profil

Fizyka

(538)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca82%

Bilans cieplny

Co to jest bilans cieplny? Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnej temperaturze, to następuje między nimi wymiana ciepła. ciało o wyższej temperaturze oddaje (traci) ciepło, a ciało o niższej temperaturze pobiera (zyskuje) ciepło. Wymiana...

poleca84%

Wyładowania atmosferyczne

ELEKTRYCZNOŚĆ ATMOSFERYCZNA (BURZE) - Schemat przebiegu procesu burzowego 1. Wyładowania atmosferyczne W upalne i wilgotne dni lata silne prądy unoszące ciepłe powietrze w górne rejony atmosfery tworzą chmury kłębiaste, które szybko...

poleca84%

Zastosowanie soczewek i zwierciadeł w przyrządach optycznych

LUPA Lupa jest przyrządem optycznym służącym do obserwacji drobnych przedmiotów. Zbudowana jest z jednej soczewki skupiającej lub z zespołu soczewek umieszczonych w oprawce. Lupa tworzy obraz przedmiotu pozorny, prosty, powiększony, oglądany...

poleca84%

Efekt Dopplera

Zjawisko Dopplera polega na zmianie częstotliwości fali podczas wzajemnej zmiany położenia źródła fali i odbiornika. Jeżeli odległość się zwiększa to częstotliwość jest niższa, gdy odległość maleje to częstotliwość jest wyższa. Wykorzystywane jest...

poleca83%

Rola i znaczenie tarcia w przyrodzie

Tarcie jest zjawiskiem powszechnym. Na co dzień spotykamy się z nim wykonując zwykłe, codzienne czynności. Jest ono siłą, która działa hamująco na ruch ciała. Jedną z najważniejszych przyczyn tarcia jest chropowatość powierzchni stykających...

poleca84%

Światło widzialne

Światło widzialne jest to fala elektromagnetyczna o zakresie długości fal od około 400 nanometrów do 800 nanometrów (1nm=10 do -9m) i częstotliwościach od około 7,5 * 10 do 14 Hz do 3,75*10 do 14 Hz. Są to te fale elektromagnetyczne, które...

poleca84%

Osiągnięcia fizyki XX wieku

Fizyka posiada wielu wspaniałych naukowców, którzy zostali uhonorowani nagrodą Nobla za wspaniałe osiągnięcia w tej dziedzinie. Można by godzinami wymieniać lecz ja wymienię kilku oraz przedstawię. Na miano wyróżnienia zasługuje Albert Einstein....

poleca84%

Odbicie i załamanie światła/szkła optyczne, przyrządy optyczne

Odbicie i załamanie światła Podczas odbicia światła od gładkiej przeszkody kąt padania i kąt odbicia ma tą samą miarę. Następuje odbicie światła. Kierunek rozchodzenia się światła po odbiciu nazywamy...

poleca84%

Fale elektromagnetyczne

Pole magnetyczne ujawnia się – zależnie od układu odniesienia – bądź jako elektryczne, bądź jako magnetyczne, bądź równocześnie objawiają się jego oba oblicza. Wokół ładunków zawsze obserwuje się przynajmniej jedno z tych pól. Tak więc istnieje...

poleca84%

Planeta Wenus

Wenus jest planetą bardzo podobną do Ziemi zarówno pod względem rozmiarów (średnica 12 200 km) jak i masy (0,81 masy Ziemi). Jest to najjaśniejszy obiekt na niebie poza Słońcem i Księżycem.Planeta ta, nie ma naturalnych satelitów. Okres obiegu...

poleca84%

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-CurieSkłodowska-Curie Maria Urodzona 7.XI.1867r. w Warszawie - zmarła 4.VII.1934r. w Sancellemoz, Sabaudia, Szwajcaria. Wybitna polska fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka nagrody Nobla, współtwórczyni nauk o...

poleca83%

Trzy prawa Keplera

Prawami Keplera nazywamy trzy prawa astronomiczne, odkryte przez Jana Keplera i opisujące ruch planet wokół Słońca. Kepler sformułował je w oparciu o dane obserwacyjne, pozostawione przez Tychona Brache, nadwornego astronoma cesarza Rudolfa II....

poleca83%

Wzory fizyczne

Ciężar ciała Fg = m • g Gęstość ρ = m/V Ciśnienie p = Fn/S p – ciśnienie [1Pa] Fn – wartość parcia(nacisku) [1N] S – pole powierzchni [1m²] Ciśnienie hydrostatyczne p = ρ • g • h p – ciśnienie cieczy [1Pa] [1Pa = N/m²] ρ...

poleca84%

Teleskop

Jest to urządzenie (przyrząd optyczny) służące do odbioru promieniowania elektromagnetycznego ciał niebieskich (powiększania odległych obrazów), umożliwiające ogniskowanie wiązki w małym obszarze, w którym to promieniowanie może być analizowane....

poleca84%

Zasady termodynamiki

Opór właściwy – to opór przewodnika o długości jednostkowej i przekroju jednostkowym. Opór przewodnika zależy od jego rozmiarów, czyli długości i przekroju poprzecznego oraz od temperatury. Opór przewodnika wraz ze wzrostem temperatury rośnie. I =...

poleca84%

Wyznaczanie współczynnika lepkości w cieczach prawo Pascala i Archimedesa

Na samym początku trzeba wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia, a mianowicie co to jest ciecz i lepkość, a zatem ciecz jest to ciało nie posiadające zdolności do utrzymywania stałego kształtu. Lepkość jest to zdolność cieczy do przenoszenia natężeń...

poleca83%

Roztwory ciał stałych w cieczy, cieczy w cieczy, ciała stałego w ciele stałym, ciała stałego w gazie, cieczy w gazie oraz gazu w gazie.

Mieszanie się dwóch substancji polega na tym, że cząsteczki pierwszej wchodzą w puste przestrzenie między cząsteczkami drugiej substancji. Ciało stałe w cieczy i ciecz w ciele stałym: Cząsteczki cieczy przemieszczają się w środek cząsteczek...

poleca80%

Energia potencjalna

Co nazywamy energią potencjalną? Energią potencjalną (Ep) nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku. Wyróżniamy dwa rodzaje energii potencjalnej: energię potencjalną grawitacji (ciężkości) - np. ciało podniesione na jakąś wysokość...

poleca83%

Mikrofale

Są to fale o długości od 10-4m do 0,3m (0,1mm do 30 cm). Mikrofale z górnego zakresu mogą powstawać w elektronicznych układach drgających podobnie jak fale radiowe i dlatego dość często zalicza się je do fal radiowych nie wyszczególniając osobno....

poleca84%

Siły fizyczne i rodzaje sił

Siła jest to wielkość, która zmienia ruchu (pęd) ciała. Aby w jakimś momencie pojawiła się nam siła potrzebujemy przede wszystkim dwóch ciał to po pierwsze, a po drugie musi pomiędzy tymi ciałami być oddziaływanie. Jedno ciało, nie ważne...

poleca83%

Układ Słoneczny

Patrz załącznik

poleca84%

Czym jest hałas? Wpływ hałasu na organizm ludzki

Przez hałas rozumie się dźwięki, które w danej chwili są niepożądane przez dana osobę. Jest to więc dosyć luźna definicja bowiem określony dźwięk przez jednego może być uważany już jako hałas natomiast przez drugiego człowieka nie. Warto...

poleca82%

Pierwsza zasada dynamiki

Pierwsza zasada dynamiki zwana jest także pierwszym prawem Newtona albo zasadą bezwładności. Mówi ona, jak zachowuje się ciało, gdy nie działają na nie żadne siły, lub gdy działanie tych sił równoważy się, czyli kiedy wartość siły wypadkowej...

poleca84%

Sztuczne satelity

Sztuczny satelita to obiekt stworzony przez człowieka, który krąży wokół jakiegoś ciała niebieskiego, Np. wokół Ziemi. Ich rola jest olbrzymia, i to nie tylko dla badań nad wszechświatem, lecz także w codziennym życiu. Nie zdajemy sobie...

poleca84%

II Predkość kosmiczna

Wzór na tarcie T=f*m*g Wzór na siłę F=m*a Rodzaje energii mechanicznej - kinetyczna Ek=mV2/2 - potencjalna Ep=mgh - potencjalna sprężystości Eps=kx2/2 Prawo zachowania energii mechanicznej Jeżeli ciała oddziaływają na siebie...

poleca84%

Doświadczenie wyznaczanie ogniskowej soczewki

Spis przyrządów i materiałów - Soczewka skupiająca - Soczewka rozpraszająca - Biały kartonik formatu A4 - Sztywny pomiar metrowy Fazy doświadczenia 1. W jasny dzień znajdujemy na kartoniku obraz odległego budynku, drzewa lub innego...

poleca84%

Projekt z Fizyki

Trzej rowerzyści wyznaczyli sobie spotkanie na szczycie wzgórza. Pierwszy rowerzysta jechał na spotkanie ruchem jednostajnym z prędkością o wartości v1=18 km/h. Szczyt wzgórza osiągnął po czasie t1 = 20min. Drugi rowerzysta wyruszył po 10 min i...

poleca83%

Zadania z dynamiki - teksty

1. Pociąg ruszył z miejsca ze średnim przyspieszeniem o wartości 0,5 m/s2. Jaką wartość prędkości będzie on miał po upływie 0,5min.? 2. Startując z równi pochyłej, na odcinku AB, kulka toczyła się ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 3s z...

poleca82%

Korpuskularno-falowa natura światła

KORPUSKULARNO-FALOWA NATURA ŚWIATŁA Dualizm korpuskularno-falowy wynika z równania de Broglie'a l = h/p, gdzie h - stała Plancka, a p - pęd elektronu. Zgodnie z jego założeniem poruszającą się cząstkę elementarną można uznać za falę o...

poleca83%

Waga - budowa i jej rodzaje

Niektóre rodzaje wag: Waga dźwigniowa - wykorzystujemy tu zasadę równowagi się dla przypadku dźwigni dwustronnej, - rami? r1 d?wigni dwustronnej obci??a si? nieznan? mas? m, a rami? r2 tak? mas? M (np. odwa?nik), aby d?wignia znalaz?a si? w...

poleca83%

Rodzaje ładunków elektrycznych

Aby poznać rodzaje ładunków elektrycznych, trzeba wiedzieć, czym one są. Mianowicie ładunek elektryczny jest to właściwość materii przejawiająca się oddziaływaniem elektromagnetycznym, które odbywa się poprzez pole elektromagnetyczne. Gdy...

poleca84%

Albert Einstein i jego odkrycia

Albert Einstein urodził się w roku 1879 w Niemczech, w Ulm. Pochodził z rodziny żydowskiej. Ojciec Einsteina miał fabrykę, która zajmowała się produkcją urządzeń elektrycznych. Nie miał jednak dobrej ręki do interesów, dlatego rodzina musiała...

poleca83%

Roślinność świata - informacje ogólne

Zróżnicowanie szaty roślinnej na Ziemi zależy od wielu czynników: ukształtowania powierzchni, rodzaju podłoża, przeszłości geologicznej, specyfiki flory danego obszaru, przede wszystkim jednak od klimatu. Ta ostatnia zależność jest na tyle silna,...

poleca84%

Co to jest galaktyka i jak jest zbudowana?

Galaktyka to duży, grawitacyjnie związany układ gwiazd, pyłu i gazu międzygwiezdnego, niewidocznej ciemnej materii i prawdopodobnie ciemnej energii. Typowa galaktyka zawiera od 107 do 1012 gwiazd, orbitujących wokół środka masy galaktyki....

poleca81%

Jakie są fazy księżyca i jak się uwidaczniają? Ile trwa cykl faz?

Księżyc jest ciałem niebieskim o średnicy 3476 km i masie 7,33*1022 kg. Temperatura powierzchni zmienia się w zakresie od + 140o C do – 190oC , ale 1 m pod powierzchnią jest w przybliżeniu stała i wynosi – 30o C. Powierzchnia Księżyca pokryta...

poleca83%

Procesy odwracalne

Proces odwracalny to proces termodynamiczny, którego kierunek można odwrócić poprzez prostą zmianę wartości jednej lub więcej zmiennych stanu termodynamicznego. Procesy odwracalne zachodzą bez żadnej zmiany entropii układu, natomiast inne funkcje...

poleca82%

Prąd elektryczny - co to właściwie jest?

Prąd elektryczny, elektryczność- pojęcia niby dobrze nam znane. Przecież na co dzień mamy do czynienia z prądem, a elektryczność wprost nas otacza. Nie tylko jest wytwarzana w elektrowniach, lecz występuje także w przyrodzie (np. błyskawice;...

poleca83%

Zasady zachowania w fizyce

ZASADY ZACHOWANIA W FIZYCE ZASADY ZACHOWANIA Zasady zachowania są to prawa fizyczne stwierdzające, że w układzie odosobnionym wartości liczbowe niektórych wielkości fizycznych nie ulegają czasowym zmianom, niezależnie od tego, jakie...

poleca83%

Analiza Widmowa i jej zastosowanie

Widmo optyczne jest to obraz uzyskany w wyniku rozłożenia światła nie monochromatycznego na światło składowe o różnych długościach fal (różnych barwach) np. za pomocą pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej. Widmo optyczne można podzielić: - na widmo...

poleca82%

Podział ciał stałych na właściwości magnetyczne

Ciała stałe, to ciała, w których odległości między cząsteczkami są bardzo małe. Z mikroskopowego punktu widzenia, atomy i cząsteczki w ciele stałym zachowują swoje położenie względem innych atomów, wykonując tylko pewne drgania wokół...

poleca84%

Wpływ pola magnetycznego na: ludzi, ptaki, owady, żółwie, ryby oraz na rośliny i zorze polarne.

Wiadomo bowiem, że Ziemia wytwarza swoje pole magnetyczne oraz że nawet najmniejsza cząstka organizmu żywego tworzy takie pole. Dzięki niemu, nasz organizm funkcjonuje poprawnie, możliwy jest przepływ krwi, prawidłowo przebiega metabolizm. pole...

poleca83%

Sposoby wysyłania i odbierania fal elektromagnetycznych

Fala elektromagnetyczna jest to rozprzestrzenianie się zaburzenia elektromagnetycznego w postaci zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku otaczającym źródło tych zaburzeń lub w próżni, którym towarzyszy przenoszenie się energii...

poleca84%

Rozszerzanie się Wszechświata i ucieczka galaktyk

WSTĘP Każdy z pewnością zauważył, że świst zbliżającego się z dużą szybkością pociągu wydaje się wyższy, a więc o wyższej częstotliwości, niż rzeczywiście został wysłany. Odwrotnie się dzieje, gdy pociąg się oddala, bo wtedy ton jego świstu...

poleca83%

Historia atomu

460 - 370 p.n.e. Demokryt rozwinął teorie według której wszechświat składa się z pustej przestrzeni i niemal nieskończonej liczby niewidzialnych cząstek, które różnią się miedzy sobą kształtem, położeniem i uporządkowaniem. Wszystko jest...

poleca84%

Planety olbrzymy

Jowisz Jowisz jest piątą według oddalenia od Słońca planetą Układu Słonecznego. Jest on zarazem największą i najcięższą planetą. Średni promień Jowisza wynosi ok. 71000km i jest jedenaście razy większy od promienia Ziemi. Różnica pomiędzy...

poleca84%

Rola fal dzwiekowych w przyrodzie

Do ucha ludzkiego docierają nie tylko pojedyncze, spokojne, ciche dźwięki, lecz wiele bezładnie zmieszanych dźwięków o różnych częstotliwościach – narzekamy wówczas na hałas. Życie we współczesnym zmotoryzowanym i zmechanizowanym świecie naraża...

poleca84%

Widzenie barw

Widzenie barw to wrażenie psychiczne powstające w mózgu człowieka (a także części zwierząt).Widzenie barw następuje dzięki komórkom światłoczułym, znajdującym się w siatkówce oka. Proces widzenia barwnego rozpoczyna się, gdy oko odbiera...

poleca84%

Laser - budowa, zastosowanie

Nazwa utworzona jako akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Jest to generator światła, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Otrzymywane światło ma...

poleca84%

Dzień i noc oraz pory roku

Znane wszystkim zjawiska występowania dnia i nocy oraz pór roku związane są z oświetleniem Ziemi podczas jej ruchu obrotowego wokół osi i ruchu obiegowego wokół Słońca. Zawsze tylko połowa naszego globu jest oświetlona przez Słońce, a druga...

poleca82%

Fizyka prace kontrolne.

1 Dwa kondensatory posiadają taką samą pojemność elektryczną. Pierwszy ma okładki w kształcie kół oddalone o d1=2mm iwypełnione dielektrykiem o Er1=1,7.Drugikulisty o promieniu r2=4cm wypełniony dielektrykiem o Er=2.4 .Wyznacz promień okładek...

Ciekawostki ze świata