profil

Ekonomika handlu

(24)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Marketing - zagadnienia

1. Marketing-mix- zbiór narzędzi marketingowych które przedsiębiorstwo stosuje Chcąc osiągnąć zamierzone cele na wybranym rynku. 2.Formuła „4P”:  Produkt- dobra materialne i usługi oferowane na rynku do...

poleca84%

Etapy procesu sprzedaży w hurcie.

ETAPY PROCESU SPRZEDAŻY HURTOWEJ Proces sprzedaży hurtowej dokonuje się w kilku etapach: - złożenie oferty sprzedaży, - negocjowanie warunków i zawarcie umowy dostawy, - wydanie towarów, - rozliczenie transakcji, - rozpatrzenie...

poleca81%

Działalność handlowa

1.Handel polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.Cena sprzedaży towarów jest większa od ceny ich zakupu.Różnica między cenami stanowi marżę handlową,która pozwala na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo handlowe i...

poleca83%

Polityka ZSRR

Polityka Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na obszarach zajętych w latach 1939-1941 Po zajęciu ziem polskich we wrześniu 1939 roku Związek Radziecki przystąpił do podporządkowania sobie kolejnych terenów. Będąc sojusznikiem Niemiec i...

poleca82%

Procesy gospodarowania

Zanim cokolwiek zreferuję Wam o procesie gospodarowania, to przytoczę wam jego definicję, a więc: Gospodarowanie, czyli produkcja, wymiana, podział i konsumpcja jest działalnością ciągłą, stale powtarzającą się. Dlatego mówimy o procesie...

poleca83%

Etapy procesu sprzedaży w hurcie.

Formy sprzedaży dzielimy na różne formy takie jak : Sprzedaż tradycyjna polegająca na bezpośredniej obsłudze nabywcy towaru ze sprzedawcą. Polegającym na ważeniu, podawaniu, pakowaniu, udzielaniu informacji i porad, oraz przyjmowaniu zapłaty....

poleca83%

Rękojmia i Gwarancja

Rękojmia i gwarancja Jeśli konsument zakupił towar wadliwy lub zakupiony towar podczas użytkowania takim się okaże, może skorzystać z ustanowionych instrumentów ochronnych: rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości. Rękojmia...

poleca83%

Ekonomika ściąga krajowy obrót towarowy

1. Formy sklepowe: * tradycyjna (pośrednia) * samoobsługowa (bezpośrednia) * preselekcyjna (łączy te 2 formy) 2. Formy specjalne: * domy wysyłkowe, z dostawa do domu, * handel obnośny, automat, sprzedaż komisowa (os której własnością...

poleca82%

Pojęcie, rodzaje i funkcja kontroli w punkcie sprzedaży detalicznej.

Kontrola jest ważny składnikiem zarządzania jednostkami handlu. Wydawanie ustaw przez sejm, podejmowane decyzje przez kierownictwo przedsiębiorstwa ustalanie regulaminów wewnętrznych wymaga zarówno bieżącej oceny prawidłowości wykonania, jak i...

poleca83%

Gospodarka zapasami - objaśnienia terminów

Dane-zapis faktów Informacja-wyróżnik pamiętanych danych System informatyczny-program komputerowy Sys. informacyjny- układ dostępny w sposób ciągły ujednoliconych informacji o przepływie dóbr Sys. logistyczny-informuje o podmiocie...