profil

Historia

(590)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Pokojowa Nagroda Nobla.

Jest to krutki referat na tema P N N NAGRODA NOBLA Nagroda Nobla jest pierwszą międzynarodową nagrodą wręczana od 1901 roku za osiągnięcia w dziedzinach: fizyki, chemii, medycyny, literatury oraz działań na rzecz pokoju....

poleca85%

Odrodzenie w Europie

Odrodzenie, zwane również Renesansem, pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku wieku XVI. W innych krajach Europy, w tym także w Polsce, w II połowie XV wieku, cały wiek XVI, aż do lat 30-tych XVII w. Głównymi przyczynami...

poleca86%

Czy ziemie państwa Polskiego utrzymywały kontakty gospodarcze

?Czy ziemie państwa Polskiego utrzymywały kontakty gospodarcze z Imperium Rzymskim?? Imperium Rzymskie, rozwijające się od III w. p.n.e. do V w. n.e. było jednym z niewielu w...

poleca89%

Tafari Makonnen (Hajle Sellasje) - życie cesarza i historia Etiopii

23 lipca 1892 roku, we wsi Ejersa Goro, około 18 kilometrów od żyznej ziemi Harar, urodziło się dziecko. Przed domem z wiklinowym dachem, trzymał straż szlachetny człowiek. Ubrany był w czarna tunike i włoski, filcowy kapelusz. Na szyi zwisał mu...

poleca85%

Stosunki polsko-czeskie w XIX i XX w.

Kwestia stosunków polsko-czeskich od zawsze była bardzo chwiejną sprawą. Właściwie to od panowania pierwszych Piastów, na przemian przeżywaliśmy sojusze i konflikty z naszymi południowymi sąsiadami. W swojej pracy postaram opisać się stosunki...

poleca88%

Stanisław August Poniatowski zdrajca czy patriota?

Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czas jego rządów nie był najlepszym okresem w historii naszego państwa. Panowanie Poniatowskiego często jest oceniane bardzo negatywnie, utożsamiamy króla za zdrajcę,...

poleca85%

Śmierć Napoleona Bonaparte

Trzy tygodnie przed śmiercią Napoleon Bonaparte dopisał do swego testamentu: „Umieram przedwcześnie, zamordowany przez angielską oligarchię i wynajętego przez nią zabójcę”. Te słowa miały zabrzmieć jak wyrzut pod adresem narodu, który skazał go na...

poleca85%

Skutki wojen Rzeczypospolitej w XVII w

W XVII w Rzeczypospolita przeprowadzała wiele wojen z Rosją , Turcją i Szwecją . Wiązała się to z duzymi stratami , przede wszystkim dlatego ze Polska nie zawsze zwyciężała . Wojny te najbardziej odczuła ludnoćś kraju . Polpulacja na skutek...

poleca85%

Aleksander III Wielki - Opis osoby , podboje

Aleksander III Wielki (356-323 r. p.n.e.) Był najstarszym synem Filipa II oraz Olimpias .Pochodził z Królewskiego rodu gdyż jego rodzice władali Macedonią. Początkowo był wychowywany przez Leonidasa krewnego jego matki. Kładł on nacisk Na...

poleca85%

Dlaczego w XX wieku pojawia się określenie "cywilizacja śmierci"?

Sformułowanie "cywilizacja śmierci" zostało użyte po raz pierwszy przez naszego rodaka Jana Pawła II. Odnosiły się one do wieków jemu współczesnych czyli XX wieku. Co jednak skłoniło go do użycia tak drastycznych słów ? Co z punktu widzenia...

poleca89%

Jan Paweł II życiorys, historia pontyfikatu

Jesteśmy świadkami najdłuższego pontyfikatu XX wieku, a jak Bóg pozwoli, drugiego co do czasu trwania w dziejach papiestwa. Mowa tu o długości posiadania władzy kościelnej przez wielkiego Polaka- Karola Wojtyłę czyli Jana Pawła II. Urodził się...

poleca85%

Warszawa w XVII i XVIII wieku

1. Przynależność terytorialna 2. Przemiany gospodarcze 3. Zabytki 4. Ludzie mojej okolicy – najwybitniejsze postacie Przynależność terytorialna W XVI w. przeniesiono stolicę Polski z Krakowa do Warszawy. Jest to teraz jedna z najmłodszych...

poleca85%

Jałta i Poczdam. Znaczenie międzynarodowe dla Polski, Europy i Świata

20. Jałta i Poczdam. Znaczenie międzynarodowe dla Polski, Europy i Świata. Przystąpienie ZSRR do Karty Atlantyckiej we 09.1941 Roku, a następnie podpisanie przez 26 państw (później jeszcze przez 21 państw), w tym przez USA, Wielką Brytanię, Chiny...

poleca85%

Rabacja Galicyjska w Tarnowie i okolicach.

Straszliwy splot nędzy, rozpaczy, ciemnoty, austriackich machinacji, przygotowaną do powstania narodowego, strach i nienawiść spowodowały wybuch społeczny chłopów zwany rabacja- żeś panów 1846 roku. Epicentrum tych wydarzę głośnych na cala Europę...

poleca85%

Paweł Jasienica - biografia

Leon Lech Beynar znany pod pseudonimem artystycznym Paweł Jasienica urodził się 10 listopada 1909 r. w Uljanowsku . Autor słów : „mody i teorie nawet się zmieniają ,ale głód prawdy trwa” życie swoje poświęcił zaspokajaniu owego głodu, a lekkość...

poleca85%

Architektura średniowiecza

Architektura średniowiecza -> link ^^

poleca85%

Imperia powstają i upadają – na wybranym przykładzie podaj czynniki formujące imperia oraz przyczyny ich upadku. Zastosuj przypisy.

Imperia to olbrzymia siła militarna i polityczna.. Każde z nich znacznie wpłynęło na dzieje historyczne i w znacznym stopniu zapisało się na kartach historii. Żaden z nas tak naprawdę nie wie jak wyglądałyby nasze dzisiejsze czasy gdyby nie na...

poleca85%

Rozwój gospodarczy świata i II Rzeczpospolitej w okresie XX-lecia międzywojennego

Po 1918 sytuacja w większości europejskich krajów, które brały udział w wojnie wyglądała podobnie - panowała wysoka inflacja, brakowało żywności, handel stał na skraju załamania, a zadłużenie w amerykańskich bankach sięgało...

poleca85%

Inflanty w polityce państw bałtyckich od XVI do XVIII wieku

Inflanty to kraina historyczna powstała w średniowieczu w obrębie posiadłości Zakonu Kawalerów Mieczowych nad rzeką Dźwiną i Zatoką Ryską. Dawne Inflanty obejmują terytoria dzisiejszej Estonii i Łotwy. Od XVI do XVIII wieku pomiędzy państwami...

poleca85%

Wojna polsko-turecka w XVII wieku

Wojna polsko-turecka w XVII wieku Od połowy XVI wieku, konkretnie od traktatu z 1533 roku Polska i Turcja zobowiązały się wzajemnie unikać zadrażnień, nie wchodzić we wrogie dla obu stron sojusze, a granicę miedzy sobą ustalić mniej...

poleca86%

Rozmowa Arystotelesa z Aleksandrem Macedońskim w dniu jego śmierci.

W obozie Macedończyków panował wielki chaos. Obok namiotu króla nieustannie czuwały straże. W środku wycieńczony Aleksander leżał w wielkim łożu. Wokół panowała cisza, słychać było tylko odgłos maszerowania wojska. Tę wielką ciszę w jednym...

poleca85%

Systemy totalitarne w XX-leciu międzywojennym

Europa po zakończeniu się 1 wojny światowej, musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością i jej problemami. Kraje dotknięte wojną musiały teraz stawić czoła kryzysowi gospodarczemu, zmęczone działaniami wojennymi gospodarki europejskich państw nie...

poleca90%

Uzbrojenie rycerstwa Polskiego na tle Europy i Wschodu w latach 972 – 1350.

Zbroja: Wyróżniamy kilka podstawowych typów uzbrojenia ochronnego. Wśród nich występowało wiele odmian i wariacji, jednak wszystko to możemy zaliczyć do następujących poddziałów: • Kolczuga: Pancerz pochodzenia zachodniego (Celtowie, później...

poleca85%

Esej-proces kształtowania się imperiów bliskiego wschodu

Proces kształtowania się imperiów Bliskiego Wschodu. Starożytne imperia Bliskiego Wschodu to obszary obejmujące płn.-wsch. Afrykę oraz Azję zach. Kształtowały się od XXIV w. p.n.e do ok. 327 r. p.n.e. Do imperiów Bliskiego wschodu zaliczamy:...

poleca85%

Analiza źródła na temat ustroju politycznego w Atenach.

Fragment „Wojny peloponeskiej” jest źródłem pisanym, opisowym i pośrednim”. Autorem jest Tukidydes, historyk grecki żyjący w latach ok. 460 - ok. 396 p.n.e. Ten Ateńczyk był zwolennikiem posunięć politycznych Peryklesa; a podczas wojny...

poleca85%

Pozytywne i negatywne aspekty szlacheckiego parlamentaryzmu dla funkcjonowania państwa Jagiellonów.

Jagiellonowie, za czasów swojego panowania, byli prawdopodobnie jedną z najpotężniejszych europejskich dynastii. Ich panowanie w Polsce rozpoczyna się unią w Krewie w 1385 roku, a kończy wraz ze śmiercią ostatniego przedstawiciela Jagiellonów w...

poleca85%

Porównanie demokracji ateńskiej z republiką rzymską.

Rozwój polityczny Aten i Rzymu przypada na dość odległy między sobą okres czasu i różni się w sposób fundamentalny. Nie można jednak zaprzeczyć, że obie stworzone formy ustroju były kolebką do utworzenia demokracji, która współcześnie stosowana...

poleca85%

Absolutyzm carski jako najlepszy ustrój dla Rosji.

Stanisław Cat-Mackiewicz sporo miejsca w swym pisarstwie poświęcał Rosji, która "wpływała na nas bardzo i w dziedzinie politycznej, i w dziedzinie moralnej"1. Nie ukrywał swego zachwytu szczególnie dla tradycyjnej Rosji carskiej. Jego...

poleca85%

Rewolucje

Tekst ma charakter chronologiczny. Kraje, jakie obejmę swoim zainteresowaniem to Niderlandy, Anglia i Francja, a ramy czasowe to rewolucja w Niderlandach 1566- 1581, rewolucja angielska 1640- 1701, rewolucja...

poleca85%

Rozprawka na temat totalitaryzmu

Totalitaryzm to jedna z form sprawowania rządów w państwie. Polega on na rządach „silnej ręki”, która dowodzi krajem. Na przestrzeni lat powstało wiele odmian totalitaryzmu, m.in. nazizm, hitleryzm, faszyzm, komunizm. Jak każda inna forma...

poleca85%

Kto milczy zdaje się zezwalać.

Świat nie jest idealny. Na co dzień mamy do czynienia z nieprawością i zakłamaniem. Człowiek w pogoni za swoim dobrobytem dając się ponieść egoizmowi i ulegając pokusie jest w stanie bez skrupułów zgotować drugiemu człowiekowi piekło. Chcąc usunąć...

poleca85%

Turcy osmańscy w natarciu na Europę w XV w.

W 1354 r. wojsko sułtana tureckiego przeprawiło się przez Dardanele i umocniło na półwyspie Gallipoli. Był to początek podboju Europy Południowo-Wschodniej przez państwo osmańskie. Władcy krajów europejskich nie chcieli widzieć niebezpieczeństwa....

poleca85%

Sztuka Renesansu

RENESANSU SZTUKA. Tendencje renesansu nasilające się we Włoszech w pocz. XV w. były wyrazem świadomego dążenia do odnowy sztuki, gł. przez odwoływanie się do wzorów czerpanych z antyku. W latach 20. XV w. (tzw. Quattrocento) sztuka renesansu we...

poleca85%

Demokracja szlachecka w Polsce i jej ocena.

Pod koniec XV, a na początku XVI wieku wykształcił się w Polsce ustrój demokracji szlacheckiej. Szlachta zaczęła odgrywać dominującą rolę w państwie, kosztem króla i magnaterii. Polska szlachta była wyjątkowo zaangażowana w politykę, sprawy kraju...

poleca85%

Literatura polska lata 1863-1914

LITERATURA POLSKA LATA 1863-1914 Kultura polska w drugiej połowie XIX wieku dzieliła się na Pozytywizm i Młodą Polskę . Pozytywizm trwał od upadku powstania styczniowego do początku lat 90 XIX wieku. Po nim nastąpiła epoka Młodej Polski, którą...

poleca85%

Trzy filary Unii Europejskiej

Unia Europejska opiera się na trzech filarach : I. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa); w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla...

poleca85%

Astrologia i astronomia

WSTĘP Astrologia i Astronomia, dawniej tylko dla władców i wpływowych tego świata, dziś jest dostępna dla każdego. Przetrwała do naszych czasów od starożytności, przetrzymała czasy prześladowań, a jej żywotność jest najlepszym potwierdzeniem...

poleca85%

Gladiatorzy wg M. Granta - areny.

Na początku pojedynki gladiatorów odbywały się na różnych terenach publicznych, będących własnością państwa, ale później, za cesarstwa, typowym miejscem widowisk był amfiteatr. Był to owalny plac, otoczony rzędami miejsc siedzących, skierowanych...

poleca85%

Czy należało potępić Lutra?

Marcin Luter tak wyjaśnia sprawę spowiedzi: “Spowiedź zawiera w sobie dwa elementy. Jeden to to, że wyznaje się grzechy, drugi to to, że otrzymuję się absolucję lub odpuszczenie grzechów od spowiednika jak od samego Boga i że się nie wątpi, lecz...

poleca87%

Marszałkowie Napoleona

Nie byłoby epoki napoleońskiej, gdyby nie świetne zwycięstwa generała Bonaparte. Były one zasługą nowej strategii, rewolucyjnej ideologii, jego geniuszu oraz znakomitej armii. W tej ostatniej prym wiodła grupka wyższych oficerów, którą wyróżnił...

poleca85%

Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej.

Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: kształtowanie się państwa Merowingów, okres królów gnuśnych oraz władzę dynastii Karolingów we Francji, a także...

poleca85%

Geneza powstania pierwszych państw

Państwo było najwyższym szczeblem organizacji społecznej. Powstało poprzez potrzeby, jakie życie niosło w warunkach osiadłych. Obrona przed zagrożeniami z zewnątrz była uwarunkowana zadaniami wszystkich mieszkańców. Wspólne cele do zdobycia...

poleca90%

Inkwizycja - polowanie na czarownice.

Herezje są tak stare jak niemal sam Kościół. W Biblii , heretyk jawi się jako „błądzący brat” ,którego, w duchu Przykazania miłości należy upominać. Największym wymiarem kary była ekskomunika. Lecz nawet tą karę stosowano jedynie w...

poleca85%

Przyczyny upadku systemu republikańskiego w Rzymie

W wyniku podboju świata śródziemnomorskiego i wywołanych tym przeobrażeń społecznych tradycyjny ustrój Rzymu zaczął się załamywać. Zalążki tego procesu wystąpiły już wprawdzie wcześniej, ale dopiero stworzenie imperium przyspieszyło kryzys...

poleca85%

Sarmatyzm w Polsce

Sarmatyzm jest to styl życia i okres w dziejach kultury polskiej w XVII i XVIII wieku. Łączył w sobie tradycje Zachodu, Wschodu oraz rodzime. Istniał mit o pochodzeniu Sarmatów. Staropolscy Sarmaci twierdzili, że wywodzą się z...

poleca85%

Recenzja książki "Nie tylko piramidy" Kazimierz Michałowski.

Kazimierz Michałowski, to wielkiej sławy polski archeolog, egiptolog oraz historyk sztuki. Stworzył on polska szkołę archeologii. Napisał wiele książek oraz publikacji, między innymi: Sztuka starożytna, Aleksandria, Piramidy i mastaby, Od Edfu do...

poleca85%

Państwo arabskie w średniowieczu

Półwysep Arabski jest położony między Morzem Czerwonym, Morzem Arabskim i Zatoką Perską, to największy półwysep Azji. Już od starożytności przez ziemie Półwyspu Arabskiego biegły szlaki handlowe z zachodu na wschód, z północy na południe,...

poleca85%

Czym charakteryzowało się panowanie Bolesława II Śmiałego?

Bolesław II Śmiały 2.Dlaczego popadł w konflikt z biskupem Stanisławem? 3.Czy według ciebie postąpił słusznie? Ad.1 Bolesław II Śmiały (ur. 1042 - 1082) książę Polski w latach 1058 - 1076, król Polski 1076-1079, pierworodny syn Kazimierza...

poleca85%

Propaganda w czasach Napoleona

Od teatru do gazet, od sławnych biuletynów do artykułów w gazecie, Napoleon udowodnił, że jest najdoskonalszym mistrzem propagandy. Rzeczą, która jest najbardziej widoczna w całym tym procesie jest fakt wskazujący na to jak bardzo Bonaparte...