profil

Geneza powstania pierwszych państw.

drukuj
poleca 85% 369 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Geneza powstania pierwszych państw.POLIS.

Paśtwo było najwyższym szczeblem organizacji społecznej.
Powstalo poprzez potrzeby,jakie życie niosło w warunkach osiadłych.Obrona przed zagrożeniami z zewnątrz
była uwarunkowana zadaniami wszystkich mieszkańców.Wspólne cele do zdobycia wymagały współpracy jakiejś przynajmniej grupy ludzi.W grupie tej zawsze znajdował się ktoś kto kierował zadaniami,ktory równierz musial zająć sie podzieleniem zadań miedzy jednostki.Lecz "przywódca" ten musiał być odpowiedzialny za podięte zadania.Po przez to wykształciło się pojęcie władzy i znaczenia ludzi,których można było jakoś wyróznić z poza innych.Nazywamy to hierarchizajcą społeczeństwa,czyli podział ludzi na stopień przynależności do grupy.
Wszystkiemu temu towarzyszyły pogłębiające się podziały majątku,przez to ten który sprawował władzę,gromadził co raz to więcej dóbr materialnych.Byli tacy pewni siebie iż uważali,że nalerzą im sie specjalne przywileje np. mniejszesz obciążenie na rzecz wspólnoty.Rozwój rzemiósła i handlu też byl podzielony na poziom i technikę swoich umiejętności.Wśród ludzi podział ten stawał się co raz bardziej złożony.Sprawna funkcjonalność owego zespołu ludzi wymagała stworzenia odpowiednich organów,dzięki którym można by było stwierdzić kto i czym powinien się zajmować.Dzieki temu pojawiło się pierwsze państwo (polis).Forma państwa w starożytnej Grecji, Fenicji i Mezopotami, nazywanego błędnie miastem-państwem. Terytorialnie polis obejmowała najczęściej samo macierzyste miasto z otaczającymi je wiejskimi terenami.Bywały duże polis(jak np. ateńskie), w skład których wchodziły osiedla o charakterze miejskim, nie będące odrębnymi organizmami, a także poleis, które w ogóle nie posiadały ośrodka miejskiego.
Polis była wspólnotą wolnych obywateli, w której decyzje o ich życiu były podejmowane przez zgromadzenie ludowe (mężczyzn). Poza wspólnotą znajdowali się niewolnicy, a mieszkający w niej na stałe cudzoziemcy nie mieli prawa głosu, podobnie jak kobiety. Najczęstszymi ustrojami w polis były demokracja i oligarchia oraz timokracja.Dla Greka polis była pewnym ośrodkiem identyfikacji obywatelskiej i głównym środowiskiem politycznym, w życiu którego brał udział czyli określić ją można w pewnym sensie mianem ojczyzny.
Był to instytut,który obejmował wszystkich mieszkańców zamieszkałego terenu.
Poprzez powstanie państwa ludzie zamieszkały dany obszar,nazwali sie obywatelami."Gorszy" obywatel(gorszy w sensie takim,że byl niżej położony społecznie)chcial uzasadnienia czemu to on akurat nie stoi na czele władzy.Trzeba było to tłumaczyć,wręcz wpajać społeczności,że osoba która jest przywódca została obdarowana przez bogów cechami,czyli ma charakter nadprzyrodzony,dzięki którym mogła zajmować lepsze stanowisko w grupie.Władca,który stał na czele państwa był zazwyczaj królem jak i najwyższym kapłanem.Był łącznikiem między światem boskim,a ziemskim.Wola króla była wygłaszana wolą boską,którą ogłąszał.Sprzeciwienie się wobec monarchy,nie ważne w jakim stopniu,było równoznaczne z świętokractwem czy też sprzeciwienie się porządkom boskim.Nazywamy to ideologią władzy.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
19.11.2007 (09:47)

praca nie jest dopracowana, jest parę widocznych błędów

21.11.2006 (22:58)

ladnie ^^.

Typ pracy