profil

Elektrotechnika

(21)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Kable i przewody elektroenergetyczne

Wszystkie kable najogólniej biorąc, składają się z następujących elementów (warstw): - żył - izolacji - wypełniacza - szczelnej powłoki - osłony powłoki - pancerza - osłony zewnętrznej Budowa kabli a) rdzeniowe (z żyłami sektorowymi)...

poleca84%

Zagrożenia powodowane przez prąd elektryczny

Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w życiu codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska pracy i życia. Niewłaściwie eksploatowane...

poleca83%

Wynalazcy w dziedzinie elektroniki.

ELEKTRONIKA [gr.], dziedzina nauki i techniki, stanowiąca wyodrębniony dział elektrotechniki, zajmująca się wykorzystaniem zjawisk związanych ze sterowanym ruchem elektronów w próżni, gazach i ciałach stałych (zwł. półprzewodnikach); obejmuje...

poleca82%

Rola bezpiecznika w domowej instalacji elektrycznej

Bezpieczniki informacje Bezpieczniki elektryczne są to elementy chroniące obwody elektryczne, urządzenia w nich występujące, lub osoby obsługujące przed przed skutkami nieprawidłowego działania sieci lub urządzeń np. zwarć. Rodzaje zabezpieczeń...

poleca83%

Rodzaje instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna-jest zespołem urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,napięciu znamionowym do 1000V prądu przemiennego i 1500V prądu stałego,przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej...

poleca85%

Łączenie rezystorów

Na obliczanie rezystancji zastępczej mamy 3 główne wzory z czego jeden jest przydatnym skrótem do obliczeń. Wyróżniamy połączenia - równolegle - szeregowe Wzór na pojemność przy połączeniu szeregowym: 1/Rz=1/R1 * 1/R2 * 1/R3... [ przy...

poleca85%

Elementy R, L, C w obwodzie prądu sinusoidalnego

W obwodach prądu sinusoidalnego mamy do czynienia ze wszystkimi elementami pasywnymi, czyli z rezystorami o rezystancji R, kondensatorami o pojemności C, cewkami o indukcyjności L. Każdy element rzeczywisty jest tak zbudowany, że dominujące...

poleca85%

Charakterystyka materiałów przewodzących.

Przewodniki elektryczne to substancje,które dobrze przewodzą prąd elektryczny.Przewodniki są zbudowane z atomów,od których łatwo odrywają się elektrony walencyjne,które z kolei tworzą wewnątrz przewodnika tzw.gaz elektronowy.Elektrony te nie są...

poleca85%

Technik Mechatronik

Technik mechatronik Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę,...

poleca85%

Generatory.

Generator magnetohydrodynamiczny Generator magnetogazodynamiczny, generator plazmodynamiczny Urządzenie przetwarzające bezpośrednio energię cieplną gazu (niekiedy ciekłego metalu) w energię elektr., przy wykorzystaniu zjawiska powstawania...

poleca85%

Moja przyszła praca

1.Oficjalna nazwa zawodu lub zajęć. Elektromonter zabezpieczeń i automatyki Elektromonter zabezpieczeń i automatyki montuje obwody wtórne elektrowni ,sieci i stacji wszystkich napięć oraz maszyn elektrycznych wszystkich mocy ;instaluje i...

poleca85%
poleca85%

Badanie bramki NAND UCY7400

Cel ćwiczenia: Wykonanie pomiarów podstawowych parametrów statycznych i dynamicznych bramki logicznej NAND TTL UCY 7400. Program ćwiczenia: 1.Zapoznać się z modelem ćwiczeniowym, zastosowanymi przyrządami oraz pomocniczym sprzętem pomiarowym....

poleca85%

Elektryczne przyżądy analogowe

1.Z jakich części składa się ustrój miernika? Co to jest moment napędowy miernika, a co moment zwrotny? Jaką rolę spełnia tłumik w mierniku? Opisz zasadę działania poznanych tłumików. Ustrój pomiarowy miernika składa się z części nieruchomej i...

poleca85%

Diody elektroluminescencyjne LED

Definicja Dioda elektroluminescencyjna (LED) i fototranzystor są elementami półprzewodnikowymi przetwarzającymi energię elektryczną na energię promieniowania świetlnego. Przeznaczenie Dioda elektroluminescencyjna, nazywana potocznie...

poleca86%

Dwójniki idealne | szeregowe | równoległe

Dwójniki idealne Dwójnik idealny o rezystancji R iR = Im*sin*ω*t = uR/R = Um/R sinωt uR = Um*sin*ω*t G = 1/R [susceptancja (jednostka Simens)] Moc czynna P = U*I cosφ= R*I^2 = u^2/R = S [Vatt] Moc bierna Q= U*I sinφ = 0 [Var] Moc...

poleca85%

Zasilacz UPS to nie tylko urządzenie poprawiające jakość napięcia sieciowego.

Zasilacz UPS to nie tylko urządzenie poprawiające jakość napięcia sieciowego, to także – a może przede wszystkim – magazyn energii. UPS realizuje dwa zadania: zapewnia swoim odbiorom napięcie o niemal idealnym kształcie oraz gwarantuje im...

poleca85%

Sprawdzanie uziemień odgromowych

Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinno się odbyć na podstawie pomiarów rezystancji uziemień. Pomiar rezystancji uziemień jest podstawowym pomiarem w ocenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim...

poleca88%

Kolektory płaskie do podgrzewania wody i powietrza

1. Pod wpływem konstrukcyjnym ze względu na budowę absorbera rozróżnia się 2 typy zasadnicze kolektorów a) wykonane z blachy z przymocowaną wężownicą przez którą przepływa czynnik roboczy ( kolektory rurkowe) b) złożone z 2 blach połączonych...

poleca86%

Łączenie kondensatorów

Na obliczanie pojemności mamy 3 główne wzory, z czego jeden jest przydatnym skrótem do obliczeń. Wyróżniamy połączenia - równolegle - szeregowe Wzór na pojemność przy połączeniu równoległym: Cz=C1+C2+C3... Gdzie dane znaki oznaczają:...

poleca87%

Złącza wtykowe obudowy termobimetale

Złącza wtykowe musza odpowiadać następującym wymagania : -dobre własności elektryczne -odporność na wpływy środowiska -niezawodność pracy i trwałość -łatwość użytkowania W zależności od przeznaczenia wyróżniamy: 1) modułowe sa przeznaczone...

Ciekawostki ze świata