profil

Biologia

(826)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca89%

Budowa i funkcje korzenia

Korzeń jest organem służącym głównie do: -pobierania wody i soli mineralnych - utrzymania rośliny w podłożu, U roślin spotyka się dwa systemy korzeniowe - system palowy -> występuje u większości roślin nagonasiennych i dwuliściennych....

poleca83%

Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy

Nerwy odpowiadające za odbieranie bodźców z zewnątrz oraz prace mięśni tworzą somatyczny układ nerwowy. Zaopatruje on organizm w nerwy czuciowe a mięśnie szkieletowe we włókna ruchowe. W ten sposób steruje pracą narządów, których czynności są...

poleca88%

Filogeneza gadów i budowa zewnętrzna

Filogeneza gadów i budowa zewnętrzna 1.Filogeneza gadów: *hylonomus.-bogate w żółtko jaja,otoczone wapienną skorupką.Wiele bardziej skostmniały szkielet niż u płazó,odcinek szyjny znacznie dłuższy,kręgosłup łączył sie z miednicą za pomocą 2 kręgów...

poleca91%

Biotechnologia

Przystosowując się do życia w różnych środowiskach, organizmy wykształciły szczególnie cechy metabolizmu. Jedną z nich jest zdolność do uzyskiwania energii z rozkładu substancji organicznej bądź nieorganicznej, nawet jeśli substancja ta jest...

poleca84%

Budowa ryb jako kręgowców wodnych

CECHY PRZYSTOSOWUJĄCE RYBY DO ŻYCIA W WODZIE: - opływowy kształt ciała (zmniejszenie oporu wody), - ciało pokryte łuskami ułożonymi dachówkowato i śluzem (zmniejszenie oporu wody), Rodzaje łusek: plakoidalne, ganoidalne, kostne (cykloidalna i...

poleca83%

Budowa i funkcje narządu wzroku i słuchu

Narząd wzroku- oko Jest fotoreceptorem- odbiera bodźce świetlne Jest eksteroreceptorem- odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego (Interoreceptory- odbierają bodźce ze środowiska wewnętrznego) Elementy ochrony oka: -powieka- chroni przed...

poleca88%

Impulsy nerwowe

Układ nerwowy Przewodzenie impulsu w neuronie: -błona neuronu, na którą nie działa żaden bodziec jest spolaryzowana, oznacza to, że na zewnątrz neuronu znajdują się ładunki dodatnie a wewnątrz neuronu ujemne. Wynika to z faktu nierównomiernego...

poleca92%

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy- składa się z mózgu oraz rdzenia kręgowego. Elementy ochrony mózgu: -kości czaszki, -trzy opony mózgowo-rdzeniowe (najbardziej od wewnątrz naczyniówka, pajęczynówka, twardówka), -pomiędzy oponami znajduje się płyn...

poleca90%

Etapy ontogenezy człowieka

Ontogeneza- rozwój osobniczy (od zapłodnienia do śmierci) Do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie. Tylko jeden z plemników dostaje się do oocytu II rzędu. Wtedy kończy się w tym drugim, drugi podział mejotyczny- wyrzuca drugie ciałko kierunkowe i...

poleca85%

Budowa i funkcje układu płciowego człowieka

Mężczyźni- zestaw chromosomów- XY Pierwszorzędowe cechy płciowe: -NARZĄDY WEWNĘTRZNE >dwa jądra (wytwarzają komórki plemnikowe- proces spermatogenezy; oraz wytwarzają hormony płciowe (androgeny)- testosteron, który odpowiada za cechy...

poleca85%

Procesy wydalania w organizmie

Wydalanie- proces usuwania z organizmu szkodliwych oraz niepotrzebnych produktów przemiany materii. Drogi wydalania: -przez układ oddechowy: dwutlenek węgla oraz woda -przez skórę: woda, mocznik, dwutlenek węgla -przez układ pokarmowy:...

poleca83%

Budowa i funkcje układu oddechowego człowieka

Układ oddechowy dzieli się na: Drogi oddechowe- (jama nosowa, gardło, krtań, tchawica) oraz narząd wymiany gazowej- płuca. Funkcje dróg oddechowych: Oczyszczenie, nawilżenie i ocieplenie powietrze, przez jego dotarciem do płuc. Adaptacją do...

poleca85%

Trawienie składników odżywczych w przewodzie pokarmowym

Układ pokarmowy składa się z: przewodu pokarmowego i gruczołów dodatkowych. Przewód pokarmowy składa się z: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, dwunastnica, jelito cienkie, jelito ślepe, jelito grube (okrężnica), odbyt. Gruczoły dodatkowe:...

poleca88%

Odporność organizmu

Odporność- zdolność organizmu do utrzymania homeostazy, mimo naruszenia jej przez antygeny lub drobnoustroje. Układ odpornościowy nazywany jest inaczej immunologicznym. Bakterie mogą być oporne na działanie antybiotyków ale nie mogą być...

poleca86%

Układ krwionośny

Rodzaje naczyń krwionośnych: tętnice, żyły, naczynia włosowate. Porównanie tętnicy i żyły: zarówno tętnica jak i żyła mają 3 warstwy ścian, jednak u tętnicy środkowa warstwa (mięśniowa) jest grubsza niż u żyły, ponieważ krew z serca wypływa pod...

poleca85%

Skład i rola krwi

Krew- jest tkanką łączną (dlatego zawiera dużo substancji międzykomórkowej, we krwi jest to osocze). Osocze stanowi 55% krwi, natomiast elementy morfologiczne 45%. Hematokryt- stosunek objętości erytrocytów do całkowitej objętości krwi....

poleca85%

Układ rozrodczy.

Budowa układu rozrodczego człowieka 1. Rozmnażanie to zwiększenie liczby osobników danego gatunku. Celem jest utrzymanie gatunku przy życiu. a). Płciowe : - Zachodzi przy udziale gamet (plemniki + komórki płciowe) - Warunkuję zmienność...

poleca84%

Człowiek a małpy człekokształtne

CZŁOWIEK postawa ciała- pionowa (ze szczątków kopalnych można wnioskować, że pionowa postawa ciała i dwunożna lokomocja pojawiły się kilka mln lat temu) poruszanie się- lokomocja dwunożna owłosienie ciała- w większości zanikło czaszka-...

poleca84%

Bezkręgowce zadania pytania i odpowiedzi (14 zadań)

Zadania Bezkręgowce 1. Omów podstawowe rodzaje gamii u protistów: a) Izogamia polega na łączeniu się dwóch gamet identycznych pod względem kształtu i ruchliwości b) Oogamia zachodzi gdy łączą się komórki wyraźne zróżnicowanie na gametę żeńską...

poleca83%

Tkanki roślinne

Tkanki roślinne Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie i wspólnym pochodzeniu, wyspecjalizowanych do pełnienia określonych funkcji w organizmie. Komórki w tkankach połączone są wielocukrowcem – Pektyną. Protoplasty żywych komórek kontaktują...

poleca84%

Fotosynteza - reakcje zależne od światła

1. Autotrofy czyli organizmy samożywne obejmują fotoautotrofy i chemoautotrofy.Do fotoautotrofów zaliczamy: -rośliny zielone i niektóre protesty oraz sinice i nieliczne bakterie tzw. purpacerowe Chemoautotrofami są niektóre bakterie...

poleca85%

Charakterystyka podtypu tchawkodysznych, życie społeczne owadów- ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka

1. Budowa, środowisko życia, przedstawiciele gromady wijów. a) Budowa: - wydłużone ciało, wielosegmentowe - dobrze rozwinięta głowa b) Środowisko życia: -miejsca zacienione, niezbyt suche - występują w lasach liściastych, parkach, ogrodach,...

poleca85%

Fotosynteza

1. Fotosynteza Jest to synteza złożonych związków organicznych z dwutlenkiem węgla i wody przy udziale światła i chlorofilu. 2. Fazy fotosyntezy a) Faza jasna Zachodzi w granach chloroplastów i jest zależna od ilości i natężenia...

poleca85%

Tkanka nabłonkowa

1. Tkanka nabłonkowa(zwarty układ komórek, dzięki tzw. błonie podstawnej i różnego rodzaju połączeniom międzykomórkowym np. desmosomy, połączenia zwierające, połączenia zamykające, połączenia komunikacyjne): • Oddzielają organizm od otaczającego...

poleca85%

Szkarłupnie - zwierzęta wtórouste.

1. Systematyka: Królestwo: Zwierzęta (Animalia, Zoa) Typ: Szkarłupnie (Echinodermata) Gromada: Rozgwiazdy (Asteroidea) Gromada: Strzykwy (Holothurioidea) Gromada: Liliowce (Crinoidea) Gromada: Jeżowce...

poleca85%

Hormony

W skład układu hormonalnego wchodzą gruczoły dokrewne oraz wyspecjalizowane tkanki, których zadaniem jest produkowanie hormonów. Hormon-związek organiczny, który w organizmie reguluje i koordynuje czynności narządów i tkanek, przyczyniając się do...

poleca83%

Układy wewnętrzne człowieka

Krótka charakterystyka (budowa i funkcję) najważniejszych układów

poleca83%

Wirusy - Poziom rozszerzony

!! notatki w załączniku !!

poleca80%

Tkanki twórcze i stałe - Poziom rozszerzony

!! notatki w załącznikach !!

poleca85%

Elementy morfotyczne krwi.

Erytrocyty Krwinki czerwone, nazywane inaczej erytrocytami lub czerwonymi ciałkami, są to krwinki wytwarzane w szpiku kostnym czerwonym. Są grubości około 2 mikrometra i średnicy 7,5 mikrometra. Widziane z boku mają kształt biszkopta, co...

poleca95%

Zatrucie jadem kiełbasianym

Do zatrucia dochodzi drogą pokarmową (spożycie pokarmów zawierających toksynę), a w wyjątkowych przypadkach także w przebiegu zakażenia bakteryjnego rany. Najczęściej źródłem zatrucia są konserwy, często mięsne, ale również jarzynowe czy rybne....

poleca84%

Termoregulacja

Przemiany energetyczne w komórkach powodują, że temperatura organizmu może być wyższa od temperatury otoczenia. Różnica temperatur między powierzchnią ciała a otoczeniem powoduje ciągły ubytek cie-pła i konieczność jego stałego wytwarzania...

poleca87%

Charakterystyka pierścienic

Pierścienice są grupą wybitnie progresywną. W grupie tej pojawiło się wiele istotnych nowości, z których część ma charakter amorfoz - istotnych zmian w budowie i funkcjonowaniu organizmów. WIELOSZCZETY na przykładzie NEREIDY 1. niemal...

poleca86%

Wydalanie

WYDALANIE Jest różne u różnych form zwierzęcych. Zwierzęta żyjące na lądzie przystosowują się do braku wody : - owady są okryte oskórkiem hitynowym - ptaki, gady mają ciało pokryte łuskami, ich kanał jest zagęszczony, a więc odciągaja...

poleca79%

Znaczenie mchów

 spotykamy je na jałowych wydmach, gdzie utrwalają ruchome podłoże i biorą istotny udział w procesie glebotwórczym.  przeciwdziałają erozji  na skałach, obok porostów, są organizmami pionierskimi, przygotowującymi podłoże dla innych roślin ...

poleca85%

Przebieg biosyntezy białka

Biosynteza białka zachodzi pomiędzy cząstkami składowymi rybosomów na matrycy RNA. tRNA przenosi znajdujące się w cytoplazmie aminokwasy na rybosomy. Dla poszczególnych aminokwasów istnieją odmienne tRNA różniące się swym antykodonem (trójka...

poleca83%

Poziomy organizacji układów żywych w biologii

Poziom ponadorganizmalny Ekologia-– nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody Bioekologia- nauka zajmująca się przestrzennym rozmieszczeniem roślin i zwierząt na Ziemi Systematyka-nauka zajmująca się badaniem różnorodności organizmów, ich...

poleca87%

Choroby cywilizacyjne

Kilka przykładów. Choroby cywilizacyjne choroba: AIDS, wirus: HIV, ludzki wirus upośledzenia odporności, atakuje przede wszystkim limfocyty T, objawy: przypominające grypę (w kilka dni po zakażeniu), pierwsze objawy: gorączka, spadek masy...

poleca90%

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne Celiakia/Choroba glutenowa schorzenie polegające na występowaniu zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego związanych z nietolerancją glutenu zawartego w zbożach. Nieprawidłowa reakcja immunologiczna wywoływana jest...

poleca85%

Mitoza- podział komórkowy

Mitozie ulegają komórki somatyczne: wszystkie oprócz gamet. Z jednej komórki macierzystej (liczba diploidalna 2n/ garnitur chromosomowy) powstają dwie nowe o liczbie 2n. Przebieg Mitozy I profaza -komórka ma liczbę 2n, -chromatyna pęka,...

poleca80%

Gruczoły dokrewne i hormony - tabela

Tabela - gruczoły- hormony, ich rodzaj, działanie, skutki niedoczynności i nadczynności.

poleca88%

Układ wydalniczy

Układ wydalniczy W wyniku przemiany materii tworzą się również zbędne substancje Podczas przemiany materii powstają w komórkach zbędne produkty końcowe, których nie można przetwarzać lub gromadzić w cytoplazmie ze względu na ich właściwości...

poleca85%

Mięśnie

Mięśnie są zbudowane z kurczliwych białek Mięśnie szkieletowe poprzecznie prążkowane składają się z licznych komórek mięśniowych, zwanych włóknami mięśniowymi, które pod wpływem impulsów nerwowych się kurczą. Długość komórek może dochodzić do...

poleca84%

Mózg - Budowa, funkcje.

Mózg, a poprawnie mózgowie to część ośrodkowego układu nerwowego. Umieszczony jest w obrębie czaszki i otoczony trzema oponami mózgowo-rdzeniowymi: 1. OPONA TWARDA - gruba błona, wyściela czaszkę i kanał kręgowy. 2. OPONA POŚREDNIA, zwaną...

poleca89%

Ewolucjonizm

Ewolucjonizm 1. Ewolucja – powolny, nieodwracalny proces rozwoju organizmów. 2. Czynnikami ewolucji są: - mutacje, - rekombinacje (czynniki genetyczne), - izolacja rozrodcza, - dryf genetyczny, - dobór naturalny (selekcja...

poleca85%

Kości

Układ narządów ruchu Układ narządów ruchu składa się z układu kostnego (układu ruchu biernego) oraz układu mięśniowego (układu ruchu czynnego). Obydwa układy tworzą funkcjonalną całość, która pełni liczne i bardzo ważne funkcje w organizmie: -...

poleca81%

Właściwości tłuszczów. Rola tłuszczu w organizmie człowieka.

Właściwości tłuszczów: 1). Są nierozpuszczalne w wodzie zimnej i gorącej. 2). Rozpuszczają się jedynie w rozpuszczalnikach organicznych, np. benzen, eten, chlorofil 3). W stanie chemicznie czystym nie mają ani zapachu ani smaku, ale łatwo...

poleca86%

GMO

Dodatki do żywności wpływają na jej charakterystyczne cechy W czasie produkcji, przetwarzania i przygotowywania żywności stosuje się dużo dodatków do żywności. Są to m.in. substancje wzbogacające, konserwujące, stabilizujące, aromatyczne,...

poleca83%

Wątroba i trzustka

Wątroba jest największym gruczołem (o masie 1,5 kg) zewnątrzwydzielniczym i wewnątrzwydzielniczym. Zachodzi w niej wszechstronna przemiana materii i energii. Komórki wątrobowe, hepatocyty otacza gęsta sieć naczyń krwionośnych. Żyła wrotna...

poleca85%

Układ pokarmowy

UKŁAD POKARMOWY Do układu pokarmowego należy przewód pokarmowy składający się z jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego zakończonego odbytem oraz związane z tym przewodem gruczoły ślinowe, trzustka i wątroba....