profil

Biologia

(984)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Składniki mineralne - mikro i makro elementy. Opis składników mineralnych

Składniki mineralne spełniają w żywych organizmach rolę substancji regulujących przemianę materii oraz są materiałem budulcowym. Organizm ludzki zawiera w swym składzie około 40 pierwiastków chemicznych. Podobnie do witamin, zalecane ilości...

poleca84%

Grzyby czyli najważniejsze informacje, przedstawiciele, systematyka, krótka charakterystyka poszczególnych typów

Różnorodność grzybów 1) Grzyby (z łac. Fungi) heterotroficzne, organizmy cudzożywne, saprofity lub pasożyty, nie zdolne do aktywnego ruchu. Posiadają ścianę komórkową zbudowaną z chityny. Materiałem zapasowym jest glikogen. Jądra komórkowe...

poleca84%

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy

Środowisko naturalne i środowisko stworzone przez człowieka ma bardzo duży wpływ na wszystkie organizmy żywe, poczynając od osobnika a kończąc na całej biosferze. Oczywiście różne czynniki mogą zupełnie inaczej oddziaływać na poszczególne...

poleca83%

Etapy rozwoju człowieka

Wyróżniamy następujące etapy rozwojowe w życiu każdego człowieka od momentu poczęcia: 1. Zarodkowy 2. Płodowy 3. Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu) 5. Poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia) 6....

poleca84%

GMO czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie

Co to jest GMO? GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają tworzyć organizmy o odmiennych...

poleca84%

Rośliny nagozalążkowe i okrytozalążkowe - przegląd

1. Nagozalążkowe drobnolistne a) miłorzębowe - liście w kształcie wachlarza z dwudzielną nerwacją, zalążki mają dwuwarstwową osłonkę, plemniki ruchliwe, drzewa o pokaźnym pniu i koronie, np. miłorząb dwuklapowy b) kordaitowe - - wydłużone...

poleca84%

Regulacja hormonalna

W organizmach zwierzęcych i u człowieka wykształciły się komórki, tkanki i gruczoły wyspecjalizowane w syntetyzowaniu i wydzielaniu swoich substancji biologicznie czynnych. Hormon to substancja chemiczna, biologicznie czynna, zdolna do...

poleca84%

Choroby układu nerwowego

Choroba Alzheimera Choroba ta należy do schorzeń otępiennych - 50% wszystkich przypadków otępienia charakteryzująca się organicznymi zaburzeniami czynności poznawczych, zwłaszcza postępującym zanikiem pamięci, wytracaniem zdolności do...

poleca84%

Higieniczny tryb życia

Higieniczny tryb życia jako czynnik warunkujący sprawność życiową człowieka i jego zdolność do pracy. W skład higienicznego trybu życia wchodzą czynniki takie jak: WYPOCZYNEK Wypoczynek to przywrócenie sił fizycznych i psychicznych. Stan, jakim...

poleca84%

Tłuszcze

Tłuszcze to ogólna nazwa wielu związków chemicznych, które prawie bez wyjątku nie rozpuszczają się w wodzie. Są obok węglowodanów i białek trzecią podstawową grupą składników pokarmowych spełniającą w organizmie głównie funkcję energetyczną....

poleca84%

Oczyszczanie wody

Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem, jaki znamy - łatwo rozpuszcza w sobie tysiące związków chemicznych, które wraz ze ściekami wyrzucane są do środowiska naturalnego człowieka. Żadna z tradycyjnych metod oczyszczania wody nie potrafi usunąć z...

poleca83%

Dziobak - nietypowy ssak

DZIOBAK (Ornithorhynchus anatinus) Systematyka : - domena: eukarioty, - królestwo: zwierzęta, - typ: strunowce, - podtyp: kręgowce, - gromada: ssaki, - podgromada: ssaki jajorodne, - rząd: stekowce, - rodzina: dziobkowate, - gatunek:...

poleca84%

Życie społeczne owadów - termity

Termity są owadami społecznymi żyjącymi w koloniach, których członkowie podzieleni są na kasty. Kolonia termitów może liczyć ponad milion owadów. Na świecie znanych jest ok. 2 tysięcy gatunków. Żyją one w społeczeństwach o wysokiej organizacji....

poleca84%

Znaczenie destruentów w krążeniu materii w ekosystemach lądowych i wodnych

Środowisko nie jest zbiorem luźno zestawionych elementów, lecz układem ściśle powiązanych ze sobą składników, tworzących sieć różnorodnych zależności- ekosystemem, w którym krąży materia i przez który przepływa energia; biocenoza (zespół populacji...

poleca84%

Rozwój biologii i medycyny jako nauk przyrodniczych

1.Co to jest Biologia? Biologia jest nauką o życiu, o jego przejawach i właściwościach, a jego początku i rozwoju, o jego istnieniu w czasie i przestrzeni, a także o rządzących nim prawach. Przedmiotem badań biologicznych są organizmy. Wielka...

poleca84%

Degradacja środowiska przyrodniczego

Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój gospodarki a przy tym zwiększanie się liczby ludności i ekspansywna eksploatacja środowiska przyrodniczego powoduje degradację naszego otoczenia. Szczególnie w ostatnich latach...

poleca83%

Recykling

Szybki rozwój gospodarczy przyniósł ze sobą duży wzrost produkcji tworzyw sztucznych i masowe wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych krótkotrwałego użytku. Niestety w związku z tym pojawił się również zwielokrotnienie odpadów różnorakich rodzajów....

poleca84%

Ekosystem lasów

Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy organizm zamieszkuje dany ekosystem. Niżej postaram się przedstawić ekosystem lasów. Las jest to...

poleca84%

Rodowód człowieka. Człowiek jako gatunek biologiczny

Człowiek jako gatunek biologiczny Dla przyrodników przynależność człowieka do świata zwierząt była oczywista od starożytności. Definiowano go jako dwunożne zwierzę mówiące. Twórca nowożytnej systematyki, Karol Linneusz, w II połowie XVIII w....

poleca84%

Ewolucja układu pokarmowego zwierzat bezkręgowych

Poprawne funkcjonowanie każdego żywego organizmu uzależnione jest od dostaw składników odżywczych z zewnątrz, które muszą być nie tylko pobrane, ale też strawione i wchłonięte, aby mogły być dobrze wykorzystane jako energia lub zamienione w...

poleca83%

Morze Martwe

Morze Martwe leży w poludniowo-zachodniej Azji na terytorium Izraela i Jordanii. Znajduje się ono w rowie tektonicznym, który utworzył się w wyniku afro-azjatyckiego pęknięcia, jakie miało miejsce ponad 2 miliony lat temu, na przełomie...

poleca82%

Białowieski Park Narodowy - prezentacja

Białowieski Park Narodowy - plik w formie prezentacji Power Point

poleca84%

Wybrane choroby układu pokarmowego i ich profilaktyka

I. Wstęp Przewód pokarmowy odgrywa bardzo ważną rolę w przenoszeniu zakażeń jelitowych. Należy podkreślić, że od naszego sposobu jedzenia zależy przyswojenie substancji odżywczych w pożywieniu i uchronienie naszego przewodu pokarmowego od...

poleca84%

Formy ochrony przyrody

1. OCHRONA PRZYRODY W POLSCE Po zakończeniu I wojny światowej, w 1919 roku została powołana Państwowa Tymczasowa Komisja Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Organ ten, w 1925 roku został...

poleca83%

Zasady racjonalnego odżywiania

Odżywianie - m.in. proces życiowy polegający na dostarczeniu pokarmu każdej żywej komórce (w sposób samożywny lub cudzożywny). Pobrany pokarm jest wykorzystywany przez organizm jako materiał budulcowy, energetyczny, zapasowy i regulatorowy....

poleca82%

Teoria ewolucji Karola Darwina

Plan pracy: 1. Wstęp – Kim był Karol Darwin i czym się zajmował? 2. Rozwinięcie – Ewolucja zwierząt ; podróże i spostrzeżenia Darwina ; teoria ewolucji ; „O powstawaniu gatunków”. 3. Zakończenie – Podsumowanie. 4. Bibliografia....

poleca84%

Korzyści z grzybów

Grzyby stanowią jedną z najliczniejszych grup żywych organizmów. Liczba gatunków grzybów występujących na całym świecie nie jest dokładnie znana. Jeszcze do niedawna oceniano ją na 80-100 tys. Obecnie uważa się, że jest ich tyle, ile wszystkich...

poleca83%

Budowa synapsy i rodzaje synaps

SYNAPSA to miejsce stykania się ze sobą błony kończącej akson z błoną komórkową drugiej komórki nerwowej lub np. mięśniowej. Impuls nerwowy zostaje przeniesiony z jednej komórki na drugą przy udziale substancji o charakterze neurohormonu -...

poleca83%

Zanieczyszczenia środowiska

Zanieczyszczenie środowiska Zanieczyszczenie środowiska - stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie...

poleca84%

Wpływ człowieka na ekosystem na podstawie biegu Wisły z uwzględnieniem co najmniej sześciu okręgów przemysłowych

Wpływ człowieka na ekosystem na podstawie biegu Wisły z uwzględnieniem co najmniej sześciu okręgów przemysłowych. Ekosystem jest to układ geologiczny obejmujący zespół organizmów występujących na określonej powierzchni i w określonym czasie...

poleca83%

Jadłospis na jeden dzień dla dziewczyny w wieku 13-15 lat.

Jadłospis dla dziewczyny w wieku 13 – 15 lat o umiarkowanej aktywności fizycznej. I Śniadanie Produkt Ilość Zawartość Kalorii Herbata 1 szklanka 0 Cukier 1 płaska łyżeczka 40 Chleb razowy 2 kromki 178...

poleca84%

Zagrożenia cywilizacyjne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił gwałtowny rozwój gospodarki. Na skutek, często bardzo nieodpowiedzialnej, działalności człowieka powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska, jak i dla...

poleca84%

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"

?Cudze chwalicie, swego nie znacie? EKOLOGIA Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań...

poleca83%

Higiena układu krążenia

Występowanie niektórych chorób serca i naczyń krwionośnych takich jak choroba wieńcowa, zawał serca lub udar mózgu, wiąże się z występowaniem tak zwanych czynników ryzyka. Na część z nich nie mamy wpływu – są to na przykład płeć męska,...

poleca84%

Przykłady międzynarodowych działań w zakresie ochrony środowiska

Zanieczyszczenia i degradacja środowiska już dawno przestały być problemami lokalnymi, ograniczonymi do niektórych regionów w odrębie poszczególnych państw. Działania ochronne prowadzone przez suwerenne państwa muszą być w pewien sposób...

poleca83%

„Zagrożenie wody i gleby z uwzględnieniem sposobów wyjścia z tej sytuacji prawnych aspektów tego zjawiska”

Jednymi z głównych zanieczyszczeń środowiska są zanieczyszczenia wód i gleb. Przez zanieczyszczenia wód rozumiemy niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzeniem w nadmiarze substancji...

poleca84%

Prawa Mendla oraz ich zastosowanie w genetyce

Zacznę od wyjaśnienia pojęcia genetyka. Najprościej i najkrócej mówiąc genetyka to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności- genach. Występowanie...

poleca84%

Choroby nowotworowe- profilaktyka i diagnostyka.

Nowotwór jest tkanką wywodzącą się z prawidłowych tkanek ustrojowych, lecz wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastająca się w sposób niekontrolowany, nie poddający się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie i czynności komórek....

poleca84%

Uzasadnij, że organowce swoja budową przystosowały się do różnorodnych środowisk życia

Organowce to rośliny wyższe, dzielą się na: Rośliny zarodnikowe- rośliny nie wytwarzające kwiatów, rozmnażające się głównie przez zarodniki. U większości występuje wyraźna przemiana pokoleń. -Mszaki Wątrobowce Mchy · Paprotniki...

poleca82%

Kontynenty i Oceany

Kulę ziemską można podzielić na: - półkulę lądową - półkulę morską lub na: - wschodnią - zachodnią lub na: - półkula północna - półkula południowa Na półkuli północnej przeważają kontynenty, a na południowej zaś...

poleca83%

Flora i Fauna ekosystemów wodnych - wody słodkie

Ekosystem-układ ekologiczny obejmujący żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenoza i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii. W ekosystemach jezior światło jest pierwszą zmienną wpływającą, na produkcje...

poleca80%

Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka

Grzyby posiadają swoje znaczenie w przyrodzie, jak i w gospodarce człowieka. Grzyby jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny oraz mają duże znaczenie przy rozkładzie celulozy, co oznacza że dzięki nim na ziemi nie zalegają tony...

poleca83%

Jama ustna-budowa i funkcje

Wszystko jest w załączniku!!!miłego kopiowania :)

poleca83%

"Zwierzęta i Rośliny Transgeniczne" - Prezentacja multimedialna

"Zwierzęta i Rośliny Transgeniczne" Prezentacja multimedialna , do pobrania poniżej.

poleca83%

Klonowanie – nadzieje i obawy

Klonowanie – nadzieje i obawy Klonowanie , co zresztą nie dziwi, to bardzo kontrowersyjny temat. Posiada wielu zwolenników i nie mniej przeciwników. 5 lipca 1996 roku urodziła się owieczka Dolly – pierwszy ssak „stworzony” przez naukowców...

poleca84%

Osiągnięcia biologii, które były, są i będą najistotniejsze

Biologia to nauka ożyciu, która skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, jak również sposobie powstawania nowych gatunków. Pisząc o biologii mam na myśli medycynę. W tej dziedzinie jest bardzo wielu...

poleca84%

Wady i zniekształcenia w układzie ruchu.

WADY I ZNIEKSZTAŁCENIA W UKŁADZIE RUCHU- ZAPOBIEGANIE. Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Wynikiem tego są rozmaite schorzenia mi. wady i zniekształcenia...

poleca84%

Historia ochrony przyrody w Polsce

Początki ochrony przyrody w Polsce Historia ochrony przyrody w Polsce sięga czasów Bolesława Chrobrego (ok.967-1025), który wydał prawa chroniące bobry. W XII wieku Bolesław Kędzierzawy (Mazowiecki) ograniczył polowania na tury. Król...

poleca83%

Organizmy transgeniczne

Organizmy Modyfikowane Genetycznie, czyli Organizmy Transgeniczne są to organizmy, których materiał genetyczny został wzbogacony o obce geny przeniesione z innego gatunku, wprowadzone do komórek przy pomocy metod inżynierii genetycznej.Ogólnie...

poleca84%

Genetyka w życiu człowieka

Człowiek od najdawniejszych lat dążył i nadal dąży do ułatwienia i udogodnienia sobie życia. Niestety nie wszystko do czego doszedł jest dla niego korzystne. Rozwój genetyki także ma swoje dobre i złe strony. Wszystkie jego osiągnięcia w tym...

Ciekawostki ze świata