profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
poleca83%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca83%

Receptura i inne pojęcia z przetwórstwa

Receptura jest podstawowym dokumentem technologicznym w produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Decyduje o składzie surowcowym wyrobu, jego wartości żywieniowej i cechach jakościowych. Stosowanie receptur zapewnia: -możliwość produkcji...

poleca83%

Makrootoczenie przedsiębiorstwa

1. Makrootoczenie- zjawiska, które wpływają na przedsiębiorstwo, podczas gdy ono same nie może ich zmienić. Makrootoczenie tworzy warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. 2. Otoczenie konkurencyjne- tworzą podmioty, które wpływają na...

poleca83%

Pieniądz i bankowość

PIENIĄDZ-powszechnie stosowany ekwiwalent(odpowiednik, równoważnik) towarów i usług, trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny. W sklepie wymienia się pieniądze na np. chleb, w tramwaju na przejazd, służy do regulacji...

poleca84%

Funkcje banku centralnego

1. Funkcje NBP: - jest bankiem emisyjnym- ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych w Polsce, sprawdza prawdziwość banknotów i niszczy zużyte - jest bankiem państwa- otrzymuje dochody z podatków i innych źródeł oraz dokonuje...

poleca85%

Przykładowy biznes plan

Biznes plan serwisu komputerowego "Komp-fix" 1. Rodzaj działalności gospodarczej: - biznes plan zawiera projekt otwarcia serwisu komputerowego o nazwie "Komp-fix". Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł oddać swój komputer do naprawy i...

poleca81%

Pozabankowe instytucje finansowe.

Pozabankowe instytucje finansowe. - Firmy ubezpieczeniowe pozyskują środki finansowe ze sprzedaży osobom fizycznym i instytucjom polis, zapewniających świadczenia pieniężne w wypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych (np. choroby, pożaru,...

poleca86%

Obliczanie wynagrodzenia

Powszechnie używanym terminem jeśli chodzi o wynagrodzenia jest płaca brutto. Podpisując umowę o pracę pracodawca w różny spoób określa właśnie nam tą płacę. Nie jest to jednak upragnione wynagradzownie, które pojawia się w końcu na naszym...

poleca81%

Gospodarka centralnie planowana

Żadne panstwo na świecie nie posiada idealnej gospodarki. Dlaczego? Bo ideałów nie ma. Jednak zauwarzyć można, że niemalże wszystkie kraje wybrały do realizacji gospodarkę rynkową. Jednak takie państwa jak Kuba czy Korea Północna trwają i...

poleca82%

Biznes plan sklepu komputerowego

SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 1.1 Dane osobowe 1.2.Wykształcenie 1.3.Kwalifikacje zawodowe 1.4.Posiadane umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka...

poleca80%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca88%

Biznes plan - Biuro turystyczne

cały biznes plan jest w załączniku! Mam nadzieję że komuś się sprzyda 1. Opis przedsięwzięcia 1.1. Podstawowe cele 1.2. Możliwości i szanse rynkowe 1.3. Podstawowe zagrożenia 2. Profil przedsiębiorstwa 2.1. Informacje o...

poleca86%

Protokołowanie - rodzaje, budowa i zasady pisania protokołu.

Protokół Protokół jest sprawozdaniem, sporządzanym w formie aktu, ustalając przebieg zdarzeń, stwierdzone fakty lub dokonane czynności. Rodzaje protokołów - protokół zebrania - ma on na celu odtworzenie przebiegu zebrania, zawiera...

poleca80%

Podatki i Ubezpieczenia - ściąga

obydwie ściągi znajdują się w załączniku oddzielnie podatki i oddzielnie są ubezpieczenia ściągi są pisane na podstawie książki "Podstawy przedsiębiorczości wyd. Nowa Era" Polecam ja dzięki nim napisałam sprawdzian na 5:)

poleca84%

Outsourcing

Definicja outsourcingu Outsourcing wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside -zewnętrzny i recourse –zasoby, zapasy, środki. Outsourcing oznacza przekazanie funkcji wykonywanej dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie...

poleca84%

Pojęcie, rodzaje i skutki wypadku przy pracy.

Pojęcie, rodzaje i skutki wypadku przy pracy.

poleca82%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca84%

budżet rodzinny - excel

wszystko jest w tablece excela.

poleca88%

Instytucje gospodarki rynkowej - załącznik

Rodzaje banków i usług bankowych 1. Bank – jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona zgodnie z ustawą, zajmująca się sprawami związanymi z funkcjonowaniem pieniądza w gospodarce. 2. Bankowość w Polsce: • Towarzystwo...

poleca79%

Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy Sporządzony dnia 03.11.2008 roku w Przedsiębiorstwie Handlowym ,,Plus?? w Kępnie ul. Nowej 32 z związku z przekazaniem wyposażenia biura. Zdający: Marian Niski ,zatrudniony na stanowisku...

poleca84%

Porównanie ofert bankowych

Cała praca znajduje się z załączniku.

poleca82%

BiZneS-Plan .Naprawde bardzo dobry !! Wykonany starannie wszystko gra

STRESZCZENIE Celem projektu było sprawdzenie naszych umiejętności w rożnych sytuacjach. Postawionym nam zadaniem było ułożenie biznesplanu dowolnego przedsięwzięcia. Najlepszym pomysłem okazało się sporządzenie projektu firmy o nazwie „JOKER”,...

poleca84%

Etyka pracodawcy w stosunku do pracownika

Podstawowe wartości moralne i etyczne wynikają z ogólnych norm etycznych. Zobowiązują one pracodawcę do przestrzegania praw człowieka dbania o godność danego zawodu. ETYKA – pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych...

poleca83%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca84%

Zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych

Jedną z najważniejszych instytucji gospodarki rynkowej jest giełda. Jest to miejsce zawierania transakcji, których cena zależy bezpośrednio od podaży i popytu. Istnieje wiele rodzajów giełd – towarowa, walutowa, zbożowa. Giełda papierów...

poleca85%

Autoprezentacja

Witam naszą panią wicedyrektor i szanownych kolegów i koleżanki. Chciałabym w dniu dzisiejszym przekonać was co do mojej osoby. I chociaż wiem ,że na to składa się wiele czynników , których w tym przemówieniu zawrzeć się nie da , chcę spróbować....

poleca84%

BIZNESPLAN

BIZNES PLAN Plan Przedsięwzięcia CEL: Uzyskanie kredytu na zakup ciągnika rolniczego URSUS 3512, by umożliwić rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa rolnego „KŁOSIK” IMIĘ I NAZWISKO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KREDYT:...

poleca84%

Proces innowacyjny, wdrażanie innowacji.

PLAN PRACY: 1. PROCES INNOWACYJNY 2. POSTĘP TECHNICZNY, INNOWACJE, BADANIA NAUKOWE - STRUKTURA PROCESU INNOWACJI 3. MODEL SPRZĘŻENIOWY PROCESU INNOWACYJNEGO 4. WDRAŻANIE INNOWACJI ADAM KAŁA SEMESTR V ZARZĄDZANIE FIRMĄ 1. Proces...

poleca83%

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Przedsiębiorstwo to niezależna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem ekonomicznym, techniczno-organizacyjnym i prawnym utworzona w celu trwałego...

poleca82%

Biznes plan.

w załączniku

poleca83%

Projekt Firmy (biznes plan) Prezentacja multimedialna

Biznes plan I. Informacje ogólne: Niniejszy projekt dotyczy otwarcia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego o nazwie "Mafijny Świat" dnia 16.06.2005r przy ulicy Dworskiej 15 w Olesznie. Umiejscowienie wynika z zapotrzebowania na lokale tego typu...

poleca84%

Metody wywierania wpływu na ludzi

Spis treści: 1. Wstęp 2. Reguły psychologiczne, na których opierają się techniki wywierania wpływu: - Reguła wzajemności - Reguła kontrastu - Reguła niedostępności - Reguła społecznego dowodu słuszności - Reguła lubienia i sympatii -...

poleca83%

List motywacyjny

list motywacyjny!

poleca80%

Wady i zalety gospodarki rynkowej.

Gospodarka rynkowa opiera się na prywatnej własności, a rządzi nią prawo popytu i podaży. Jest to ważne by w pełni zrozumieć wady i zalety wynikające z gospodarki wolnorynkowej. Rynki konkurencyjne jak sama nazwa wskazuje działają na zasadzie...

poleca83%

Analiza reklamy telewizyjnej, Plus "wielka wyprzedaż"

1) Opis reklamy: W reklamie występują cztery osoby: trzech mężczyzn i kobieta. Tłem reklamy jest salon firmowy plusa. Reklama przedstawia szkolenie pracowników, są to elegancko ubrane osoby w średnim wieku poważnie traktujące swoją pracę....

poleca83%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca83%

biznes plan restauracji Stokrotka

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym...

poleca83%

Polska w Unii Europejskiej, szanse i zagrożenia

Dnia 31 marca 1998 r. Polska wraz z czterema innymi krajami z Europy Środkowej i Wschodniej rozpoczęła negocjacje akcesyjne mające zaowocować przyjęciem nas do „europejskiej rodziny” jak samą siebie określa Unia Europejska. Po wielu staraniach i...

poleca69%

Przedstaw przykłady zachowań etycznych i nieetycznych, spotykanych we współczesnym świecie.

Na początku opiszę dwa przykłady zachowań nieetycznych, o których wiele mówiły i nadal mówią media. Są one dość brutalne i prawie niewiarygodne, a pochodzące ze skrajnych krańców dziedzin naszego życia; przykre tylko, że prawdziwe i tak bardzo...

poleca84%

Definicja i istota marketingu

T. Sztucki, w swojej książce zatytułowanej: Marketing. Sposób myślenia. System działania stwierdza, że „marketing jest zbiorem praktycznych działań polegających na stosowaniu odpowiednich metod i technik; marketing jest przede wszystkim sposobem...

poleca84%

Czy otwarcie polskiego rynku pracy dla obcokrajowców ma kożstny wpływ na polską gospodarkę?

Coraz bardziej zauważamy że nasze społeczeństwo się starzeje. Oznacza to, że przybywa ludzi w wieku po produkcyjnym, a liczba osób aktywnych zawodowo stale spada, co ma niekorzystny wpływ n naszą gospodarkę. Oznacza to także to, że coraz mniejsza...

poleca83%

Biznes plan szkoły języków obcych

Biznes plan znajduje sie w zalaczniku. Jest to biznes plan szkoły językowej. W planie nie ma wizji motta ani loga firmy.

poleca81%

Globalizacja gospodarcza - wady i zalety.

Chcemy czy nie chcemy, słowo „globalizacja” dociera do nas zewsząd, znaczy ono mniej wiecej tyle ile obejmowanie zasiegiem całego świata. Globalizacja w dzisiejszych czasach dotyka niemal każdej dziedziny życia. począwszy od odżywiania sie,...

poleca84%

Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw

FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Przedsiębiorstwo ? stanowi wyodrębnioną z gospodarki narodowej jednostkę gospodarczą, społeczno-techniczną utworzoną w celu trwałego, zarobkowego zaspokojenia potrzeb osób trzecich na rynku. Cechy...

poleca88%

List Motywacyjny

Może komyś sie przyda. Dostałem za niego wraz z CV 5.

poleca82%

CV i list motywacyjny

CURRICULUM VITAE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Anna Kowalsik Adres zamieszkania: ul. Długa 89 22-901 Warszawa data urodzenia: 20.02.1971r. stan cywilny: panna telefon: 01-234-567 e-mail: [email protected] CEL:...

poleca83%

Biznesplan hotelu "Palace Hotel"

1. Streszczenie 2. Opis przedsięwzięcia 2.1. Dane przedsiębiorstwa 2.1.1. Dane hotelu 2.1.2. Wspólnicy 2.1.3. Pozycja finansowa inwestora 2.2. Podstawowe cele działalności 2.3. Oferowane usługi 2.4. Forma...

poleca83%

Negocjacje

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolności bycia asertywnym (umiejętność mówienia "nie") i nastawienie na współpracę...

poleca87%

Biznes plan firmy krawieckiej

BIZNES PLAN DLA FIRMY KRAWIECKIEJ „CZAPECZKA” CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjno-usługowej „CZAPECZKA”. Biznes plan ma służy określeniu opłacalności zakładu. Zakład krawiecki będzie mieścił...