profil

Podstawy przedsiębiorczości

(843)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca85%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca82%

Arkusz spisu z natury - tabela dokument Word

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca84%

Biznesplan - Pub

I Informacje wstępne 1. Streszczenie Prezentowany biznesplan został opracowany przez maturzystkę Liceum . Został sporządzony w celu zbadania opłacalności proponowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Spółka z o.o. Agnieszki xxxx zamierza...

poleca84%

Źródła finansowania

W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć. W przypadku większych inwestycji, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio dużymi zasobami problem jest dość jasny....

poleca84%

Mobilność zawodowa.

Mobilność zawodowa- polega na bieżącym monitorowaniu zmian zachodzących na rynku pracy i uzyskiwaniu takich kompetencji zawodowych, które są poszukiwane przez pracodawców. Cechy człowieka mobilnego: -umie klarownie wtrażać swoje oczekiwania i...

poleca84%

Mój wymarzony pracownik biurowy

Pracownik biurowy jest zawód jak wskazuje sama nazwa wykonywany w biurze. Jak każdy urzędnik ma określone obowiązki oraz swój image. Z racji, że dany człowiek jest silnie związany z kontaktem miedzy ludzkim musi on zachowywać dane cechy...

poleca84%

Polska w organizacjach międzynarodowych

Monika Halątka kl.IVd 1. NATO North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyngtonie 4...

poleca84%

Globalizacja gospodarcza - wady i zalety.

Chcemy czy nie chcemy, słowo „globalizacja” dociera do nas zewsząd, znaczy ono mniej wiecej tyle ile obejmowanie zasiegiem całego świata. Globalizacja w dzisiejszych czasach dotyka niemal każdej dziedziny życia. począwszy od odżywiania sie,...

poleca84%

Biznesplan

Biznesplan I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa: 1. Podstawowe cele działalności: - źródło utrzymania rodziny, - zaspokojenie własnych ambicji, - zdobycie doświadczenia córki, 2. Nazwa: ?Małe szczęście? 3....

poleca84%

Biznes plan sklepu komputerowego

SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 1.1 Dane osobowe 1.2.Wykształcenie 1.3.Kwalifikacje zawodowe 1.4.Posiadane umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka...

poleca84%

Praca

1.Praca jako wartość w życiu człowieka Praca – celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służace zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów: - celowej działalności(sama praca) -...

poleca84%

Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka

1. Prawo cywilne przyjmuje podział spółek na kapitałowe i osobowe: a) osobowe: - spółki reguowane przepisami kodeksu cywilnego: * cywilne, - spółki regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych: *...

poleca83%

Rodzaje działalności gospodarczych

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i...

poleca84%

Pisma handlowe

pisma handlowe, prezentacja

poleca84%

Magazynowanie i przechowywanie żywności.

Racjonalne przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłużej cechy świeżości i zdatności do konsumpcji względnie przerobu. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone...

poleca81%

Podstawy przedsiębiorczości - opracowanie

1. Postawa przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza człowieka w społeczeństwie 2. Człowiek w gospodarce rynkowej 3. Prowadzenie działalności gospodarczej 4. Państwo i społeczeństwo w gospodarce rynkowej 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu...

poleca84%

Inflacja

Wpływ inflacji na: Budżet rodzinny: Spadek wartości pieniądza zwany inflacją może odczuć każdy pracujący obywatel, zaraz po przebudzeniu się z sylwestrowej libacji. Wstajemy się wybieramy się do czynnego sklepu i z trwogą stwierdzamy, iż...

poleca84%

Biznes plan firmy budowlanej

Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia posiadamy dużą wiedzę i praktykę, służymy...

poleca84%

Biznes plan restauracji Stokrotka

I. STRESZCZENIE Naszym marzeniem było otwarcie własnego rodzinnego przedsiębiorstwa, lecz nie mieliśmy funduszy na jego zrealizowanie. Szansą okazał się dla nas spadek w wysokości 1 ml zł oraz nieruchomości o powierzchni 600m2. Podjęliśmy...

poleca83%

Czy jesteś przedsiębiorczy ? wymień cechy swojego charakteru odpowiadające takiej postawie.

Zgodnie z definicją, przedsiębiorczość jest to chęć i zdolność do podejmowania różnych zadań, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu i handlu. Osoba posiadająca znamię przedsiębiorczości musi zatem posiadać odpowiednie cechy charakteru i osobowości. Do...

poleca84%

Rodzaje banków i ich usługi bankowe

Definicja ogólna - bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów, definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki działalności. Do warunków...

poleca83%

Podanie o pracę

Ostrów Wielkopolski, dn. 13.02.2003r. Wiśniewska Marzena Ul. Piaskowa 39 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (062) 738 70 00 kom. 0 607 111 122...

poleca84%

Wady i zalety gospodarki rynkowej.

Gospodarka rynkowa opiera się na prywatnej własności, a rządzi nią prawo popytu i podaży. Jest to ważne by w pełni zrozumieć wady i zalety wynikające z gospodarki wolnorynkowej. Rynki konkurencyjne jak sama nazwa wskazuje działają na zasadzie...

poleca84%

Mierniki rozwoju gospodarczego.

Mierniki gospodarcze, spoleczne, demograficzne itd. - tabeleczka...

poleca82%

Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy Sporządzony dnia 03.11.2008 roku w Przedsiębiorstwie Handlowym ,,Plus?? w Kępnie ul. Nowej 32 z związku z przekazaniem wyposażenia biura. Zdający: Marian Niski ,zatrudniony na stanowisku...

poleca84%

Podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego

PODSTAWOWE MIERNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO Wzrost gospodarczy określa wymierne skutki procesu powiększania zdolności wytwórczych kraju w danym okresie. Mierniki wzrostu gospodarczego: • produkt krajowy brutto(PKB): całkowita wartość dóbr i...

poleca83%

Biznes plan szkoły języków obcych

Biznes plan znajduje sie w zalaczniku. Jest to biznes plan szkoły językowej. W planie nie ma wizji motta ani loga firmy.

poleca85%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca83%

Bezrobocie - pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że...

poleca84%

Spółki , ich charakterystyka

Spółka jest umownym związkiem osób i ich kapitałów stworzonym w celu prowadzenia działalności gospodarczej . W zależności od przepisów prawnych , jakim podlegają ,wyróżnia się spółki cywilne i handlowe . Spółki cywilne podlegają postanowieniom...

poleca84%

Komunikacja interpersonalna, pojęcie komunikacji i jej rodzaje, asertywność, język i style komunikowania się.

Komunikacja interpersonalna (z łaciny communicatio – rozmowa, wymiana, łączność), proces, podczas którego ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych (dźwięki, litery, słowa) informacji (komunikatów). Najprostszy model...

poleca84%

List motywacyjny w sprawie pracy.

Joanna Nowak Hrubieszów, 15.07.2015...

poleca84%

Reklama

Reklama jest narzędziem, które umożliwia realizowanie funkcji marketingowych, wpływa na jednostki rynku, zjednuje je sobie i kreuje ich pozytywne opinie o produktach i firmie. W dzisiejszych czasach reklama dotyka niemal każdej dziedziny...

poleca83%

Cena - pojęcie, jej funkcje, strategie cenowe, negocjacja cen, narzędzia polityki cen

Cena to ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem produktu; suma pieniędzy za którą oferujący produkt przedsiębiorca gotowy jest go sprzedać. Czynniki wpływające na poziom cen: -oczekiwania nabywców -istniejący na rynku popyt...

poleca84%

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa muszą być w określony sposób zorganizowane i występować w ustalonej formie prawnej. Według systematyki opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny podstawowe formy...

poleca83%

Etyka w biznesie.

Etyka w biznesie jest nazwą ogólną dziedziny zajmującej się etycznym wymiarem działalności gospodarczej, spotyka się wiec nazwę etyka gospodarcza. Natomiast etyka w biznesie to całokształt kwestii dotyczących rzeczywistej etyczności biznesu,...

poleca84%

Katalog używek - alkohole, wyroby tytoniowe, narkotyki

1.ALKOHOL Opis: Podstawą wszystkich napojów alkoholowych jest alkohol etylowy, czyli etanol, o wzorze C2H5OH. Jest to związek organiczny, łatwo palny; bezbarwna ciecz, otrzymywana w procesie fermentacji cukrów lub syntetycznie. Historia: O...

poleca84%

Reklama

REKLAMA Reklama: - Reklama jest narzędziem, które umożliwia realizowanie funkcji marketingowych, wpływa na jednostki rynku, zjednuje je sobie i kreuje ich pozytywne opinie o produktach i firmie. - Reklama jest działaniem...

poleca83%

Pojęcie procesu produkcyjnego i technologicznego.

Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie gotowego wyrobu z materiałów, półfabrykatów, części lub zespołów. Proces produkcyjny obejmuje proces technologiczny oraz działania pomocnicze,...

poleca84%

Biznesplan zakładu drobiarskiego

Zakład drobiarski „Złoty Kurczak” Opis przedsięwzięcia: Właściciel: Paweł Lenart, zamieszkały: 72-100 Goleniów, ul. Ziemiańska 3 Data urodzenia: 21.11.1988; wykształcenie: średnie. Planowana działalność: produkcja wyrobów drobiowych....

poleca83%

Podstawy przedsiębiorczości - krótka ściąga, wybrane zagadnienia

Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb, cecha ludzkiego charakteru Osobowość to zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka; są dziedziczne ale także rozwijają się pod wpływem...

poleca84%

Plan kariery

CZYM JEST DLA MNIE KARIERA? „ Żeby pytać o drogę trzeba wiedzieć, dokąd chce się iść” Kariera to droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo...

poleca84%

BiZneS-Plan .Naprawde bardzo dobry !! Wykonany starannie wszystko gra

STRESZCZENIE Celem projektu było sprawdzenie naszych umiejętności w rożnych sytuacjach. Postawionym nam zadaniem było ułożenie biznesplanu dowolnego przedsięwzięcia. Najlepszym pomysłem okazało się sporządzenie projektu firmy o nazwie „JOKER”,...

poleca83%

Miesięczny budżet gospodarstwa domowego

Rodzina - tak jak państwo i przedsiębiorstwa, musi planować swoje dochody i wydatki. Trudno podejmować decyzje dotyczące przyszłości rodziny nie wiedząc, ile mamy pieniędzy do dyspozycji i na co je przeznaczymy. Narzędziem planowania dochodów i...

poleca84%

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych wchodzi w skład sprawozdania finansowego. Jego nazwa znana jest również jako sprawozdanie z przepływów pieniężnych, lub cash flow – z języka angielskiego. Jest on sporządzany przez osoby, które badają roczne...

poleca84%

Formy przedsiębiorstw, podaż, popyt (ściąga)

Przedsiębiorstwo: to podstawowa jednostka gospodarcza, działająca w różnych dziedzinach: przemyśle, handlu, usługach, finansach, ma określoną organizację i znak towarowy. Formy przedsiębiorstw: własność osoby, lub rodziny, spółka, przedsiębiorstwo...

poleca84%

Badania statystyczne

1. Podstawowym kryterium podziału metod badań statystycznych jest liczba jednostek statystycznych objętych badaniem. Dzielimy je na 3 metody: - badania pełne (całkowite) - badania częściowe (niepełne) - szacunek statystyczny 2. Ze...

poleca84%

Przedsiębiorstwa, spółdzielnie- rodzaje i cechy

Przedsiebiorstwo panstwowe to jednostka gosp utworzona przez upowazniony do tego organ administracji panstwowej (ministerstwo, wojewoda) Cechy przedsiebiorstwa (odrebnosci) - organizacja- stanowi wydzielona z calosci gosp jednostke organiz....

Ciekawostki ze świata