profil

Biologia

(987)
poleca84%

Wpływ używek na zdrowie i organizm człowieka

Największym zagrożeniem życia w dzisiejszych czasach są używki (alkohol, narkotyki, palenie papierosów), których nie możemy uniknąć, i na które wszyscy jesteśmy podatni. Ludzie uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i...

poleca84%

Tlenek węgla - właściwości, źródła, zatrucia

Tlenek węgla CO Nazwa zwyczajowa: czad Nazwa systematyczna: tlenek węgla (II) Jest to nieorganiczny związek chemiczny. Ma silne własności toksyczne. W naturze występuje w gazach kopalnianych. Ma zastosowanie w wielu procesach...

poleca83%

Choroby i higiena skóry - prezentacja

Prezentacja w załączniku

poleca82%

Porównanie przemiany pokoleń maszaków i paprotników

PORÓWNANIE PRZEMIANY POKOLEŃ MSZAKÓW I PAPROTNIKÓW Sporofit- pokolenie bezpłciowe roślin, diploidalna faza rozwoju przemiany...

poleca80%

Pustynie

Pustynie Chociaż większość powierzchni lądu naszej planety porasta gęsta roślinność, to jednak na Ziemi istnieją obszary, które są porośnięte rzadką roślinności lub są jej całkowicie pozbawione. Rejony te nazywa się pustyniami i czasami...

poleca80%

Porównanie komórki zwierzęcej i roślinnej

Moim zadaniem jest porównanie komórki zwierzęcej i roślinnej. Na początku opiszę budowę komórki zwierzęcej, a następnie opiszę organelle komórki zwierzęcej, których nie ma ta u zwierząt. Ludzki organizm zbudowany jest z ponad 50 bilionów...

poleca94%

Dlaczego "pierdy" i "bąki" śmierdzą

Dlaczego pierdy (bąki) hałasują i śmierdzą? Woń bąków wywołują małe ilości siarkowodoru i merkaptanów (tiole-związki alkoholi posiadające zamiast grupy OH grupę SH - czyli siarko-wodór) tworzących mieszaninę nie przyjemną dla otoczenia. Im...

poleca84%

Parzydełkowce

Parzydełkowce (jamochłony)? żyją w wodzie słonej, ciało o promienistej symetrii, zb. z 2 warstw komórek (nabłonkowa), mogą przybierać różne formy morfologiczne: osiadły (polip) i swobodnie pływający (meduza), mają parzydełka- struktura obronna na...

poleca72%

Ochrona paproci w Polsce

Paprocie chronione Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 roku, w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Paprocie to największa, licząca ponad 9000 gatunków, klasa paprotników. Są to...

poleca91%

Choroby skóry - referat

Choroby skory Skóra jest największym narządem organizmu, pełni wiele funkcji. Ochrania ciało przed zarazkami, odwodnieniem a także przed substancjami trującymi. Na jej powierzchni gromadzi się wydzielina gruczołów łojowych i potowych....

poleca81%

Występowanie wody w przyrodzie

Woda należy do substancji najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie. Występuje ona na naszym globie w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowym. Z ogólnej powierzchni kuli ziemskiej, wynoszącej 510 mln km2, przeszło 2/3 pokrywa woda....

poleca85%

Środki dopingujące wpływające na organizm człowieka

Środki dopingujące są to substancje zaliczane do leków psychotonicznych, pobudzających komórki mózgowe. Ułatwiają procesy myślowe, eliminują uczucie zmęczenia, zwiększają wytrzymałość organizmu na wysiłek fizyczny, oraz ból. Wyróżniamy...

poleca87%

Ruch biologiczny(krotko)

Ruch biologiczny - zmiana położenia, przemieszczanie się. W odniesieniu do organizmów żywych ruch może dotyczyć całości organizmu, jego części lub pojedyńczych komórek (komórki rozrodcze, krwinki). Wyróżnia się ruch bierny, gdy organizm jest...

poleca84%

Klonowanie

Klonowanie (gr. gałązka, odrośl) - proces tworzenia idealnej kopii z oryginału. W biologii termin klonowanie jest używany w dwóch znaczeniach: Klonowanie genów - które polega na pobieraniu materiału genetycznego z jednego organizmu i...

poleca85%

Wpływ używek na układ nerwowy

ALKOHOL Chyba najbardziej wrażliwy z układów, zwłaszcza na działanie substancji takich jak alkohol etylowy oraz produkty jego przemiany materii. To właśnie w nim widać najlepiej oraz najszybciej efekty neurotoksycznego oddziaływania tej...

poleca78%

Rola organelli komórkowych.

Organella jest to alternatywne spolszczenie łacińskiej nazwy terminu organellum. W komórkach prokariotycznych jest stosunkowo niewiele typów organelli. Najważniejsze to genofor (materiał genetyczny w postaci kolistej cząsteczki DNA) rybosomy....

poleca87%

Rozwój człowieka w różnych etapach wiekowych

treść w załączniku (sorki za błędy)!!

poleca90%

Sen i stres

STRES [ang.], fizjol. pojęcie wprowadzone przez H. Selyego, określające fizjol. stan organizmu zwierzęcia lub człowieka wywołany działaniem tzw. stresora, czyli bodźca szkodliwego (np. infekcji, urazu), bólowego, środowiskowego (wysoka lub niska...

poleca81%

Funkcje Roślin

Organizmy o komórkach prawie zawsze okryte ścianą komórkową, najczęściej samożywne, dzięki ciałkom zieleni wytwarzają przez asymilację złożone związki organiczne z prostych związków nieorganicznych (dwutlenku węgla i wody z solami mineralnymi)....

poleca88%

Sen

CZYM JEST SEN ? Kiedy kładziemy się do łóżka, następuje uśpienie świadomości. Nasze ciało pozostaje zwykle w bezruchu, przechodzimy ze stanu czuwania do stanu podobnego do hibernacji. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, po co śpimy. Jedna z...

poleca84%

Jadłospis na jeden dzień z uwzględnieniem składników pokarmowych.

ŚNIADANIE 2 jajka na miękko, kajzerka z masłem, szklanka herbaty, kiwi -jajko (białko, tłuszcz, cholesterol, potas, wapń, magnez, żelazo) -kajzerka (białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik) -masło (tłuszcz, cukier, sole mineralne, woda,...

poleca82%

Układ wydalniczy - działanie i proces produkcji "odpadów".

BUDOWA I CZYNNOŚCI UKŁADU WYDALNICZEGO Układ wydalniczy człowieka składa się z nerek i dróg wyprowadzających mocz, czyli: moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa. Układ wydalniczy powiązany jest rozwojowo i anatomicznie z układem...

poleca84%

Wpływ dopingu na zdrowie człowieka

1.Doping-jest to podwyższenie wydolności fizycznej zawodnika za pomocą niedozwolonych środków farmakologicznych. 2.Możemy rozróżnić dwie grupy środków o różnym zastosowaniu: - środki do wysiłków krótkotrwałych -...

poleca85%

Gąbki

Gąbki: Morskie zwierzęta bez tkankowe, ciało gąbek ma kształt worka o ściankach z licznymi otworami zwanymi porami lub ostiami wzmocnionymi igiełkami szaletowymi. Gąbki zbudowane są z dwóch warstw komórek które nie tworzą typowych tkanek. Miedzy...

poleca85%

Zanieczyszczenie wód

Praca w załączniku :)

poleca83%

Doping w sporcie i jego skutki uboczne

Doping – to sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza normalny, "naturalny" trening, choć w praktyce granica między dopingiem i treningiem jest często bardzo trudna do ustalenia. Ogólnie za...

poleca76%

Królestwo zwierząt

1. Charakterystyka 2. Podział na grupy i ich różnorodności oraz pula świata zwierząt w przyrodzie 3. Specyfika Rozmnażania 4. Przystosowanie do życia na terenach 5. Bytowanie śródlądowe zarówno jak i wodnolądowe z podziałem Charakterystyka...

poleca83%

Enzymy

Enzymy ? wielkocząsteczkowe, w większości białkowe biokatalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne wskutek obniżenia ich energii aktywacji. Badaniem enzymów i ich działania zajmuje się enzymologia. Praktycznie wszystkie przemiany...

poleca81%

Budowa i funkcje białek

Odżywianie to nie tylko samo pobieranie pokarmu, lecz również całokształt procesów związanych z trawieniem, przyswajaniem i wykorzystywaniem obranego pokarmu dla potrzeb budulcowych, energetycznych oraz do regulacji wielu reakcji zachodzących we...

poleca80%

Choroby skóry, ich zapobieganie i liczenie

Skóra Skóra jest narządem pokrywającym i osłaniającym ustrój. Ogólna powierzchnia skóry u człowieka wynosi 1,5-2 m2, a grubość wynosi 1,5-5 mm. Składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Naskórek składa się głównie...

poleca85%

Sprawoność fizyczna i higiena układu narządów ruchu

We współczesnych krajach rozwiniętych aktywność ruchowa obywateli zmniejsza się coraz bardziej. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, gdyż gatunek ludzki od początku swojego istnienia cechował się dużą sprawnością fizyczną. Ruch jest więc...

poleca84%

Tkanka nabłonkowa i mięśniowa

Tkanka- zespół komórek o podobnym pochodzeniu, podobnej budowie,pełniących w organizmie tę samą funkcję. Tkanki zwierzęce powstają w rozwoju zarodkowym, w czasie procesu histogenezy. Wyróżnia się tkankę: nabłonkową, łączną, mięśniową i nerwową....

poleca78%

Kontynenty i Oceany

* Kulę ziemską można podzielić na : - półkulę lądową - półkulę morską lub na: - wscodnią - zachodnią jest jeszcze jeden sposób: - półkula północna - półkula południowa Na półkuli północnej przeważają...

poleca77%

Mechanizm pobierania oraz sposoby i drogi transportu wody u roślin

Pobieranie i przewodzenie wody. Każda roślina, niezależnie od złożoności budowy, musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych. Komórki mogą wykonywać funkcje życiowe tylko wówczas, gdy cytoplazma jest...

poleca81%

Moje działania na rzecz ochrony i środowiska

Ja staram się dbać o przyrodę i środowisko w moim ogródku i mam dla was kilka rad jak i wy możecie o to zadbać: 1. Zrezygnuj lub znacznie ogranicz korzystanie ze środków chemicznych. Liczbę szkodników w twoim ogrodzie staraj się ograniczać przy...

poleca83%

Analiza sensoryczna

ANALIZA SENSORYCZNA- to ocena jakości dokonywana za pomocą jednego lub kilku zmysłów(wzroku dotyku czucia węchu ).Z zastosowaniem odpowiednich metod i warunków zapewniających dokładność i prawidłowość wyników, wyrażana przez osoby o uprzedni...

poleca83%

Narządy zmysłów człowieka budowa i funkcjonowanie

Narządy zmysłów Zmysły - to systemy postrzegania, za pomocą których organizm odbiera z otoczenia informacje w postaci rozmaitych bodźców: mechanicznych, świetlnych, akustycznych albo chemicznych. Narządy zmysłów są wyposażone w...

poleca83%

Budowa kwiatu rośliny okrytozalążkowej (okryte nasiona)

Typowy kwiat roślin okrytozalążkowych składa się z czterech zasadniczych okółków, które poczynając od dna kwiatowego tworzą: 1.Kielich Kwiatowy-złożony jest z działek, chroniących wewnętrzne części kwiatu, gdy jest jeszcze w pąku. Kształt...

poleca76%

Komórka roślinna i zwierzęca

Komórka roślinna i zwierzęca praca w załączniku

poleca68%

Tygodniowy jadłospis dla dziecka w wieku 10 - 15 lat

Wstęp Dobór pokarmów (właściwa dieta) uzależniony jest od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowia, pory roku oraz klimatu i jest niezbędny do utrzymania zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej człowieka. Składniki...

poleca84%

agenda21

AGENDA 21 jest jednym z najważniejszych osiągnięć Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska i rozwoju, który odbyła się w Rio de Janeiro pod nazwą Szczytu Ziemi, w czerwcu 1992r. Program ten ma na celu określenie zakresu działań i...

poleca84%

Mitoza a mejoza. Ogólne porównanie.

Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych. Wyróżniamy interfazę (trwającą dłużej), w trakcie której zachodzi replikacja DNA, oraz komórka syntetyzuje potrzebne jej substancje, rośnie i przygotowuje się do podziału. Natomiast mitoza (trwająca...

poleca84%

Genetyka i jej zastosowanie

Genetyka To nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności - genach. (genom). Słowo genetyka pochodzi z greki: genno γεννώ = dawać życie Za prekursora...

poleca83%

Etyczne i moralne aspekty klonowania

Rozwój techniki, jakiego jesteśmy świadkami w ostatnich latach spowodował olbrzymi postęp w wielu dziedzinach nauki. Szczególnie daje się on zauważyć w biologii i medycynie. Stan ten rodzi wciąż nowe pytania etyczne, które stają nie tylko przed...

poleca82%

Mejoza - fazy.

Mejoza , skrót: R! (R - od redukcji) - proces podziału komórki występujący u organizmów rozmnażających się płciowo. Polega na podziale komórki diploidalnej, w wyniku którego powstają 4 komórki haploidalne. Podziałowi mejotycznemu ulegają tylko...

poleca81%

Schorzenie układu oddechowego - profilaktyka.

Układ oddechowy - zespół narządów umożliwiających organizmowi oddychanie. Jest on odpowiedzialny za utrzymanie stałej wymiany gazów między organizmem a środowiskiem. Oddychanie jest jedną z najważniejszych czynności organizmu i podstawowym...

poleca81%

Największe odkrycia biologiczne

wszystko jest w załączniku

poleca82%

Degradacja środowiska przyrodniczego

Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój gospodarki a przy tym zwiększanie się liczby ludności i ekspansywna eksploatacja środowiska przyrodniczego powoduje degradację naszego otoczenia. Szczególnie w ostatnich latach...

poleca80%

Program żywieniowy dla nastolatka (7 dni)

Program żywieniowy dla nastolatka (7 dni) Poniedziałek: • Śniadanie (ok. 300 kcal): Herbata, kanapka z szynką i pomidorem, jogurt truskawkowy. • 2 śniadanie ( ok. 90 kcal): Banan • Obiad (ok. 600 kcal): Zupa jarzynowa, sałatka z...

poleca85%

Klonowanie – wybrane techniki klonowania. Moje za czy przeciw

Pojecie "klonowanie" ma wiele znaczeń. Jedno z nich mówi, że klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca. Szczególnym przypadkiem jest twinning, czyli powstawanie lub otrzymywanie bliźniąt...