profil

Tkanki

poleca 85% 876 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tkanki Powtórzenie
Rodzaje tkanek
- Tkanka nabłonkowa
- Tkanka mięśniowa
- Tkanka łączna
- Tkanka nerwowa

Tkanki nabłonkowe
Cechy charakterystyczne
- Ściśle ułożone
- Mają duże jądra komórkowe
- Umiejętność dzielenia się
- Zawierają dużo siateczki szorstkiej i rybosomów
- Dobrze rozwinięte aparaty golgiego

Funkcje tkanek nabłonkowych
- Funkcja ochronna
- Funkcja regeneracyjna
- Funkcja wymiany gazowej
- Funkcja wydalnicza
- Funkcja lokomotoryczna
- Utrzymuje kontakt ze środowiskiem zewnętrznym
- Funkcja wchłaniania substancji

Rodzaje tkanek nabłonkowych
- Nabłonek jednowarstwowy ( płaski, sześcienny, walcowaty, wielorzędny)
- Nabłonek wielowarstwowy ( płaski, sześcienny )

Tkanki mięśniowe

Podział tkanek mięśniowych ze względu na budowę oraz lokalizację
- Poprzecznie prążkowana szkieletowa
- Poprzecznie prążkowana serca
- Gładka


Filamenty- białka kurczliwe wchodzące w skład cytoplazmy włókien mięśniowych.

Rodzaje filamentów:
- cienkie w których skład wchodzi głównie białko o nazwie aktyna
- grube w których skład wchodzi białko o nazwie miozyna

Filamenty zorganizowane są w jednostki wyższego rzędu- miofibryle (włókienka kuczliwe)

Tkanki nerwowe

Podział:
A) Komórki glejowe- chronią i odżywiają komórki nerwowe
B) Neurony- (właściwe komórki) przekazywanie impulsów nerwowych.

Neurony (podział) :
- czuciowe- odbieranie bodźców od receptorów
- ruchome- przekazują impuls nerwowy do efektora ( do np. mięśnia)
- pośredniczące- coś pomiędzy czuciowymi a ruchomymi.

Budowa neuronów:
A) perykarian- ciało komórki nerwowej. ( znajduje się tam 1 jądro, mitohondria, neurofibrylle- włókienka białkowe, rybosomy)
B) dendryty- krótkie wypustki odbierające bodźce.
C) neuryty-( aksony) neuron ruchowy, przekazuje impuls dalej (aksony są bardzo długie)
Budowa neurytu:
- akson
- osłonka mielinowa
- osłonka komórkowa

Budowa i rodzaje synaps:
( synapsa- połączenie pomiędzy 2 komórkami neuronowymi lub pomiędzy komórką nerwową a inną)
A) Podział synaps ze względu na lokolizację:
- nerwowo mięśniowe
- nerwowo nerwowe
- nerwowo gruczołowe
B) Podział ze względu na rodzaj impulsu nerwowego
- elektryczne
- chemiczne


Tkanki łączne właściwe
Cechy wspólne tkanek łącznych:
- komórki są luźno ułożone i jest dużo przestrzeni między nimi.
- Na substancje międzykomórkową składa się bezpostaciowa substancja podstawowa i jej elementy włókniste
- włókna kolagenowe
- włókna elastyczne ( sprężyste)
- włókna retikulinowe

- tkanki łączne pełnią funkcje wypełniającą, odżywczą, transportową i mechaniczną

Rodzaje tkanek łącznych właściwych
- tkanka łączna zarodkowa ( posiadają duże jądra komórkowe, wchodzi w skład budowy zarodka; ma zdolność przekształcania w inne komórki; tkanka ta występuje jedynie w okresie zarodkowym; galaretowata substancja podstawowa tej tkanki pozbawiona jest włókien)
- tkanka łączna siateczkowata ( buduje szpik kostny; jest mocno ukrwiona; ma delikatną budowę; posiada włókna retikulinowe)
- tkanka łączna tłuszczowa ( pełnią funkcję termoizolacyjną i magazynującą; odkłada w swej cytoplazmie tłuszcze obojętne )
- tkanka łączna wiotka ( zawiera dużo włókien retikulinowych; otacza ta tkanka naczynia krwionośne nerwy i mięśnie)
- tkanka łączna zbita ( zawiera liczne włókna kolagenowe; buduje między innymi scięgna i torebki stawowe)

Cechy charakterystyczne tkanek łącznych właściwych:
- brak substancji twardych
- duże możliwości regeneracyjne
- znaczny udział w metabolizmie


Tkanki łączne oporowe

A) Tkanki chrzęstne (nie ukrwione i nie unerwiona)
Rodzaje komórek chrzęstnych:
- chondrocyty- komórki budujące chrząstkę
- chondroblasty- komórki chrząstko twórcze
- chondroklasty- chrząstkogubne (odpowiedzialne za odpowiednie ograniczanie wzrostu)
Rodzaje tkanek chrzęstnych:
- tkanka chrzęstna szklista ( jest gładka, śliska)
- tkanka chrzęstna sprężysta ( elastyczna; zawiera włókna elastynowe; ma brak zdolności do mineralizacji)
- tkanka chrzęstna włóknista ( zawiera włókna kolagenowe; tkanka ta znajduje się w miejscu przyczepu ścięgien do kości)
B) Tkanki kostne ( posiadają dużo włókien kolagenowych; w istocie międzykomórkowej „osseina” znajdują się sole mineralne – fosforan, węglan wapnia, fosforan magnezu- które nadają kości twardość)
Rodzaje komórek kostnych;
- osteocyty- komórki budujące
- osteoblasty- komórki kościo twórcze
- osteoklasty- kościogubne (odpowiedzialne za odpowiednie ograniczanie wzrostu)
Rodzaje tkanek kostnych:
- tkanka kostna zbita- (komórki ułożone są razem z blaszkami kostnymi w sposób uporządkowany wokół tętnicy w kanale Haversa.)
- tkanka kostna gąbczasta (występują różne rodzaje blaszek kostnych, tworząc sieć, w której są jamki szpikowe.)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty