profil

Biologia

(988)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

812 online
poleca83%

Etapy rozwoju człowieka

Wyróżniamy następujące etapy rozwojowe w życiu każdego człowieka od momentu poczęcia: 1. Zarodkowy 2. Płodowy 3. Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu) 5.Poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia) 6....

poleca82%

GMO czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie.

1.Co to jest GMO? GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają tworzyć organizmy o odmiennych...

poleca89%

Systematyka człowieka.

Nadkrólestwo: Eucaryota Przynależność człowieka do świata zwierzęcego (przynajmniej pod względem budowy ciała) nigdy nie budziła większych kontrowersji. Nawet twórca współczesnej systematyki, zdeklarowany kreacjonista Karol Lineusz umieścił...

poleca83%

Układ wydalniczy

Układ wydalniczy - działanie i proces produkcji "odpadów". BUDOWA I CZYNNOŚCI UKŁADU WYDALNICZEGO Układ wydalniczy człowieka składa się z nerek i dróg wyprowadzających mocz, czyli: moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa. Układ wydalniczy...

poleca84%

Rola witamin w życiu człowieka

Ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka odgrywają witaminy. Witaminy są to egzogenne związki chemiczne. Aby jednoznacznie wykazać rolę witamin, należy przeanalizować procesy, w których biorą one udział. Witaminy mogą być...

poleca82%

Narodowy Park Gór Stołowych

Ogół: Góry Stołowe to najatrakcyjniejsza krajoznawczo i krajobrazowo grupa górska w Sudetach. Ciągnie się od Kotliny Kamiennogórskiej do Kotliny Kłodzkiej Podzielona jest granicą polsko-czeską na trzy części. Znaczna część znajduje się na...

poleca84%

Genom

Na początku mojej pracy chcę wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z genetyką, a bez ich znajomości czytelnik nie będzie mógł zrozumieć całkowicie treści referatu. Te pojęcia to: - Genom u osobników podstawowych zespół chromosomów wraz z...

poleca82%

Budowa synapsy i rodzaje synaps.

SYNAPSA to miejsce stykania się ze sobą błony kończącej akson z błoną komórkową drugiej komórki nerwowej lub np. mięśniowej. Impuls nerwowy zostaje przeniesiony z jednej komórki na drugą przy udziale substancji o charakterze neurohormonu-...

poleca89%

Choroby genetyczne człowieka

Choroby genetyczne człowieka Dziedziczność jest to zdolność przekazywania cech zarówno anatomicznych, jak i fizjologicznych, przez organizmy macierzyste potomstwu. Dany organizm może przekazać swojemu potomstwu skłonność do pewnych chorób lub też...

poleca82%

Zagrożenia i ochrona środowiska

Tekst z leksykonu PWN! Zagrożenia i ochrona środowiska Wśród różnorodnych zagrożeń środowiska za najważniejsze uważamy te, których oddziaływanie obejmuje całą planetę. Chodzi o procesy, które zmieniają właściwości atmosfery prowadząc do zmiany...

poleca81%

Białowieski Park Narodowy-prezentacja w formie PowerPoint-a

Białowieski Park Narodowy - plik w formie prezentacji Power Point ZDJęCIA FLORY I FAUNY PARKU

poleca81%

Wpływ rolnictwa na środowisko i różnorodność biologiczną

Wpływ rolnictwa na środowisko i różnorodność biologiczną Rys historyczny rolnictwa Od czasu swojej obecności na Ziemi ludzie zaspokajali swoje zapotrzebowanie na pożywienie opierając się na zbieraniu owoców oraz polowaniu na dzikie zwierzęta....

poleca84%

Budowa i rola naskórka.

Główną rolą naskórka jest ochrona organizmu przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Powierzchniowa warstwa zrogowaciała naskórka zawiera w swej budowie białko zwane kreatyną. Związek ten jest tworzywem silnym i odpornym na wodę, ucisk,...

poleca80%

Ekosystem Jeziora

Ekosystem Jeziora W każdym środowisku mamy doczynienia ze strefowym rozmieszczeniem gatunków roślin i zwierząt (biocenoza). Ekosystem jeziora to dobrze wyodrębniony fragment biosfery, o dość wyraźnych granicach, silnej wewnętrznej integracji i...

poleca83%

Regionalne zagrożenia ekologiczne.

Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady przemysłowe niszczy tereny, na których wcześniej występowały rośliny i...

poleca80%

Porosty

Porosty (łac. Lichenes) ? są to organizmy plechowate utworzone przez powiązanie komórki glonu (zielenice lub sinice) i strzępki grzyba (workowce lub podstawczaki). Uznawane za grzyby lichenizowane (zdolne do symbiozy z glonami). Budujące je...

poleca82%

Zastosowanie soli w życiu codziennym. Sole wokół nas.

Sole należą do jednych z najbardziej potrzebnych związków w życiu człowieka. Mają nieoceniony wpływ na wiele dziedzin życia, takich jak: lecznictwo, rolnictwo, kosmetyka, przemysł spożywczy, metalurgiczny, włókienniczy, papierniczy i wiele innych....

poleca80%

Mechanizm pobierania oraz sposoby i drogi transportu wody u roślin

Pobieranie i przewodzenie wody. Każda roślina, niezależnie od złożoności budowy, musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych. Komórki mogą wykonywać funkcje życiowe tylko wówczas, gdy cytoplazma jest...

poleca84%

Tlenek węgla

Tlenek węgla CO nazwa zwyczajowa: czad nazwa systematyczna: tlenek węgla(II) Jest to nieorganiczny związek chemiczny. Ma silne własności toksyczne. W naturze występuje w gazach kopalnianych. Ma zastosowanie w wielu procesach...

poleca84%

Choroby hormonalne, Gigantyzm, Karłowatośc, Choroby Tarczycy (nadczynnośc, niedoczynnośc)...

Akromegalia jest następstwem wydzielania nadmiernej ilości somatotropiny u ludzi, u których proces wzrostu się zakończył. W schorzeniu tym występuje nadmierny rozrost kości, tkanek miękkich i narządów wewnętrznych. Choroba powodowana jest...

poleca84%

Budowa i funkcje komórek oraz tkanek.

Podstawową jednostką wszystkich organizmów jest komórka. Może ona stanowić cały organizm ustroju jednokomórkowego albo być częścią składową organizmu wielokomórkowego. Jeżeli komórki są samoistnymi organizmami, to każda z nich musi wykonywać...

poleca84%

Przegląd mięczaków (małże, ślimaki, głowonogi)

Małże- zb. z klinowatej nogi i worka trzewiowego z wydatnym płaszczem, który wytwarza dwuczęściową muszlę; obie części połączone są na grzbiecie zawiasem i więzadłem, a poprzeczne mięśnie- zwieracze, potrafią je zatrzasnąć; w przekroju muszli...

poleca84%

Enzymy

Enzymy ? wielkocząsteczkowe, w większości białkowe biokatalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne wskutek obniżenia ich energii aktywacji. Badaniem enzymów i ich działania zajmuje się enzymologia. Praktycznie wszystkie przemiany...

poleca81%

Transpiracja

Transpiracja, czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin. Rośliny transpirują przez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) i przez skórkę (transpiracja kutykularna). Transpiracja szparkowa stanowi ok. 75-90% transpiracji ogólnej,...