profil

Biosynteza białka

2021-02-12
poleca 85% 882 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na proces biosyntezy białka składa się:
a) Transkrypcja- proces syntezy mRNA na matrycy DNA przy udziale polimerazy RNA.mRNA przenosi transkrybowaną inf.gen z jądra do cytoplazmy zachodzi modyfikacja genów. Wycinane są introny a pozostają tylko egzony.Skrócone cząsteczki mRNA wnikają pomiędzy dwie podjednostki rybosomy. tRNA- przenosi aminokwasy z cytoplazmy na rybosomy. Dla różnych aminokw istnieją odmienne tRNA różniące się antykodonem. Antykodon to trójka nukleotydów, którymi tRNA dopasowuje się do właściwego kodonu mRNA. Cząsteczki tRNA z doczepionymi aminokw wędrują ku rybosomom i kolejno dopasowują się komplementarnie. Łańcuch mRNA i rybosomy przesuwają się względem siebie i wtedy wzdłuż nici mRNA układają się kolejno odpowiednie komplementarne cząsteczki tRNA z aminokw. Potem między sąsiadującymi ze sobą aminokw przy udziale enzymów tworzą się w.peptydowe.Tworzą się stopniowo łańcuchy polipeptydowe. Uwolnione cząsteczki tRNA wracają do cytoplazmy.

b) translacja czyli proces formowania się łańcucha polipeptydowego. Zaczyna się ona od trójki startowej a kończy trójką oznaczającą ostatni aminokwas. Koniec translacji u prokariota wyznaczaja kodony nonsensowe UAG,UGA,UAA. Skompletowany w wyniku translacji łańcuch polipeptydowy odłącza się od rybosomy i podlega konformacjom.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta