profil

Prędkość kosmiczna, prawo keplera

poleca 85% 155 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I prawo Keplera
Planety krążą wokół Słońca po krzywych zamkniętych, będącymi elipsami, przy czym Słońce znajduje się w jednym z ognisk każdej z tych elips.

II Prawo Keplera
Promień wodzący planety w jednakowych odstępach czasu zakreśla takie samo pole powierzchni.

III Prawo Keplera
Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca (T) i trzeciej potęgi, średniej odległości planety od Słońca (a) jest wielkością stałą, tak samo dla wszystkich ciał Układu Słonecznego.
Prawo Powszechnego Ciążenia
Każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji wartości siły wzajemnego przyciągania grawitacyjnego jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas obu ciał a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy środkami tych ciał.

Stan nieważkości nie musi oznaczać braku Fg. W stanie nieważkości są ciała spadające swobodnie z przyśpieszeniem g ? nie ma wtedy nacisku ciała na podłoże.
Rzut ? nadanie ciału prędkości początkowej
W zależności od kierunku i zwrotu prędkości początkowej wyróżniamy rzuty:
*pionowy (w górę i w dół)
*poziomy (w lewo lub w prawo)
*ukośny

I Prędkość Kosmiczna
to prędkość jaką trzeba nadać ciału, aby stało się satelitą planety.

II Prędkość Kosmiczna
to prędkość jaką trzeba nadać ciału, aby wyrwało się z danego ciała kosmicznego.

III Prędkość Kosmiczna
To prędkość jaką trzeba nadać ciału (przy powierzchni Ziemi w kierunku ruchu orbitalnego) by mogło nieskończenie oddalić
się od Słońca.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta