profil

Ekonomika handlu

(24)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Metody obsługi pośredniej i bezpośredniej; obsługa tradycyjna i nowoczesna

Odwiedzając ostatnio dom handlowy zaobserwowałam, że sprzedawcy obsługują klientów metodą nowoczesną obsługi. Metoda ta stosowana jest zazwyczaj w dużych sklepach typu: supermarkety, hipermarkety, domy handlowe, domy towarowe. Wykorzystywana jest...

poleca84%

Ekonomika

Istotą planowania jest rozpoznanie i określenie w dokumencie nazwanym planem zadań i środków koniecznych do realizacji przyszłych działań gosp. określonej jednostki. Rodzaje planowania OPERATYWNE (jest to podstawowy rodzaj...

poleca84%

Etapy procesu sprzedaży w hurcie.

Formy sprzedaży dzielimy na różne formy takie jak : Sprzedaż tradycyjna polegająca na bezpośredniej obsłudze nabywcy towaru ze sprzedawcą. Polegającym na ważeniu, podawaniu, pakowaniu, udzielaniu informacji i porad, oraz przyjmowaniu zapłaty....

poleca85%

Działalność handlowa

1. Handel polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży . Cena sprzedaży towarów jest większa od ceny ich zakupu. Różnica między cenami stanowi marżę handlową,która pozwala na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo...

poleca85%

Harmonogram pracy

Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę sposób wykorzystania przez pracowników ustalonego wymiaru czasu pracy w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego. Określa on dni pracy i dni wolne, wyznacza dni wolne wynikające z 5-dniowego...

poleca85%

Procesy gospodarowania

Zanim cokolwiek zreferuję Wam o procesie gospodarowania, to przytoczę wam jego definicję, a więc: Gospodarowanie, czyli produkcja, wymiana, podział i konsumpcja jest działalnością ciągłą, stale powtarzającą się. Dlatego mówimy o procesie...

poleca85%

Ekonomika ściąga krajowy obrót towarowy

1. Formy sklepowe: * tradycyjna (pośrednia) * samoobsługowa (bezpośrednia) * preselekcyjna (łączy te 2 formy) 2. Formy specjalne: * domy wysyłkowe, z dostawa do domu, * handel obnośny, automat, sprzedaż komisowa (os której własnością...

poleca85%

Kredyt

Dom handlowy "HUTNIK" z uwagi na narastającą konkurencję zamierza zmodernizować swoją placówkę, dostosowując ją do standardu zagranicznych firm handlowych. W tym celu musi jednak skorzystać z 2-letniego kredytu w wysokości 160 tys.zł,...

poleca85%

Pojęcie, rodzaje i funkcja kontroli w punkcie sprzedaży detalicznej.

Kontrola jest ważny składnikiem zarządzania jednostkami handlu. Wydawanie ustaw przez sejm, podejmowane decyzje przez kierownictwo przedsiębiorstwa ustalanie regulaminów wewnętrznych wymaga zarówno bieżącej oceny prawidłowości wykonania, jak i...

poleca85%

Globalizacja jest terminem złożonym i wieloznacznym.

Globalizacja jest terminem złożonym i wieloznacznym. Jedni widzą globalizację jako ewidentnie pozytywny proces i jedynym problemem dla nich jest jej rozszerzenie. Po przeciwnej stronie są ci, którzy są pewni, że termin ten określa procesy, którym...

poleca85%

Pieniądz w gospodarce rykowej- prezentacja

1.Jest powszechnie akceptowanym środkiem wymiany, wykorzystywanym do regulowania płatności za towary i usługi oraz innych zobowiązań pieniężnych. Oznacza to ,że mając odpowiednią ilość pieniędzy, można je wymienić na dowolne towary i usługi...

poleca85%

Marketing - zagadnienia

1. Marketing-mix- zbiór narzędzi marketingowych które przedsiębiorstwo stosuje Chcąc osiągnąć zamierzone cele na wybranym rynku. 2.Formuła „4P”:  Produkt- dobra materialne i usługi oferowane na rynku do...

poleca85%

Rękojmia i Gwarancja

Rękojmia i gwarancja Jeśli konsument zakupił towar wadliwy lub zakupiony towar podczas użytkowania takim się okaże, może skorzystać z ustanowionych instrumentów ochronnych: rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości. Rękojmia...

poleca85%

Gospodarka zapasami - objaśnienia terminów

Dane-zapis faktów Informacja-wyróżnik pamiętanych danych System informatyczny-program komputerowy Sys. informacyjny- układ dostępny w sposób ciągły ujednoliconych informacji o przepływie dóbr Sys. logistyczny-informuje o podmiocie...

poleca85%

Polityka ZSRR

Polityka Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na obszarach zajętych w latach 1939-1941 Po zajęciu ziem polskich we wrześniu 1939 roku Związek Radziecki przystąpił do podporządkowania sobie kolejnych terenów. Będąc sojusznikiem Niemiec i...

poleca85%

Etapy procesu sprzedaży w hurcie.

ETAPY PROCESU SPRZEDAŻY HURTOWEJ Proces sprzedaży hurtowej dokonuje się w kilku etapach: - złożenie oferty sprzedaży, - negocjowanie warunków i zawarcie umowy dostawy, - wydanie towarów, - rozliczenie transakcji, - rozpatrzenie...

poleca85%

Potrzeby.

PRAWIDŁOWOŚCI KONSUMPCJI 1 Prawo Gassan a) prawo malejącej użyteczności końcowej- w miarę zwiększenia się konsumpcji jakiegoś dobra następuje zmniejszenie przyrostu zadowolenia z każdej następnej jednostki produktu, maleje jego użyteczność...

poleca85%

Strategia marketingowa - strategia firmy.

Strategia marketingowa stanowi zestaw działań, za pomocą których przedsiębiorstwo osiąga swoje długofalowe cele rynkowe. Cele te zazwyczaj dotyczą zdobycia nowych rynków, ulokowania na ich odpowiedniego wolumenu towarów, zwiększenia udziału firmy...

poleca88%

Życie człowieka z reklamy.

Michał urodził się na początku okresu transformacji ustrojowej. Moda i nowy styl życia dopadły go już w łonie matki – Agnieszki. Całą ciążę bowiem Agnieszka zażywała „Vibovit” – kompleks witamin i minerałów przeznaczony dla kobiet w stanie...

poleca88%

Rachunkowość

Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem,...

poleca85%

Handel zagraniczny.

Hendel zagraniczny-polega na odplatnej wymianie towarow i uslug miedzy kontrahentami majacymi stala siedzibe w roznych krajach Sens ekonomiczny handlu zagranicznego-polega na uzupelnieniu brakujacych zasobow dobr oraz wykorzystaniu roznic kosztow...

poleca85%

Targi, wystwy i giełdy towarowe

1.Targi są spotkaniami potencjalnych nabywców i sprzedawców, które odbywają się w jednym,stałym miejscu i zawsze w tym samym czasie, podstawową funkcją targów jest zawieranie transakcji kupna-sprzedaży. 2. Udział wystawców w targach jest...

poleca85%

Komunikacja niewerbalna

Polega ona na przekazywaniu informacji za pomocą gestów,mimiki,głosu,pozycji,zachowaniu przestrzeni,dotyku,spoglądania i wyglądu.Jest uzupełnieniem komunikatu werbalnego i czyni go bardziej kompletnym.Również bez wpowiadania ani jednego słowa...

poleca85%

Metody obsługi w punktach sprzedaży

Wchodząc do hipermarketu widać duże pomieszczenie, a przy drzwiach rozmieszczonych jest kilka kas. Dlatego też tworzą się mniejsze kolejki. Przy każdej kasie obsługuje jedna kasjerka. Obsługa jest bardzo uprzejma, sprzedawcy...

Ciekawostki ze świata