profil

Język polski

(916)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2668 online
poleca85%

Biografia oraz omówienie dekadenckich utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer urodził się w 12 lutego 1865 roku w Ludźmierzu na Podhalu. Jego ojciec – Adolf - uczestniczył w powstaniu styczniowym i listopadowym, był marszałkiem powiatu nowodworskiego. W 1884 roku Tetmajer rozpoczął studia na...

poleca85%

Portret zbiorowy chłopstwa. "Chłopi" S.W Reymonta.

W powieści Stanisława Reymonta pt. „Chłopi” obraz wsi uwarunkowany jest uwłaszczeniem chłopów w zaborze rosyjskim przypadającym na 1864r. Bez trudu zauważamy podział chłopstwa na trzy podstawowe warstwy: - bogatych (np. Maciej...

poleca85%

Chłop potęgą jest i basta - pisarze Młodej Polski wobec ludu.

Słowa "chłop potęgą jest i basta" dowodzą mityzacji tego stanu. W rzeczywistości i w średniowieczu, w XIX wieku, i dziś chłop jest postacią, która dźwiga wszelkiego rodzaju obelgi, upokorzenia, jest wykorzystywany do ciężkiej pracy....

poleca85%

Mity obalone, mity zbudowane - "Wesele" Wyspiańskiego.

"Wesele" Wyspiańskiego uznawane jest za pierwszy utwór, w którym obalone zostają odwieczne mity funkcjonujące w polskim społeczeństwie. Czy tak jest naprawdę? Jeżeli tak, to jakie wyobrażenia zostają w tym dramacie zmienione? Pod...

poleca85%

Jakie refleksje budzi w Tobie postawa doktora Judyma?

Doktor Tomasz Judym jest głównym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego - "Ludzie bezdomni". Pochodził on z ubogiej rodziny warszawskiego szewca. Wcześnie osierocony, był wychowywany przez apodyktyczną ciotkę, która nie dała mu ciepła i poczucia...

poleca85%

"Jądro ciemności" - Joseph Conrad.

JAKO POWIEŚĆ EGZYSTENCJALNA -dotyczy życia człowieka w dwóch światach (cywilizowanym i dzikim) -problem niesienia cywilizacji i kultury -argumenty za i pzreciw życiu w rozwiniętych krajach -odpowiedzialność człowieka za jego czyny oraz ich...

poleca85%

Twórczość Stefana Żeromskiego.

Stefan Żeromski Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego. Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują dokładny obraz ziem polskich epoki po powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu. Jednak tematyka tych dzieł sięga dalej - "O...

poleca85%

Poezja młodopolska bliska czy daleka współczesnemu odbiorcy.

W poezji młodopolskiej znalazły odzwierciedlenie modne wówczas kierunki artystyczne; impresjonizm, symbolizm, naturalizm, ekspresjonizm. Wszystkie te środki artystyczne służyły do ukazania człowieka, jego odczuć i problemów u schyłku wieku XIX....

poleca88%

Bł. Laura Vicuna.

Bł.Laura Vicuna- patronka rozbitych rodzin i skłóconych małżeństw. Urodziła się w 1891 roku. W nauce była jedną z pierwszych. Cieszyła się bardzo dobrą opinią. Jej ojczym często się upijał i był brutalny w stosunku do niej. Matka Laury nie była...

poleca92%

„Wyznanie artysty” - przedstaw zawartą w wierszu Przerwy-Tetmajera „Eviva l'arte” typową postawę młodopolskiego poety. Co ją cechuje?

W niemal każdej epoce historyczno-literackiej pojawiał się utwór, który stawał się jej manifestem – zawierał w sobie wiele z charakterystycznych dla danej epoki i jej twórców poglądów i uznawanych wówczas za wartościowe nurtów myślowych. W...

poleca87%

"Wesele" - wpływ historii na stosunki pomiędzy inteligencją, a chłopami.

Zaprezentuj wpływ historii na stosunki pomiedzy inteligencją a chłopami. W swojej wypowiedzi odwołaj się do sceny XXX aktu I i wymowy całego utworu. Wyspiański w swoim utworze Pt: „Wesele” ukazuje swoistą szopkę polityczną, ale również...

poleca85%

Interpretacja wiersza "Rola przyrody w naszym życiu".

Zenon Przesmycki Wieczór Próżny zachód, cicho w borze Ż widnokręgu złote słońce Budzi iskier, barw tysiące Na czerwonej sosen korze Zgasło .. Krwawo płoną zorze Na tło niebios gorejące Płyną pasy chmur to gońce Mocy...

poleca88%

Dulszczyzna - zjawisko historyczne czy aktualne?

W epoce Młodej Polski zapoczątkowanej w roku 1891 zaszło wiele zmian w stosunku do pozytywizmu. Modernizm wstrząsnął podstawami europejskiej kultury i obyczajowości. Nowa epoka była przede wszystkim wyrazem buntu przeciwko temu co zastane -...

poleca85%

Wyjaśnij znaczenie tytułu powieści "Ludzie bezdomni".

Wydanie ?Ludzi bezdomnych? stało się w 1899 roku nie tylko wielkim wydarzeniem artystycznym, ale i społecznym, intelektualnym, nawet politycznym. Książka została uznana za głos pokolenia, wyraz jego nastrojów, krytycy pisali o niej z...

poleca85%

"Wesele" - między realizmem i fantastyką.

Wiek XIX w Polsce obfituje ważnymi postaciami, nie tylko na skalę kraju, lecz także poza nim. To wtedy tworzyli wielcy romantycy jak Mickiewicz, Słowacki czy Norwid, oraz pozytywiści, na których czele stoją Sienkiewicz i Prus. Wśród nich...

poleca85%

Prądy artystyczne w okresie Młodej Polski.

PRĄDY ARTYSTYCZNE DEKADENTYZM - ogólnoeuropejski prąd duchowy charakterystyczny dla ostatniego dwudziestolecia XIX w. Wyrażał się w postawie pesymistycznej i indywidualistycznej oraz poczuciu słabości duchowej. - Kształtowany przez ówczesną...

poleca85%

Dlaczego "Chłopów" określa się mianem epopei wsi polskiej.

1. Bohater zbiorowy - cała wieś (tak jak w "Panu Tadeuszu" - epopei narodowej). 2. Czas powtarzalny, święty, wieczny. Powtarzalny - cykliczny, nie można go cofnąć ani zatrzymać; pory roku regulują życie chłopów. Święty, bo...

poleca85%

Koncepcja ludzkiego losu w "Chłopach" Reymonta.

W utworze Władysława Stanisława Reymonta ?Chłopi? została znakomicie ukazana koncepcja ludzkiego losu, którego myślą przewodnią jest życie według cech nurtu naturalistycznego. W zasadach, rządzących życiem człowieka, naturaliści dostrzegali prawa...

poleca85%

Postrzeganie życia na wsi, na podstawie "Wesela" Wyspiańskiego.

Pan Młody reprezentuje prostą filozofię, według, której w życiu trzeba iść za głosem serca i sięgać po szczęście. „Szczęście każdy ma przed nosem a jak ma, to trzeba brać- trzeba iść za serdecznym głosem i nie pozwolić się kpać.” Wiele osób dziwi...

poleca88%

Jak przeszłość kształtuje relacje pomiędzy chłopami a inteligencją na podstawie sceny 30 aktu I "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Stanisław Wyspiański w swoim utworze pt. "Wesele" przedstawił stosunki panujące a społeczeństwie w czasach jemu współczesnych. Impulsem do napisania dramatu było rzeczywiste wesele Lucjana Rydla z dziewczyną chłopskiego pochodzenia - Jadwigą...

poleca85%

Charakterystyka Pani Dulskiej z dramatu Gabrieli Zapolskiej

W literaturze od zawsze pojawiały się postacie, których zadaniem jest obrazować i ośmieszać ludzkie wady i zachowania. Pisarze i poeci, nadając swym bohaterom żywe w społeczeństwie negatywne cechy, mają na celu wyśmiewanie ich i pokazanie...

poleca85%

Co znalazł Marcin Borowicz po przemowie Zygiera?

Co znalazł Marcin Borowicz ? Marcin znajduje to siedzi w nim od zawsze, ale nie mógł tego uwolnić. Otuż znajduje on siebie. W końcu rozumie kim tak naprawde jest, że jest Polakiem. Wszystko zaczyna się od lekcji historii, na której...

poleca85%

Rozterki duchowe Tomasza Judyma, bohatera "Ludzi bezdomnych" S. Żeromskiego.

Ojciec Tomasza Judyta był szewcem. Notorycznie pil, więc jego dzieci były narażone na kłopoty z tym związane. Młodego Tomasza pod swój dach wzięła ciotka. Jednak chłopak, mieszkając u niej, miał ciężkie życie. Musiał chodzić w jej butach, nie mógł...

poleca87%

Lekarz - zawód czy posłannictwo? Kreacja doktora Judyma.

Lekarz - zawód czy posłannictwo? Analizując fragment "Ludzi bezdomnych", przedstaw poglądy uczestników dyskusji i odwołując się do kreacji doktora Judyma w powieści, oceń, w jakim stopniu udało mu się zachować wierność swoim ideałom...

poleca85%

Który z bohaterów poznanych ostatnio sztuk wzbudził w tobie największe emocje? - "Moralność Pani Dulskiej"

Który z bohaterów poznanych ostatnio sztuk wzbudził w tobie największe emocje (jakie)? Dlaczego? Zbyszko Dulski to jeden z bohaterów tragifarsy G. Zapolskiej pt. "Moralność Pani Dulskiej". Jest młodym mężczyzną, lubiącym rozrywki...

poleca85%

Kartka z pamiętnika dekadenta.

Znów rozpoczyna się kolejny tragicznie zapowiadający się dzień. Wszystko jest takie szare i monotonne, nic nie przynosi mi już radości. Mam wrażenie, że nawet wschodzące słońce uśmiecha się złośliwie, kiedy patrzę na nie przez okno, zaś koncert...

poleca85%

Brudy trzeba prać we własnym domu "Moralność Pani Dulskiej".

Tematem mojej rozprawki jest rozważenie życiowego motta pani Dulskiej, które mówi: „Brudy trzeba prac we własnym domu”. Rozważając ten temat na myśl nasuwa się mnóstwo pytań. Oto kilka z nich: Czy Dulska ma rację mówiąc: „Brudy trzeba...

poleca91%

Bohaterowie opowiadań Stefana Żeromskiego i my sami – to ludzie wolni czy uwikłani?

Stefan Żeromski jako pisarz zadebiutował dwoma zbiorami utworów prozatorskich – „Opowiadaniami” i zbiorem nowel „Rozdzióbią nas kruki, wrony...”. Te początkowe utwory od razu przyniosły mu uznanie krytyków, na stałe zagościł on wśród największych...

poleca85%

Być kobietą u progu XX wieku w oparciu o fragment "Ludzi bezdomnych" Żeromskiego.

Być kobietą u progu XX wieku. Analiza tematu w oparciu o fragment "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Odwołaj się do całości utworu. Zwróć uwagę na funkcję charakterystyki Teci. [fragment Ludzi Bezdomnych, w którym Joanna opisuje...

poleca91%

Czy Dulska jest wśród nas?

Od czasu przeczytania „Moralności pani Dulskiej” G.Zapolskiej, nazwisko „Dulska” na zawsze już staje się dla czytelnika synonimem fałszu, tępoty i kołtuństwa. Wyczyny głównej bohaterki dramatu, jej kłamstwa, brak wrażliwości i absolutna ślepota...

poleca85%

Jądro ciemności - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania Jądro ciemności dwukrotnie przenoszono na ekran: w 1993 r. w reż. Nicolasa Roega (w roli Kurtza John Malkovich); w 1979 w reż. Francisa Forda Coppoli (pod tytułem Czas apokalipsy – akcja powieści osadzona w...

poleca85%

Wesele, czyli zwierciadło, w którym odbija się Polska, czy także dzisiejsza?

Ludziom XIX wieku potrzebny był pisarz z ich kręgu, który własną twórczością odeprze zarzuty ciążące na całym pokoleniu. Czekali na geniusza, który wyprowadzi dekadentów z krainy walących się ideałów. Takim pisarzem nie mógł być ani Tetmajer, ani...

poleca91%

Którego z poetów młodopolskich uznałbyś za autorytet swojego pokolenia

Autorytet?Czym właściwie jest autorytet ?Według Słownika Języka Polskiego autorytet to ?człowiek , instytucja, doktryna itp. Ciesząca się w jakiejś dziedzinie lub opinii pewnych ludzi szczególnym uznaniem , poważaniem.? Czy któryś z poetów Młodej...

poleca91%

Uroda i brzydota świata w twórczości Stefana Żeromskiego

Stefan Żeromski, artysta tworzący na przestrzeni dwóch epok literackich, to pisarz wybitny. Jednym z faktów świadczących o jego niezwykłym talencie literackim jest umiejętność zarówno pięknego, subtelnego, lirycznego opisania urody życia jak i...

poleca86%

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją, a chłopami w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego?

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją, a chłopami w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego? Wykorzystaj wnioski z interpretacji sceny 30; akt I oraz znajomości całego utworu. Dramat młodopolski Stanisława Wyspiańskiego, pt. „Wesele”...

poleca85%

Mój sąd nad "Weselem".

Najwybitniejszym twórcą w okresie Młodej Polski niewątpliwie jest dla mnie Stanisław Wyspiański. Wśród wielu dzieł, które po sobie pozostawił na pierwszy plan wysuwa się Wesele. Wyspiański była twórca wszechstronnym. W swych dziełach wprowadził...

poleca91%

"Moralność pani Dulskiej".

„Moralność pani Dulskiej” – tragikomedia kołtuńska Tragikomedia – przemieszanie właściwości tragedii i komedii. Tragedia Tragiczne losy bohaterów, katastrofa życiowa - nieślubna ciąża Hanki - eksmisja lokatorki - porażka Zbyszka –...

poleca85%

Młodopolscy artyści związani z Krakowem.

Epoka Młodej Polski to jeden z nielicznych okresów w dziejach kultury i sztuki, który orientował się wśród tak dużej liczby artystów. Do tej pory krytycy sprzeczają się na temat przyznania miana stolicy epoki Młodej Polski różnym miastom. Jednak...

poleca91%

Bunt Zbyszka Dulskiego.

W jakim sensie, jak, przeciwko czemu i z jakim skutkiem buntował się Zbyszko? Zbyszko Dulski – najbardziej złożona postać dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. Jest bohaterem tragicznym i komicznym zarazem...pozytywnym i...

poleca85%

"Moralność Pani Dulskiej" - charakterystyka rodziny.

Gabriella Zapolska torząc "Moralnośc Pani Dulskiej" ukazuje zdumiewający obraz drobnomieszczaństwa , rozprawia się z kołtunerią , eksponuje ich wady i zakłamanie.Ukazuje ludzi o podwójnej moralności , odmiennej dla świata i ludzi , innej ,...

poleca85%

Ocena zachowania doktora Piotra i jego postępowania w stosunku do ojca.

Główny bohater utworu „Doktor Piotr” jest synem zrujnowanego właściciela ziemskiego, sprawującego zwierzchnictwo nad cegielnią, Dominika Cedzyny. Jest on młodym dobrze zapowiadającym się doktorem chemii, który w nagrodę za dobre wyniki w nauce ma...

poleca85%

Młodzieńczy idealizm Judyma w konfrontacji z rzeczywistością

W literaturze Młodej Polski widzimy powrót do tendencji idealistycznych i zwiększenia roli indywidualizmu w życiu bohaterów. Jednym z nich jest Tomasz Judym, którego postać przedstawia nam Stefan Żeromski w powieści „Ludzie bezdomni”. W jego życiu...

poleca85%

"Wesele" - sąd o Polsce i Polakach.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego to najdoskonalsze dzieło obrazujące obyczaje i poglądy społeczeństwa na przełomie XIX/XX w. Opisuje ono ślub krakowskiego poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Wesele odbyło się w rzeczywistości w 1900 roku...

poleca85%

Co pozwala porównać "Chłopów" Władysława Reymonta do "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza?

„Chłopów” Władysława Reymonta uznać można za kontynuację, dopełnienie dzieła Adama Mickiewicza. Jest to powieść w pewnym sensie analogiczna. Opisuje ludzi z innego niż w „Panu Tadeuszu” szczebla drabiny społecznej - mieszkańców wsi. W obu...

poleca85%

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w "Weselu" Wyspiańskiego.

„Wesele” Wyspiańskiego to zapis rzeczywistych wydarzeń z 21 listopada 1900 roku, a mianowicie wesela Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Akcja dzieje się w podkrakowskiej wsi Bronowice, dzięki czemu są tam ludzie należący do wszystkich grup...

poleca85%

Stefan Żeromski "Zapomnienie" - opracowanie.

Problematyka opowiadania „Zapomnienie" St. Żeromskiego 1. Obraz życia chłopskiego nędzarza w końcu XIX wieku a) Tragedia chłopa i pobicie go do krwi za kradzież desek na trumnę dla zmarłego syna • Chłop Obala zostaje pobity za kradzież...

poleca85%

Kształt relacji chłopów z inteligencją w "Weselu".

Jak przeszłość kształtuje relacje między chłopami a inteligencją w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego Bezpośrednim impulsem dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania dramatu „Wesele” było autentyczne wesele jego przyjaciela, poety Lucjana Rydla...

poleca86%

"Chłopi" Władysława Reymonta - porządek hierarchiczny obowiązujący w społeczności wiejskiej.

Na podstawie fragmentu "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta określ, na czym opierał się porządek hierarchiczny obowiązujący w społeczności wiejskiej. Podany fragment powieści Władysława Reymonta pt. „Chłopi” pochodzi z pierwszego...

poleca85%

Niepokoje człowieka końca XIX-tego wieku.

U schyłku XIX-tego wieku człowiek był istotą bardzo rozdartą wewnętrznie, przerażoną rzeczywistością i niedolą losu człowieka. Wynikiem dekadenckiego stosunku do otoczenia jest sztuka wyrażająca pesymizm, beznadziejność, apatię i rezygnację...

poleca85%

Obraz ginącego świata w „Hymnach” Jana Kasprowicza

„Hymny”, najsłynniejsze dzieło poetyckie Jana Kasprowicza zaczęły się ukazywać od 1899 r. Tytuł ,,Hymny' jako nadrzędny dla ośmiu utworów wprowadził poeta dopiero w roku 1921. Wcześniej część z nich ukazała się jako zbiór pt. ,,Ginącemu...

poleca85%

Lord Jim - sylwetka tytułowego bohatera - charakterystyka

Charakterystyka tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powieści na dwa głosy. Jeden z nich należy do Marlowa, Anglika, kapitana, świadka podczas procesu, zaś drugi jest głosem samego Jima....

poleca87%

Udowodnij, że słusznie nazwano neoromantyzmem epokę po pozytywizmie.

Neoromantyzm – ta nazwa epoki słusznie wskazuje na związek z tradycją filozoficzną i literacką romantyzmu. Podobieństwa widoczne są na wielu płaszczyznach, zarówno literackich, plastycznych, jak i filozoficznych. Podobny jest sposób kształtowania...

poleca85%

Stosunki rodzinne opisane w utworach Stefana Żeromskiego.

Na temat swojej rodziny każdy z nas mógłby mówić bez końca. Wiem o tym, sama uwielbiam opowiadać o swoich rodzicach, rodzeństwie, dziadkach. Rodzina jest dla mnie czymś ogromnie ważnym. Grupa osób, które kocham ponad wszystko. Słownik...

poleca90%

Moja odpowiedź dekadentom.

Żadna ludzka postawa nie jest w stanie wzbudzić poczucia sensu istnienia, nie ma w co wierzyć, wartości swą wartość straciły. Z tezą dekadentów to ja się nie zgadzam, nie czuję się wcale małą mrówką walcząca o byt i nie wydaje mi się żeby świat...

poleca85%

Oceń wzajemny stosunek do siebie inteligencji i chłopów na podstawie "Wesela" St. Wyspiańskiego.

„Wesele” zostało napisane podczas zaborów. Wyspiański pragnął, aby było kontynuacją dramatu romantycznego oraz oceniało naród i społeczeństwo polskie w aspekcie przygotowania się do wyzwolenia. Ukazywało również ówczesny stosunek do siebie chłopów...

poleca85%

Współczesność i historia w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.

"Wesele", dramat Stanisława Wyspiańskiego jest utworem napisanym na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowały nurty modernistyczne, a okres literacki nazwano Młodą Polską. Wesele to dramat realistyczny,...

poleca85%

Przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła "Jądro ciemności".

Jakie są przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła? W swoim wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy załączonych fragmentów „Jądra ciemności” Josepha Conrada i wiedzę z lektury utworu. Kurtz świadomie wybrał zło, jak stwierdza Marlow jego...

poleca86%

Kształt relacji między inteligencją i chłopami w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symboliczno – fantastycznym, lecz również realistycznym, spełnia rolę dramatu narodowego i dramatu społecznego. Pod koniec XIX wieku wśród narodu polskiego panowały odwieczne przekonania o wiodącej...

poleca90%

Najważniejsze wnioski z analizy dzieł Młodej Polski

1. Koniec wieku XIX: - tytuł dosłowny, ma związek z treścią, -tematem wiersza jest ból duszy, -wiersz jest charakterystyką człowieka końca wieku, zagubionego, bezradnego, poszukującego idei, odrzucający wcześniejsze ideały, człowieka nie...

poleca90%

"Chłopi" Władysław Reymont.

GENEZA Inspuracją do napisania „chłopów” była „Ziemia” Emila Zoli Czas powieści: -nie jest dokładnie określony -są to najprawdopodobniej ostatnie lata XIX w. -akcja rozgrywa się w przeciągu 10 m-cy, zaczyna się we wrześniu, a kończy w...

poleca90%

Bo też czasy były jakby urodzone dla poezji i sztuki, dla sztuki czystej refleksyjnej i filozoficznej.

Okres Młodej Polski nie należał do łatwych dla Polaków. Nasz kraj nadal znajdował się pod zaborami, nie istniał na mapie. Większość młodych ludzi uczyła się języka polskiego jedynie w domu. Byli oni zagubieni, część nie miała swej tożsamości...

poleca90%

Zmienianie poprzez pisanie - Żeromski.

Jak na tacy podano mi do opracowania trzy tematy. Miałam wybrać ten, który najbardziej przypadnie mi do gustu. Ten temat to moje własne odczucia. "Chce pisać tak, żeby ludzie się zmieniali(...)Wystarczy, że będą patrzeć, widzieć, rozumieć,...

poleca85%

Charakterystyka głównych postaci „Chłopów” Reymonta

Maciej Boryna był najbogatszym gospodarzem we wsi Lipce. Posiadał 30 morgów ziemi. Był człowiekiem ogólnie szanowanym. Przewodził innymi. Chłopi często prosili go o radę, a także wybrali na przywódcę w sporze z dziedzicem. Boryna kochał ziemię,...

poleca90%

„Przedwiośnie” - Epilog

Cezary stanął przed czarną ścianą. Nie była to jednak czarna ściana jak każde inne. Owa ściana nie miała swojego początku ani kresu. Nie było w niej okien, nie było drzwi, nie było też żadnych kantów, rogów tudzież łuków. Cezary przetarł wierzchem...

poleca90%

Mowa obrońcy w sprawie Jagny.

Wysoki sądzie, ławo przysięgłych. Zebraliśmy się dziś w tym miejscu, aby osądzić czyny Agnieszki Dominikowej. Wiemy, że Jagna D. dopuściła się zdrady, co samo w sobie jest przestępstwem, należy jednak wziąć pod uwagę, iż Jagna jest osobą młodą, a...

poleca90%

Gustaw von Aschenbach – główny bohater opowiadania Tomasza Manna "Śmierć w Wenecji".

Brunet średniego wzrostu, ma ponad 50 lat, jest wdowcem, mieszka w Monachium. Jest wybitnym prozaikiem, autorem m.in. epopei prozą o życiu Fryderyka Pruskiego, powieści, rozprawy o Duchu w sztuce; istotą jego pisarstwa jest moralizm, surowość,...

poleca90%

Bohater mieszczański jako reprezentant fin de siecle"u. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

Fin de siecle- koniec wieku, spojrzenie w przeszłość i przyszłość, nastrój niepokoju i oczekiwania.Modernizm to epoka posiadająca specyficzny klimat. Jedną z charakterystycznych właściwości poglądów ówczesnego człowieka na świat było poczucie...

poleca90%

Sonety Butrymowicza - interpretacja (dekadentyzm).

W wyniku kryzysu filozofii i kultury u schyłku XIX wieku narodziła się postawa zwana dekadentyzmem. Nazwa dekadentyzm określa światopogląd, u podstawy którego leży przekonanie o upadku cywilizacji. Dekadenci byli pesymistami, negowali naukę i...

poleca85%

"Moralność Pani Dulskiej" bunt Zbyszka.

W jakim sensie, jak, przeciwko czemu i z jakim skutkiem buntował się Zbyszko "W moralności pani Dulskiej" (z odwołaniem do cytatów)? Z bogatej spuścizny Gabrieli Zapolskiej jedno dzieło ma wartość szczególną. Jest nim „Moralność pani...

poleca90%

"Świat jest bogatszy kiedy chleb je suchy. Nie zubożyło nic świata jak złoto." L. Staff - rozważania.

Zinterpretuj słowa Leopolda Staffa na podstawie poznanych dzieł i własnych refleksji. "Świat jest bogatszy kiedy chleb je suchy. Nie zubożyło nic świata jak złoto." Cytat zawarty w temacie sugeruje, że rzeczy takie jak bogactwo,...

poleca85%

Charakterystyka "Wesela" przedstawiona przez Stanisława Pigonia.

Zastanów się, czy charakterystykę Wesela przedstawioną przez Stanisława Pigonia można odnieść do Dziadów Adama Mickiewicza. Dlaczego? Porównaj w pracy pisemnej relacje między „światem a zaświatem” w obydwu dramatach. Świat metafizyczny...

poleca90%

"Ludzie bezdomni" - lekarz zawód czy posłannictwo.

Lekarz- zawód czy posłannictwo? Analizując fragment „Ludzi bezdomnych”, przestaw poglądy uczestników dyskusji i, odwołując się do kreacji doktora Judyma w powieści, oceń w jakim stopniu udało mu się zachować wierność swoim ideałom...

poleca90%

Jak przeszłość kształtuje relację między inteligencją i chłopami w Weselu Stanisława Wyspiańskiego?

Społeczeństwo polskie przełomu XIX i XX wieku charakteryzują przede wszystkim problemy wzajemnych stosunków dwóch warstw społecznych: inteligencji i chłopów. Obie te warstwy, chociaż tak różne, pragną jednego-chcą żyć w wolnym, niepodległym kraju....

poleca85%

"Jądro ciemności" przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła.

Temat: Jakie są przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła? W swoim wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy załączonych fragmentów „Jądra ciemności” Josepha Conrada i wiedzę z lektury utworu Aby omówić podany w temacie problem należy...

poleca85%

Kłótnia u Borynów "Chłopi".

Powieść Władysława Reymonta pt. „Chłopi” to utwór, w którym znajdziemy zasady powieści modernistycznej, elementy powieści symbolicznej i naturalistycznej przedstawiającej realizm życia na wsi. Przedstawiony fragment pochodzi z I tomu powieści...