profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca80%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca83%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca84%

Źródła finansowania

W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć. W przypadku większych inwestycji, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio dużymi zasobami problem jest dość jasny....

poleca84%

Wady i zalety gospodarki rynkowej

WADY I ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej.Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.Charakteryzuje się tym, iż prawie...

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca84%

Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych Akcja Akcja - papier wartościowy potwierdzający członkostwo posiadacza w spółce akcyjnej oraz posiadanie ułamkowej części kapitału akcyjnego. Właściciel akcji posiada prawa majątkowe (prawo do dywidendy, prawo...

poleca83%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca84%

Pieniądz i bankowość

PIENIĄDZ-powszechnie stosowany ekwiwalent(odpowiednik, równoważnik) towarów i usług, trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny. W sklepie wymienia się pieniądze na np. chleb, w tramwaju na przejazd, służy do regulacji...

poleca84%

Struktury organizacyjne firmy

Struktura liniowa Zaletą jej jest zasada jednosobowego kierownictwa oraz wyraźne, ścisłe rozgraniczenie zadań i odpowiedzialności. Zależność funkcjonalna pokrywa się z zależnością hierarchiczną. Droga przepływu informacji jest krótka. Ujemną...

poleca84%

Rynek (ekonomia)

RYNEK: USŁUGI Wszelkie czynności służące do zaspokojenia potrzeb , w wyniku których nie powstają nowe dobra dzielimy na : a) Materialne-stolarz, poligraf itd.) b) Niematerialne (lekarz, nauczyciel) DOBRA Wszelkie środki materialne służące do...

poleca84%

Usługi bankowe

Jest to praca zaliczeniowa na temat usług bankowych w Polsce i na świecie!!!! Pełna wersja w załączniku PUNKT I ____________________________________________________ POWSTAWANIE USŁUG BANKOWYCH...

poleca84%

Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

a) nazwa okręgu: OKRĘG BYDGOSKO-TORUŃSKI b) główne ośrodki przemysłowe: Bydgoszcz Toruń Inowrocław...

poleca84%

Przedsiębiorstwo komunalne

Przedsiębiorstwo komunalne Przedsiębiorstwo będące społeczną własnością samorządu lokalnego. Najczęściej to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, a nie typowe podmioty rynkowe. Działa na rzecz potrzeb lokalnej społeczności i zarządzane jest w...

poleca84%

Proces globalizacji gospodarki i jego konsekwencje dla Polski

„Globalna wioska” wg Herberta Marshalla McLuhana 1Herbert Marshall McLuhan (ur. 21.07.1911r. w Edmonton, zm. 31.12.1980r.) - kanadyjski teoretyk komunikacji. Wykładowca na Uniwersytecie Toronto i na innych uczelniach w Kanadzie i Stanach...

poleca84%

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Przedsiębiorstwo to niezależna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem ekonomicznym, techniczno-organizacyjnym i prawnym utworzona w celu trwałego...

poleca84%

Negocjacje

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolności bycia asertywnym (umiejętność mówienia "nie") i nastawienie na współpracę...

poleca84%

Podatek co to jest ?

Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez...

poleca84%

Problematyka bezrobocia

Scharakteryzuj problematykę bezrobocia w Polsce od 1989 r Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ na swoje następstwa jest...

poleca82%

Rodzaje działalności gospodarczych

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i...

poleca84%

Czy państwo powinno dotować nierentowne przędsiębiorstwa?

Czy państwo powinno dotować nierentowne przedsiębiorstwa? Mimo przemian społecznych jakie zachodziły w latach 94-98, i ukształtowaniu się obecnego systemu państwowego, w społeczeństwie polskim jest dość duże przywiązanie do dotacji nierentownych...

poleca84%

Gospodarka w Polsce po roku 1989

W 1989 roku nowo wybrany rząd zdecydował na szybkie wprowadzenie programu mającego ustabilizować sytuację ekonomiczną w Polsce oraz na transformację polskiej gospodarki do systemu wolnorynkowego. Przemiany te to proces wymagający czasu,...

poleca84%

Systemy zarządzania

Zarządzanie stanowi funkcje działań regulujących funkcjonowanie danej organizacji zgodnie z wytyczonymi celami. Regulujących tym znaczeniu zarządzanie obejmuje funkcje dotyczące: utrzymania równowagi z otoczeniem planowania, organizowania,...

poleca84%

Inflacja

Wpływ inflacji na: Budżet rodzinny: Spadek wartości pieniądza zwany inflacją może odczuć każdy pracujący obywatel, zaraz po przebudzeniu się z sylwestrowej libacji. Wstajemy się wybieramy się do czynnego sklepu i z trwogą stwierdzamy, iż...

poleca84%

Plan wycieczki

Plan wycieczki: MALBORK - TRÓJMIASTO 1 dzień: • W godzinach rannych wyjazd do Gdańska, zwiedzanie: Stare Miasto, Złota Brama, Fontanna Neptuna. • Przyjazd na obiadokolację i nocleg na Helu. 2 dzień: • Śniadanie. Zwiedzanie...

poleca82%

Polska w organizacjach międzynarodowych

Monika Halątka kl.IVd 1. NATO North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyngtonie 4...

poleca83%

CV i list motywacyjny

CURRICULUM VITAE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Anna Kowalsik Adres zamieszkania: ul. Długa 89 22-901 Warszawa data urodzenia: 20.02.1971r. stan cywilny: panna telefon: 01-234-567 e-mail: [email protected] CEL:...

poleca83%

Biznes plan szkoły języków obcych

Biznes plan znajduje sie w zalaczniku. Jest to biznes plan szkoły językowej. W planie nie ma wizji motta ani loga firmy.

poleca84%

Mierniki rozwoju gospodarczego.

Mierniki gospodarcze, spoleczne, demograficzne itd. - tabeleczka...

poleca84%

Popyt, podaż, funkcje pieniądza

Krótka ściąga w załączniku

poleca84%

Firma przewozowa do 30 000 zł - Biznes plan

Biznes plan firmy przewozowej. Za ta pracę moja grupa otrzymała ocenę bardzo dobrą, toteż chciałbym się z nią podzielić z Wami :) Litery XXX należy zamienić na nazwiska (byle jakie).

poleca83%

Biznes plan sklepu komputerowego

SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 1.1 Dane osobowe 1.2.Wykształcenie 1.3.Kwalifikacje zawodowe 1.4.Posiadane umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka...

poleca84%

CV kasjera w banku.

CURRICULUM VITAE 1. DANE OSOBOWE: Imiona i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Narodowość: Stan cywilny: Adres: Telefony kontaktowe: 2. WYKSZTAŁCENIE: 2010-2015 wydział bankowości na Uniwersytecie Jagiellońskim w...

poleca83%

biznes plan restauracji Stokrotka

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym...

poleca84%

Biznesplan

BIZNES PLAN Chciałabym założyć sklep ogrodniczy. W okolicy w której mieszkam - Międzylesie jest dużo domów z ogródkami teraz wiosną prowadzone są w nich intensywne prace. Wszyscy mieszkańcy chcą aby ich ogródek wyglądał bardzo ładnie, aby...

poleca84%

List motywacyjny do serwisu komputerowego

Walce 19.05.2006r. Kilisz Paweł ul. Krapkowicka 5 47-344 Walce tel. 695570111...

poleca84%

Umiejętności managera

Na obszarze siedmiu hektarów w Fontainebleau niedaleko Paryża oraz lotniska Orly rozpościera się zespół obszernych pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i konferencyjnych, restauracji, bibliotek zbudowanych z popularnych w latach...

poleca84%

Rachunkowość podst. sciagi

Konto to podstawowe urządzenie księgowe, umożliwiające grupowanie (rejestrację, ewidencję) w ujęciu wartościowym (a niekiedy w ujęciu ilościowym) jednorodnych operacji gospodarczych. Konto umożliwia zarejestrowanie i dostarczenie informacji o: •...

poleca84%

Curriculum viatae

.......... .......................... Ul. ................................ .................................. (0......) ..... - ....... - ....... Cel Zawodowy: Stanowisko ............................z możliwością rozwoju...

poleca84%

Formy organizacyjno prawne podmiotów gospodarczych

Ze względu na swe funkcje społeczne i gospodarcze państwo nie może pozostać obojętne na organizację działalności gospodarczej. Może ona bowiem prowadzić do naruszenia dóbr i wartości chronionych przez państwo, w tym również wolności gospodarczej....

poleca83%

Globalizacja gospodarki.

Globalizacją gospodarki możemy nazwać tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929...

poleca84%

Oligopol

OLIGOPOL [gr.], ekon. struktura rynku, oprócz monopolu i konkurencji monopolistycznej jedna z 3 form konkurencji niedoskonałej; w oligopolu kilku (kilkunastu) producentów dostarcza przeważającą część podaży gałęzi przemysłu. Oligopol jest...

poleca82%

Biznesplan

Biznesplan I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa: 1. Podstawowe cele działalności: - źródło utrzymania rodziny, - zaspokojenie własnych ambicji, - zdobycie doświadczenia córki, 2. Nazwa: ?Małe szczęście? 3....

poleca84%

CV

w zalaczniku!!!!!

poleca83%

BIZNESPLAN FIRMY ‘EKOROL’ – FIRMY ZAJMUJACEJ SIE DIAGNOSTYKA I ATESTACJA OPRYSKIWACZY

I OPIS FIRMY: 1. Podstawową działalnością firmy jest atestacja i diagnostyka aparatów opylających polowych oraz sadowniczych. Wynika to z ustawy o ochronie środowiska oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie RP....

poleca82%

Czy jesteś przedsiębiorczy ? wymień cechy swojego charakteru odpowiadające takiej postawie.

Zgodnie z definicją, przedsiębiorczość jest to chęć i zdolność do podejmowania różnych zadań, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu i handlu. Osoba posiadająca znamię przedsiębiorczości musi zatem posiadać odpowiednie cechy charakteru i osobowości. Do...

poleca82%

Mój wymarzony pracownik biurowy

Pracownik biurowy jest zawód jak wskazuje sama nazwa wykonywany w biurze. Jak każdy urzędnik ma określone obowiązki oraz swój image. Z racji, że dany człowiek jest silnie związany z kontaktem miedzy ludzkim musi on zachowywać dane cechy...

poleca84%

BiZneS-Plan .Naprawde bardzo dobry !! Wykonany starannie wszystko gra

STRESZCZENIE Celem projektu było sprawdzenie naszych umiejętności w rożnych sytuacjach. Postawionym nam zadaniem było ułożenie biznesplanu dowolnego przedsięwzięcia. Najlepszym pomysłem okazało się sporządzenie projektu firmy o nazwie „JOKER”,...

poleca82%

Bezrobocie - pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że...

poleca83%

Co to są zasoby ludzkie, naturalne i kapitałowe?

Zasoby naturalne to substancje znajdujące się w przyrodzie, które mogą być przetwarzane dla otrzymania produktów, których potrzebujemy i używany w życiu. Istnieje wiele różnych rodzajów zasobów naturalnych, ale zasadniczo pochodzą z czterech...

poleca83%

Rozpoczynanie działalności gospodarczej:

Rozpoczynanie działalności gospodarczej: Urząd gminy-ewidencja- W wydziale zajmującym się ewidencją działalności gospodarczej otrzymasz formularz (należy go wypełnić). Imię i Nazwisko, PESEL oraz nazwa pod jaką będzie działała twoja firma. Miejsce...