profil

Budownictwo ogólne

(32)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Działalność budowlana

1.Fazy działalności budowlanej: a)zaopatrzenie (zakup) b)projektowanie prac i ich wykonawstwo c)oddanie objektu do użytkowania 2.Budownictwo realizowane jest poprzez tzw. działalność inwestycyjną,która polega na rozbudowie,remontach czy...

poleca83%

Żeliwo sferoidalne

Żeliwo sferoidalne jest odlewem żelazo-węglowym, w którym część węglowa stanowi grafit sferoidalny w postaci kuleczek. Różni się od żeliwa szarego tym, że ma większą plastyczność, dużą wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Dzięki swoim...

poleca83%

Stropy i ich rodzaje

Stropy i ich rodzaje Strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, gdyż od jego wytrzymałości i stabilności w dużej mierze zależy bezpieczeństwo budynku. Zadaniem stropu jest podzielenie budynku na kondygnacje i przeniesienie...

poleca81%

Wentylacja pomieszczeń

1.W budynkach mamy dwa rodzaje wentlacji:naturalną i mechaniczną sztuczną. 2.Wentylacja naturalna - stała wymiana powietrza poprzez otwory drzwiowe i okienne oraz wszelkie niieszczelności w konstrukcji budnku z wkorzystaniem różnicy temperatur...

poleca83%

Fibrobetony

FIBROBETONY Fibrobetony są materiałami kompozytowymi o spoiwie cementowym (zaczyny,zaprawy i betony),w których rozmieszczone są krótkie włókna z różnych tworzyw. Podstawowym celem stosowania zbrojenia rozproszonego w betonie jest kontrolowanie...

poleca80%

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe Stosuje się pod pojedyncze słupy lub pod kilka słupów, jeśli są one rozstawione niedaleko od siebie. Mają najczęściej kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu (gdy słup jest osiowo ściskany) lub prostokąta (gdy słup...

poleca80%

Krótka historia budownictwa

„Budownictwo to działalność człowieka związana z budową, konserwacją i rozbiórką obiektów budowlanych” – tak definiuje budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. Choć jest to bardzo wąska definicja, w pełni oddaje charakter i wykonywanych...

poleca80%

Szlifowanie

Szlifowanie- obróbka ścierna, sposób obróbki skrawaniem, w którym narzędziem skrawającym jest ściernica, osełka lub taśma ścierna. Przy szlifowaniu ruch roboczy obrotowy wykonuje zawsze ściernica, ruch posuwowy, prostoliniowy lub obrotowy,...

poleca82%

Konstrukcje stalowe.

1.Elementy rozciagane osiowo wystepują w Kon. Stalowych głównie jako prety dźwigarów i stężeń kratowych a także jako wieszaki ściagi ramp .ret uwaza się za rozciagany osiowo jeżeli wypadkowa sił rozciaganych działa wzdłuż jego osi 2.elementy...

poleca81%

Rola i zasada termostatu w domowej instalacji grzewczej.

Co to jest termostat? Termostat to urządzenie do automatycznej regulacji temperatury w zamkniętej przestrzeni; termostaty stosuje się m.in. w pralkach, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dlaczego potrzebne są termostaty?...