profil

Przyczyny powstania i upadków imperiów starożytnego wschodu.

poleca 85% 313 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Już za czasów starożytnych tworzyły się wielkie państwa władające ogromnymi terytoriami- pierwsze imperia. Najczęściej powstawały one drogą podbojów.
Król Sargon Wielki w 2340r.p.n.e. podbił całą Mezopotamię i po raz pierwszy doprowadził do jej zjednoczenia co bezpośrednio przyczyniło się do powstania pierwszego w dziejach imperium. Nastąpił synkretyzm kultur wojowniczego plemienia Akadów i państwa Sumerów. Kultura i osiągniecia Sumerów były tak wielkie że państwo Sargona Wielkiego z czasem zaczęło nazywac się Akodo-Sumerem.W III i II tys. przed Chr. nastąpił napływ ludów semickich , który był tak duży ,że Sumerowie zgineli w ich masie. KOlejne ludy bliskeigo wschodu przejmowały osiągnięcia i dorobek kulturowy Sumerów, który okazał się nadzwyczaj trwały.
Po upadku Akado-Sumeru czołową rolę w Mezopotami zaczął odgrywac Babilon, ze swym najwybitnijszym władcą Hammurabim(1792-1750 przed Chr.), który zjednoczył Międyrzecze. Władca ten jednak znany jest w szczególności ze stworzenia i spisania prawa - Kodeksu Hammurabiego, które opierało się na zasadzie talionu. Okres panowania twórcy kodeksu był tak ważny, że od tego czasu Mezopotamię zaczęto zamiennie nazywac Babilonią . Państwo po śmierci Hammurabiego utraciło swoją mocarstwowośc i przechodziło wiele zmian, ulegając wielokrotnie najeźdzcom. W pierwszej połowie I tys. przed Chr. podporządkowali ją sobie Asyryjczycy , dopiero później u schyłku VIIw. przed Chr. Babilończycy utworzyli państwo nazwane nowobabilońskim. POd rządami króla Nabuchodonozora II stało się jednym z najważniejszych państw - kolejnym wielkim imperium. Wowczas Babilon stał się największym miastem starożytnego świata. Na krótko Nowobabilońskie imperium stało się potęgą, w 539 roku przed Chr. uległo Persji.
W Asyri Tiglatpilezar III (744-727 przed Chr.) utworzył bardzo innowacyjną armię , która składała się z korpusu zawodowego i oddziałów formowanych okresowo. TO pozwoliło w Krótkim czasie opanowac północną syrię i zając Babilonię. Jego następcy dopełnili podoboju zdobywając równi9eż Egipt. Dzięki temu Asyria stała się największym państwem jakie wówczas znała starożytnosc. Podboje asyryjczyków wiązały się z przymusowymi przesiedleniami podbitych ludów.Jednekże brak struktur spjających państwo doprowadziło do osłabienia wewnętrzego państwa Asyryjskiego. Dlatego często dochodziło do buntów i zatargów na podbitych terenach.W VII wieku Asyria przestała istniec na skutek podbojów Babiloni Egiptu i Medow.
Szybciej niż Mezopotamia bo w III tys. przed Chr. nastąpiło zjednoczenie Egiptu Górnego i Dolnego. Wymusiło to przede wszystkim stworzenie jednolitego systemu irygacyjnego oraz szlak komunikacyjny. Symbolem zjednoczenia stała się podwójna korona. Stare Państwo( 2700-2200 przed Chr.) to okres największych osiągniec Egipcjan . Wprowadzono kalendarz słoneczny,wynaleziono pismo, stworzono koncepcje państwa ,zoraganizowano administrację oraz uformowano struktury społeczne , wysoki poziom osiągnęła kultura i sztuka. Faraonowie III i IV dynastii skupili aparat administracyjny wokół siebie i swojego dworu, POdzielono państwo na okręgi. Stra państwo państwo upadło w wyniku uniezależnienia elit społeczęnstwa i kapłanów od faraonów.Wieloletnia klęska suszy, głód, osłabienie wiary w boskośc władców przyczyniła się do buntów( ponad100 lat), które doprowadziły do zaniku władzy centralnej. W okresie Nowego Państwa( 1550-1070 przed Chr.) dzięki podbojom faraonów z XVIII dynastii pochodzącej z Teb, Egipt stał się głownym mocarstwem ówcześnego świata i zdobył panowania nad głownymi szlakami handlowymi. U schyłku XIII w. przedm Chr. Egiptu zagroziła inwazja ludów morskich(min. różne plemione Indoeuropejskie z nad dolnego Dunaju i północnych wybrzeży morza Czarnego) MImo odparcia najazdu, potęga Egiptu osłabła. W Okresie Późnym uległ Asyrii, Persji i Macedonii.
Imperia powstawały i upadały , a na ich miejsce tworzyły się nowe. Jednak każde mocarstwo pozostawiło po sobie ogromny dorobek kulturalny, na którym wzorowały się następne pokolenia zodbywców.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata