profil

Biologia

(823)
poleca77%

Funkcje organelli komórkowych - pojęcia

Aparat Golgiego - przeprowadza syntezę, przechowuje niektóre substancje Błona komórkowa - umożliwia wymianę niektórych substancji między komórką, a środowiskiem Chloroplasty - nadają kolor, przeprowadzają fotosyntezę. Chromatofory -...

poleca86%

Krew i Limfa

Krew jest to rodzaj płynnej tkanki łącznej, krew krąży w systemie żył i tętnic, a do poszczególnych komórek ciała dociera za pośrednictwem naczyń włosowatych. Krew budują składniki morfotyczne i osocze. Osocze zawiera około 90% wody, w której...

poleca83%

Systematyka grzybów jadalnych i grzyby jadalne

GRZYBY WŁAŚCIWE: PLEŚNIAK BIAŁY,DROŻDŻE PIWNE,MAŚLAK ŻÓŁTY PROSTY: CHROBOTEK KORALKOWY, ZŁOTOROST ŚCIENNY GRZYBY JADALNE: GRZYBY JADALNE SĄ BARDZO...

poleca84%

Tkanki

Tkanki Powtórzenie Rodzaje tkanek - Tkanka nabłonkowa - Tkanka mięśniowa - Tkanka łączna - Tkanka nerwowa Tkanki nabłonkowe Cechy charakterystyczne - Ściśle ułożone - Mają duże...

poleca84%

Genetyka

1. DNA-PODSTAWOWY NOŚNIK INFORMACJI GENETYCZNEJ. a)Budowa: z 4 nukleotydów. Każdy nukleotyd składa się z pentozy-deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego i zasady azotowej. Zasady azotowe różnicują nukleotydy(A ademina T tymina C cytozyna G...

poleca84%

Zdrowe żywienie

Stan naszego zdrowia uzależniony jest od stanu żywienia. Gdybyśmy zwrócili uwagę na to, co jemy, to w naszych warunkach, tych teraźniejszych, nawet najgorszych - i ekonomicznie, i psychicznie - moglibyśmy żyć 120 lat, bo takie są nasze...

poleca81%
poleca83%

Praktyczne znaczenie nauk biologicznych

Nauki biologiczne, których zakres sięga od czasów najdawniejszych do współczesności zaskakują ciągle nowymi odkryciami sięgającymi daleko w przeszłość jak i w przyszłość. Pozwalają lepiej poznać powstanie i rozwój życia na Ziemi i przyczyniają się...

poleca80%

Pierścienice

Pierścienice Pierścienice (Annelida), to typ zwierząt bezkręgowych, żyje ich ok. 7000 gatunków. Charakteryzują się wydłużonym kształtem ciała z wyraźnie zaznaczonymi płatami głowowymi i odbytowymi oraz tułowiem podzielonym na segmenty. Powłokę...

poleca81%

Układy i ich funkcje- biologia

CHOROBY UKłADU ODDECHOWEGO: Układ oddechowy jest narażony na chorobotwórcze lub drażniące działanie zawartych w powietrzu czynników: * wirusów * bakterii * grzybów * pyłków * gazów Bardzo częste są zakażenia, przeważnie będące wynikiem infekcji...

poleca80%

Tkanki - budowa i funkcje

1.Tkanka - zespół komórek o podobnej budowie i czynnościach życiowych. 2.Podział tkanek zwierzęcych: a)tkanka nerwowa - odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.Podstawową jednostką budującą tkankę nerwową jest komórka nerwowa...

poleca81%

Delfiny

HISTORIA DELFINÓW Delfiny, tak jak my, były kiedyś ssakami lądowymi. Pierwsze znane świadectwa istnienia waleni sięgają 2200 lat przed naszą erą. Są to rysunki skalne, odnalezione w północnej Norwegii. W przeszłości delfiny otaczano czcią należną...

poleca85%

Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa - jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych. Zawiązki nabłonka pojawiają się już w stadium blastuli, ale może się różnicować znacznie później, z z tkanek zarodkowych: ektodermy, endodermy, albo (zależnie od grupy systematycznej...

poleca81%

Przyczyny wędrówek ptaków

Ptaki dzielimy na osiadłe - pozostające na danym terenie przez cały rok i zmieniające miejsce pobytu tylko w granicach rewiru żerowania oraz wędrowne, które przemieszczają się okresowo z jednego terenu na inny. Przyczyną wędrówek ptaków jest...

poleca80%

Dąb Bartek

Dąb rośnie we wsi Bartków w dawnym województwie kieleckim (aktualnie świętokrzyskim), w Górach Świętokrzyskich. Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew w Polsce, mający według szacunków około 1200 lat. W 1991 został uszkodzony przez piorun. Obwód...

poleca83%

Budowa komórek (roślinna, zwierzęca, bakteryjna) oraz elementy, które je różnią.

Elementy komórki zwierzęcej 1 - jąderko; 2 - błona jądra komórkowego; 3 - rybosom; 4 - pęcherzyk; 5 - szorstkie retikulum endoplazmatyczne; 6 - aparat Golgiego; 7 - mikrotubule; 8 - gładkie retikulum endoplazmatyczne; 9 - mitochondrium;...

poleca83%

Komórka roślinna i zwierzęca

Każda komórka posiada: - wakuole - cytoplazmę - jądro komórkowe - błonę komórkową Różnice między komórkami: roślinną i zwierzęcą: Roślinna: - ma kształt wielokąta...

poleca85%

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii ekologicznej

Odnawialne źródła energii to źródła energii, których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne i ekologiczne. Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne - energia...

poleca83%

Królestwo zwierząt

U kregowców wystepuje przewód pokarmowy z jama ustna i odbytem. Dodatkowo wystepuja gruczoły ułatwiajace trawienie. Przewód pokarmowy to jama gebowa, gardziel,, przełyk, zoładek (czasami jeszcze wole), dwunastnica, jelito cienkie, jelito grube,...

poleca85%

DNA - podstawy

Dobór sztuczny – jest to hodowla zwierząt bądź uprawa roślin prowadząca do uzyskania pożądanych cech i utrwalenia tych cech u potomstwa np. odmiany owoców, rasy psów. Dobór naturalny – czynnikiem warunkującym przeżycie gatunków jest...

poleca84%

Jak zbudowane są igły?

Funkcje igieł drzew szpilkowych są takie same jak funkcje liści drzewa liściastego, ale ich budowa jest inna. Różnica między górną i dolną stroną igły nie jest tak wyraźna, jak w liściu. Skórka jest twardsza, silniej woskowana. Większość...

poleca82%

Tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki roślinne Tkanka okrywająca Korzeń, łodyga i liście są otoczone na zewnątrz tkanką okrywającą, zwaną skórką. Tworzą ją żywe, prostokątne komórki, ściśle przylegające do siebie. Tkanka ta zabezpiecza organizmy przed działaniem...

poleca81%

Budowa układu rozrodczego kobiety - opis

Jajniki mają kształt i wielkość migdałów i umieszczone są w dolnej części jamy brzusznej otrzewnej. Są zbudowane z warstwy zewnętrznej korowej utworzonej przez pęcherzyki jajnikowe. Na powierzchni czynnych jajników spotkać można również...

poleca78%

Alternatywne źródła energii

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII Od początku lat 90-tych obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. Wykorzystanie energii słonecznej na świecie wzrosło dwukrotnie, wiatrowej czterokrotnie. Przynosi ono korzyści zarówno...

poleca84%

Podział mitozy i mejozy

MITOZA - Proces zachodzi w komórkach somatycznych. Budujące nasze ciało. - To jeden podział składający się z czterech faz. - W wyniku podziału powstają dwie komórki potomne. - Liczba chromosomów w komórkach potomnych nie ulega zmianie. -...

poleca81%

Węglowodany - źródła, podział, funkcje, zapotrzebowanie

Węglowodany - inaczej sacharydy lub potocznie cukry to związki organiczne - wielowodorotlenowe alkohole składające się z węgla, wodoru i tlenu. Znajdują się we wszystkich powszechnie występujących roślinach: zbożach, ziemniakach, roślinach...

poleca79%

Na czym polega utlenianie i spalanie?

Spalanie Spalanie - to gwałtowny proces, któremu towarzyszy wydzielanie energii w postaci ciepła i światła np. Spalanie (utlenianie) węgla C O2----->CO2 en.świetlna Spalanie (utl. )magnezu Mg O2------>MgO2 en.cieplna en.świetlna...

poleca78%

Gady - charakterystyka

Gady, gromada kręgowców której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną, z 18 rzędów gadów obecnie żyją tylko cztery, pozostałe wymarły w końcu ery mezozoicznej. Współczesne gady należą do czterech rzędów: żółwie, krokodyle, hatterie i gady...

poleca82%

Plan zajęć o tematyce ochrony środowiska 
dla kółka ekologicznego

MIESIĄC TEMAT PRZEBIEG ZAJĘĆ UWAGI Wrzesień Lekcja organizacyjna zapoznanie z planem zajęć zrobienie listy uczestników biorących udział w kole zainteresowań przeprowadzenie ankiety związanej z ekologią i ochroną...

poleca85%

Sposoby rozmnażania - męski i żeński układ rozrodczy - charakterystyka

Sposoby rozmnażania płciowe i bezpłciowe Na czym polegają bezpłciowe - osobniki potomne powstają z części organizmu macierzystego, oddzielanych w wyniku podziału, pączkowania, fragmentacji, rozłąk, zarodników - identyczne...

poleca84%

Układ ruchu

Budowa kości: - nasada/główka - tkanka kostna gąbczasta - okostna - chroni kość, b. dużo włókien białkowych, nerwy i naczynia krwionośne, zawiera kom. kościotwrócze. - trzon - tk. kostna zbita - jama szpikowa ze szpikiem żółtym Typy...

poleca82%

Tkanka nerwowa, budowa tkanki nerwowej - podstawowe informacje

Tkanka nerwowa Tkanka nerwowa utworzona jest z komórek nerwowych, tzw. neuronów. Funkcją tej tkanki jest odbieranie informacji ze środowiska, przekazywanie bodźców jako impulsu, pobudzanie tkanki mięśniowej do pracy. Komórki nerwowe otoczone...

poleca76%

Rozmnażanie się ptaków

W procesie rozmnażania ptaków można wyróżnić kilka podstawowych faz: · wzajemne poszukiwanie obu płci, · zaloty (wydawanie odgłosów, tańce godowe...), · łączenie się w pary, · budowa gniazda, · złożenie i wysiadywanie jaj, · wykluwanie się...

poleca84%

Moja własna higiena skóry

Każdego dnia rano podczas mycia stosuję żel do mycia twarzy,który skutecznie oczyszcza skórę twarzy i zapobiega pojawianiu się pryszczy i wysuszeniu naskórka. Później smaruje twarz i ręce kremem nawilżającym, dzięki któremu nie wysysza mi się...

poleca84%

Grzyby - krótko

GRZYBY - to grupa organizmów zaliczana do królestwa grzybów. Są to organizmy cudzożywne zbudowane z komórek zwanych strzęokami. Strzępki tworzą grzybnię, która w podłożu jest luźno spleciona, a nad podłożem tworzy twardy owocnik. Grzyby rozmnażają...

poleca83%

Układ oddechowy - wdech i wydech.

Funkcje powiązane z budową, jama nosowa: -oczyszcza (nabłonek wielorzędowy) -nawilża (komórki śluzowe) -ogrzewa (silne ukrwienie) -narząd węchu (komórki zmysłowe). Funkcje innych narządów: gardło - skrzyżowanie drogi pokarmowej z...

poleca84%

Rodzaje mikroskopów

Rodzaje mikroskopów - mikroskop akustyczny - mikroskop elektronowy - mikroskop fluorescencyjny - mikroskop holograficzny - mikroskop jonowy - mikroskop konfokalny - mikroskop metalograficzny - mikroskop operacyjny - mikroskop optyczny...

poleca85%

Układ krążenia - choroby

Najczęstsze choroby układu krążenia to: - tętniak - żylaki - zator - dusznica - zakrzepica - arytmia - hemoroicy - choroba wieńcowa - nadciśnienie tętnicze

poleca85%

Człowiek - powtórzenie wiadomości

Ogólna budowa komórki człowieka Błona komórkowa, cytoplazma, siateczka śródplazmatyczna, aparat golgiego, lizosomy, mitochondria, jądro komórkowe Budowa i funkcje Komórka składa się z: 
 - błony komórkowej ( zbudowana jest z...

poleca83%

Znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce człowieka - wypunktowane

W przyrodzie - dzięki temu, że występują w każdym środowisku, a największe skupiska ich znajdują się w nieczystościach umożliwiają życie na ziemi; - rozkładają rośliny (np. ściółka leśna) i pozostałości po organizmach żywych (kości...

poleca79%

Ewolucja człowieka

Kolebką ludzkości jest Afryka, gdzie kiedyś żyli wspólni przodkowie człowieka i małp człekokształtnych. Bodźcem dla rozdzielenia się linii ewolucyjnych było zróżnicowanie klimatu Afryki, związane z wypiętrzeniem pasm górskich wielkiego rowu...

poleca80%

Notatka o tkankach

TKANKA- to zespół komórek o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, wyspecjalizowanych do pełenienia określonych funkcji w organiźmie. Podział tkanek: TKANKI TWÓRCZE -Np. tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łodygi -Np. miazga -TKANKI STAŁE...

poleca87%

Odmrożenie - podstawowe informacje

Uszkodzenie skóry, a niekiedy także tkanek leżących głębiej (najczęściej kończyn i odkrytych obszarów skóry) wskutek długotrwałego działania niskiej temperatury. Rozróżnia się 4 stopnie: I. Niewielkie zaczerwienienie skóry (rumień), jej...

poleca83%

Bezkręgowce - pierwotniaki, jamochłony, płazińce, obleńce - powtórka

Pierwotniaki: - Jednokomórkowe - Żyją w wodzie lub wilgotnej glebie - oddychają całą powierzchnia ciała - poruszają się za pomocą ~rzęsek (orzęski np. pantofelek) ~wici (wiciowce np. euglena) ~nibynóżka (zarodziowce np.ameba) -...

poleca82%

Paprotniki

Są grupą lądowych roślin organowych, obejmujących klasy: paprocie, widłakowe, skrzypowe oraz wymarłe psylofity. U paprotników występuje w rozwoju przemiana pokoleń z drobnym gametofitem, nazywanym przedroślem. Psylofity. Wymarłe paprotniki żyjące...

poleca85%

Układ rozrodczy człowieka

Budowa układu rozrodczego człowieka 1. Rozmnażanie to zwiększenie liczby osobników danego gatunku. Celem jest utrzymanie gatunku przy życiu. a). Płciowe : - Zachodzi przy udziale gamet (plemniki + komórki płciowe) - Warunkuję zmienność...

poleca83%

Aparat Golgiego

Aparaty Golgiego są powszechnym składnikiem komórek eukariotycznych. Ich specyficzną cechą jest to, iż posiadają zdolność do redukcji azotanu (V) srebra (I). cecha ta umożliwiła ich odkrycie. Dokonał tego pan Camillo Golgi 1891 roku. U organizmów...

poleca71%

Opis kasztanowca.

Cóż jest piękniejsze niż kasztanowiec. Jest on masywnym drzewem, które rośnie najczęściej w naszych parkach i miejskich skwerach. Z grubego pnia pokrytego szorstką, brązową korą wyrastają potężne konary. Tworzą one rozłożystą, zieloną koronę, w...

poleca82%

Paprotniki - podstawowe informacje

Budowa Widłaki: pokolenie dominujące- sporofit w postaci płożącej się i dychotomicznie rozgałęzionej łodygi, pokrytej drobnymi listkami (mikrofile: blaszki z pojedynczym nierozgałęzionym nerwem). Wyjątek porybliny- łodyga bulwiasta a liście...

poleca82%

Budowa i funkcje komórki

Budowa komórki: - mitochondrium - jądro komórkowe - siateczka śródplazmatyczna - cytoplazma - lizosom - aparat Goldiego Błona komórkowa: a) zbudowana z białek i lipidów b) wykazuje właściwości błony półprzepuszczalnej, ponieważ...