profil

Język polski

(146)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Cechy noweli

1. Nie ma wątków pobocznych. 2. Zredukowana ilość bohaterów. 3. Zwięzłość, brak opisów przyrody oraz charakterystyki. 4. Mocno zarysowany punkt kulminacyjny, stanowiący zarazem moment przełomowy w życiu bohatera. 5. Wyraźne zakończenie...

poleca84%

Cechy dramatu szekspirowskiego na przykładzie Makbeta.

+ Kompozycja: - Szekspir nie przestrzega zasady 3 jedności: a) miejsca - wydarzenia dzieją się w różnych miejscach (Szkocja, Anglia) b) czasu - czas w dramacie nie jest dokładnie określony, ale trwa kilka lat c) akcji - dramat jest...

poleca81%

Cechy stylu biblijnego

Cechy stylu biblijnego - paralelizm składniowy, - patos - wzniosłość wypowiedzi, - obecność zdań oceniających, - inicjacja zdań od spójników, - przejrzysta konstrukcja fabuły, - rezygnacja ze szczegółowych detali dotyczących opisów na...

poleca84%

Gatunki literackie typowe dla Biblii

W Biblii spotykamy niemal wszystkie gatunki literackie, znane z literatury pozabiblijnej: PRZYPOWIEŚĆ Utwór narracyjny, w którym przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne ze względu na nie same, lecz jako przykłady uniwersalnych...

poleca82%

Cechy dramatu szekspirowskiego

Wyznaczniki dramatu szekspirowskiego 1. Załamanie zasady decorum - wprowadzenie śmiesznych, rubasznych scen. 2. Załamanie zasady mimesis na rzecz kreacji poprzez tworzenie fantastycznych rzeczywistości oraz dbałość o język wypowiedzi. 3....

poleca84%

Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Adama Mickiewicza

W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną wizję literatury od dotąd panującej – klasycznej. Szukała ona bowiem źródeł...

poleca83%

Cechy gatunkowe tragedii antycznej - greckiej.

tragedia- pieśń kozła (tłum. tragos- kozioł, ode- pieśń) - charakter podniosły, dytyramb- szczególnie uroczysta, podniosła pieśń, wątki fabularna zaczęły wzbogacać ich treść dopiero w późniejszym okresie, deus ex machina- bóg z maszyny...

poleca84%

Cechy epopei na podstawie "Pana Tadeusza".

Epopeja - obszerny - epicki - utwór wierszowany - przedstawiający wybitnych bohaterów - na tle ważnych, przełomowych dla danej społeczności wydarzeń historycznych Cechy gatunkowe epopei Charakterystyczna kompozycja: - jest to...

poleca83%

Cechy ballady na podstawie dowolnej ballady Adama Mickiewicza.

Ballada jest gatunkiem wywodzącym się z literatury ludowej. Swoją treść w dużej mierze czerpie z podań, opowieści, wierzeń ludu. Ballada zawsze zawiera dramatyczną fabułę, opowiada o wydarzeniach tajemniczych, niezwykłych i o fantastycznych...

poleca84%

Budowa tragedii antycznej.

Twórcą tragedii antycznej jest Tespis,żył w VI w.p.n.e. Najwybitniejsze tragedie pisarze tworzyli jednak w V w.p.n.e. Byli to:Sofokles,Ajschylos i Eurypides. Cechy tragedii antycznej to: *istotą każdej tragedii antycznej jest konflikt...

poleca84%

Cechy eposu na przykładzie "Iliady"

Epos to główny gatunek epiki do czasu powstania powieści. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. W przypadku "Iliady" tłem jest...

poleca84%

Publicystyka epoki Oświecenia.

W okresie oświecenia rozwija się publicystyka. Powstają pierwsze czasopisma: "Monitor" (1765r.), "Zabawy przyjemne i pożyteczne", "Gazeta Narodowa i Obca". Na łamach "Monitora" redagował m.in. I. Krasicki. W...

poleca84%

Cechy powieści poetyckiej.

- Łączy epikę i lirykę - synkretyzm, czyli wzajemne przenikanie się w utworze różnych tendencji rodzajowych i gatunkowych (ballada, pieśń, powieść, partie liryczne i opisowe, dialog) - fabuła nasycona dramatyzmem - fragmentaryczność...

poleca84%

Gatunki synkretyczne - pojęcia

Ballada - gatunek synkretyczny.temat opiera się na wydarzeniach historycznych lub legendarnych, działania postaci służą prezentacji prawd życiowych lub zasad moralnych. W świecie realizm współistnieje z fantastyka. Świteź – narrator opowiada o...

poleca83%

Cechy tragedii antycznej - omów na przykładzie "Antygony" Sofoklesa.

Zasada trzech jedności - czasu – wydarzenia rozgrywają się w ciągu jednej doby - miejsca – akcja toczy się w Tebach - akcji – jeden wątek: spór Antygony i Kreona wraz z konsekwencjami tego sporu Budowa utworu i rozwój wydarzeń Utwór...

poleca83%

Mit i jego funkcja w tradycji

Definicja mitu, podział i rodzaje mitów. I) Definicja mitu Mity przekazywane były z pokolenia na pokolenie od czasów najdawniejszych. Są to opowieści dotyczące powstania świata, zjawisk przyrodniczych, bogów i legendarnych bohaterów. Mity...

poleca82%

Cechy teatru szekspirowskiego na podstawie Makbeta, porównanie dramatu szekspirowskiego i antycznego.

Cechy tragedii antycznej Cechy dramatu szekspirowskiego Przekłady z „Makbeta” Zasada trzech jedności -czasu -miejsca -akcji Zerwanie z zasadą trzech jedności,akcja toczy się w ciągu jednego roku,jedność akcji nie...

poleca83%

Cechy III części "Dziadów" jako dramatu romantycznego.

1. Brak akcji w tradycyjnym pojęciu 2. Luźna budowa dramatu złożonego z odrębnych scen, połączonych tylko wspólną ideą. 3. Połączenie dramatu z liryką i epiką (liryczno - epicki charakter ma Wstęp, epicki charakter mają opowiadania Kaprala...

poleca83%

Cechy rodzajowe dramatu

Dramat - jeden z trzech głównych rodzajów literackich. Strukturę dramatu, charakteryzuje centralne znaczenie akcji. Tekst dramatu, zorientowany przede wszystkim na osiągnięcie maksymalnej wyrazistości scenicznej, skoordynowany jest z możliwościami...

poleca83%

Gatunki typowe dla literatury Pozytywizmu - realizm.

Pozytywizm to domena prozy. To proza była najważniejsza i miała najwybitniejsze osiągnięcia. Poezja zeszła na drugi plan. 1)Powieść - ogólne cechy: utwór pisany prozą , dużych rozmiarów , o swobodnej kompozycji , często wielowątkowej ,...

poleca83%

Teatr antyczny.

Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady Tragedia - gatunek dramatu wywodzący się ze starożytności, przedstawia konflikt jednostki wybitnej, dążącej do wzniosłego celu z przeważającymi przeciwnościami, które prowadzą do katastrofy....

poleca84%

Ballady Mickiewicza przykładem nowatorstwa tego gatunku.

Na przykładzie trzech ballad Adama Mickiewicza wykaż nowatorstwo tego gatunku. W 1822 r. ukazał się w Wilnie I tom Poezji Mickiewicza. Zawierał on m.in. wielki manifest polskiego romantyzmu - Ballady i romanse. Cykl ten to zamknięta całość, w...

poleca84%

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - Miłość - opracowanie

Typ liryki Rymowany, czterowersowy utwór Miłość jest przykładem liryki miłosnej, a także zwrotu do adresata i liryki bezpośredniej, ponieważ podmiot liryczny używa czasowników w 1 os. l. poj. Podmiot liryczny i jego kreacja Podmiotem...

poleca82%

Psalm jako gatunek literacki.

Psalm to liryczna pieśń modlitewna podobna do hymnu i ody. Psalmy wykonywane są przy akompaniamencie instrumentów strunowych. W Starym Testamencie psalm wyraża oddanie czci Bogu, odbiorcy próśb, dawcy prawa i mądrości. Psalmy były pisane w...

poleca84%

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - Kto chce, bym go kochała - opracowanie

Typ liryki Rymowany, stroficzny (podzielony na sześć dystychów) wiersz Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ze względu na temat można zaklasyfikować do liryki miłosnej. Bohaterka wiersza – młoda kobieta wypowiada się, używając czasowników w 1 os. l....

poleca84%

Pan Tadeusz - Gatunek literacki

Pan Tadeusz jest epopeją . Gatunek ten wywodzi się ze starożytności. Epos homerycki charakteryzował się dużymi rozmiarami, wielowątkowością, był napisany wierszem, prezentował losy wybitnej jednostki na tle ważnych, przełomowych dziejów....

poleca78%

Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Adama Mickiewicza

W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną wizję literatury od dotąd panującej - klasycznej. Szukała ona bowiem źródeł...

poleca83%

Osiągnięcia polskiej nowelistyki pozytywistycznej w zakresie kompozycji.

Nowela – gatunek o rodowodzie antycznym. Najstarszym ze znanych zbiorów nowelistyki greckiej były Opowieści mileckie Arystydesa z Miletu, tworzącego na przełomie II i I w. p.n.e. Nowela to krótki prozatorski utwór, pozbawiony komentarzy i...

poleca84%

Jacek Dukaj - Katedra - opracowanie

Geneza utworu Dukaj, pisząc opowiadanie Katedra , które zostało opublikowane w 2000 r., w zbiorze W kraju niewiernych , nawiązywał do twórczości katalońskiego architekta, Antoniego Gaudiego, który w 1883 r. podjął się budowy Świątyni Pokutnej...

poleca84%

Kazimierz Wierzyński - Zielono mam w głowie - opracowanie

Typ liryki Wiersz Wierzyńskiego Zielono mam w głowie to typ liryki bezpośredniej, której podmiotem lirycznym jest najprawdopodobniej poeta. O typie liryki świadczą przede wszystkim czasowniki w 1 os. l.p., np. „mam”, „rozdają”, ale też...

poleca85%

Pieśń nad Pieśniami - opracowanie

Geneza utworu Pieśń nad Pieśniami , jak wskazuje tytuł, to pieśń najwybitniejsza, najdoskonalsza, górująca ponad wszystkimi innymi. Ma więc ona także szczególne miejsce w Starym Testamencie i w całym Piśmie Świętym . Nie istnieją żadne...

poleca87%

Andrzej Stasiuk - Miejsce z tomu Opowieści galicyjskie - opracowanie

Geneza utworu Utwór Miejsce (wraz z 14 innymi opowiadaniami) należy do zbioru Opowieści galicyjskie . Teksty Stasiuka były początkowo publikowane w „Tygodniku Powszechnym”. W 1995 r. autor wydał tom z tekstami prozatorskimi, w których ukazał...

poleca85%

Księga Psalmów - opracowanie

Geneza Psalmy powstawały na przestrzeni kilku wieków, tj. prawdopodobnie między XI a III w. p.n.e. Łączy się je przede wszystkim z osobą izraelskiego króla Dawida o wybitnym talencie muzycznym (żyjącego między 1040 p.n.e a 970 p.n.e). Był on...

poleca93%

Marek Nowakowski - Górą „Edek” - opracowanie

Geneza utworu Opowiadanie Górą „Edeki ” należy do tomu Prawo prerii , zbioru czterdziestu sześciu miniatur, opowiadań Marka Nowakowskiego, które po raz pierwszy wydane zostały w 1999 r. Jest to poniekąd data symboliczna. To dziesięć lat po...

poleca91%

Józef Mackiewicz - Droga donikąd - opracowanie

Geneza utworu Akcja powieści Droga donikąd rozgrywa się w podwileńskiej wsi, a także w samym Wilnie (choć nazwa ta nie pojawia się na kartach utworu). Józef Mackiewicz przeprowadził się z rodziną (ojcem – Antonim i matką – Marią z...

poleca85%

Gatunki literackie oświecenia wyrazem tendencji epoki i ich charakterystyka.

Można stwierdzić, że były to gatunki użytkowe, takie, w których łatwo było pouczać publiczność, ukazać i ośmieszyć wady społeczne, postulować reformy - zwłaszcza w klasycznym nurcie literatury. Cele takie wymogła potrzeba ratowania...

poleca85%

Od dytyrambu do dramatu antycznego. Omów charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie "Antygony" Sofoklesa.

Antyczna tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie, których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy Vii a VI w....

poleca85%

Księga Hioba - Gatunek literacki

Księga Hioba nie jest tekstem jednorodnym, dlatego nie można tu mówić o jednym rodzaju literackim, a tym bardziej gatunku. Utwór ten rozpoczyna i kończy część prozatorska (rozdziały 1-2 i 42, 7-17), środkowe fragmenty zaś mają charakter...

poleca85%

Epos homerycki.

GŁÓWNE CECHY EPOSU HOMERYCKIEGO NA PRZYKŁADZIE „ILIADY”. 1. Utwór bardzo obszerny, ale precyzyjnie skomponowany, obejmujący niewielki okres czasu  Duża objętość  Zwarta treść  Akcja Iliady trwa 40 dni z ostatniego roku (nie kończy się z...

poleca85%

Gatunki literackie epoki Renesansu.

Gatunki literackie epoki renesansu LIRYKA - Fraszka (J. Kochanowski: „Na lipę”, „Na zdrowie”< „Na dom w Czarnolesie”), - Poemat satyrowy („Satyr albo dziki mąż”), - Pieśń (J. Kochanowski: „Wieczna sromota”, „Czego chcesz od nas’ Panie),...

poleca85%

Odwołując się do załączonego fragmentu "Granicy" Zofii Nałkowskiej i znanej Ci sceny zakończenia "Przedwiośnia" scharakteryzuj postawy życiowe głównych bohaterów tych powieści.

Nałkowska w ?Granicy? przedstawia rozważania na temat istoty człowieczeństwa. Pierwsze z nasuwających się pytań to zagadnienie dotyczące poszukiwania odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek i jak kształtuje się jego osobowość. Problemy...

poleca85%

Epika.

Epika jest jednym z trzech rodzajów literackich (obok liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend i mitów o przeszłości. Po czym rozpoznać epikę * obecność narratora * świat przedstawiony * fabuła i...

poleca85%

Józef Czechowicz - Na wsi

Typ liryki Wiersz Czechowicza jest przykładem liryki bezpośredniej, która jednak dopiero w ostatnim wersie okazuje się taką być: „tuli do mnie dziecięce policzki / chroni przed złem”. Cztery wcześniejsze strofy przywodzą na myśl typ liryki...

poleca85%

Liryka romantyczna - ballada i sonet.

Literatura romantyczna odznacza się charakterem lirycznym,co oznacza,że jest ona ekspansją jej twórców,ujawnia ich wnętrze,jest skrajnie subiektywna. W przypadku polskich romantyków liryka-jako rodzaj literacki-nie stanowi największej i...

poleca87%

Dramat w Romantyzmie

Niewątpliwie najważniejszym rodzajem w polskiej literaturze romantycznej, a w każdym razie rodzajem obejmującym największe arcydzieła, jest dramat. Pojawia się tu specyficzny gatunek określony mianem dramatu romantycznego. Cechuje go poetyka formy...

poleca88%

Tadeusz Gajcy - Wczorajszemu - opracowanie

Typ liryki Wiersz Tadeusza Gajcego Wczorajszemu jest przykładem liryki zwrotu do adresata. Świadczą o tym chociażby anaforyczne wersy rozpoczynające pierwszą i drugą strofę od słowa „ufałeś”. Wiesz przybiera charakter monologu lirycznego...

poleca85%

Gatunki literackie Romantyzmu.

Ballada Termin pochodzi od słowa "ballare" (tanczyc), które oznaczało ludową pieśń taneczną, wywodzącą się z Prowansji. Na przełomie XIV i XV wieku doszło do wykrystalizowania się literackiego gatunku lirycznego o ściśle określonej...

poleca85%

Przedstaw cechy powieści młodopolskiej na wybranym przykładzie.

Na podstawie „Ludzi bezdomnych” - Stefan Żeromski tworząc powieść, tworząc powieść skorzystał z doświadczeń XIX w. pisarzy realistów - Utwór cechuje mimetyzm, a więc wydarzenia przedstawione w „Ludziach Bezdomnych” są prawdopodobne - Żeromski...

poleca86%

Cechy antycznej tragedii, jej budowa

Tragedia antyczna to najwyżej ceniony przez starożytnych gatunek literacki. Zrodził się on w starożytnej Grecji, wywodził się z obrzędów religijnych (Dionizje Wielkie). Cechuje go: - Utwór sceniczny, przedstawiany przez trzech aktorów...

poleca85%

Heksametr.

Heksametr (z gr.heks"sześć") to w starożytnej poezji greckiej wiersz składający się z sześciu stóp, czyli najmniejszych, powtarzających się regularnie cząstek wersu. Ośrodkiem stopy była długa samogłoska. W grece (a także w łacinie)...

Ciekawostki ze świata