profil

Manipulacja

poleca 91% 22 głosów

rzecz. ż

  1. celowe działanie wywierające wpływ na kogoś bez jego wiedzy, zmierzające do zmylenia, oszukania (zmanipulowania) w celu osiągnięcia własnych korzyści.
  2. wykonywanie jakiejś czynności ręcznie (zazwyczaj skomplikowanej i wymagającej precyzji).

 

(w zn. 1.) Powstało wiele różnych teorii psychologicznych na temat manipulacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp). Niektórzy ludzie stosują manipulację (B. lp), aby osiągnąć doraźne korzyści, np. w pracy, inni – na wyższych szczeblach władzy – posługują się nią, aby wpływać na całe społeczeństwo.

(w zn. 2.) Mechanik wykonywał szereg skomplikowanych manipulacji (D. lp) przy klamce w samochodzie.

 

KOMENTARZ
Manipulacja jest sposobem na przekonanie ludzi wielokrotnie stosowanym w propagandzie, szczególnie w systemach totalitarnych, takich jak faszyzm i komunizm. Również twórcy reklam nie gardzą manipulowaniem odczuciami odbiorców, mimo że jest to postrzegane jako etycznie naganne.
Niedawno w telewizji nadawana była reklama pewnych cukierków, której twórcy sprytnie manipulowali odczuciami odbiorców, sugerując, że kupienie tych cukierków jest równoznaczne z okazaniem dziecku miłości i troski o jego zdrowie. Na ekranie ukazywał się szczęśliwy dzieciak, a sympatyczny głos mówił: Jeśli twoje dziecko najbardziej na świecie kocha cukierki, a ty najbardziej na świecie kochasz swoje dziecko, to kup mu...

Pochodzenie:

manipulacyjny – związany z manipulacją,
manipulować – wykonywać skomplikowane czynności, a także oddziaływać na kogoś (inaczej w przenośni: pociągać za sznurki, sterować kimś, kierować z tylnego siedzenia).

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Manipulacja