profil

Biologia

(988)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca94%

Dlaczego "pierdy" i "bąki" śmierdzą

Dlaczego pierdy (bąki) hałasują i śmierdzą ? Woń bąków wywołują małe ilości siarkowodoru i merkaptanów (tiole-związki alkoholi posiadające zamiast grupy OH grupę SH - czyli siarko-wodór) tworzących mieszaninę nie przyjemną dla otoczenia. Im...

poleca82%

Dziobak - nietypowy ssak

DZIOBAK (Ornithorhynchus anatinus) Systematyka : - domena: eukarioty, - królestwo: zwierzęta, - typ: strunowce, - podtyp: kręgowce, - gromada: ssaki, - podgromada: ssaki jajorodne, - rząd: stekowce, - rodzina: dziobkowate, - gatunek:...

poleca78%

Pierwotniaki chorobotwórcze- tabela

cała treść zawarta w tabeli

poleca68%

Tygodniowy jadłospis dla dziecka w wieku 10- 15 lat

PLAN PRACY TEMAT: Tygodniowy jadłospis dla dziecka w wieku 10- 15 lat 1. Wstęp 2. Ogólna charakterystyka posiłków 3. Tygodniowy jadłospis 1. Wstęp Dobór pokarmów (właściwa dieta) uzależniony jest od wieku człowieka, rodzaju...

poleca84%

Mechanizmy obronne organizmu człowieka

Wszystko znajduje sie w załączniku

poleca84%

Sukcesja wtórna

Cała praca w załączniku :)

poleca85%

Korzyści i zagrożenia związane z modyfikacją genetyczną

Od bardzo dawno naukowcy krzyżowali organizmy hodowlane w celu polepszenia oczekiwanych cech. Było to zajęcie pracochłonne, a rezultaty nie zawsze były zadowalające. Jednak obecnie inżynieria genetyczna rozwija się niezwykle szybko i naukowcy są w...

poleca82%

GMO czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie.

1.Co to jest GMO? GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają tworzyć organizmy o odmiennych...

poleca86%

Mikroskop elektronowy - historia, działanie, zastosowanie

Naukowcy zajmujący się badaniem mikroświata konstruowali na początku naszego wieku coraz dokładniejsze mikroskopy optyczne. Niestety pojawił się niemożliwy do obejścia problem. Okazało się, że pomimo budowania coraz lepszych mikroskopów nie można...

poleca81%

Prezentacja multimedialna "Zwierzęta i Rośliny Transgeniczne"

"Zwierzęta i Rośliny Transgeniczne" Prezentacja multimedialna , do pobrania

poleca73%

Stawonogi

Stawonogi tworzą najliczniejszy i najbardziej zróżnicowany typ w świecie zwierząt. Żyją we wszystkich warunkach środowiskowych, na całej kuli ziemskiej. Zachowując wspólny podstawowy plan budowy ciała wytworzyły ogromne bogactwo form. Liczba...

poleca82%

Oddziaływanie trucizny na organizm człowieka

Pojęcie trucizny: Trucizna jest substancją, która wprowadzona w niewielkiej dawce do organizmu człowieka może wywoływać zakłócenia jego normalnych funkcji życiowych lub spowodować zgon ze względu na swe właściwości toksykodynamiczne....

poleca85%

Czy wszyscy ludzie na świecie jedzą takie same jakościowo pokarmy?

Moim zdaniem ludzie na całym świecie jedzą zróżnicowane pod względem jakościowym pokarmy. Postaram się to udowodnić w poniższych argumentach. Pierwszym argumentem potwierdzającym moją tezę jest klimat. Żyjemy w różnych strefach klimatycznych....

poleca84%

Trucizny i ich wpływ na zdrowie człowieka

Substancje chemiczne o szkodliwym oddziaływaniu dla organizmu często powodują zatrucia. Identyfikacją toksyn, mechanizmami ich działania oraz leczeniem zajmuje się toksykologia. Najbardziej znanymi truciznami były arszenik i cyjanek...

poleca83%

Zagrożenia cywilizacyjne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił gwałtowny rozwój gospodarki. Na skutek, często bardzo nieodpowiedzialnej, działalności człowieka powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska, jak i dla...

poleca83%

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy

Środowisko naturalne i środowisko stworzone przez człowieka ma bardzo duży wpływ na wszystkie organizmy żywe, poczynając od osobnika a kończąc na całej biosferze. Oczywiście różne czynniki mogą zupełnie inaczej oddziaływać na poszczególne...

poleca84%

Racjonalne zasady zdrowego stylu życia!

Już ponad 2500 lat temu zdawano sobie sprawę, że dbanie o właściwy skład i ilość pożywienia przyczynia się do zachowania zdrowia. Na przykład Hipokrates z wyspy Kos wiedział, że niektórym osobą cierpiącym na zaburzenia widzenia pomóc mogło...

poleca82%

Bioróżnorodność i sposoby jej ochrony na terenie Małopolski

Różnorodność biologiczna (ang. biodiversity) = różnorodność gatunkowa, bioróżnorodność - nie jest sumą wszystkich ekosystemów, gatunków i ras zwierząt, roślin dziko żyjących i udomowionych, lecz jest cechą określającą zróżnicowanie między tymi...

poleca83%

Jadłospis najlepszy

Jadłospis Śniadanie: - Mleko 2% (240 kcal) - Płatki kukurydziane (390 kcal) - Hebrata bez cukru (0 kcal) - Cukier biały 3 łyżeczki (120 kcal) - Cytyna (36 kcal) - Jabłko (36 kcal) razem: 822...

poleca84%

Hormony

hormony

poleca85%

Choroby skóry - referat

Leczenie powinno być podporządkowane bezwzględnej zasadzie - nie stosować środków, których użycie nie jest uzasadnione stanem patologii, a więc - unikać leczenia się na własną rękę, bez zasięgnięcia opinii lekarza. Przy ocenie skuteczności...

poleca85%

Drogi wchłaniania trucizn, przemian i ich wydalania.

Drogi wchłaniania trucizn, przemian i ich wydalania. Trucizna jest to substancja organiczna lub nieorganiczna, która po dostaniu się do organizmu powoduje zaburzenia czynności narządów lub śmierć. Trucizny przedostają się do organizmu przez...

poleca91%

Jakie nadzieje i obawy niesie ze sobą rozwój biologii molekularnej

Ogromny rozwój biologii molekularnej, jaki obserwowaliśmy w ostatnich latach, wywarł duży wpływ na niemal wszystkie działy medycyny. W 1980 r., kiedy techniki analityczne były na wczesnym etapie rozwoju, tylko kilka zaburzeń genetycznych badano na...

poleca78%

Kontynenty i Oceany

* Kulę ziemską można podzielić na : - półkulę lądową - półkulę morską lub na: - wscodnią - zachodnią jest jeszcze jeden sposób: - półkula północna - półkula południowa Na półkuli północnej przeważają...

poleca82%

Macro-, Micro-, Ultra-,elementy - tabela

praca znajduje się w załączniku ;)

poleca80%

Program żywieniowy dla nastolatka (7 dni)

Program żywieniowy dla nastolatka (7 dni) Poniedziałek: • Śniadanie (ok. 300 kcal): Herbata, kanapka z szynką i pomidorem, jogurt truskawkowy. • 2 śniadanie ( ok. 90 kcal): Banan • Obiad (ok. 600 kcal): Zupa jarzynowa, sałatka z...

poleca83%

Jaszczurki

JASZCZURKI Jaszczurki - grupa gadów łuskonośnych obejmująca czworonożne lub beznogie zwierzęta lądowe o wydłużonym ciele, oczach uzbrojonych w powieki, mocnych szczękach i diapsydalnej czaszce. W tradycyjnym rozumieniu obejmuje wszystkie...

poleca82%

Formy ochrony przyrody

cala przca jesat w zalaczniku

poleca84%

Formy ochrony przyrody (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty itp.)

TEMAT: FORMY OCHRONY PRZYRODY Wiele zwierząt i roślin jest u kresu wyginięcia, przez nieumyślną działalność człowieka wobec pobierania surowców z przyrody. Współcześnie człowiek zrozumiał, iż jego przodkowie zbyt nadto czerpali korzyści, które...

poleca85%

Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne?

Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne? Azot w przyrodzie występuje w solach mineralnych. Bardzo ważne jest występowanie azotu w organizmach żywych w postaci białek. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 78% azotu...

poleca90%

Alkoholizm

Alkohol jest wszechobecny. Nie jest wymysłem nowym, towarzyszy człowiekowi od wieków. Jednakże spożycie napojów alkoholowych z roku na rok wzrasta, a wiek spożywających alkohol w ostatnich latach obniża się. Alkohol oddziałuje na wszystkie tkanki...

poleca83%

Etapy rozwoju człowieka

Wyróżniamy następujące etapy rozwojowe w życiu każdego człowieka od momentu poczęcia: 1. Zarodkowy 2. Płodowy 3. Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu) 5. Poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia) 6....

poleca82%
poleca78%

Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły...

poleca84%

Gryziel tapetnik- Polski ptasznik

Nazewnictwo: Gryziel tapetnik (Atypus piceus ) Wielkośc: Samica dorasta do 20 mm. Samce są mniejsze i smuklejsze Długość życia: Pająki te są długowieczne, żyją do 10 lat Występowanie: Jest to górski pająk występujący na południu...

poleca82%

Lasy Polski

Lasy PolskiSzata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która...

poleca84%

Udowodnij, że bakteria to organizm żywy.

Organizm jest to istota żywa zbudowana z komórek, przeprowadzająca wszystkie czynności życiowe, czyli:wykonywanie ruchów,odżywianie sie, oddychanie,rozmnażanie,wzros i rozwój,wydalanie,reakcja na bodźce. Przyglądnijmy sie funkcją zyciowym...

poleca81%

Budowa i funkcje białek

Odżywianie to nie tylko samo pobieranie pokarmu, lecz również całokształt procesów związanych z trawieniem, przyswajaniem i wykorzystywaniem obranego pokarmu dla potrzeb budulcowych, energetycznych oraz do regulacji wielu reakcji zachodzących we...

poleca84%

Układ oddechowy

praca w załączniku ;)))

poleca80%

Ekosystem Jeziora

Ekosystem Jeziora W każdym środowisku mamy doczynienia ze strefowym rozmieszczeniem gatunków roślin i zwierząt (biocenoza). Ekosystem jeziora to dobrze wyodrębniony fragment biosfery, o dość wyraźnych granicach, silnej wewnętrznej integracji i...

poleca82%

Charakterystyka wybranego biomu - TUNDRA

Spis treści: 1. Wstęp 2. Czym jest BIOM? 3. TUNDRA – co to takiego? 4. Tundra – warunki klimatyczne 5. Roślinność tundry 6. Fauna tundry 7. Zakończenie 8. Bibliografia WSTĘP "Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie...

poleca83%

Ochrona środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA: Gdy słyszymy o ochronie przyrody i o tym co my możemy zrobić by chronić środowisko każdemu z nas nasuwają się na myśl takie hasła jak: 1) Oszczędzaj światło 2) Segreguj odpady 3) Korzystaj z ekologicznych środków...

poleca83%

Współdziałanie narządów i układów dla zachowania homeostazy organizmu

Współdziałanie narządów i układów dla zachowania homeostazy organizmu Homeostaza jest jednym z podstawowych pojęć Fizjologii, to mechanizm rządzący pracą narządów, komórek, tkanek organizmu. Pojęcie homeostazy pochodzi od gr. homoos - podobny,...

poleca81%

Podział cukrów i ich charakterystyka

Cukry stanowią ogromną grupę związów chemicznych. Popularna nazwa „węglowodany” wywodzi się ze wzoru sumarycznego, gdzie liczba atomów wodoru dwukrotnie przekracza liczbę atomów tlenu, tak jak ma to miejsce w cząsteczce wody. Wzór ogólny...

poleca81%

Moje działania na rzecz ochrony i środowiska

Ja staram się dbać o przyrodę i środowisko w moim ogródku i mam dla was kilka rad jak i wy możecie o to zadbać: 1. Zrezygnuj lub znacznie ogranicz korzystanie ze środków chemicznych. Liczbę szkodników w twoim ogrodzie staraj się ograniczać przy...

poleca82%

Paprocie

Królestwo: Rośliny Gromada: Paprotniki Klasa: Paprocie Paprocie to największa, licząca ponad dziewięć tysięcy gatunków, klasa paprotników. Są to rośliny bardzo zróżnicowane. Niektóre paprocie drzewiaste osiągają do kilkunastu metrów...

poleca71%

Lasy w Polsce.

Las Las to nie tylko zbiorowisko drzew – to także system żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych...

poleca85%

Oceń przydatność inżynierii genetycznej w medycynie

Na początku rozważań dotyczących wykorzystania inżynierii genetycznej w medycynie należałoby przypomnieć czym jest sama inżynieria, a jest to zespół technik badawczych pozwalający na wyizolowanie pojedynczego genu i wprowadzenie go do innego...

poleca84%

Ochrona przyrody w Polsce

TREść W ZAłąCZNIKU

poleca81%