profil

Biologia

(983)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Etapy rozwoju człowieka

Wyróżniamy następujące etapy rozwojowe w życiu każdego człowieka od momentu poczęcia: 1. Zarodkowy 2. Płodowy 3. Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu) 5. Poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia) 6....

poleca84%

GMO czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie

Co to jest GMO? GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają tworzyć organizmy o odmiennych...

poleca84%

Jadłospis dla dziewczyny w wieku 15 lat (2300kcal).

Śniadanie I Płatki kukurydziane z mlekiem 60g płatków 250ml mleka 300kcal (łącznie) 4 kromki chleba graham 4 x 33g = 132g 4 x 75kcal = 300kcal Ser twarożkowy chudy 40g 66kcal Herbata z cukrem 250ml herbaty...

poleca84%

Jadłospis na 2800 kcal

Rodzaj pokarmu I Śniadanie Płatki kukurydziane z mlekiem4 kromki chleba razowegoser twarożkowy chudy herbata z cukrem Waga, ilość 60 g płatków + 250 ml mleka4 x 50 g4 x 10 g250 ml herbaty + 7 g cukru Wartość kaloryczna 300 kcal4...

poleca84%

Składniki mineralne

SKŁADNIKI MINERALNE Składniki mineralne spełniają w żywych organizmach rolę substancji regulujących przemianę materii oraz są materiałem budulcowym. Organizm ludzki zawiera w swym składzie około 40 pierwiastków chemicznych. Podobnie do...

poleca84%

Dlaczego Polska nie jest gotowa na budowę elektrowni jądrowej?

ARGUMENT Polska nie ma warunków do składowania odpadów radioaktywnych, które są wynikiem uruchomienia elektrowni jądrowej. Uruchomienie elektrowni jądrowej w Polsce byłoby zapewne przedsięwzięciem trudnym nie tylko ze względu na liczne protesty...

poleca84%

Określ zasadnicze różnice w budowie i funkcji poszczególnych tkanek, oraz określ ich lokalizacje.

Tkanka Nabłonkowa Tkanka nabłonkowa otacza nasz organizm od otaczającego świata (środowiska zewnętrznego) oraz wyścieła narządy w naszym ciele. Wyróżniamy dwa rodzaje tkanek - jest to podział ze względu na liczbę warstw (czyli wygląd lub - jak...

poleca83%

Owady społeczne – życie społeczne mrówek

Sto milionów lat przed tym, jak ludzie zaczęli żyć w jaskiniach, niektóre gatunki owadów wykształciły w pełni rozwiniętą strukturę społeczną. Owady społeczne to takie, u których występuje podział pracy, wykonywanej przez poszczególne osobniki...

poleca84%

Charakterystyka jamochłonów

Jamochłon ogólnie dwuwarstwowy worek ze specjalnymi wyrostkami (czułkami bądź ramionami). Budowa - Stułbia występuje tylko w postaci polipa. Ciało jej wygląda jak wydłużony worek przymocowany do podłoża tzw. stopą. W górnej cz. ciała...

poleca84%

Smog

Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. To słowo powstało w angielskim obszarze językowym z połączenia dwóch wyrazów , a mianowicie...

poleca84%

Znaczenie mszaków w przyrodzie

Mszaki mają niewielkie wymagania siedliskowe, pokrywają zwartymi darniami nawet bardzo ubogie gleby. Po obumarciu wzbogacają je w próchnicę, przygotowując glebę dla innych, bardziej wymagających roślin. Pełnią ważną funkcję w zasiedlaniu...

poleca84%

Lasy Polski

Lasy PolskiSzata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która...

poleca84%

Wpływ witaminy A na organizm, funkcje, skutki niedoboru, występowanie.

Witamina A - strażnik naszego organizmuWitamina A jest jedną z najwcześniej odkrytych witamin (stąd jej oznaczenie pierwszą literą alfabetu). Głównym objawem niedoboru witaminy A jest tzw. kurza ślepota, która polega na pogorszeniu się zdolności...

poleca84%

Głód na świecie

Głód na Świecie ? Co 3,6 sekundy ktoś umiera z głodu. ? Ok. 815 milionów ludzi w świecie cierpi głód i niedożywienie. ? Tylko w 32 z 99 badanych przez FAO krajów rozwijających się zanotowano w minionych 10 latach spadek ilości niedożywionych. W...

poleca84%

Gatunki nietoperzy

Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) Jeden z najmniejszych krajowych nietoperzy. Futro na grzbiecie jasnobrązowe, na brzuchu jaśniejsze, szarawe. Błony lotne bardzo ciemne, ucho i pyszczek jaśniejsze. Skrzydła szerokie. Błona skrzydłowa...

poleca84%

Wydalanie, budowa układu wydalniczego człowieka

Wydalanie Wydalaniem nazywamy proces usuwania z organizmu końcowych produktów przemian metabolicznych, które są w nadmiarze szkodliwe. W wyniku wydalania z organizmu usuwane są także woda i sole mineralne. Metabolizm, to całokształt przemian...

poleca84%

Rośliny to organizmy kosmopolityczne. Co umożliwiło im opanowanie różnych środowisk.

Rośliny to kosmopolityczne organizmy czyli gatunki rozprzestrzenione na wielu kontynentach i różnych strefach klimatycznych. Gatunki niektórych roślin nie da się zaobserwować we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej, ponieważ...

poleca84%

Bioróżnorodność i sposoby jej ochrony na terenie Małopolski

Różnorodność biologiczna (ang. biodiversity) = różnorodność gatunkowa, bioróżnorodność - nie jest sumą wszystkich ekosystemów, gatunków i ras zwierząt, roślin dziko żyjących i udomowionych, lecz jest cechą określającą zróżnicowanie między tymi...

poleca84%

Trawienie pokarmów jako złożony proces chemiczny

Proces trawienia pokarmów polega na enzymatycznej hydrolizie makrocząsteczek na rozpuszczalne monomery, które mogą zostać wchłonięte. Rozkład złożonych związków chemicznych na proste - w przypadku białek i kwasów nukleinowych - ma jeszcze inne...

poleca84%

Czynniki warunkujące rozwój człowieka: modyfikatory, determinatory i stymulatory rozwoju

Ontogeneza wykazuje zróżnicowanie międzyosobnicze warunkowane genetycznie i ekologicznie. Tempo rozwoju może być szybsze lub wolniejsze, a wartości ostateczne cech mogą być większe lub mniejsze. Procesy rozwojowe organizmu są warunkowane i...

poleca84%

Kręgowce. Układ oddechowy i krwionośny podczas ewolucji.

Kręgowce, jest to najstarszy podtyp strunowców, są ewolucyjnie najmłodsza, a równocześnie najwyżej zorganizowana grupą zwierząt. Przodkiem kręgowców byl prymitywny prastrunowiec przypominający budową dzisiejszego bezczszkowca. Współczesne kręgowce...

poleca83%

Ekosystem jeziora

W każdym środowisku mamy do czynienia ze strefowym rozmieszczeniem gatunków roślin i zwierząt (biocenoza). Ekosystem jeziora to dobrze wyodrębniony fragment biosfery, o dość wyraźnych granicach, silnej wewnętrznej integracji i stosunkowo...

poleca84%

Paprocie - krótka charakterystyka

Królestwo : Rośliny Gromada : Paprotniki Klasa : Paprocie Paprocie to największa, licząca ponad dziewięć tysięcy gatunków, klasa paprotników. Są to rośliny bardzo zróżnicowane. Niektóre paprocie drzewiaste osiągają do kilkunastu metrów...

poleca83%

Tajga - wielkie lasy północy

Co to jest las? Słowniki określają las jako zwarty zespół roślinności z przewagą drzew. Przyrodnik widzi w lesie nie tylko drzewa. Las jest zespołem wzajemnie od siebie zależnych roślin i zwierząt, wśród których są i organizmy mikroskopijne,...

poleca84%

Oczyszczanie ścieków

Należy budować oczyszczalnie ścieków, gdzie naturalne procesy oczyszczania zostaną na tyle wzmożone, żeby podołały ilościom wytwarzanych zanieczyszczeń. Oczyszczanie biologiczne polega na stworzeniu jak najlepszych warunków dla bogatego zespołu...

poleca84%

Bumerang ekologiczny, przyklady bumerangu ekologicznego

Bumerang ekologiczny- nieprzewidziane, uboczne konsekwencje zmian jakie człowiek wprowadza w środowisku. Przykład: ~globalne ocieplenie klimatu ~zmiany warunkow siedliskowych i klimatycznych na terenach na ktorych zostala spietrzona woda...

poleca83%

Mrówki

Same mrówki to organizmy z reguły małe, większość nie osiąga długości 1 cm, jednakże zdarzają się także czterocentymetrowe giganty. Charakterystyczną cechą w budowie mrówek jest obecność stylika* często zaopatrzonego także w pionowo stojącą łuskę...

poleca84%

Przedstaw cechy charakterystyczne stawonogów

Stawonogi stanowią najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Ziemi. Ich przodkami były wieloszczety (typ: pierścienice). Dotychczas opisano ok. 1 500 000, a z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej. Stawonogi zamieszkują wszystkie środowiska...

poleca84%

Ekoznaki

Ekoznakowanie to oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi i tym samym sposób wywierania wpływu na rynek. Ekoznaki, wskazując produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska, pomagają w wyborze podczas zakupów w sklepie....

poleca83%

Liść jako organ oddychania, fotosyntezy, transpiracji

Liść jest organem fotosyntezy, oddychania i transpiracji. W moim referacie bliżej przyjrzę się tym procesom i miejscu ich zachodzenia – liściu. Na początku chciałabym krótko wyjaśnić znaczenie pojęcia fotosynteza. Otóż proces...

poleca83%

Czynności życiowe mięczaków - ślimaki, małże, głowonogi - tabela

Nr gr. Charakter działania Typowe objawy Najważniejsze toksyny Przykłady gatunków grzybów 1 cytotoksyczne opóźnione działanie - skrajnie do kilku dni; cytotoksyczne uszkodzenie nerek, wątroby, O.U.N, ból brzucha, torsje,...

poleca84%

Recykling

Szybki rozwój gospodarczy przyniósł ze sobą duży wzrost produkcji tworzyw sztucznych i masowe wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych krótkotrwałego użytku. Niestety w związku z tym pojawił się również zwielokrotnienie odpadów różnorakich rodzajów....

poleca84%

Bory Tucholskie

POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA Park Narodowy "Bory Tucholskie" powstał stosunkowo niedawno bo 1 lipca 1996 roku aby chronić grupę niezwykłych jezior. Ochroną objęto tu powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk. Park leży w...

poleca84%

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy

Środowisko naturalne i środowisko stworzone przez człowieka ma bardzo duży wpływ na wszystkie organizmy żywe, poczynając od osobnika a kończąc na całej biosferze. Oczywiście różne czynniki mogą zupełnie inaczej oddziaływać na poszczególne...

poleca83%

Układ wydalniczy - działanie i proces produkcji "odpadów".

BUDOWA I CZYNNOŚCI UKŁADU WYDALNICZEGO Układ wydalniczy człowieka składa się z nerek i dróg wyprowadzających mocz, czyli: moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa. Układ wydalniczy powiązany jest rozwojowo i anatomicznie z układem...

poleca84%

Morze Martwe

Morze Martwe leży w poludniowo-zachodniej Azji na terytorium Izraela i Jordanii. Znajduje się ono w rowie tektonicznym, który utworzył się w wyniku afro-azjatyckiego pęknięcia, jakie miało miejsce ponad 2 miliony lat temu, na przełomie...

poleca83%

Synapsa chemiczna - opis działania połaczeń neuronów na zasadzie synapsy chemicznej

Synapsy stanowią czynnościowe połączenie dwóch komórek nerwowych (neuronów). Krótko na temat samych neuronów. Komórki nerwowe składają się z ciała komórkowego – perikarionu, w którym znajdują się główne jednostki morfologiczne komórki, w tym...

poleca84%

Grzyby czyli najważniejsze informacje, przedstawiciele, systematyka, krótka charakterystyka poszczególnych typów

Różnorodność grzybów 1) Grzyby (z łac. Fungi) heterotroficzne, organizmy cudzożywne, saprofity lub pasożyty, nie zdolne do aktywnego ruchu. Posiadają ścianę komórkową zbudowaną z chityny. Materiałem zapasowym jest glikogen. Jądra komórkowe...

poleca84%

Zasady racjonalnego odżywiania

Odżywianie - m.in. proces życiowy polegający na dostarczeniu pokarmu każdej żywej komórce (w sposób samożywny lub cudzożywny). Pobrany pokarm jest wykorzystywany przez organizm jako materiał budulcowy, energetyczny, zapasowy i regulatorowy....

poleca83%

Rola bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Bakterie możemy spotkać wszędzie. Znajdziemy je zarówno w wodzie, glebie jak i powietrzu. Jednym z głównych zadań bakterii w przyrodzie jest rozkład resztek tkanek z obumarłych organizmów. Jednocześnie powodują wzrost zawartości soli mineralnych w...

poleca82%

Owady społeczne

Sto milionów lat przed tym, jak ludzie zaczęli żyć w jaskiniach, niektóre gatunki owadów wykształciły w pełni rozwiniętą strukturę społeczna. Owady społeczne to takie, u których występuje podział pracy, wykonywanej przez poszczególne osobniki...

poleca83%

Zanieczyszczenia powietrza

Co to jest atmosfera? Atmosferę Ziemi tworzy mieszanina gazów, potocznie zwana powietrzem. W początkowej fazie formowania się naszej planety, w czasie wybuchów wulkanów i stygnięcia roztopionej materii skalnej, były uwalniane różne gazy....

poleca84%

Regulacja hormonalna

W organizmach zwierzęcych i u człowieka wykształciły się komórki, tkanki i gruczoły wyspecjalizowane w syntetyzowaniu i wydzielaniu swoich substancji biologicznie czynnych. Hormon to substancja chemiczna, biologicznie czynna, zdolna do...

poleca84%

Tłuszcze

Tłuszcze to ogólna nazwa wielu związków chemicznych, które prawie bez wyjątku nie rozpuszczają się w wodzie. Są obok węglowodanów i białek trzecią podstawową grupą składników pokarmowych spełniającą w organizmie głównie funkcję energetyczną....

poleca84%

Higieniczny tryb życia

Higieniczny tryb życia jako czynnik warunkujący sprawność życiową człowieka i jego zdolność do pracy. W skład higienicznego trybu życia wchodzą czynniki takie jak: WYPOCZYNEK Wypoczynek to przywrócenie sił fizycznych i psychicznych. Stan, jakim...

poleca84%

Rośliny nagozalążkowe i okrytozalążkowe - przegląd

1. Nagozalążkowe drobnolistne a) miłorzębowe - liście w kształcie wachlarza z dwudzielną nerwacją, zalążki mają dwuwarstwową osłonkę, plemniki ruchliwe, drzewa o pokaźnym pniu i koronie, np. miłorząb dwuklapowy b) kordaitowe - - wydłużone...

poleca83%

Transpiracja

Transpiracja, czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin. Rośliny transpirują przez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) i przez skórkę (transpiracja kutykularna). Transpiracja szparkowa stanowi ok. 75-90% transpiracji ogólnej,...

poleca84%

Budowa wirusów. Przykłady chorób wirusowych roślin, zwierząt i człowieka

Wirusy nie są uważane za organizmy żywe, gdyż nie przeprowadzają procesów metabolicznych, nie oddychają, nie mają budowy komórkowej oraz są w stanie przejść w formę kryształu (ulegać krystalizacji). Nietypowa jest również budowa ich cząsteczek...

poleca84%

Oczyszczanie wody

Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem, jaki znamy - łatwo rozpuszcza w sobie tysiące związków chemicznych, które wraz ze ściekami wyrzucane są do środowiska naturalnego człowieka. Żadna z tradycyjnych metod oczyszczania wody nie potrafi usunąć z...

poleca83%

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy jest położony w środkowej części Polski ,na Nizinie Mazowieckikej. Przez Park płynie rzeka Łasica. Kampinoskii Park Narodowy ma wiele cech krajobraazowych jak np. -lasy iglaste , - lasy liściaste, - oczywiście...

Ciekawostki ze świata