profil

Słownik języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca90%

Wysublimowany

im. czas. w użyciu przym. szczególny, specjalny, wyrafinowany.   Dziadek Wojciech słynął w całej rodzinie z wysublimowanego (D. lp) gustu artystycznego. Nigdy nie opuszczał żadnej premiery w operze, koncertu w filharmonii czy wystawy, a na tematy dotyczące skomplikowanych zagadnień związanych z historią malarstwa mógł mówić godzinami.   KOMENTARZ Słowo wysublimowany używane jest zwykle dla określenia wysokiego poziomu artystycznego lub intelektualnego, stąd:...

poleca90%

Bezpieka

rzecz. ż (pot.) Służba Bezpieczeństwa (wcześniej Urząd Bezpieczeństwa), służby specjalne w PRL, zajmujące się oficjalnie zapewnieniem porządku publicznego, a w rzeczywistości inwigilacją i prześladowaniem środowisk opozycyjnych, tłumieniem myśli demokratycznej i ochroną panującego ustroju, w którym nie mogło być miejsca na swobodne wyrażanie poglądów, prawo do strajku, wolne wybory.   KOMENTARZ W bezpiece pracowali nie tylko zawodowi funkcjonariusze, ale także tajni...

poleca79%

Radykalny

przym. związany z jakimiś poglądami i wyznający je w sposób zasadniczy, zdecydowany (np. w religii lub w polityce). domagający się zmian, stanowczy.   (w zn. 1.) Studenci politologii rozmawiali na zajęciach na temat działalności radykalnych (D. lm) grup religijnych i politycznych na świecie, a także możliwości dialogu między odmiennymi ideologiami. (w zn. 2.) W związku ze wzrostem przestępczości wśród nieletnich, komendant policji musiał uciec się do środków...

poleca65%

Homonim

wyraz brzmiący tak samo jak inny wyraz, ale mający całkowicie odmienne znaczenie, np. zamek do kurtki, zamek jako budowla.

poleca75%

Wyimaginowany

przym. będący wytworem czyjejś wyobraźni, nierealny, wymyślony.   Nie potrafił odnaleźć się w rzeczywistości, więc żył w wyimaginowanym (Ms. lp) świecie.

poleca91%

Defetyzm

rzecz. m, br. lm przewidywanie klęski, brak wiary w powodzenie czegoś, zwątpienie, czarnowidztwo.   Trener drużyny siatkarskiej przestrzegał zawodników przed defetyzmem (N. lp). Zachęcał ich, by wierzyli w zwycięstwo, mimo że przegrali dwa ostatnie mecze.   KOMENTARZ Słowo było często używane w propagandzie PRL, przestrzegano wtedy przed szerzeniem defetyzmu lub uleganiem defetyzmowi, a więc dopuszczaniem do siebie zwątpienia w sensowność poczynań rządu. Słowo jest często...

poleca66%

Ponadczasowy

przym. nie tracący na wartości, ciągle tak samo ważny i istotny, trwały (na przykład o sztuce, o filozofii).   Twórczość niektórych artystów jest ponadczasowa (M. lp). Słuchając np. symfonii Beethovena albo podziwiając obrazy Rafaela, nie zastanawiamy się kiedy powstały, ta ponadczasowa (M. lp) twórczość zachwyca już kolejne pokolenia. Stary człowiek zamyślił się i powiedział, że takie wartości jak miłość, prawda, dobro jako uniwersalne i ponadczasowe (M. lm) zawsze będą...

poleca85%

Paronim

słowo podobnie brzmiące do innego słowa, które na skutek tego może być z nim mylone, a posiadające zupełnie inne znaczenie, np. efektowny – interesujący, przyciągający uwagę , i efektywny – wydajny, skuteczny .

poleca89%

Niszowy

przym. przeznaczony dla konkretnej, wąskiej grupy odbiorców.   Zespół rockowy, który zawsze nagrywał muzykę niszową (B. lp), trudną i przeznaczoną dla specyficznego odbiorcy, postanowił zmienić oblicze i wydał płytę zawierającą szereg melodyjnych piosenek. Producent aparatów fotograficznych sam określił swój nowy model jako produkt niszowy (M. lp). Najnowszy aparat tej firmy wcale nie jest lepszy od wielu innych, ale materiały z jakich go wykonano sprawiają, że cena jest dużo...

poleca90%

Demagogia

rzecz. ż, br. lm sposób przekonywania i zjednywania sobie rozmówców, słuchaczy, zwolenników itp., polegający na stosowaniu emocjonalnych argumentów (często wymyślonych) i składaniu obietnic, zwykle bez pokrycia; metoda szczególnie często wykorzystywana w polityce dla zdobycia szybkiego poparcia; w przypadku mówców-demagogów sprawdzająca się zwłaszcza podczas wystąpień publicznych.   Wielu polityków, chcąc zwiększyć swoje szanse w wyborach ucieka się do demagogii (D. lp, ident. w...

poleca89%

Uzurpator

(ż uzurpatorka ) rzecz. m. człowiek niesłusznie przypisujący sobie prawo do czegoś.   W historii było wielu uzurpatorów (D. lm, ident. w B. lm), sięgających po władzę, która im się nie należała. Uzurpatorzy (M. lm) wykorzystywali moment osłabienia państwa, aby drogą intryg uzyskać możliwość rządzenia krajem.   KOMENTARZ Uzurpator to osoba, która sobie coś uzurpuje (np. prawo do czegoś), np. Zupełnie niespodziewanie sąsiad pana Malinowskiego zaczął sobie uzurpować prawo...

poleca59%

Represja

rzecz. ż działanie o charakterze karnym najczęściej stosowane przez państwo (lub jakąś organizację) w stosunku do obywatela.   Działacze opozycyjni podczas stanu wojennego w Polsce byli poddani represjom (C. lm). Represje (M. lm) polegały m.in. na internowaniu (uwięzieniu). Minister sprawiedliwości zapowiedział, że wobec wszystkich kibiców, którzy wszczynają bójki na stadionach państwo będzie stosować surowe represje (B. lm) karne, osądzając te osoby w trybie przyspieszonym i...

poleca94%

Utylitarny

przym. korzystny z praktycznego punktu widzenia, użyteczny, oparty na realnych podstawach, możliwy do wykorzystania, przydatny.   Właścicielka biura podróży, chciała pożyczyć laptopa. Jej kolega, kierując się utylitarnymi (N. lm) względami pożyczył komputer, licząc, że właścicielka znajdzie dla niego korzystną ofertę wycieczki.   KOMENTARZ W latach 50. w Polsce wiele mówiło się o tym, że sztuka powinna być blisko człowieka i w jego otoczeniu spełniać utylitarną funkcję,...

poleca100%

Kantor

rzecz. m placówka usługowa zajmująca się wymianą walut poza obrotem bankowym. pomieszczenie służbowe na zapleczu sklepu. w gminie żydowskiej śpiewak w synagodze wykonujący partie solowe; w kościele protestanckim kapelmistrz i organista; w kościele katolickim przodownik chóru.   (w zn. 1.) Mój sąsiad wyjeżdża do Anglii. W związku z tym wybrał się dzisiaj do kantoru (D. lp), aby kupić funty angielskie. W kantorze (Ms. lp) dowiedział się, że poszukiwana przez niego...

poleca91%

Deprecjonować

czas. (ekon.) obniżać wartość czegoś. zmniejszać czyjeś zasługi, zwłaszcza na forum publicznym przez niesprawiedliwą ocenę i lekceważące określanie osoby, grupy osób, idei itp.   (w zn. 1.) Negatywnym skutkiem deprecjonowania waluty krajowej, czyli obniżenia jej wartości w stosunku do walut zagranicznych jest zmniejszenie się siły nabywczej, tzn., że za tę samą kwotę możemy kupić mniej towarów. (w zn. 2.) Znany polityk, ubiegający się o stanowisko prezydenta miasta,...

poleca71%

Kwestionować

(dok. zakwestionować) czas. podać coś w wątpliwość, sprzeciwić się, zaprzeczyć czemuś.   W czasie zebrania zarządu stowarzyszenia jeden z członków zakwestionował sprawozdanie finansowe przedstawione przez skarbnika. Uznał je za niedokładne i sporządzone zbyt pobieżnie. – Każdy, kto kwestionuje nowe plany kierownictwa partii proszony jest o przedstawienie konstruktywnego pomysłu, który spowoduje, że odzyskamy zaufanie społeczne – mówił przewodniczący. – Dopiero wtedy możemy...

poleca64%

Patriotyzm

rzecz. m miłość do ojczyzny i skłonność do poświęceń dla niej.   Społeczeństwo często wykazuje się patriotyzmem (N. lp) dopiero w chwili zagrożenia kraju. Na co dzień nie myślimy o patriotyzmie (Ms. lp) i zazwyczaj nie musimy udowadniać naszej patriotycznej postawy.

poleca57%

Ironia

sposób przekazywania jakiejś myśli niby serio i akceptująco, ale z ukrytym dodatkowym znaczeniem, które jest zaprzeczeniem tego, co pojawia się w wypowiedzi i ma charakter kpiny, szyderstwa, np. Wuj powiedział,że serdeczny napis na ogrodzeniu „Nie wchodź bo rozszarpie cię pies”, po prostu zachęca, aby odwiedzać Edwarda!.

poleca83%

Nihilizm

rzecz. ż postawa filozoficzna, zakładająca beznadziejność wszystkich ludzkich poczynań, brak sensu życia i jakichkolwiek podstaw moralnych, na których można się oprzeć.   Renata przeczytała artykuł na temat nihilizmu (D. lp) i jego znaczenia, jako koncepcji filozoficznej. Była bardzo zaskoczona, że dotąd nie słyszała o nihilizmie (Ms. lp). Nie mogła sobie również wyobrazić, jak można kierować się w życiu taką postawą, która nie daje wiary w sens życia.   KOMENTARZ Czasem...

poleca33%

Chaos

rzecz. m, br. lm zamieszanie, bałagan.   W mieście, w którym zapowiedziano zagrożenie powodzią zapanował kompletny chaos (M. lp), z którym nie mogły sobie poradzić ani policja, ani straż. Wszędzie tworzyły się wielokilometrowe korki. Nikt nie miał aktualnych informacji o zbliżającej się klęsce. Jak twierdzili starzy mieszkańcy, miasto jeszcze nigdy nie przeżyło takiego chaosu (D. lp).Tylko złodzieje w powstałym chaosie (Ms. lp) działali w najlepsze, grabiąc sklepy i prywatne...

poleca83%

Kreatywny

przym. twórczy, umiejący dostosować się do sytuacji i znaleźć właściwe rozwiązanie.   Na spotkaniu z pracownikami dyrektor podkreślił, że tylko zespół dobrze się rozumiejących, kreatywnych (D. lm) ludzi może zagwarantować firmie sukces.

poleca84%

Eskalacja

rzecz. ż, br. lm narastanie, zwiększanie się czegoś; słowo używane dla określenia podsycania niepokojów, prowadzących często do konfliktów (także o charakterze zbrojnym).   Dużo miejsca w mediach zajmuje sprawa eskalacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) konfliktu palestyńsko-izraelskiego w Strefie Gazy.

poleca80%

Charyzmatyczny

przym. mający (zazwyczaj wrodzoną) zdolność do wpływania na ludzi, oddziaływania na ich postawy. (rel.) obdarzony szczególną łaską Boga, mający zdolność wieszczenia innym objawionych mu przez Boga prawd.   Wiele osób z całej Polski przyjeżdża do charyzmatycznego uzdrowiciela, który mieszka w małej miejscowości na Podlasiu. Ludzie ci wierzą, że uzdrowiciel posiadł umiejętność leczenia przemawiając do chorych i dotykając ich głów. Psycholodzy twierdzą, że działalność takich...

poleca57%

Komunikacja

rzecz. ż, br. lm całość spraw związanych z przemieszczaniem się; transport. technika, urządzenia i sposoby związane z porozumiewaniem się ludzi, także zagadnienia związane z przesyłaniem danych (dźwięk, obraz) na odległość. (ling.) teoria porozumiewania się ludzi między sobą; proces komunikacji językowej.   (w zn. 1.) W organizacji komunikacji (D. lp, ident. w Ms. i C. lp) miejskiej na świecie od lat zachodzą zmiany, mające na celu ułatwienie przemieszczania się ludzi....

poleca93%

Dealer

(a. Diler) [ang., wym. diler] rzecz. m pośrednik handlowy (firma lub osoba) funkcjonujący pomiędzy oferującym jakiś towar producentem albo hurtownikiem a klientem.   Pan January chciał kupić samochód, dlatego udał się do najbliższego dealera (D. lp, ident. w B. lp), sprzedającego samochody. Tam jednak dowiedział się, że temu dealerowi (C. lp) nie zależy na sprowadzeniu interesującego go modelu, bo,jak dotąd, sprzedano bardzo mało egzemplarzy. Wracał niezadowolony do domu,...

poleca89%

Sceptyczny

przym. człowiek odnoszący się z rezerwą do różnych zagadnień, zachowawczy, nieufny, wątpiący.   Kuba zawsze sceptycznie podchodził do rzeczywistości, nigdy nie wierzył pogłoskom i rozmaitym opiniom na jakiś temat, jeżeli nie pochodziły ze sprawdzonego źródła albo sam nie był świadkiem wydarzenia. Dlatego kiedy jego młodszy brat przyniósł ze szkoły sensacyjną wiadomość, że wakacje mają zostać przedłużone o miesiąc, jak zwykle sceptyczny (M. lp) Kuba nie uwierzył.   KOMENTARZ...

poleca54%

Dygresja

rzecz. ż uwaga wypowiedziana dodatkowo, nie dotycząca głównego tematu.   Pan Stefan, który był zapalonym myśliwym, bardzo lubił opowiadać o swoich rozlicznych przygodach. Niestety, nie mógł powstrzymać się od wtrącania licznych dygresji (D. lm), przez co gubił wątek. – Gdybyś nie wtrącił tej swojej dygresji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) na temat upału i tłumów na plaży, twój szef na pewno nie zaproponowałby ci w tym roku urlopu w listopadzie! – powiedziała rozgoryczona żona pana...

poleca88%

Partycypować

czas. brać w czymś udział, przyłączać się, uczestniczyć.   Biznesmen obiecał, że będzie partycypował w kosztach koncertu plenerowego w przyszłym miesiącu, wspomagając organizatorów kwotą umożliwiająca wynajęcie sceny. – Partycypuję w organizacji tego wyścigu kolarskiego oraz wszystkich zawodów sportowych w naszym mieście – pochwalił się znany działacz sportowy w rozmowie z dziennikarzami.

poleca59%

Kultowy

przym. (rel.) odnoszący się do jakiejś religii; także otaczany czcią, obrzędowy. (przen., kult.) zjawisko kulturowe bądź społeczne bardzo popularne w jakimś kręgu odbiorców i otoczone specyficznym kultem przez jego zwolenników (np. kultowy film, kultowy twórca).   (w zn. 1.) Podczas wycieczki do Chin widzieliśmy wiele starożytnych, kultowych (D. lm) posągów Buddy, zazwyczaj znajdujących się w pobliżu świątyń. (w zn. 2.) Studenci spierali się, o znaczenie tzw. filmów...

poleca93%

Industrialny

przym. przemysłowy.   Wschodnia strona miasta to tylko małe domki i otaczające je łąki, za to zachodnia była bardzo industrialna (M. lp), wszędzie wznosiły się dymiące kominy, widać też było szyby kopalń, hałdy żużla i popiołu. Znany śląski fotograf często zamieszczał taki industrialny (M. lp) pejzaż na swoich zdjęciach.   KOMENTARZ Rzadko dziś używane słowo industrializacja oznacza uprzemysłowienie.

poleca86%

Kuriozalny

przym. wyjątkowy (w negatywnym sensie), dziwaczny, osobliwy (łac. curiosum – rzecz ciekawa).   Jako kuriozalny (M. lp) określił dyrektor szkoły pomysł nowego nauczyciela WF, aby zakupić kilka kompletów kart i rozpocząć naukę brydża sportowego wśród uczniów. Nauczyciel tłumaczył, że sala gimnastyczna jest w stałym remoncie, więc nie jest w stanie prowadzić innych zajęć sportowych.

poleca92%

Symultaniczny

przym. równoczesny, dziejący się równolegle, w tym samym czasie. oparty na zasadach symultanizmu, czyli założeniach jednoczesności zdarzeń (popularne w szt. teatralnej średniowiecza).   (w zn. 1.) Pan Janusz jest tłumaczem symultanicznym (N. lp), potrafi – słuchając tekstu wypowiadanego w j. angielskim – w tym samym czasie, czyli symultanicznie tłumaczyć wypowiedź na j. polski. Jest bardzo cenionym tłumaczem, często zapraszanym na międzynarodowe konferencje. (w zn. 2.)...

poleca83%

Powiat

rzecz. m wyznaczony administracyjnie region, obejmujący określoną część kraju, posiadający własne władze.   Odkąd w 1999 roku przywrócono w Polsce powiaty (B. lm, ident. w M. lm) pan Stanisław może większość spraw urzędowych załatwić blisko, w siedzibie władz powiatu (D. lp). Nie musi jeździć do urzędów w Warszawie.

poleca93%

Baner

rzecz. m wiszący element reklamowy, rodzaj transparentu, zwykle wykonanego z tworzywa sztucznego i dającego się łatwo montować i demontować; banery najczęściej możemy zobaczyć na ulicach lub podczas wydarzeń w plenerze (imprezy sportowe itp.); na banerze przeważnie umieszczone jest logo firmy, nazwa, przekaz reklamowy.   W klubie sportowym „Victoria”, tuż za bramką, powieszono duży baner (B. lp) reklamowy. Podczas meczu kibice przyglądali się banerowi (C. lp), na którym...

poleca82%

Mainstreamowy

[wym. meinstrimowy, ang. main stream – główny nurt] przym. rodzaj twórczości artystycznej, należącej do głównego, wiodącego nurtu sztuki; zazwyczaj chodzi o twórczość szeroko reklamowaną, popularną i wysoko budżetową (np. kino mainstreamowe, muzycy mainstreamowi) w odróżnieniu od twórczości niezależnej, niszowej, skromniejszej produkcyjnie, często też trudniejszej w odbiorze i przeznaczonej dla węższego grona odbiorców.   Nowy film znanego reżysera to pozycja jak najbardziej...

poleca35%

Happening

[ang., wym. hapening a. hepening] rzecz. m wydarzenie polegające na inscenizacji, organizowane często w nietypowym miejscu; happening może mieć cel artystyczny; zazwyczaj połączony jest z próbą przekazania jakiejś ważnej myśli; działania aktorów są improwizowane; istotą happeningu jest najczęściej zaskoczenie odbiorcy.   Z okazji Dnia Ziemi uczniowie V liceum postanowili zorganizować happening (B. lp) pt. Ratujmy Ziemię . Przekonali dyrektora, aby udzielił zgody na...

poleca100%

Copywriter

[ang., wym. kopyrajter] rzecz. m osoba zajmująca się tworzeniem tekstów reklamowych sloganów, scenariuszy, filmów reklamowych itp.   Andrzej, który jest początkującym copywriterem (N. lp) właśnie dowiedział się, że znana agencja reklamowa ogłosiła konkurs dla copywriterów (D. lp, ident. w B. lm). Andrzej zgłosił się do konkursu mając nadzieję, że jeżeli wygra, agencja podejmie z nim współpracę i będzie mógł starać się o stanowisko głównego copywritera (D. lp, ident. w B. lp)....

poleca71%

Aprobata

rzecz. ż, br. lm zgoda na coś, akceptacja, uznanie.   Uczniowie chcieli zorganizować wycieczkę w góry i zależało im na aprobacie (Ms. lp, ident. w C. lp) wychowawcy, zapytali więc nauczyciela o zgodę zaraz na początku roku szkolnego.

poleca96%

In blanco

dokument nie wypełniony.   Pan Anatol brał pożyczkę, w której jedno z zabezpieczeń stanowił weksel in blanco .   KOMENTARZ Zwrot in blanco występuje najczęściej w związku: dokument podpisany in blanco . Takie podpisy składa się w wyjątkowych okolicznościach albo mając duże zaufanie do osoby, która wpisuje treść dokumentu już po jego podpisaniu, np. Dyrektor bardzo się spieszył na samolot, podpisał więc in blanco list, którego treść miał uzupełnić asystent i wysłać faksem .

poleca75%

Permanentny

przym. stały, ciągły, nieustanny.   Permanentny (M. lp) hałas dochodzący z mieszkania sąsiadów, zaczął w końcu przeszkadzać nawet niedosłyszącej babci.

poleca80%

Erudycja

rzecz. ż, br. lm wiedza oraz umiejętność jej wykorzystania i zaprezentowania we właściwy sposób.   Pan Marian uwielbia historię, geografię i astronomię. Czyta mnóstwo książek, ale tylko przy nielicznych okazjach ma możliwość zaprezentowania swojej erudycji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp). Jako prawdziwy erudyta pogłębia i uzupełnia swoją wiedzę.

poleca85%

Komercja

rzecz. ż, br. lm działanie ukierunkowane wyłącznie na zysk. (pot.) negatywne określenie kiepskiego produktu albo występu artystycznego.   (w zn. 1.) – Prowadzenie serwisu samochodowego musi być nacechowane komercją (N. lp). – powiedział mechanik. – Komercyjne podejście, to właściwe podejście – klient płaci, my zarabiamy. (w zn. 2.) Występy zespołów na letniej scenie w nadmorskim kurorcie miejscowe gazety określiły jako czystą komercję (B. lp), przy widocznym braku...

poleca78%

Dyspozycyjność

rzecz. ż, br. lm gotowość do pracy. uzależnienie od kogoś, poddańczość, usłużność.   (w zn. 1.) Wiele firm wymaga od swych pracowników całkowitej dyspozycyjności (D. lp, ident. w C. i Ms. lp). Ta dyspozycyjność (M. lp, ident. w B. lp) często jest rozumiana jako ciągła gotowość do pracy poza ustalonymi godzinami. (w zn. 2.) Kierownik działu wykazuje się całkowitą dyspozycyjnością (N. lp) w stosunku do dyrektora, nawet gdy ten podejmuje decyzje niesprawiedliwe dla...

poleca84%

Relatywny

przym. zmienny, niestały, uzależniony od czynników zewnętrznych, wpływowy.   Znany socjolog prowadził wykład na temat relatywnych (D. lm) postaw we współczesnym społeczeństwie. W czasie badań socjologicznych okazało się, że przeciętny mieszkaniec kraju nie chce przyznać się do swoich sympatii wyborczych i zapytany, na kogo głosował często podaje nieprawdziwe informacje. Profesor zwracał uwagę na relatywizm postaw ludzkich bardzo często uzależnionych od opinii mediów na temat...

poleca95%

Vide

(czyt. wide) rzecz. oznaczenie w tekście, odsyłające do innego miejsca, pojęcia, dokumentu itp.; dosł. zobacz, patrz. (muz.) wskazówka zamieszczona w nutach, pozwalająca na opuszczenie, podczas wykonywania utworu, fragmentu znajdującego się pomiędzy sylabami - vi i - de .   (w zn. 1.) We wstępie do książki, o słynnych malarzach, którą czytał Michał, było następujące zdanie: Wielcy malarze nie zawsze byli zrozumiani i doceniani przez współczesnych ( vide Vincent van...

poleca96%

Ludyczny

przym. związany z zabawą, rozrywką.   Spektakl oparty na prozie młodego pisarza przedstawia polskie społeczeństwo wiernie i zgodnie z niewesołą rzeczywistością, jednak autor adaptacji i reżyser nie stronili od elementów ludycznych (D. lp), pokazując szereg zabawnych scen, nieco rozładowujących dramatyczne napięcie, narastające między trójką głównych bohaterów.

poleca93%

Wakat

rzecz. m wolne stanowisko (zazwyczaj chodzi o miejsce pracy).   W związku z wakatem (N. lp) na stanowisku dyrektora generalnego firmy, wszystkie obowiązki przejął dotychczasowy zastępca dyrektora ds. administracyjnych.

poleca85%

Mobilność

rzecz. ż, br. lm ruchliwość, zdolność do zmiany miejsca. łatwość przystosowywania się do zmian, umiejętność pracy w różnych miejscach i sytuacjach, elastyczność.   (w zn. 1.) Scenograf teatralny zaprojektował scenografię do przedstawienia Hamlet, zakładając mobilność (B. lp) jej części (w zn. 2.) Pan Kałużny jest dobrym pracownikiem i szef jest bardzo zadowolony z jego mobilności (D. lp, ident. w C. i Ms. lp). W małej firmie, w której pracuje, jest zatrudniony jako...

poleca67%

Immunitet

rzecz. m przywilej nadawany niektórym osobom publicznym (np. posłom do parlamentu), chroniący je przed odpowiedzialnością karną.   W parlamencie podjęto decyzję o cofnięciu immunitetu (D. lp) jednemu z posłów, który – jak stwierdzili świadkowie – spowodował wypadek samochodowy i odjechał z miejsca zdarzenia. W obecnej kadencji Sejmu cofnięto już dwa immunitety (B. lm) poselskie. Posłowie ci w najbliższym czasie staną przed sądem.

poleca95%

Egocentryczny

przym. skupiony na sobie, samolubny, narcystyczny.   Słynny malarz, człowiek niebywale ekscentryczny (M. lp), często podkreślał, że tylko jego sztuka jest naprawdę dobra, a to co robią inni to „zbiór naśladownictw”.

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z