profil

Polityka dynastyczna Wazów 1587-1668r.

poleca 85% 269 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Utrata Prus Książęcych:
Na mocy traktatów welawsko- bydgoskich 1657r. Polska utraciła kontrole nad Prusami Książęcymi. Dynastii Hohenzollernów prowadziła własna politykę często nie sprzyjająca Polsce np. poparcie Szwecji w "Potopie Szwedzkim".
2.Fatalna polityka dynastyczna:
Gdyby Zygmunt III Waza chciał to jego syn Władysław IV mógłby być królem Rosji i Szwecji. W obu tych przypadkach musiałby zmienić wyznanie (w Rosji na prawosławie,a w Szwecji na protestantyzm).Jednak nieugięte zdanie Zygmunta III sprawiło, ze po 1599r. królem Szwecji został Karol X Sudermański wobec odmowy przybycia Władysława IV. W Rosji carem zostal Michał Romanow. Te wydarzenia wciągnęły Rzeczpospolita w serie wojen.
3.Magnaci:
Za czasów Wazów magnaci posiadali wiele ziem, folwarków i własne armie. Decydowali o najważniejszych sprawach w państwie. Jednak ich decyzje i sprzeciwy nie sprzyjały uchwaleniu ustaw i reform.

Podoba się? Tak Nie