profil

Biologia

(984)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca89%

Systematyka człowieka

Nadkrólestwo: Eucaryota Przynależność człowieka do świata zwierzęcego (przynajmniej pod względem budowy ciała) nigdy nie budziła większych kontrowersji. Nawet twórca współczesnej systematyki, zdeklarowany kreacjonista Karol Lineusz umieścił...

poleca84%

Zastosowanie soli w życiu codziennym. Sole wokół nas.

Sole należą do jednych z najbardziej potrzebnych związków w życiu człowieka. Mają nieoceniony wpływ na wiele dziedzin życia, takich jak: lecznictwo, rolnictwo, kosmetyka, przemysł spożywczy, metalurgiczny, włókienniczy, papierniczy i wiele innych....

poleca84%

GMO czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie

Co to jest GMO? GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają tworzyć organizmy o odmiennych...

poleca84%

Choroby układu nerwowego

Choroba Alzheimera Choroba ta należy do schorzeń otępiennych - 50% wszystkich przypadków otępienia charakteryzująca się organicznymi zaburzeniami czynności poznawczych, zwłaszcza postępującym zanikiem pamięci, wytracaniem zdolności do...

poleca83%

Dziobak - nietypowy ssak

DZIOBAK (Ornithorhynchus anatinus) Systematyka : - domena: eukarioty, - królestwo: zwierzęta, - typ: strunowce, - podtyp: kręgowce, - gromada: ssaki, - podgromada: ssaki jajorodne, - rząd: stekowce, - rodzina: dziobkowate, - gatunek:...

poleca84%

Oddziaływanie trucizny na organizm człowieka

Pojęcie trucizny Trucizna jest substancją, która wprowadzona w niewielkiej dawce do organizmu człowieka może wywoływać zakłócenia jego normalnych funkcji życiowych lub spowodować zgon ze względu na swe właściwości toksykodynamiczne....

poleca84%

Ekosystem lasów

Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy organizm zamieszkuje dany ekosystem. Niżej postaram się przedstawić ekosystem lasów. Las jest to...

poleca84%

Wirusy

Wirusy, znajdują się na pograniczu pomiędzy materią ożywioną i nieożywioną. Wykazują one kilka cech wyróżniających organizmy żywe, jak reprodukcja, ale nie prowadzą procesów metabolicznych i nie są zdolne do reprodukcji na zewnątrz komórki...

poleca84%

Układ nerwowy człowieka i jego praca

Ukł nerwowy człowieka i jego praca Komórka nerwowa-neuron jest podstawową jednostką budulcową i czynnościową ukł nerwowego. Od ciała (perikarionu) typowej komórki nerwowej odchodzą dwa rodzaje wypustek: krótkie rozgałęzione dendryty i zazwyczaj...

poleca84%

Aktywność fizyczna a zdrowie. Choroby : osteoporoza, reumatyzm, wady postawy. Doping i sterydy

Ruch jest potrzebą biologiczną zwierząt i ludzi, jest elementarną podstawą zdrowia psychicznego i fizycznego. W organizmy pozbawione ruchu chorują i szybciej starzeją się. Wynika to z funkcji, jaką spełniają w metabolizmie całego ustroju mięśnie....

poleca83%

Oczyszczanie wody

Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem, jaki znamy - łatwo rozpuszcza w sobie tysiące związków chemicznych, które wraz ze ściekami wyrzucane są do środowiska naturalnego człowieka. Żadna z tradycyjnych metod oczyszczania wody nie potrafi usunąć z...

poleca84%

Wpływ rolnictwa na środowisko i różnorodność biologiczną

Rys historyczny rolnictwa Od czasu swojej obecności na Ziemi ludzie zaspokajali swoje zapotrzebowanie na pożywienie opierając się na zbieraniu owoców oraz polowaniu na dzikie zwierzęta. Zakłada się, że zasadniczy wpływ człowieka na środowisko...

poleca84%

Formy ochrony przyrody

1. OCHRONA PRZYRODY W POLSCE Po zakończeniu I wojny światowej, w 1919 roku została powołana Państwowa Tymczasowa Komisja Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Organ ten, w 1925 roku został...

poleca84%

Choroby układu dokrewnego.

Praca w załączniku ;P

poleca84%

Energia odnawialna, oszczędność energii – techniki i opłacalność zastosowań

W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój technik poboru energii z źródeł odnawialnych (wiatr, słońce, biomasa, geotermia). Dzieje się tak nie tylko z powodu dbałości o środowisko i coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa....

poleca84%

Wybrane choroby układu pokarmowego i ich profilaktyka

I. Wstęp Przewód pokarmowy odgrywa bardzo ważną rolę w przenoszeniu zakażeń jelitowych. Należy podkreślić, że od naszego sposobu jedzenia zależy przyswojenie substancji odżywczych w pożywieniu i uchronienie naszego przewodu pokarmowego od...

poleca83%

Higieniczny tryb życia

Higieniczny tryb życia jako czynnik warunkujący sprawność życiową człowieka i jego zdolność do pracy. W skład higienicznego trybu życia wchodzą czynniki takie jak: WYPOCZYNEK Wypoczynek to przywrócenie sił fizycznych i psychicznych. Stan, jakim...

poleca84%

Zagrożenia cywilizacyjne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił gwałtowny rozwój gospodarki. Na skutek, często bardzo nieodpowiedzialnej, działalności człowieka powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska, jak i dla...

poleca83%

Życie społeczne owadów - termity

Termity są owadami społecznymi żyjącymi w koloniach, których członkowie podzieleni są na kasty. Kolonia termitów może liczyć ponad milion owadów. Na świecie znanych jest ok. 2 tysięcy gatunków. Żyją one w społeczeństwach o wysokiej organizacji....

poleca83%

Organizmy transgeniczne

Organizmy Modyfikowane Genetycznie, czyli Organizmy Transgeniczne są to organizmy, których materiał genetyczny został wzbogacony o obce geny przeniesione z innego gatunku, wprowadzone do komórek przy pomocy metod inżynierii genetycznej.Ogólnie...

poleca84%

Przykłady międzynarodowych działań w zakresie ochrony środowiska

Zanieczyszczenia i degradacja środowiska już dawno przestały być problemami lokalnymi, ograniczonymi do niektórych regionów w odrębie poszczególnych państw. Działania ochronne prowadzone przez suwerenne państwa muszą być w pewien sposób...

poleca84%

Uzasadnij, że organowce swoja budową przystosowały się do różnorodnych środowisk życia

Organowce to rośliny wyższe, dzielą się na: Rośliny zarodnikowe- rośliny nie wytwarzające kwiatów, rozmnażające się głównie przez zarodniki. U większości występuje wyraźna przemiana pokoleń. -Mszaki Wątrobowce Mchy · Paprotniki...

poleca84%

Jaszczurki

Jaszczurki - grupa gadów łuskonośnych obejmująca czworonożne lub beznogie zwierzęta lądowe o wydłużonym ciele, oczach uzbrojonych w powieki, mocnych szczękach i diapsydalnej czaszce. W tradycyjnym rozumieniu obejmuje wszystkie łuskonośne nie...

poleca84%

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"

?Cudze chwalicie, swego nie znacie? EKOLOGIA Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań...

poleca84%

Oddychanie komórkowe - podstawowe informacje

Oddychanie komórkowe to bardzo złożony proces przebiegający w każdej żywej istocie. Organizmy potrzebują wymiany gazowej, ponieważ pobrany z powietrza tlen bierze udział w procesie utleniania substancji organicznych w mitochondriach. Podczas...

poleca84%

Wpływ środowiska przyrodniczego na życie społeczeństw. Środowisko geograficzne. Osadnictwo i gospodarka w Europie

Wpływ środowiska przyrodniczego na życie społeczeństw. Środowisko geograficzne. Osadnictwo i gospodarka w Europie Wpływ środowiska geograficznego na osadnictwo Rozmieszczenie człowieka nie tylko na kontynencie europejskim, ale także w skali...

poleca84%

Choroby nowotworowe- profilaktyka i diagnostyka.

Nowotwór jest tkanką wywodzącą się z prawidłowych tkanek ustrojowych, lecz wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastająca się w sposób niekontrolowany, nie poddający się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie i czynności komórek....

poleca84%

Historia ochrony przyrody w Polsce

Początki ochrony przyrody w Polsce Historia ochrony przyrody w Polsce sięga czasów Bolesława Chrobrego (ok.967-1025), który wydał prawa chroniące bobry. W XII wieku Bolesław Kędzierzawy (Mazowiecki) ograniczył polowania na tury. Król...

poleca84%

Osiągnięcia biologii, które były, są i będą najistotniejsze

Biologia to nauka ożyciu, która skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, jak również sposobie powstawania nowych gatunków. Pisząc o biologii mam na myśli medycynę. W tej dziedzinie jest bardzo wielu...

poleca84%

Zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfery. Ich źródła i skutki.

Zanieczyszczenia atmosfery, litosfery i hydrosfery. Jakie są ich skutki i źródła? Postaram się to omówic w mojej pracy. Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują...

poleca84%

Opis wybranych roślin z kilku rodzin.

RODZINA: GOŹDZIKOWATE OPIS ROŚLINY Roślina jednoroczna, dwuletnia, rzadziej wieloletnia, dwupienna. Łodyga u tego gatunku dorasta do wysokości 30 – 100 cm, jest rozgałęziona, miękko owłosiona, u góry lekko lepka. Liście naprzeciwległe, dolne –...

poleca84%

Jadłospis najlepszy

Jadłospis Śniadanie: - Mleko 2% (240 kcal) - Płatki kukurydziane (390 kcal) - Hebrata bez cukru (0 kcal) - Cukier biały 3 łyżeczki (120 kcal) - Cytyna (36 kcal) - Jabłko (36 kcal) razem: 822...

poleca83%

Choroby skóry

Podział chorób skóry (dermatoz) zmienia się zależnie od możliwości poznanych przyczyn i mechanizmów powstawania zmian chorobowych (etiologii i patogenezy). Ze względu na etiologię można podzielić choroby skóry na bakteryjne, grzybicze,...

poleca84%

Dekalog zdrowego trybu życia

Dekalog zdrowego stylu życia 1 WIEDZA O SAMYM SOBIE Oznacza, najogólniej rzecz biorąc, konieczność zrozumienia wszystkich podstawowych zasad funkcjonowania organizmu w takim stopniu, aby człowiek umiał oceniać stan swego zdrowia, prawidłowo...

poleca83%

Zanieczyszczenie i ochrona wód w Polsce

Woda - Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała, woda jest w ciągłym obiegu. Na ląd trafia woda z opadów atmosferycznych. Część tej wody wyparowuje, reszta wsiąka w grunt. Woda jest środowiskiem życia oraz składnikiem wszystkich organizmów....

poleca84%

Karkonoski Park Narodowy - podstawowe informacje

Karkonowski Park Narodowy został utworzony w 1958r. w województwie dolnośląskim. Jego powierzchnia to 5562 ha (w tym 1718 pod ochroną ścisłą). Dyrekja parku znajduje się w Sobieszowie. Obejmuje on najwyższe, graniczne partie Karkonoszy, od...

poleca84%

Wady i zniekształcenia w układzie ruchu.

WADY I ZNIEKSZTAŁCENIA W UKŁADZIE RUCHU- ZAPOBIEGANIE. Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Wynikiem tego są rozmaite schorzenia mi. wady i zniekształcenia...

poleca84%

Porównanie układów zwierząt bezkręgowych.

Zwierzęta Układ oddechowy Układ nerwowy Układ wydalniczy Układ krwionośny Układ pokarmowy Układ rozrodczy JAMOCHŁONY Oddychają całą powierzchnią ciała. Odbywa się to na drodze dyfuzji. U jamochłonów występują...

poleca84%

Pierwotniaki

Pierwotniaki PIERWOTNIAKI a) wiciowce - dzielą się na wiciowce (euglena, świdrowiec śpiączki, rzęsistek pochwowy) i sporowce (zarodziec malarii) b) zarodziowce - (pełzak, otwornice, radiolarie) c) orzęski (pantofelek, trąbik, wirczyk)...

poleca83%

Ewolucja układu pokarmowego zwierzat bezkręgowych

Poprawne funkcjonowanie każdego żywego organizmu uzależnione jest od dostaw składników odżywczych z zewnątrz, które muszą być nie tylko pobrane, ale też strawione i wchłonięte, aby mogły być dobrze wykorzystane jako energia lub zamienione w...

poleca84%

Doping w sporcie i jego skutki uboczne

Doping – to sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza normalny, "naturalny" trening, choć w praktyce granica między dopingiem i treningiem jest często bardzo trudna do ustalenia. Ogólnie za...

poleca84%

Transkrypcja i translacja białek

Białka w naszym organizmie tworzą się dzięki ekspresji genów. Zawarta w nich informacja jest odszyfrowywana i używana do wytwarzania białek. Mimo, iż sekwencja zasad w DNA określa jednoznacznie kolejność aminokwasów w białku, to informacja ta nie...

poleca84%

Schorzenie układu oddechowego - profilaktyka.

Układ oddechowy - zespół narządów umożliwiających organizmowi oddychanie. Jest on odpowiedzialny za utrzymanie stałej wymiany gazów między organizmem a środowiskiem. Oddychanie jest jedną z najważniejszych czynności organizmu i podstawowym...

poleca84%

Nikotynizm

NIKOTYNIZM

poleca84%

Urazy kręgosłupa

Kręgosłup człowieka nie jest całkiem prosty tzn. ma krzywizny fizjologiczne. Jest wygięty w kształcie podwójnej litery "S". Czasem te wygięcia pogłebiają się i pojawia się boczne skrzywienie kręgosłupa zwane skoliozą. Wiele wad postawy powstaje,...

poleca83%

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

Hałas w medycynie to wszelkiego rodzaju dźwięki szkodliwe dla zdrowia człowieka zarówno ze względu na możliwość uszkodzenia jego narządu słuchu, jak również niekorzystnie wpływające na jego psychikę. Hałasem mogą tutaj być dźwięki niepożądane z...

poleca83%

Związki nieorganiczne w kosmetykach

Na początek wyjaśnijmy co to są związki nieorganiczne. A więc są to związki wszystkich znanych pierwiastków chemicznych, z wyjątkiem związków węgla z wodorem (węglowodorów) oraz ich pochodnych (związki organiczne).W związku z bardzo szybkim...

poleca84%

Znaczenie genetyki w rolnictwie i hodowli

Hodowla zwierząt jest nauka, której zadaniem jest stale ulepszanie zwierząt przez człowieka, oraz tworzenie nowych lepszych form lub osobników z określona, wybrana cecha Współczesna hodowla dla osiągnięcia postępu musi korzystać ze zdobyczy takich...

poleca83%

Woda środowiskiem procesów życiowych

Woda środowiskiem procesów życiowych Rola wody. Najobficiej występującym składnikiem organizmów jest woda. Jej średnia w nich zawartość waha się w granicach 75-85%. Substancje budujące cytoplazmę, plazmę, bez względu na stopień ich...

poleca84%

Co to jest tolerancja ekologiczna. Na wybranych przykładach scharaktaryzuj zależności międzygatunkowe - nieantagonistyczne i antagonistyczne.

Występowanie i pomyślne bytowanie organizmów w ekosystemie uzależnione jest od warunków środowiska, w tym od ilości i natężenia czynników abiotycznych czyli czynników fizycznych i chemicznych środowiska,, m.in. wody, ciśnienia, pH, tlenu, CO i...