profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca81%

Arkusz spisu z natury - tabela dokument Word

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca83%

Biznes plan firmy budowlanej

Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia posiadamy dużą wiedzę i praktykę, służymy...

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca84%

Magazynowanie i przechowywanie żywności.

Racjonalne przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłużej cechy świeżości i zdatności do konsumpcji względnie przerobu. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone...

poleca84%

Podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego

PODSTAWOWE MIERNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO Wzrost gospodarczy określa wymierne skutki procesu powiększania zdolności wytwórczych kraju w danym okresie. Mierniki wzrostu gospodarczego: • produkt krajowy brutto(PKB): całkowita wartość dóbr i...

poleca84%

Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej

WADY - Nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych - Nieefektywny system motywacyjny (Zdominowany przez państwową własność czynników produkcji system funkcjonowania gospodarki nie skłaniał jednostek do angażowania własnego majątku w...

poleca84%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca84%

Biznesplan - restauracja.

Spis treści: 1. Cel przedsięwzięcia 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa 3. Charakterystyka oferowanych usług a) zakres usług b) cechy oferowanych usług c) atrakcyjność usług 4. Pozyskanie klientów 5. Organizacja a) skład personelu...

poleca84%

Bariery w komunikacji międzyludzkiej

Komunikowanie, porozumienie się międzyludzkie. Komunikowanie jest procesem złożonym - przekazywaniem wiadomości pomiędzy ludźmi i wśród ludzi - za pośrednictwem symboli, którymi są słowa, sygnały pozawerbalne (np. wyraz twarzy, pozawerbalne...

poleca84%

Typy osobowości

KLASA IC 31 osób Moją klasę ze względu na cechy charakteru można podzielić na : sangwiników, flegmatyków i choleryków. Melancholików żadnych nie zauważyłam. Sangwinicy - 17 osób Wykazują oni wyraźne cechy sangwiników , czyli:...

poleca84%

Formy przedsiębiorstw, podaż, popyt (ściąga)

Przedsiębiorstwo: to podstawowa jednostka gospodarcza, działająca w różnych dziedzinach: przemyśle, handlu, usługach, finansach, ma określoną organizację i znak towarowy. Formy przedsiębiorstw: własność osoby, lub rodziny, spółka, przedsiębiorstwo...

poleca84%

Badania statystyczne

1. Podstawowym kryterium podziału metod badań statystycznych jest liczba jednostek statystycznych objętych badaniem. Dzielimy je na 3 metody: - badania pełne (całkowite) - badania częściowe (niepełne) - szacunek statystyczny 2. Ze...

poleca89%

Asertywność

1) Pojęcie asertywności Asertywność – Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc...

poleca84%

Potrzeby rodziny

POTRZEBY RODZINY Rodzina z socjologicznego punktu widzenia to podstawowa grupa społeczna występująca we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur. Składa się z małżonków i ich dzieci (także adoptowanych) oraz krewnych...

poleca84%

Przedsiębiorstwa, spółdzielnie- rodzaje i cechy

Przedsiebiorstwo panstwowe to jednostka gosp utworzona przez upowazniony do tego organ administracji panstwowej (ministerstwo, wojewoda) Cechy przedsiebiorstwa (odrebnosci) - organizacja- stanowi wydzielona z calosci gosp jednostke organiz....

poleca84%
poleca84%

Pojęcie zarządzania

literaturze przedmiotu można spotkać dużą dowolność w definiowaniu pojęcia zarządzani. Niektóre sposoby pojmowania tego terminu są na tyle zaskakujące i oryginalne, a przy tym trafne, że warto je zaprezentować, mimo że nie pretendują do ujęć...

poleca84%

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa; to, co, jak i dla kogo wytwarzać, wynika z...

poleca83%

System podatkowy w Polsce

Podatki są najważniejszą forma dochodów współczesnych budżetów. Ordynacja podatkowa z 1997 roku definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa...

poleca83%

Plan kariery

CZYM JEST DLA MNIE KARIERA? „ Żeby pytać o drogę trzeba wiedzieć, dokąd chce się iść” Kariera to droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo...

poleca84%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca84%

Biznes Plan

Marzanna Pacholczyk Zdzisława Ziomek Dariusz Wojnacki Marian Nerling Biznes Plan Koncepcja rozwoju firmy „Alfa” I. Streszczenie menedzerskie Zadaniem opracowanego biznes planu jest zwiększenie udziału produktów firmy „Alfa” na rynku...

poleca84%

Przykładowe CV - technik fizjoterapii

Curriculum Vitae Marcin Kapek Dane osobowe: Data urodzenia: 29 czerwca 1983 w Sieradzu Adres: 98-200 Sieradz, Bohaterów Września x/xx tel. xxx xxx xx xx, xxx xxx xxx e-mail: [email protected] Cel: Praca w zawodzie Technik...

poleca84%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Salon fryzjersko - kosmetyczny Bella

Wstęp: Zamiarem moim jest stworzenie salonu fryzjersko-kosmetycznego, któremu towarzyszyłyby elementy nowatorskie. Pomysł ten powstał przede wszystkim w wyniku obserwacji otoczenia. Wynika z nich, że na terenie gdzie chciałbym go...

poleca84%

Lokaty

Lokata terminowa jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokata dynamiczna - jest to umowa z...

poleca83%

Rodzaje przedsiębiorstw gospodarczych

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw: a) przedsiębiorstwa państwowe b) spółdzielcze c) przedsiębiorstwa indywidualne d) spółki - cywilna - prawa handlowego * osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) * kapitałowe...

poleca83%

Cechy pieniądza. Funkcje pieniądza. Gospodarka centralnie planowana. Cechy gospodarki rynkowej. Plan Balcerowicza

Cechy pieniądza - uznana wartość, - podzielność, - powszechna akceptowalność, - łatwa zdobywalność, - trwałość a) jest towarem, b) jest szczególnym towarem, ponieważ stanowi powszechny ekwiwalent(posiada wartość użytkową, służy do...

poleca84%

Jaką gospodarką była gospodarka PRL, w latach 1945-1989? Czy w gospodarce tej były elementy gospodarki rynkowej?

Polska Rzeczpospolita Ludowa, podobnie, jak i inne kraje rządzone przez partie typu komunistycznego, prowadziła gospodarkę nazywaną centralnie planowaną (kierowaną). Podstawowe założenia gospodarki centralnie sterowanej powstały w połowie XIX w,...

poleca83%

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

poleca84%

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe: to dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw podatkowych, a realizacja tych praw jest możliwa na podstawie okazania lub zwrotu ich. Podział papierów wartościowych: dłużne: potwierdzają one wielkość zadłużenia...

poleca83%

Aktywa trwałe i obrotowe

1.Aktywa- to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Dzielą się na aktywa trwałe i obrotowe....

poleca83%

Rozwiązywanie konfliktów

Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicowane lub ze sobą sprzeczne istnieje prawdopodobieństwo powstania konfliktu....

poleca84%

Planowanie biznes plan

Planowanie i Biznes Plan Planowanie jest systematycznym postępowaniem ukierunkowanym na działalność rozwojową, prowadzącym do osiągnięcia celów założonych w biznesie prowadzących w ostatecznym rachunku do osiągnięcia wysokich dochodów lub...

poleca84%

Biznes plan

Istota biznes planu Biznes planem nazywamy inaczej plan gospodarczy, plan przedsięwzięć. Jest dokumentem określającym postęp przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem dla jego działań strategicznych i taktycznych a...

poleca84%

Spółki

Spolka=jest to umowny zwiazek co najmniej 2 osob, dzialajacy dal osiagniecia wspolnego celu gosp. Podmioty tworzace spolke wnosza do niej kapital w formie pienieznej lub nie pienieznej(np. pomysl) Spolki dzielimy , na : Spolki cywilne(ich...

poleca84%

Przykład osoby przedsiębiorczej - praca

Z uwagi na to, iż osoba opisana w pracy nie jest osobą publiczną, pewne dane zostały ukryte. XXXXX jest dziś Naczelnikiem Punktu Obsługi Klienta Banku XXX w XXX. Wiele już osiągnęła i jest ze wszystkiego dumna i zadowolona. Pochodzi z rodziny o...

poleca84%

Receptura i inne pojęcia z przetwórstwa

Receptura jest podstawowym dokumentem technologicznym w produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Decyduje o składzie surowcowym wyrobu, jego wartości żywieniowej i cechach jakościowych. Stosowanie receptur zapewnia: -możliwość produkcji...

poleca83%

Istota i rodzaje ubezpieczeń

Istota i rodzaje ubezpieczeń. Przez całe życie towarzyszą nam liczne zdarzenia losowe, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu (na życiu) oraz na majątku. Wywołuje to skłonność do tworzenia zasobów przeznaczonych w razie wypadku na łagodzenie...

poleca84%

Przykładowe CV.

(imię i nazwisko) (adres) (miejscowość) (telefon) WYKSZTAŁCENIE 2000 – 2013 – Kurs podyplomowy dla oficerów w specjalnościach marynarki wojennej, z zakresu taktyki, sztuki operacyjnej i wykorzystania uzbrojenia 2000 – 2012 – Kurs...

poleca84%

Biznes plan kawiarenki internetowej.

no comen <bez komentarza>

poleca84%

Biznes plan dyskoteki

Pragnę zaznaczyć iż ten biznes plan został ściągnięty z serwisu ściąga.pl i został lekko zmodyfikowany na biznes plan dyskoteki. BIZNES PLAN ? Dyskoteka ?BELWEDER? Spis treści: 1. Opis projektu....

poleca83%

Gospodarka centralnie planowana

Żadne panstwo na świecie nie posiada idealnej gospodarki. Dlaczego? Bo ideałów nie ma. Jednak zauwarzyć można, że niemalże wszystkie kraje wybrały do realizacji gospodarkę rynkową. Jednak takie państwa jak Kuba czy Korea Północna trwają i...

poleca84%

Etyka w biznesie, zarządzanie, praca zespołowa, marketing

Całość w załączniku,gotowe do wydruku.

poleca84%

List motywacyjny na policjantkę

Kwilno 14.03.2010 Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu 95-100 Zgierz imie i nazwisko adres 90-001 Biała Tel. Kom....

poleca83%

Sens walki antyglobalistów

Antyglobalizm to postawa mająca na celu przeciwdziałanie globalizacji. Z definicji jest to proces, który zachodzi przede wszystkim dzięki postępowi telekomunikacji i informatyki oraz przekształceniom gospodarczym, polegający na powstawaniu coraz...

poleca82%

Źródła dochodów gospodarstw domowych - zasiłki, renty, emerytury

Dochody ze świadczeń-to obok dochodów z pracy najważniejsze źródło dochodów gospodarstw domowych w Polsce. Obejmują one świadczenia emerytalne i rentowe, zasiłki oraz świadczenia z pomocy społecznej. Emerytura -dożywotnie świadczenie pieniężne...

poleca82%

PP - Obieg okrężny w gospodarce

Obieg okrężny w gospodarce Wyobraź sobie, że uniosłeś się w przestworza i patrzysz z góry na gospodarkę przez specjalny teleskop ekonomiczny, który pokazuje, jak dobra, pieniądze i usługi krążą w gospodarce. Teleskop ten ma trzy zakresy, które...

poleca84%

Mobilność zawodowa.

Mobilność zawodowa- polega na bieżącym monitorowaniu zmian zachodzących na rynku pracy i uzyskiwaniu takich kompetencji zawodowych, które są poszukiwane przez pracodawców. Cechy człowieka mobilnego: -umie klarownie wtrażać swoje oczekiwania i...

poleca84%

Biznesplan

Biznesplan I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa: 1. Podstawowe cele działalności: - źródło utrzymania rodziny, - zaspokojenie własnych ambicji, - zdobycie doświadczenia córki, 2. Nazwa: ?Małe szczęście? 3....

Ciekawostki ze świata