profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca83%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca80%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca82%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca84%

List motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista

list motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista patrz załacznik!!!!!!!!!111

poleca84%

Popyt, podaż, cena

1. RYNEK - całokształt transakcji zachodzących między kupującymi i sprzedającymi. 2. Elementy rynku: a) POPYT - zapotrzebowanie * potencjalny - chodzimy, szukamy, chcemy coś kupić * efektywny - zrealizowany b) PODAŻ c) CENA -...

poleca83%

Projekt Firmy (biznes plan) Prezentacja multimedialna

Biznes plan I. Informacje ogólne: Niniejszy projekt dotyczy otwarcia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego o nazwie "Mafijny Świat" dnia 16.06.2005r przy ulicy Dworskiej 15 w Olesznie. Umiejscowienie wynika z zapotrzebowania na lokale tego typu...

poleca74%

Oferta, zapytanie o oferte

Oto przykładowe pisma: oferta, zapytanie o oferte i 2 pisma w załącznikach

poleca84%

Zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych

Jedną z najważniejszych instytucji gospodarki rynkowej jest giełda. Jest to miejsce zawierania transakcji, których cena zależy bezpośrednio od podaży i popytu. Istnieje wiele rodzajów giełd – towarowa, walutowa, zbożowa. Giełda papierów...

poleca85%

Biznes plan. Restauracja Finezja.

Biznes plan. Każdy z nas marzy o tym, aby być właścicielem swojej dobrze prosperującej firmy dla wielu z nas młodych ludzi, jest to cel w życiu. Restauracja "Finezja" będzie oferowała tylko najlepsze domowe posiłki, o niezapomnianym...

poleca85%

Rodzaje, funkje banków, przedsiębiorczość, popyt podaż monopol prawo bankowe funkcje banków, funkcje NBP, podział banków

1.Człowiek przedsiębiorczy to człowiek zaradny życiowo, niezależny i samodzielny.To także człowiek twórczy, czyli taki który dąży do osiągnięcia ekonomicznego sukcesu i chce wprowadzić innowacje w życie. Nie zawsze ten kto prowadzi firmę jest jej...

poleca81%

Bezrobocie - pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że...

poleca83%

Receptura i inne pojęcia z przetwórstwa

Receptura jest podstawowym dokumentem technologicznym w produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Decyduje o składzie surowcowym wyrobu, jego wartości żywieniowej i cechach jakościowych. Stosowanie receptur zapewnia: -możliwość produkcji...

poleca85%

Biznes plan biuro turystyczne RELAX - praca w załączniku

BIURO TURYSTYCZNE „RELAX” sp. z o. o. Baranek Waldemar Grzelak Tomasz Jóskowiak Magdalena Józefiak Dorota Małecka Karolina Szymanowska Anna Wąsiewska Agata Wypychowska Barbara SPIS TREŚCI: 1. Opis przedsięwzięcia 1.1....

poleca85%

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

SPÓŁKA-związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu. OSOBA FIZYCZNA-każdy człowiek od momentu poczęcia do śmierci. OSOBA PRAWNA-podmiot, który samodzielnie dysponuje swoim majątkiem i ponosi pełna odpowiedzialność...

poleca85%

Biznes Plan

Biznes Plan Hurtownia warzyw i owoców ?Słonecznik? 1.Streszczenie Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na hurtowej sprzedaży warzyw i owoców. Inwestorem przedsięwzięcia będzie firma, która posiada odpowiednią...

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca85%

Przykładowy biznes plan

Biznes plan serwisu komputerowego ?komp-fix? 1.Rodzaj działalności gospodarczej: biznes plan zawiera projekt otwarcia serwisu komputerowego o nazwie ?Komp-fix?. Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł oddać swój komputer do naprawy i...

poleca82%

Decyzje, faze podejmowania decyzji

Decyzja polega na wyborze jednego rozwiązania problemu spośród przynamniej dwóch dostępnych rozwiązań, np. pójście do szkoły lub pójście na wagary, decyzje musi podjąć uczeń, albo pójdzie do szkoły i czegoś się nauczy albo pójdzie na wagary i...

poleca79%

Podatki i Ubezpieczenia - ściąga

obydwie ściągi znajdują się w załączniku oddzielnie podatki i oddzielnie są ubezpieczenia ściągi są pisane na podstawie książki "Podstawy przedsiębiorczości wyd. Nowa Era" Polecam ja dzięki nim napisałam sprawdzian na 5:)

poleca84%

Co wpływa na zmianę hierarchii potrzeb człowieka?

Potrzeba to stan braku lub inaczej stan niepokoju w jakim znajduje się człowiek. Stan ten może być usunięty po zaspokojeniu potrzeby. Amerykański psycholog, Abraham Maslow stwierdził, że każdy człowiek jest motywowany do działania przez pragnienie...

poleca79%

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych wchodzi w skład sprawozdania finansowego. Jego nazwa znana jest również jako sprawozdanie z przepływów pieniężnych, lub cash flow – z języka angielskiego. Jest on sporządzany przez osoby, które badają roczne...

poleca84%

Opracuj plan marketingowy dowolnie wybranego produktu rolniczego.

W planowaniu przedsiębiorstwa wyróżniające się znaczenie ma plan marketingu. Jest on uznany za ? kamień probierczy? skutecznego zarządzania i z tego względu jego opracowanie wymaga współdziałania inteligencji i talentu. Plan marketingu wytycza dla...

poleca82%

Biznes plan dyskoteki

Pragnę zaznaczyć iż ten biznes plan został ściągnięty z serwisu ściąga.pl i został lekko zmodyfikowany na biznes plan dyskoteki. BIZNES PLAN ? Dyskoteka ?BELWEDER? Spis treści: 1. Opis projektu....

poleca84%

Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej

Unia Europejska opiera się na trzech filarach: I. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa); w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i...

poleca84%

Co to jest spółdzielnia

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnie dzieli się na grupy, typy...

poleca81%

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

poleca82%

Międzynarodowa wymiana pracy gospodarczej

1. Przyczyny i korzyści wymiany międzynarodowej Wymiana międzynarodowa- sprzedaż towarów i usług w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb społ. Obrót handlu zagranicznego- suma eksportu i importu w danym okresie. Bilans handlu-różnica pomiędzy...

poleca83%

Globalizacja gospodarki.

Globalizacją gospodarki możemy nazwać tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929...

poleca81%

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa; to, co, jak i dla kogo wytwarzać, wynika z...

poleca82%

Cechy pieniądza:Funkcje pieniądza Gospodarka centralnie planowana Cechy gospodarki rynkowej Plan Balcerowicza

6.Cechy pieniądza: uznana wartośc, podzielność, powszechna akceptowalność, łatwa zdobywalność, trwałość a)jest towarem, b)jest szczególnym towarem, ponieważ stanowi powszechny ekwiwalent(posiada wartość użytkową, służy do wyrażania...

poleca88%

Protokołowanie. Rodzaje,budowa i zasady pisania protokołu.

1. Protokół: Protokół jest sprawozdaniem, sporządzanym w formie aktu, ustalając przebieg zdarzeń, stwierdzone fakty lub dokonane czynności. 2. Rodzaje protokołów: protokół zebrania - ma on na celu odtworzenie przebiegu zebrania, zawiera...

poleca82%

Biznes plan sklepu komputerowego

SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 1.1 Dane osobowe 1.2.Wykształcenie 1.3.Kwalifikacje zawodowe 1.4.Posiadane umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka...

poleca85%

Jak pisać życiorys? Jak napisać życiorys? Co zawrzeć w życiorysie? Układ życiorysu. CV

Co powinien zawierać dobrze napisany życiory zawodowy :. Dane personalne : Pisanie życiorysu zaczynamy zawsze od danych personalnych. Powinno z nich jasno wyniknąć, skąd jesteśmy i jak z nami można się skontaktować. Dane kontaktowe powinny być...

poleca82%

CV i list motywacyjny

CURRICULUM VITAE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Anna Kowalsik Adres zamieszkania: ul. Długa 89 22-901 Warszawa data urodzenia: 20.02.1971r. stan cywilny: panna telefon: 01-234-567 e-mail: [email protected] CEL:...

poleca82%

Praca

1.Praca jako wartość w życiu człowieka Praca – celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służace zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów: - celowej działalności(sama praca) -...

poleca83%

Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej

Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej WADY -Nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych -Nieefektywny system motywacyjny (Zdominowany przez państwową własność czynników produkcji system funkcjonowania gospodarki nie skłaniał jednostek...

poleca84%

List motywacyjny

Kowalska Elżbieta Rogóźno, dnia 01.08.2005r. xxxxx xx /xx xx – xxx Rogóźno Tel. (xxx) xx xxx xx...

poleca86%

Biznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna

Spis treści Streszczenie Charakterystyka Zakładu Opis produktu Rynek i działania rynkowe Proces produkcyjny Zarządzanie i personel Analiza finansowa Czynniki ryzyka i opłacalności Streszczenie Niniejszy biznes plan opracowany...

poleca84%

Pojęcia ekonomiczne

Akcja - papier wartościowy, dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, z którego posiadania wynika prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Aukcja - sprzedaż, w której nabywcą danej rzeczy...

poleca84%

Etyka pracodawcy w stosunku do pracownika

Podstawowe wartości moralne i etyczne wynikają z ogólnych norm etycznych. Zobowiązują one pracodawcę do przestrzegania praw człowieka dbania o godność danego zawodu. ETYKA – pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych...

poleca84%

List motywacyjny

list motywacyjny!

poleca70%

Przedstaw przykłady zachowań etycznych i nieetycznych, spotykanych we współczesnym świecie.

Na początku opiszę dwa przykłady zachowań nieetycznych, o których wiele mówiły i nadal mówią media. Są one dość brutalne i prawie niewiarygodne, a pochodzące ze skrajnych krańców dziedzin naszego życia; przykre tylko, że prawdziwe i tak bardzo...

poleca81%

Przykład konfliktu i jego rozwiązanie

Przykład konfliktu i jego rozwiązanie: Praca Elżbiety Nowak Anna Kowalska i Elżbieta Nowak od pięciu lat pracują w wielkiej firmie komputerowej NEOPULS, która znajduje się w czołówce najlepiej prosperujących firm w Warszawie. Wszyscy...

poleca81%
poleca81%

Pozabankowe instytucje finansowe.

Pozabankowe instytucje finansowe. - Firmy ubezpieczeniowe pozyskują środki finansowe ze sprzedaży osobom fizycznym i instytucjom polis, zapewniających świadczenia pieniężne w wypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych (np. choroby, pożaru,...

poleca83%

biznes plan restauracji Stokrotka

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym...

poleca84%

Polska w Unii Europejskiej, szanse i zagrożenia

Dnia 31 marca 1998 r. Polska wraz z czterema innymi krajami z Europy Środkowej i Wschodniej rozpoczęła negocjacje akcesyjne mające zaowocować przyjęciem nas do „europejskiej rodziny” jak samą siebie określa Unia Europejska. Po wielu staraniach i...

poleca84%

Biznes Plan - Serwis komputerowy

1.Rodzaj działalności gospodarczej: biznes plan zawiera projekt otwarcia serwisu komputerowego o nazwie „For-Servis”. Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł oddać swój komputer do...

poleca83%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca82%

Etyka w biznesie.

Etyka w biznesie jest nazwą ogólną dziedziny zajmującej się etycznym wymiarem działalności gospodarczej, spotyka się wiec nazwę etyka gospodarcza. Natomiast etyka w biznesie to całokształt kwestii dotyczących rzeczywistej etyczności biznesu,...