profil

Fizyka

(90)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Prędkość kosmiczna

Prędkość kosmiczna - prędkość, jaką musi osiągnąć dowolne ciało (np. rakieta, statek kosmiczny), by jego energia kinetyczna pokonała grawitację Ziemi i oddaliła się na odległość umożliwiającą pozostawanie w przestrzeni kosmicznej bez dodatkowego...

poleca85%

Elektrownie wodne

Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na: \"duże\" i \"małe\", przyjmując, że małe elektrownie wodne (określane skrótem MEW) to te o mocy poniżej 5 MW. Podział ten...

poleca85%

Przemiana Izotermiczna

Aby określić stan fizyczny gazu należy podać trzy parametry: ciśnienie, objętość i temperaturę. Wszystkie trzy parametry mogą ulegać zmianie, ale zgodnie z p • V (p- cisnienie, V- objetość) równaniem stanu iloraz ———...

poleca85%

Elektromagnetyzm

1. Na przewód umieszczony w polu magnetycznym, którym płynie prąd, działa siła, zwana siłą elektrodynamiczną. Jej wartość zależy od: – natężenia prądu płynącego w przewodzie; – pola magnetycznego, w którym przewód umieszczono; – długości...

poleca85%

Optyka - zwierciadła

l.p. x- odległość przedmiotu od zwiercidła y- odległość obrazu od zwiercidła rysunek Opis obrazu powiększenie 1) X>2f 2f<y<f rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony p>1 2) X=2f y=2f...

poleca85%

Soczewki i ich symbole

załączam skany moich notatek

poleca85%

II zasada dynamiki Newtona

II zasada Dynamiki Newtona - dłuzsza wersja ale łatwo ją zrozumieć ;) (wg mnie) Jeżeli na ciało o masie m działa niezrównoważona siła, to ciało porusza sie ruchem zmiennym. m ██ ----------------------------------------------...

poleca85%

Lasery

Czym jest laser? Laser to skrót od Light Amplification by Simulated Emission of Radiaton. Jest to generator światła, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Właściwości otrzymanego światła: - bardzo mała szerokość linii emisyjnej...

poleca85%

Lampa oscyloskopowa oraz jej elementy.

Lampa oscyloskopowa - przeznaczenie jest do zobrazowania przebiegów wielkości elektrycznych badanych zmieniających się w czasie lub w zależności między wielkościami elektrycznymi badanymi najczęściej umożliwia wizualizacje przebiegów...

poleca85%

Wenus

WENUS Druga planeta od Słońca. Dawniej uważana za bliźniaka Ziemi, lecz badania sondy Mariner dowiodły, że na powierzchni Wenus panuje 90 razy większe ciśnienie niż na Ziemi. Temperatura sięga tam 470C! Planeta ta jest najjaśniejszym, po Słońcu i...

poleca85%

Izaak Newton

Nie ma nic dziwnego w tym , że Izaak Newton zajmuje pierwsze miejsce wśród najważniejszej postaci nauki zachodniej. Już za życia uznano go za geniusza, a cześć oddawana mu przez społeczność naukową przez trzysta minionych lat właściwie nie...

poleca86%

Planety (tablice) - fizyka

1. Merkury a). masa [kg]: 3,303*10 (23) b). okres obiegu wokół Słońca: 87,97 dni c). skład atmosfery: nie ma atmosfery d). liczba księżyców: ------- e). odległość od Słońca: 0,39 j.a. f). temperatura: 440 K g). gęstość [g/cm3]: 5,427 h)....

poleca94%

Promieniowanie elektromagnetyczne

PROMIENIOWANIE ELKETROMAGNETYCZNE jest to drganie pola elektrycznego, ktoremu towarzyszy drganie pola magnetycznego. Wynika z tego, ze jest to po prostu drganie pola elektromagnetycznego w przestrzeni. Pole elektromagnetyczne zmienia sie...

poleca85%

Prędkość kosmiczna, prawo keplera

I prawo Keplera Planety krążą wokół Słońca po krzywych zamkniętych, będącymi elipsami, przy czym Słońce znajduje się w jednym z ognisk każdej z tych elips. II Prawo Keplera Promień wodzący planety w jednakowych odstępach czasu zakreśla takie samo...

poleca85%

Pierwsza załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest już zamieszkana, a wydawało się, że nie nastąpi to jeszcze w 2000 roku. Start wiele razy odkładany z powodu opóźnień przygotowań strony rosyjskiej i problemów technicznych z samolotami kosmicznymi NASA, doszedł...

poleca94%

Czarne dziury

1. Opis: Jest to obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni (prędkość ucieczki jest większa od prędkości światła). 2. Powstawanie: Kiedy wewnątrz...

poleca85%

Gwiazdozbiór Wilk

Według mitu był on synem Lykaona i bratem Kallisto, którą Hera zamieniła w niedźwiedzia, a którą później Zeus umieścił na niebie jako Wielką Niedźwiedzicę. Ojciec Kallisto, arkadzki król Lykaon, wątpił w to, czy bogowie są istotami...

poleca85%

Zasada zachowania pędu

W zamkniętym układzie ciał oddziałujących na siebie, całkowity pęd układu nie zmienia sie.

poleca85%

Energia jądrowa

Istnieją pierwiastki (uran, polon, rad), jądra których mogą samorzutnie zmieniać się w inne, wysyłając przy tym promieniowanie. Pierwiastki takie nazywamy promieniotwórczymi a zjawisko promieniotwórczością. Cechy promieniowania jądrowego:...

poleca85%

Energie

Energia termiczna, zwana też energią cieplną to ta część energii wewnętrznej układu, która może być przekazywana innemu układowi w formie ciepła. Wszystkie ciała posiadają określoną energię wewnętrzną, która jest związana, z chaotycznym ruchem i...

poleca85%

Fizyka współczesna

1. Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego a) Radiowe b) Telewizyjne c) Mikrofale d) Podczerwień e) Światło (widzialne, białe) ? Czerwone ? Pomarańczowe ? Żółte ? Zielone ? Niebieskie ? Fioletowe f) Ultrafiolet g) Rentgenowskie h) Gamma 2....

poleca92%

Całkowite odbicie wewnętrzne

Załączam skan moich notatek

poleca92%

Najważniejsze procesy zachodzące w erach:

CHAOS: ??? HADRONOWA: kwarki grupują się na hadrony, powstają protony i neutrony LEPTONOWA: pierwotna nekluosynteza jąder helu i lekkich pierwiastków RADIACYJNA: fotony oddzielają się od materii, powstaje promieniowanie tła...

poleca88%

Magnetyzm.

Prawo Columba 1.Prawo powszechnego ciążenia Newtona F=M*n/r2 2.Prawo Columba - Siła wzajemnego oddziaływania ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczyna tych...

poleca89%

Podstawowe wymagania oraz akty prawne w zakresie bezpieczeństwa jądrowego

1. Działania na rzecz ochrony środowiska wokół elektrowni mają na celu zapobieżenie przedostaniu się na zewnątrz elektrowni izotopów promieniotwórczych - zarówno podczas normalnej pracy jak i w przypadku potencjalnej awarii. Technologia...

poleca89%

Powierzchnia i objętość a ciśnienie

Wyobraźmy sobie, że jest jakaś przestrzeń. Przestrzeń odgraniczona od świata zewnętrznego, w której panuje jakieś stałe ciśnienie i temperatura. W przestrzeni tej znajduje się kostka (sześcian) z litego materiału o boku 1 m. Powierzchnia tej...

poleca89%

Tytan

Tytan - największy księżyc Saturna. Jest on jedynym naturalnym satelitą w naszym układzie otoczonym gęstą atmosferą koloru pomarańczowego. Na razie nie wiemy, co kryje się pod jego powłoką - prawdopodobnie atmosfera Tytana jest podobna do...

poleca85%

Grafoskop, projektoskop, rzutnik pisma

GRAFOSKOP Działa prawie tak samo jak rzutnik do przezroczy. Posiada bardzo silną lampę dzięki której można z niego korzystać nawet w świetle dziennym. Umożliwia projekcję pisma rysunków wykonywanych odręcznie na ekran, który w tym wypadku...

poleca85%

Cern

W 1951 roku powstała tymczasowa organizacja nazywana Europejską Radą Badań Jądrowych czyli Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). W 1953 roku podjęto decyzję o powstaniu centralnego laboratorium w pobliżu Genewy. Parlamenty państw...

poleca85%

Przekazywnie energii

Jednym ze sposobów przekazywania energii w przyrodzie jest promieniowanie , Wszystkie ciała są źródłem promieniowania termicznego. Wysyłają (emitują) do otoczenia fale elektromagnetyczne , a także pochłaniają (absorbują) je z otoczenia, częściowo...

poleca85%

Mars

Mars jest planetą najbliższą Ziemi . Jest znacznie mniejszy i zimniejszy od naszej planety. Ma również znacznie rzadszą atmosferę, co pozwoliło na dokładne obserwacje powierzchni Marsa. Jest ona usiana górami i dolinami o tak wielkich względnych...

poleca87%

III zasada dynamiki

Jeżeli ciało działa pewną siłą na drugie, to ciało drugie oddziałuje na ciało pierwsze z siła równa co do wartości, działąjącą w tym samym kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie.

poleca85%

Model Bahra

Model Bohra budowy atomu wodoru . Dzięki rozwojowi fizyki współczesnej naukowcy mogą dziś nie tylko badać atomy i cząsteczek oraz oglądać je za pomocą specjalnych mikroskopów , ale także znajdować dla nich zastosowanie praktyczne . Istnienie...

poleca85%

Termodynamika

PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI: Zmiana energii wewnętrznej ciała jest równa sumie wymienionego z otoczeniem ciepła i pracy wykonanej nad ciałem przez siłę zewnętrzną. MODEL GAZU DOSKONAłEGO - spełnia dwa podstawowe założenia: * jego cząsteczki...

poleca86%

10 nowych praw ciążenia

Prawo I Każde ciało zawieszone w przestrzeni pozostaje w tym stanie aż do chwili uświadomienia sobie swego położenia. Kaczor Duffy, nie zauważając końca łączki, przekracza skraj urwiska. Spaceruje przez chwile w powietrzu, mrucząc do siebie...

poleca86%

Fizyka

1.Pole grawitacyjne- jest to przestrzeń wewnątrz której występują oddziaływania grawitacyjne 2.Ciężar ciała jest siłą, która nadaje ciałom przyśpieszenie ziemskie F=m*g Masa = m , (jednostka) kg, skalar Ciężar = F, (jednostka) N, wektor 3....

poleca85%

Optyka

W ośrodkach jednorodnych (np. w próżni) światło porusza się po liniach prostych Jeżeli światło na swej drodze napotyka ciało nieprzezroczyste na ekranie lub innym przedmiocie powstaje cień tego ciała. Lustro-gładki, wypolerowany przedmiot;...

poleca85%

Przedrostki SI

jotta (gr. okto - osiem) Y 1024 kwadrylion zetta (łac. septem - siedem) Z 1021 tryliard eksa (gr. ex - sześć) E 1018 trylion peta (gr. penta - pięć) P 1015 biliard tera (gr. teras – potwór) T 1012 bilion giga (gr. gigas –...

poleca85%

Zestawienie pola grawitacyjnego z polem elektrostatycznym

Pole grawitacyjne Przestrzeń, w której na masę działa siła proporcjonalna do tej masy tzw. siła grawitacji Pole zachowawcze – praca wykonana przeciwko siłom tego pola gromadzi się w postaci energii, czyli zdolności ciała do wykonania pracy...

poleca85%

Prąd elektryczny.

Najczęstsze przyczyny wypadków porażenia prądem elektrycznym: - wady konstrukcyjne - nieumiejętność obsługi urządzenia (nieostrożność, pośpiech, nieuwaga) - niewłaściwa konserwacja i niewłaściwe bezpieczniki - wyładowanie atmosferyczne do...