profil

Cechy powieści poetyckiej.

poleca 84% 1979 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

- Łączy epikę i lirykę

- synkretyzm, czyli wzajemne przenikanie się w utworze różnych tendencji rodzajowych i gatunkowych (ballada, pieśń, powieść, partie liryczne i opisowe, dialog)

- fabuła nasycona dramatyzmem
- fragmentaryczność utworu
- gatunek ukształtowany w epoce romantyzmu
- Polska -> Malczewski, Mickiewicz; twórca Walter Scott
- opowiadanie i opis silnie zsubiektywizowany
- wprowadzenie narratora, który zwraca się wprost do czytelnika
- bohater może być maską autora
- luźna kompozycja pełna niedomówień, epizodyczność
- achronologiczność zdarzeń, inwersja czasowa

- kreacja bohatera:
* bohater bajroniczny u Byrona
* bohater walenrodyczny u Mickiewicza

- Byron wprowadza orienatalną scenerię i bohatera z tajemniczą biografią, owładniętego silnymi namiętnościami
- postacie, których działania cechuje prometejski bunt i dominacja motywów natury uczuciowej

Czy tekst był przydatny? Tak Nie