profil

Słownik języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
s
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca34%

Sanacja

rzecz. ż, br. lm odnowienie, uzdrowienie czegoś (np. spraw związanych z funkcjonowaniem kraju, jakiejś instytucji itp.). popularne określenie okresu rządów Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników w latach 1926-1939, którzy postulowali działalność polityczną pod hasłem sanacji moralnej w życiu publicznym w Polsce.   (w zn. 1.) Jan Kowalski, młody polityk głosi potrzebę sanacji (D. lp, ident.w C. i Ms. lp) stosunków międzynarodowych, wykazując rażące, według niego,...

poleca50%

Sanacja

rzecz. ż, br. lm odnowienie, uzdrowienie czegoś (np. spraw związanych z funkcjonowaniem kraju, jakiejś instytucji itp.). popularne określenie okresu rządów Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników w latach 1926-1939, którzy postulowali działalność polityczną pod hasłem sanacji moralnej w życiu publicznym w Polsce   (w zn. 1.) Jan Kowalski, młody polityk głosi potrzebę sanacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) stosunków międzynarodowych, wykazując rażące, według niego,...

polecab/d

Sankcjonować

czas. zatwierdzać na mocy prawa.   Władze miasta usankcjonowały prawo posiadania ogródków działkowych na terenach przyległych do rzeki.

polecab/d

Sankcjonować

czas. zatwierdzać na mocy prawa.   Władze miasta usankcjonowały prawo posiadania ogródków działkowych na terenach przyległych do rzeki.

poleca17%

Sarkazm

szczególnie drwiący i złośliwy rodzaj ironii, np. ty chyba tylko po to masz głowę, żeby deszcz nie padał do środka! (Kabaret Moralnego Niepokoju)

polecab/d

Satelita

rzecz. m (odm. jak ż) obiekt kosmiczny (naturalny lub sztuczny) poprzez przyciąganie związany z innym obiektem i poruszający się po jego orbicie (np. Księżyc jest satelitą Ziemi). państwo zależne od innego.   (w zn. 1.) Jola interesuje się astronomią. Właśnie czyta interesujący artykuł na temat Jowisza i jego satelitów (D. lm). Satelity (M. lm, ident. w B. lp) te ciągle nie są dokładnie zbadane i kryją w sobie wiele tajemnic. Dzięki umieszczeniu na orbicie nowego...

poleca58%

Satelita

rzecz. m (odm. jak ż) obiekt kosmiczny (naturalny lub sztuczny) poprzez przyciąganie związany z innym obiektem i poruszający się po jego orbicie (np. Księżyc jest satelitą Ziemi). państwo zależne od innego.   (w zn. 1.) Jola interesuje się astronomią. Właśnie czyta interesujący artykuł na temat Jowisza i jego satelitów (D. lm). Satelity (M. lm, ident. w B. lp) te ciągle nie są dokładnie zbadane i kryją w sobie wiele tajemnic. Dzięki umieszczeniu na orbicie nowego...

poleca100%

Sceptyczny

przym. człowiek odnoszący się z rezerwą do różnych zagadnień, zachowawczy, nieufny, wątpiący.   Kuba zawsze sceptycznie podchodził do rzeczywistości, nigdy nie wierzył pogłoskom i rozmaitym opiniom na jakiś temat, jeżeli nie pochodziły ze sprawdzonego źródła albo sam nie był świadkiem wydarzenia. Dlatego kiedy jego młodszy brat przyniósł ze szkoły sensacyjną wiadomość, że wakacje mają zostać przedłużone o miesiąc, jak zwykle sceptyczny (M. lp) Kuba nie uwierzył.   KOMENTARZ...

poleca89%

Sceptyczny

przym. człowiek odnoszący się z rezerwą do różnych zagadnień, zachowawczy, nieufny, wątpiący.   Kuba zawsze sceptycznie podchodził do rzeczywistości, nigdy nie wierzył pogłoskom i rozmaitym opiniom na jakiś temat, jeżeli nie pochodziły ze sprawdzonego źródła albo sam nie był świadkiem wydarzenia. Dlatego kiedy jego młodszy brat przyniósł ze szkoły sensacyjną wiadomość, że wakacje mają zostać przedłużone o miesiąc, jak zwykle sceptyczny (M. lp) Kuba nie uwierzył.   KOMENTARZ...

poleca66%

Science fiction

nieodm. [ang., wym. sajens fikszyn], fantastyka naukowa. gatunek literacki lub filmowy, przedstawiający wydarzenia nie znane współczesnemu człowiekowi (np. loty na odległe planety, kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi), (pot.) coś zmyślonego, nieprawdziwego, co ma bardzo małe szanse na urzeczywistnienie.   (w zn. 1.) Jacek uwielbia książki i filmy o tematyce science fiction . Ostatnio obejrzał jeden z najbardziej znanych filmów SF Odyseja kosmiczna 2001 i pozostając pod...

poleca50%

Sejm

rzecz. m polska nazwa parlamentu, czyli izby zrzeszającej w ustroju demokratycznym posłów – przedstawicieli okręgów wyborczych; Sejm stanowi najwyższą władzę ustawodawczą w Polsce; także budynek, w którym Sejm obraduje.   W Sejmie (Ms. lp) zawsze znajdują się partie opozycyjne, które odmawiając poparcia w dla projektów rządu niejednokrotnie utrudniają możliwość szybkiego zatwierdzenia jakiejś ustawy. Mimo to w czasie ostatniej kadencji Sejmu (D. lp) uchwalono szereg ważnych...

polecab/d

Sekta

rzecz. ż ugrupowanie gromadzące wyznawców jakiejś religii, najczęściej jest to religia nowopowstała lub odłam któregoś z kościołów tradycyjnych; na czele sekty bardzo często stoi charyzmatyczny przywódca-guru, który niejednokrotnie uzurpuje sobie prawo wpływu na decyzje i życie współwyznawców.   Rzecznik policji powiedział, że od pewnego czasu policja pilnie przyglądała się sekcie (C. lp, ident. w Ms. lp), której przywódca wywiózł młodych ludzi do odosobnionego domu w lesie i...

polecab/d

Semantyka

nauka zajmująca się badaniem znaczenia słów.

polecab/d

Seminarium

rzecz. n miejsce, gdzie kształcą się klerycy – przyszli księża. specjalne zajęcia tematyczne na wyższej uczelni (np. seminarium z języka mediów, z filozofii itp.).  

poleca34%

Senat

rzecz. m wyższa izba w parlamencie (dwuizbowym), zajmująca się nadzorem nad uchwałami sejmu i ostatecznym ich zatwierdzeniem. naukowy zarząd uczelni, składający się z rektora, dziekanów i profesorów oraz innych pracowników naukowych. w starożytnym Rzymie, za monarchii – grupa osób doradzających królowi, w okresie republiki najważniejszy organ sprawujący władzę, a później już tylko zatwierdzający decyzje cesarza.   (w zn.1.) W związku z wyborami do Senatu (D. lp) w...

poleca70%

Separatyzm

rzecz. m, br. lm dążenie do oddzielenia od państwa jakiegoś regionu zamieszkiwanego przez mniejszość narodową, domagającą się niepodległości.   Na skutek separatyzmu (D. lp) ugrupowań niepodległościowych różne państwa europejskie borykają się z problemami, których korzenie wiążą się z zadawnionymi konfliktami i nie rozwiązanymi sprawami. Mniejszości o tendencjach separatystycznych zazwyczaj różnią się od państwa, którego terytorium zamieszkują, pod względem etnicznym, a często...

polecab/d

Sequel

[ang., wym. sikuel] rzecz. m film będący kontynuacją innego, który powstał wcześniej, odnosząc duży sukces kasowy.   Romek obejrzał film Powrót do przyszłości . Film spodobał się mu się na tyle, że z przyjemnością obejrzał sequel (B. lp) Powrót do przyszłości II.   KOMENTARZ Oprócz sequela istnieje jeszcze prequel [wym. prikuel], czyli film pokazujący sytuację sprzed wydarzeń dziejących się w pierwszej części. Zdarza się tak np. kiedy film odniósł powodzenie i wskazana...

polecab/d

Sesja

rzecz. ż zebranie, spotkanie (lub ich cykl), poświęcone jakiejś sprawie, obrady. część, fragment długofalowego działania, cyklu. okres, kiedy organizowane są egzaminy.   (w zn. 1.) Niedawno zorganizowano kolejną sesję (B. lp) naukową, poświęconą sprawie obniżenia poziomu wód gruntowych w ciągu ostatnich 20 lat. Międzynarodowe sesje (M. lm, ident. w B. lm) hydrologiczne odbywają się co 5 lat. (w zn. 2.) W czasie sesji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) Zgromadzenia...

polecab/d

Shopping

[ang., wym. szoping], br. lm robienie zakupów, traktowane często jako forma spędzania wolnego czasu.   Wiele pisze się na temat współczesnego polskiego shoppingu (D. lp, ident. w Ms. lp) Ludzie często zamiast udać się na spacer albo do kina, całymi rodzinami odwiedzają duże centra handlowe, aby tam spędzać sobotnie i niedzielne popołudnia.

polecab/d

Skarbowy

przym. związany ze sprawami finansowymi (gł. podatkami w skali państwa).   Zgodnie z obowiązującą ustawą skarbową (N. lp) każdy, kto chciałby uzyskać odpowiednie informacje z urzędu musi złożyć podanie opatrzone znaczkiem skarbowym (N. lp). Znaczek ten jest dowodem na wniesienie opłaty za czynności podejmowane przez urząd.   Z uwagi na czas przyjmowania deklaracji podatkowych PIT urzędy skarbowe (M. lm) w całym kraju czynne będą do późnych godzin nocnych oraz dodatkowo w...

polecab/d

Skrajny

przym. radykalny, występujący w krańcowej postaci, ostateczny, nietolerancyjny. będący na uboczu, na skraju czegoś.   (w zn. 1.) Mieszkańcy wsi, w których kiedyś funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR) niejednokrotnie żyją teraz w skrajnej (D. lp) nędzy. Profesor znany był z tendencji do wygłaszania skrajnych (D. lm) poglądów, czym niejednokrotnie prowokował środowisko naukowe. (w zn. 2.) Andrzej mieszka na przedmieściu. Ulica Cicha to skrajna (M. lp)...

polecab/d

Skrótowiec

wyraz powstały najczęściej z połączenia pierwszych liter jakiejś nazwy (np. PRL) lub skrócenia nazwy przez połączenie sylab, np. Polfa ( polska farmacja ).

poleca25%

Slogan

rzecz. m (rekl.) łatwe do zapamiętania, chwytliwe sformułowanie, reklamujące produkt. opinia, myśl, sformułowanie powtarzane często w celu utrwalenia w świadomości odbiorców, jednak nie niosące z sobą żadnej nowej treści, banał, truizm.   (w zn. 1.) Niektóre slogany (M. lm, ident. w B. lm) reklamowe są wyjątkowo nośne i na długo zapadają w pamięć odbiorców. (w zn. 2.) Opozycja zarzuca nowemu premierowi, że jego przemówienie pełne było sloganów (D. lm) i ogólnikowych...

polecab/d

Slums

(a. slams ) [ang., wym. slams] rzecz. m dom, mieszkanie (często wykonane własnoręcznie przez mieszkańców), w którym w dużych miastach mieszkają najbiedniejsi, często funkcjonujący także poza nawiasem społecznym.   Na obrzeżach wielkich metropolii powstają całe dzielnice slumsów (D. lm). Wiele rodzin mieszkających w wielkomiejskich slumsach (Ms. lm) na skutek biedy i braku pracy popada w konflikt z prawem.

poleca45%

Smog

rzecz. m, br. lm szkodliwa mieszanka gazów, powstająca w miastach na skutek połączenia zanieczyszczeń fabrycznych, komunikacyjnych i pary wodnej.   Prowadzone długofalowe badania na temat smogu (D. lp) w dużych miastach dowodzą, że na skutek zamykania szczególnie uciążliwych fabryk i wprowadzenia katalizatorów samochodowych sytuacja stopniowo się poprawia, a walka ze smogiem (N. lp) przynosi oczekiwane efekty.

s
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z