcyjne, których większościowy pakiet akcji jest w...

poleca83%

Rodzaje spółek, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki...

poleca82%

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa; to, co, jak i dla kogo wytwarzać, wynika z...

poleca83%

List motywacyjny

Kowalska Elżbieta Rogóźno, dnia 01.08.2005r. xxxxx xx /xx xx – xxx Rogóźno Tel. (xxx) xx xxx xx...

poleca84%

Człowiek istota przedsiębiorcza

OSOBOWOŚĆ-zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka. Są one dziedziczone i rozwijają się pod wpływem otoczenia. Jedną z głównych cech osobowości jest temperament TEMPERAMENT-zespół względnie stałych właściwości...

poleca84%

Co wpływa na zmianę hierarchii potrzeb człowieka?

Potrzeba to stan braku lub inaczej stan niepokoju w jakim znajduje się człowiek. Stan ten może być usunięty po zaspokojeniu potrzeby. Amerykański psycholog, Abraham Maslow stwierdził, że każdy człowiek jest motywowany do działania przez pragnienie...

poleca83%

Biznes Plan

Marzanna Pacholczyk Zdzisława Ziomek Dariusz Wojnacki Marian Nerling Biznes Plan Koncepcja rozwoju firmy „Alfa” I. Streszczenie menedzerskie Zadaniem opracowanego biznes planu jest zwiększenie udziału produktów firmy „Alfa” na rynku...

poleca83%

Salon fryzjersko - kosmetyczny Bella

Wstęp: Zamiarem moim jest stworzenie salonu fryzjersko-kosmetycznego, któremu towarzyszyłyby elementy nowatorskie. Pomysł ten powstał przede wszystkim w wyniku obserwacji otoczenia. Wynika z nich, że na terenie gdzie chciałbym go...

poleca84%

List motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista

list motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista patrz załacznik!!!!!!!!!111

poleca84%

Pojęcia ekonomiczne

Akcja - papier wartościowy, dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, z którego posiadania wynika prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Aukcja - sprzedaż, w której nabywcą danej rzeczy...

poleca83%

Style kierowania

CZYM JEST KIEROWANIE? Najbardziej swobodne definicje "kierowania" określają ten typ aktywności jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Definicje bardziej złożone zwracają już uwagę na podstawowe elementy kierowania, a...