profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%

Popyt i podaż

POPYT wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi o określonych cenach w danym miejscu i czasie. Czynniki wpływające na popyt:  Dobra cena  Dochody konsumenta  Ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych)  Ceny dóbr komplementarnych...

poleca84%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca84%

Przykładowy biznes plan

Biznes plan serwisu komputerowego ?komp-fix? 1.Rodzaj działalności gospodarczej: biznes plan zawiera projekt otwarcia serwisu komputerowego o nazwie ?Komp-fix?. Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł oddać swój komputer do naprawy i...

poleca79%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca81%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca84%

Rynek ubezpieczeń

Podstawową funkcją ubezpieczeń Jest wypłacanie odszkodowań za straty powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, zapewnienie środków na pokrycie kosztów leczenia lub zgromadzenia funduszu na starość, gdy zakończy się aktywność zawodowa...

poleca84%

Referat o podatkach (kwota wolna od podatku i grupy podatkowe)

PODATKI 1. Konstrukcja podatku: a) podmiot opodatkowania b) przedmiot opodatkowania c) podstawa opodatkowania d) stawka podatkowa e) zwolnienia i ulgi podatkowe f) zwyżki podatkowe 2. Klasyfikacja podatków wg kryterium przedmiotowego a)...

poleca83%

Style kierowania

CZYM JEST KIEROWANIE? Najbardziej swobodne definicje "kierowania" określają ten typ aktywności jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Definicje bardziej złożone zwracają już uwagę na podstawowe elementy kierowania, a...

poleca84%

List motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista

list motywacyjny osoby wykształconej jako ekonomista patrz załacznik!!!!!!!!!111

poleca84%

Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

a) nazwa okręgu: OKRĘG BYDGOSKO-TORUŃSKI b) główne ośrodki przemysłowe: Bydgoszcz Toruń Inowrocław...

poleca82%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Curriculum Vitae

Wzór życiorysu - w załączeniu

poleca82%

Rodzaje działalności gospodarczych

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i...

poleca83%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca83%

Źródła finansowania

W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć. W przypadku większych inwestycji, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio dużymi zasobami problem jest dość jasny....

poleca82%

Bezrobocie - pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że...

poleca84%

Programy i fundusze dostępne dla Polski z UE

Uczestnictwo Polski 17 lipca 1995 r. został podpisany przez Rząd RP i Komisję Europejską Protokół Dodatkowy do układu europejskiego w sprawie otwarcia dla Polski programów wspólnotowych. Podpisanie tego dokumentu stanowił ważny etap na drodze...

poleca84%

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych -ONZ ONZ - uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. ONZ stawia...

poleca83%

biznes plan restauracji Stokrotka

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym...

poleca82%

Wady i zalety gospodarki rynkowej

WADY I ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej.Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.Charakteryzuje się tym, iż prawie...

poleca84%

Plan marketingowy -kawiarenka internetowa

I. Pomysł i uzasadnienie pomysłu Firma, którą planujemy otworzyć, jest kafejką internetową połączoną z pracownią komputerową i salonem gier, w której młodzież będzie mogła miło spędzić czas. Z czasem w kafejce planujemy otworzyć bufet gdzie...

poleca84%

Wymiana towarowa w handlu zagranicznym

1. Co to jest handel? 1.1 Historia handlu. Historia międzynarodowego handlu ma już kilka tysięcy lat. Od zarania cywilizacji w miastach dorzeczy Tygrysu i Eufratu funkcjonowali kupcy którzy kupowali i sprzedawali różne towary, transportując je...

poleca84%

Oferta pracy i odpowiedź na nią - nauczyciel historii.

[...]W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, które ukazało się 1 marca 2007r. w portalu internetowym pracuj.pl proszę o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko nauczyciela historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 285 w Warszawie. Jestem...

poleca84%

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych zwana także giełdą pieniężną to instytucjonalna forma rynku kapitałowego. Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w współczesnej gospodarce, instytucją zapewniającą publiczny obrót papierami wartościowymi...

poleca82%

Projekt Firmy (biznes plan) Prezentacja multimedialna

Biznes plan I. Informacje ogólne: Niniejszy projekt dotyczy otwarcia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego o nazwie "Mafijny Świat" dnia 16.06.2005r przy ulicy Dworskiej 15 w Olesznie. Umiejscowienie wynika z zapotrzebowania na lokale tego typu...