profil

Fizyka

(18)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych metodą elektryczną.

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych metodą elektryczną. Dane otrzymane w doświadczeniu: U [V] U' [mV] DT [K] S [mm] DL [mm] 60 1,25 9 0,95 0,475 80 2,2 17 1,66 0,83 100 3,12 34 2,37 1,185 120 4,3 55 3,18 1,59...

poleca83%

Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia

Wartości uzyskane z doświadczenia: Wahadło zamknięte Czas pełnych 20 wahnięć 1,09,70 1,09,63 1,09,82 1,09,88 1,09,74 1,09,94 T = t20śr/20 t20śr = 69,78s T = 3,49 Wychylenia A wahadła 23,4 22,7 22,8 22,5 24,1 21,9...

poleca83%

Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego

Wartości uzyskane z doświadczenia m [kg] 2R1 [m] 2R2 [m] r [m] h [m] t20 t20' T0 T1 471 200,5 12,7 0,58 0,65 2,18,56 3,34,62 6,93 10,73 471,1 200,25 12,8 0,57 0,65 2,16,13 3,28,13 6,8 10,4 471,1 200,25 12,6 0,7 0,7 2,15,17 3,39,37 6,76 10,97...

poleca83%

Wahadło matematyczne

Modelem wahadła matematycznego jest mała kulka zawieszona swobodnie na długiej nici. Kulka odchylona z położenia równowagi i swobodnie puszczona porusza się ruchem drgającym zwanym wahadłowym. Wahadło będzie wykonywało ruch zbliżony do...

poleca83%

Przyspieszenie grawitacyjne

Raport przeprowadzonych doświadczeń Przyspieszenie grawitacyjne Cel: wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego z wykresem zależności T2(l) oraz porównanie odczytu ze wzorem. Wykorzystane przyrządy: - statyw -...

poleca83%

Doświadczenie: badanie ruchu

>> Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, w którym prędkość ma stałą wartość . Punkt materialny poruszający się po torze prostoliniowym przebywa jednakowe odcinki drogi w jednakowych odstępach czasu . Prędkość średnia w tym ruchu równa...

poleca85%

Termometry Rodzaje i ich zastowanie

Termometr ? przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w...

poleca89%

Badanie współczynnika załamania światła

Wstęp teoretyczny Wszelkie zmiany natężenia pola elektrycznego i magnetycznego są źródłem fal elektromagnetycznych, które rozchodzą się w próżni i w dielektrykach z prędkością światła. W szczególności, źródłem fal elektromagnetycznych może...

poleca85%
poleca85%

Doświadczalne badanie ruchów

Przyrządy użyte w doświadczeniu: - Wózek - Ławka - Dwa zeszyty - Kreda - Stoper Ławkę podparto z jednej strony zeszytami i narysowano na niej co 15 cm kredą podziałkę. Po ławce poruszał się wózek. Stoperem był mierzony czas, w jakim wózek...

poleca85%

Doświadczenie: prędkość dźwięku

>> Dźwięk: jest to fala akustyczna rozchodząca się w danym ośrodku sprężystym (ciele stałym, płynie lub gazie) zdolna wytworzyć wrażenie słuchowe, które dla człowieka zawarte jest w paśmie między częstotliwościami granicznymi od ok. 16 Hz do 20...

poleca85%

Pomiar rezystancji metodami pośrednimi

Pomiar rezystancji metodami pośrednimi

poleca85%

Doświadczenie: areometr w różnych cieczach

>> Areometr jest to urządzenie służące do mierzenia gęstości cieczy i gazów, w którym wykorzystuje się siły wyporu z jaką ciecz lub gaz działa na zanurzone w niej ciało stałe. >> Prawo Archimedesa: na ciało zanurzone w płynie...

poleca85%

Promieniotwórczość

ćwiczenia + bonus

poleca85%

Doświadczenia fizyczne. Ile waży spadające ciało?

Ile waży spadające ciało? Cel: Doświadczenie wykazujące nieważkość spadającego ciała. Materiały: - waga szalkowa - dziadek do orzechów - odważnik - nitka i zapałki Czynność: - na jednej szalce wagi umieszczamy dziadka do orzechów tak,...

poleca85%

Doświadczenie: ruch Księżyca w ciągu doby

>>podstawowe informacje Księżyc (łac.: Luna) - to jedyny stały naturalny satelita Ziemi. Jest on piątym, co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Przeciętna odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to 384403 km, co stanowi...