profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca81%

Arkusz spisu z natury - tabela dokument Word

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca84%

Negocjacje

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolności bycia asertywnym (umiejętność mówienia "nie") i nastawienie na współpracę...

poleca84%

Biznes plan.

w załączniku

poleca84%

Podatek co to jest ?

Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez...

poleca84%

Funkcje banku centralnego

1. Funkcje NBP: - jest bankiem emisyjnym- ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych w Polsce, sprawdza prawdziwość banknotów i niszczy zużyte - jest bankiem państwa- otrzymuje dochody z podatków i innych źródeł oraz dokonuje...

poleca84%

Budżet domowy

Praca w załączniku

poleca84%

Mierniki rozwoju gospodarczego.

Mierniki gospodarcze, spoleczne, demograficzne itd. - tabeleczka...

poleca84%

Biznesplan

BIZNES PLAN Chciałabym założyć sklep ogrodniczy. W okolicy w której mieszkam - Międzylesie jest dużo domów z ogródkami teraz wiosną prowadzone są w nich intensywne prace. Wszyscy mieszkańcy chcą aby ich ogródek wyglądał bardzo ładnie, aby...

poleca84%

Popyt, podaż, funkcje pieniądza

Krótka ściąga w załączniku

poleca83%

biznes plan restauracji Stokrotka

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym...

poleca84%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca84%

BiZneS-Plan .Naprawde bardzo dobry !! Wykonany starannie wszystko gra

STRESZCZENIE Celem projektu było sprawdzenie naszych umiejętności w rożnych sytuacjach. Postawionym nam zadaniem było ułożenie biznesplanu dowolnego przedsięwzięcia. Najlepszym pomysłem okazało się sporządzenie projektu firmy o nazwie „JOKER”,...

poleca84%

Główne nurty współczesnej ekonomii

Refleksja nad gospodarowaniem towarzyszy ludzkości właściwie od początków jej gospodarczej działalności. Początkowo były to jednak uwagi na marginesie innych rozważań; nie stanowiły odrębnej dyscypliny naukowej. Dopiero burzliwy rozwój gospodarki...

poleca84%

Jak osiągnąć sukces ?

Sukces oparty jest na biznesie. Opracowując plan biznesu należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to ważne narzędzie “sprzedaży” pomysłu potencjalnemu inwestorowi czy bankowi, będące siłą napędowa i drogowskazem przedsięwzięcia. Twórcy planu...

poleca84%

Życie i twórczość Feliksa Mendelsshona

DZIECIŃSTWO. Rodzicami naszego bohatera byli Abraham i Lea Mendelssohn-Bartholdy. Warto tu wspomnieć o historii tego nazwiska. Otóż byli rodziną żydowską, jednakże krótko po przyjściu na świat ich dzieci przyjęli chrzest i zostali katolikami...

poleca84%

Cytaty o pracy

1. Gdzie praca, pilność na straży, tam się bieda wejść nie waży. 2. Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca. 3. Im większa jest praca, tym są milsze znoje. 4. Jak praca dla chleba, tak modlitwa dla nieba. 5. Praca...

poleca84%

Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe - jest to jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub kilka osób, które razem mieszkają i wspólnie utrzymują się. Podstawowym warunkiem istnienia gospodarstwa domowego jest zarabianie pieniędzy przez przynajmniej jednego...

poleca84%

Formy przedsiębiorstw, podaż, popyt (ściąga)

Przedsiębiorstwo: to podstawowa jednostka gospodarcza, działająca w różnych dziedzinach: przemyśle, handlu, usługach, finansach, ma określoną organizację i znak towarowy. Formy przedsiębiorstw: własność osoby, lub rodziny, spółka, przedsiębiorstwo...

poleca84%

Międzynarodowa wymiana pracy gospodarczej

1. Przyczyny i korzyści wymiany międzynarodowej Wymiana międzynarodowa- sprzedaż towarów i usług w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb społ. Obrót handlu zagranicznego- suma eksportu i importu w danym okresie. Bilans handlu-różnica pomiędzy...

poleca83%

Podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego

PODSTAWOWE MIERNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO Wzrost gospodarczy określa wymierne skutki procesu powiększania zdolności wytwórczych kraju w danym okresie. Mierniki wzrostu gospodarczego: • produkt krajowy brutto(PKB): całkowita wartość dóbr i...

poleca83%

Ustrój komunistyczny

Przed transformacją systemowa w Polsce panował ustrój komunistyczny. Komunizm miał wiele wad, które przyczyniły się do jego upadku. Polskę za jego czasów dotknęła bieda a wiele mieszkańców otarło się o głód. Ustrój ten, cechował się ścisła...

poleca84%

Podstawowe typy systemów ekonomicznych

System rynkowy - to taki typ organizacji człowieka w którym koordynatorem procesów jest rynek a własność czynników produkcji ma charakter prywatny. System rynkowy ? jest systemem w którym ceny, warunki rynkowe, zyski i straty, bodźce i korzyści...

poleca82%

Bezrobocie - pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że...

poleca83%

Rodzaje banków i ich usługi bankowe

Rodzaje banków i ich usługi bankowe Definicja ogólna-bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów,...

poleca83%

Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce

Podmiot podejmujący i wykonujący zawodowo i we własnym imieniu działalność gospodarczą zwany jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą może być: osoba fizyczna, osoba prawna, nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. Za...

poleca84%

Jakie warunki należy spełnić by załorzyć własną firmę

Dla wielu ludzi, którzy nie boja się ryzyka i pokonywania trudności – założenie własnego przedsiębiorstwa jest szansa nie tylko na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia, ale przede wszystkim jest źródłem dochodów pozwalających na zaspokojenie...

poleca82%

Magazynowanie i przechowywanie żywności.

Racjonalne przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłużej cechy świeżości i zdatności do konsumpcji względnie przerobu. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone...

poleca84%

List motywacyjny - przedstawiciel handlowy

Do Dyrektora Firmy „Mrożonex” Ul. Podleśna 6 08-158 Werbkowice W związku z ofertą zamieszczoną przez Pana w Telewizji Kablowej Lublin zgłaszam chęć podjęcia pracy w charakterze przedstawiciela...

poleca82%

Podstawy przedsiębiorczości - krótka ściąga, wybrane zagadnienia

Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb, cecha ludzkiego charakteru Osobowość to zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka; są dziedziczne ale także rozwijają się pod wpływem...

poleca84%

budżet rodzinny - excel

wszystko jest w tablece excela.

poleca84%

Podanie o prace

Józefina Loreńska Koszalin 17.12.2001.r. ul. Cegielskiego 158A/666 73-007...

poleca84%

Autoportret

Mój Autoportret Większości z nas ciężko pisać jest o osobie, ponieważ trudno oceniać nam samych siebie. Mimo wszystko postaram się po raz kolejny napisać coś o sobie i przełamać opór z tym związany. Jako młoda osoba mam dość typowe dla tego...

poleca83%

Decyzje, faze podejmowania decyzji

Decyzja polega na wyborze jednego rozwiązania problemu spośród przynamniej dwóch dostępnych rozwiązań, np. pójście do szkoły lub pójście na wagary, decyzje musi podjąć uczeń, albo pójdzie do szkoły i czegoś się nauczy albo pójdzie na wagary i...

poleca84%

Pojęcie i rodzaje rynku. Istota gospodarki rynkowej.

1.Rynek - ogół tranzakcji kupna i sprzedaży towarów i usług w wynniku których określone zostają ceny oraz ilość nabywanych i sprzedawanych towarów.Sprzedający oferując swoje dobra tworzą podaż.Nabywcy zaś chcąc je kupić reprezentują popyt na te...

poleca83%

Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej

WADY - Nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych - Nieefektywny system motywacyjny (Zdominowany przez państwową własność czynników produkcji system funkcjonowania gospodarki nie skłaniał jednostek do angażowania własnego majątku w...

poleca83%

System podatkowy w Polsce

Podatki są najważniejszą forma dochodów współczesnych budżetów. Ordynacja podatkowa z 1997 roku definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa...

poleca84%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Pojęcie zarządzania

literaturze przedmiotu można spotkać dużą dowolność w definiowaniu pojęcia zarządzani. Niektóre sposoby pojmowania tego terminu są na tyle zaskakujące i oryginalne, a przy tym trafne, że warto je zaprezentować, mimo że nie pretendują do ujęć...

poleca83%

Spółki , ich charakterystyka

Spółka jest umownym związkiem osób i ich kapitałów stworzonym w celu prowadzenia działalności gospodarczej . W zależności od przepisów prawnych , jakim podlegają ,wyróżnia się spółki cywilne i handlowe . Spółki cywilne podlegają postanowieniom...

poleca83%

Katalog używek - alkohole, wyroby tytoniowe, narkotyki

1.ALKOHOL Opis: Podstawą wszystkich napojów alkoholowych jest alkohol etylowy, czyli etanol, o wzorze C2H5OH. Jest to związek organiczny, łatwo palny; bezbarwna ciecz, otrzymywana w procesie fermentacji cukrów lub syntetycznie. Historia: O...

poleca84%

Przykładowe CV - technik fizjoterapii

Curriculum Vitae Marcin Kapek Dane osobowe: Data urodzenia: 29 czerwca 1983 w Sieradzu Adres: 98-200 Sieradz, Bohaterów Września x/xx tel. xxx xxx xx xx, xxx xxx xxx e-mail: [email protected] Cel: Praca w zawodzie Technik...

poleca83%

List motywacyjny w sprawie pracy.

Joanna Nowak Hrubieszów, 15.07.2015...

poleca83%

Reklama

Reklama jest narzędziem, które umożliwia realizowanie funkcji marketingowych, wpływa na jednostki rynku, zjednuje je sobie i kreuje ich pozytywne opinie o produktach i firmie. W dzisiejszych czasach reklama dotyka niemal każdej dziedziny...

poleca83%

Ratuj swoje pliki

Ratuj swoje pliki Bezpieczeństwo danych jest złudne, ich niszczenie następuje powoli, często niezauważalnie ale nieubłaganie. Niestety zapewnienia jakie dają nam producenci związane z żywotnością płyt które rzekomo wytrzymują w zależnosci od...

poleca84%

Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej

Unia Europejska opiera się na trzech filarach: I. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa); w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i...

poleca83%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca84%

Kim chciałbym zostać w przyszłości?

W przyszłości chciałbym zostać spawaczem zawodowym. Podziwiam spawaczy, którzy wkładają wiele pracy i trudu w to, co robią. Wiem, że ten zawód nie należny do prostych, ale jestem nim jednak bardzo zafascynowany i wierze, że i ja zostanę kiedyś...

poleca83%

Typy osobowości

KLASA IC 31 osób Moją klasę ze względu na cechy charakteru można podzielić na : sangwiników, flegmatyków i choleryków. Melancholików żadnych nie zauważyłam. Sangwinicy - 17 osób Wykazują oni wyraźne cechy sangwiników , czyli:...

poleca83%

Aktywa trwałe i obrotowe

1.Aktywa- to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Dzielą się na aktywa trwałe i obrotowe....