profil

Fizyka

(539)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca89%

Zastosowania elektromagnesów

Pierwszy elektromagnes zbudował Wiliam Sturgeon w 1823 roku. Zwinął on wokół żelaznej sztabki izolowany drut miedziany. W czasie przepływu prądu układ ten stawał się silnym magnesem. Od tamtej pory elektromagnes znalazł mnóstwo zastosowań...

poleca82%

Pierwsza zasada dynamiki

Pierwsza zasada dynamiki zwana jest także pierwszym prawem Newtona albo zasadą bezwładności. Mówi ona, jak zachowuje się ciało, gdy nie działają na nie żadne siły, lub gdy działanie tych sił równoważy się, czyli kiedy wartość siły wypadkowej...

poleca82%

Trzy prawa Keplera

Prawami Keplera nazywamy trzy prawa astronomiczne, odkryte przez Jana Keplera i opisujące ruch planet wokół Słońca. Kepler sformułował je w oparciu o dane obserwacyjne, pozostawione przez Tychona Brache, nadwornego astronoma cesarza Rudolfa II....

poleca82%

Wzory fizyczne

Ciężar ciała Fg = m • g Gęstość ρ = m/V Ciśnienie p = Fn/S p – ciśnienie [1Pa] Fn – wartość parcia(nacisku) [1N] S – pole powierzchni [1m²] Ciśnienie hydrostatyczne p = ρ • g • h p – ciśnienie cieczy [1Pa] [1Pa = N/m²] ρ...

poleca81%

Ruch jednostajnie prostoliniowy

1. Ruch Ruchem nazywamy zmianę położenia jednego ciała względem innych ciał. Ruch jest pojęciem względnym. Nie można mówić o ruchu nie mając co najmniej dwóch ciał do porównania. To samo ciało może być równosześnie w ruchu i spoczynku, np....

poleca84%

Siły fizyczne i rodzaje sił

Siła jest to wielkość, która zmienia ruchu (pęd) ciała. Aby w jakimś momencie pojawiła się nam siła potrzebujemy przede wszystkim dwóch ciał to po pierwsze, a po drugie musi pomiędzy tymi ciałami być oddziaływanie. Jedno ciało, nie ważne...

poleca84%

Projekt z Fizyki

Trzej rowerzyści wyznaczyli sobie spotkanie na szczycie wzgórza. Pierwszy rowerzysta jechał na spotkanie ruchem jednostajnym z prędkością o wartości v1=18 km/h. Szczyt wzgórza osiągnął po czasie t1 = 20min. Drugi rowerzysta wyruszył po 10 min i...

poleca83%

Sztuczne satelity

Sztuczny satelita to obiekt stworzony przez człowieka, który krąży wokół jakiegoś ciała niebieskiego, Np. wokół Ziemi. Ich rola jest olbrzymia, i to nie tylko dla badań nad wszechświatem, lecz także w codziennym życiu. Nie zdajemy sobie...

poleca84%

Niskie temperatury

Niskie temperatury Zainteresowanie niskimi temperaturami było pierwotnie związane z próbami skraplania i ewentualnie zestalenia wszystkich znanych gazów. Próby te dzięki...

poleca84%

Infradźwięki

Dawno, bardzo dawno temu ludzie sadzili, że dźwięk jest jakąś specjalną materia, rozprzestrzeniającą się z danego ciała na wszystkie strony. Jednak nieco później doszli do przekonania, że dźwięk stanowią drgania drobnych cząsteczek materii. W ten...

poleca84%

Laser - budowa, zastosowanie

Nazwa utworzona jako akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Jest to generator światła, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Otrzymywane światło ma...

poleca84%

Szkodliwość hałasu na organizm ludzki

Hałas to dziwne słowo i zjawisko nie mające ani jednobrzmiącej definicji ani nawet pochodzenia. Aleksander Brckner definiuje hałas (hałasować, hałasić, hałaśliwy) jako słowo "dawniej nieznane, może do hała- dorobione”. A "z hała- lub hara- okrzyk...

poleca84%

Rozszerzanie się Wszechświata i ucieczka galaktyk

WSTĘP Każdy z pewnością zauważył, że świst zbliżającego się z dużą szybkością pociągu wydaje się wyższy, a więc o wyższej częstotliwości, niż rzeczywiście został wysłany. Odwrotnie się dzieje, gdy pociąg się oddala, bo wtedy ton jego świstu...

poleca84%

Rola fal dzwiekowych w przyrodzie

Rola fal dzwiekowych w przyrodzie Do ucha ludzkiego docierają nie tylko pojedyncze, spokojne, ciche dźwięki, lecz wiele bezładnie zmieszanych dźwięków o różnych częstotliwościach – narzekamy wówczas na hałas. Życie we współczesnym...

poleca83%

Wektory i skalary

1. Wielkości fizyczne. Wielkością fizyczną nazywamy wszystko to, co można zmierzyć. Są to np. długość, objętość, ciężar, czas, prędkość, przyspieszenie. Wielkości fizyczne dzielimy na dwie grupy: - wektory, czyli wielkości posiadające...

poleca83%

Metody wyznaczania gęstości ciał (ciecze, ciała stałe) przy pomocy Prawa Archimedesa i Pascala

Zanim zacznę omawianie metod wyznaczania gęstości przy pomocy Prawa Archimedesa oraz Prawa Pascala, chciałabym krótko wyjaśnić, czym jest samo pojęcie gęstości oraz krótko scharakteryzować postacie, o których mowa powyżej. Gęstość (masa...

poleca83%

Czym jest hałas? Wpływ hałasu na organizm ludzki

Przez hałas rozumie się dźwięki, które w danej chwili są niepożądane przez dana osobę. Jest to więc dosyć luźna definicja bowiem określony dźwięk przez jednego może być uważany już jako hałas natomiast przez drugiego człowieka nie. Warto...

poleca84%

Tarcie

Znaczenie tarcia w życiu codziennym i technice jest bardzo duże, ponieważ tarcie jest związane z prawie każdym zjawiskiem mechanicznym. W każdym ruchu tarcie jest siłą hamującą. Jeśli chcemy, aby dany ruch się odbył, to tarcie jest wtedy...

poleca83%

Silnik elektryczny i prądnica

Silnik elektryczny to urzadzenie, w którym energia elektryczna zamieniana jest na energie mechaniczną, zwykle w postaci energi ruchu obrotowego. Moment obrotowy powstaje w silniku elektrycznym w wyniki oddziaływania pola magnetycznego i prądu...

poleca83%

Zadania do poćwiczenia sobie przed klasówką z ruchu po okręgu

.Zadania – ruch po okręgu Zestaw 03.2005 1. 1. Satelita obiega Ziemię po orbicie kołowej na wysokości 640km nad powierzchnią Ziemi. Okres obiegu wynosi 98min. Wyznacz: a. wartość prędkości b. przyspieszeni dośrodkowe...

poleca83%

Rola dyfuzji i ruchów Brown'a w przyrodzie

Dyfuzja- samoistne zmieszanie się cząsteczek jednej substancji z cząsteczkami drugiej substancji. Ruch Brown'a- chaotyczne, bezwładne ruchy maleńkich cząsteczek substancji wywoływane chaotycznym ruchem cząsteczek środowiska otaczających te...

poleca84%

Loty w kosmos

Gwiezdne misje Dziś za20 milionów dolarów turysta może sobie kupić bilet na stację orbitalną Mir. Jeden z arabskich szejków opłacił sobie też podróż wahadłowcem kosmicznym. 40 lat temu podróż w kosmos był loterią, igraniem z życiem. Bez...

poleca84%

Co to są obłoki Magellana? Porównaj rozmiary, odległość oraz orientayjną liczbę gwiazd w Obłokach Magellana.

Co to są obłoki Magellana? Porównaj rozmiary, odległość oraz orientayjną liczbę gwiazd w Obłokach Magellana. Obłoki Magellana są to dwie nieregularne, karłowate galaktyki orbitujące naszą galaktykę Drogę Mleczną, należą do Grupy Lokalnej...

poleca84%

Materia międzyplanetarna: planetoidy, meteory, komety

Panuje pogląd, że Wszechświat powstał wskutek potężnej eksplozji, tzw. Wielkiego Wybuchu, przed około 10-15 miliardów lat. Cała istniejąca materia powstała w ułamek sekundy w nieskończenie małej przestrzeni, rozpraszając się we wszystkich...

poleca84%

Planety olbrzymy

Jowisz Jowisz jest piątą według oddalenia od Słońca planetą Układu Słonecznego. Jest on zarazem największą i najcięższą planetą. Średni promień Jowisza wynosi ok. 71000km i jest jedenaście razy większy od promienia Ziemi. Różnica pomiędzy...

poleca83%

Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie

Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie Wszystkie fale przekazują energię bez wywoływania trwałych zmian w ośrodku, przez który przechodzą. Określenia fala bieżąca używa się dla podkreślenia faktu, że energia przemieszcza się od źródła do...

poleca84%
poleca84%

Dynamika Newtona - referat

Sir Isaac Newton - (ur. 25 grudnia 1642 r., zm. 20 marca 1727 r., wg używanego wtedy kalendarza juliańskiego; lub ur. 4 stycznia 1643 r., zm. 31 marca 1727 r. wg kalendarza gregoriańskiego) był angielskim fizykiem, matematykiem, astronomem,...

poleca83%

II Predkość kosmiczna

Wzór na tarcie T=f*m*g Wzór na siłe F=m*a Rodzaje energii mechanicznej kinetyczna Ek=mV2/2 potencjalna Ep=mgh potencjalna sprężystości Eps=kx2/2 Prawo zachowania energii mechanicznej jeżeli ciala oddzialywuja na siebie tylko silami grawitacji lub...

poleca84%

Układ słoneczny i heliocentryczny, opis planet

Układ geocentryczny i heliocentryczny Przez wieki człowiek wierzył, że Ziemia stanowi centrum Wszechświata, a Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy krążą wokół niej. Jednak ten Ukł. geocentryczny Ptolemeusza obalił Mikołaj Kopernik....

poleca83%

Doświadczenie wyznaczanie ogniskowej soczewki

Doświadczenie wyznaczanie ogniskowej soczewki

poleca83%

Silnik elektryczny

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna służąca do przetwarzania energii elektrycznej na pracę mechaniczną. Ze względu na rodzaj prądu sieci, z której silniki elektryczne pobierają energię elektryczną, rozróżnia się: silniki prądu stałego oraz silniki...

poleca83%

Elektrownie jądrowe - jeden z najlepszych wynalazków ludzkości

Czy elektrownia jądrowa to korzystny dla człowieka wynalazek? Jakie są plusy a jakie minusy tego typu elektrowni. Wreszcie – czy są bezpieczne i wydajne? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w moim referacie. Jednak zanim zacznę...

poleca83%

Wpływ pola magnetycznego na: ludzi, ptaki, owady, żółwie, ryby oraz na rośliny i zorze polarne.

Wiadomo bowiem, że Ziemia wytwarza swoje pole magnetyczne oraz że nawet najmniejsza cząstka organizmu żywego tworzy takie pole. Dzięki niemu, nasz organizm funkcjonuje poprawnie, możliwy jest przepływ krwi, prawidłowo przebiega metabolizm. pole...

poleca83%

Maszyny Proste

Są to urządzenia mechaniczne umożliwiające zastąpienie pracy W1 = F1*s1 (określonej siły F1 na określonej drodze s1) równą jej pracą W2 = F2*s2 (siły F2 znacznie mniejszej od siły F1, lecz na drodze s2 odpowiednio większej od drogi s1). Istnieją 2...

poleca83%

Albert Einstein i jego odkrycia

Albert Einstein urodził się w roku 1879 w Niemczech, w Ulm. Pochodził z rodziny żydowskiej. Ojciec Einsteina miał fabrykę, która zajmowała się produkcją urządzeń elektrycznych. Nie miał jednak dobrej ręki do interesów, dlatego rodzina musiała...

poleca84%

Rozwój poglądów na ruch i na jego przyczyny

Tematem mojej pracy jest "rozwój poglądów na ruch oraz na jego przyczyny", postaram się go opisać oraz przybliżyć poglądy między innymi: Talesa, Pitagorasa czy Mikołaja Kopernika. Jońscy filozofowie przyrody mieli na ruch następujące...

poleca84%

Istnienie życia poza Ziemią

Pytanie, czy życie jest czymś wyjątkowym, nurtuje ludzi od bardzo dawna. Do istnienia życia, takiego jakie znamy, niezbędne są specyficzne warunki. Potrzebna jest przede wszystkim woda. Również temperatura otoczenia nie powinna być ani zbyt niska,...

poleca83%

Co to jest galaktyka i jak jest zbudowana?

Galaktyka to duży, grawitacyjnie związany układ gwiazd, pyłu i gazu międzygwiezdnego, niewidocznej ciemnej materii i prawdopodobnie ciemnej energii. Typowa galaktyka zawiera od 107 do 1012 gwiazd, orbitujących wokół środka masy galaktyki....

poleca83%

Dzień i noc oraz pory roku

Znane wszystkim zjawiska występowania dnia i nocy oraz pór roku związane są z oświetleniem Ziemi podczas jej ruchu obrotowego wokół osi i ruchu obiegowego wokół Słońca. Zawsze tylko połowa naszego globu jest oświetlona przez Słońce, a druga...

poleca84%

Izaak Newton - biografia, odkrycia

Izaak Newton urodził się 4 stycznia 1642 roku Woolsthorpe koło Colsterworth, w hrabstwie Lincolnshire. Jego ojciec zmarł na 3 miesiące przed jego narodzinami. Dwa lata później jego matka wyszła ponownie za mąż i opuściła Izaaka, pozostawiając go...

poleca84%

Galileusz

Galileusz, Galileo Galilei (1564-1642), włoski filozof, astronom. Od 1589 r. Profesor w Pizie i Padwie. Twórca nowożytnej mechaniki i astrofizyki. Poglądy swoje wyłożył między innymi w dziełach: Pobierca złota (II saggiatore) 1623 i Dialogo sopra...

poleca83%

Widzenie barw

Widzenie barw to wrażenie psychiczne powstające w mózgu człowieka (a także części zwierząt).Widzenie barw następuje dzięki komórkom światłoczułym, znajdującym się w siatkówce oka. Proces widzenia barwnego rozpoczyna się, gdy oko odbiera...

poleca84%

Wyładowania atmosferyczne

ELEKTRYCZNOŚĆ ATMOSFERYCZNA (BURZE) - Schemat przebiegu procesu burzowego 1. Wyładowania atmosferyczne W upalne i wilgotne dni lata silne prądy unoszące ciepłe powietrze w górne rejony atmosfery tworzą chmury kłębiaste, które szybko...

poleca83%

Elektrostatyka

W wyniku pocierania pałeczki ebonitowej o sukno, pałeczka i sukno elektryzują się różnoimiennie. Zjawisko to wyjaśniamy: zamianą pracy na ładunki elektryczne, przemieszczaniem się elektronów pomiędzy tymi ciałami, przemieszczaniem się jonów...

poleca83%

Fale mechaniczne

Falą nazywany zaburzenie rozchodzące się w danym ośrodku. Źródłem każdej fali jest drganie. Fale dzielimy ze względu na: - Rodzaj drgań - Mechaniczne - Elektromagnetyczne - Amplitudę - Poprzeczne - Podłużne - Sposób zaburzenia...

poleca83%

Ruch zmienny i przyspieszenie

1. Ruch zmienny Kiedy prędkość ruchu zmienia się, tzn. rośnie lub maleje, ruch taki nazywamy ruchem zmiennym. Jeśli wartość prędkości rośnie, ruch nazywamy przyspieszonym, a jeśli maleje - opóźnionym. W ruchu zmiennym są dwa rodzaje...

poleca84%

Prędkości kosmiczne

Asysta (wsparcie grawitacyjne) jest w zasadzie przekazaniem części energii kinetycznej dużego ciała kosmicznego (praktycznie planety) podróżującemu statkowi kosmicznemu. Należy w tym celu wykonać manewr, który w swej optymalnej formie będzie...

poleca83%

Metogologia fizyki

Pierwotne pojęcie terminu prawo odnosiło się do zachowań społecznych. W XVI wieku Bodin analizował ekonomię, suwerenność i mocarstwowość państwa, na którego czele stoi władca - prawodawca. Stąd zapewne zrodziła się u Kartezjusza idea Boga jako...