profil

Słownik języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca100%

Władza

rzecz. ż możliwość kierowania, zarządzania, rządzenia. instytucja kierująca jakimś sektorem w państwie. oddziaływanie na kogoś w sposób umożliwiający zapanowanie nad nim, moc. zdolność panowania nad poszczególnymi elementami ciała i umysłu.   (w zn. 1.) Spodziewamy się, że trzech znanych przywódców wiodących partii będzie starało się sięgnąć po władzę (B. lp) przez wybory prezydenckie. Oczywiście, na tym etapie kampanii wszyscy kandydaci przyrzekają, że będą starali...

poleca100%

Wychowanie

rzecz. n, br. lm całościowy proces przygotowania człowieka do życia w społeczeństwie. umiejętność odpowiedniego zachowania się, ogłada.   (w zn. 1.) Popularne są różne teorie wychowawcze, od wychowywania dzieci w skrajnej surowości, po tzw. bezstresowe wychowanie (M., ident. w B. lp), kiedy młodemu człowiekowi stawia się bardzo mało ograniczeń i zakazów. (w zn. 2.) Pani Eliza była oburzona po spotkaniu z ekipą remontującą jej dom. – Ich szef nie odebrał żadnego, nawet...

poleca78%

Komunalny

przym. odnoszący się do jakiejś większej grupy, np. mieszkańców miasta; służący im i będący własnością miasta.   W obrębie naszego miasta znajdują się grunty komunalne (M. lm, ident. w B. lp), na których planuje się wybudowanie mieszkań komunalnych (D. lm) dla najbiedniejszych mieszkańców. Robotnicy komunalni (M. lm) przygotowywali skwery miejskie przed wizytą burmistrza miasta partnerskiego z Niemiec.   KOMENTARZ W każdym mieście ważną rolę odgrywa tzw. gospodarka...

poleca100%

Radny

przym. (w funkcji rzecz.) m osoba wybrana do reprezentowania miejscowej społeczności w radzie miasta, gminy, osiedla itp.   Pan Krzysztof sprawuje funkcję radnego (D. lp, ident. w B. lp) w Radzie Miasta i właśnie zgłosił projekt ochrony terenów zielonych. Część radnych (D. lm, ident. w B. i Ms. lm) wyraziła poparcie dla projektu. Radna (M. lp, ż) Alina Nowak podzieliła wątpliwości pozostałych radnych (D. lm), uważających, że zwiększenie terenów zielonych w mieście wpłynie na...

poleca100%

Deportacja

rzecz. ż przymusowe przesiedlenie ludności, najczęściej na skutek działań wojennych lub nowego ustalania granic po zakończeniu wojny; deportacja wiąże się z wysiedleniem i zmianą miejsca zamieszkania dla dużej grupy ludzi, może to również być zesłanie w odludny, nieprzyjazny rejon i pozbawienie możliwości normalnego życia, co celowo skazuje daną ludność na wyniszczenie i zagładę. W najnowszej historii Polski miało miejsce kilka masowych deportacji (D. lm). Dziadek Tomka cudem uniknął...

poleca100%

Analityk

rzecz. m (nauk.) naukowiec stosujący w badaniach metody związane z analizą, czyli – w ogólnym znaczeniu – badający podstawowe czynniki składowe danego zjawiska (np. w chemii, fizyce). (ekon.) specjalista w zakresie analizy finansowej, zajmujący się sprawami gospodarczymi i wzajemnymi uwarunkowaniami gospodarki i rynku finansowego; analityk może doradzać firmom, dając im wskazania, jak postępować w rzeczywistości rynkowej.   (w zn. 1) Do badania próbki wody potrzebny był...

poleca100%

Inflacja

rzecz. ż (ekon.) sytuacja w gospodarce, w której na rynku jest więcej pieniędzy, niż towaru, na skutek czego produkty są coraz droższe.   Wiele zjawisk ekonomicznych składa się na zwiększenie inflacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) powyżej przewidywanego w tym roku poziomu. Do inflacji (D. lm) w wielu krajach dochodziło na skutek wadliwej polityki państw, które chcąc uniknąć kryzysu dodrukowywały pieniądze.   KOMENTARZ Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, czyli...

poleca85%

Kontestacja

rzecz. ż, br. lm sprzeciw osoby albo grupy ludzi przeciwko funkcjonującym w społeczeństwie normom i zasadom (także w polityce, religii czy sztuce).   Znany przypadek kontestacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) społecznej w XX w. to np. ruch hippisowski. Hippisi sprzeciwiali się społeczeństwu konsumpcyjnemu, a swoją odrębność manifestowali m.in. przez kolorowe stroje, długie włosy i swobodę obyczajową   KOMENTARZ Istotą kontestacji jest bunt, wiara w potrzebę wyłamania się z...

poleca100%

Hałas

rzecz. m zespół nieprzyjemnych dla ucha ludzkiego dźwięków. (fiz.) dźwięki niechciane, które wpływają zakłócająco na odsłuch dźwięków pożądanych. (przen.) zamieszanie i rozgłos związany z jakąś sprawą, szum.   (w zn. 1.) Pani Marzenka pracuje w wielkim biurowcu, w którym właśnie przeprowadzany jest remont. Robotnicy cały dzień pracują młotkami i wiertarkami. Urzędnicy nie mogą znieść ciągłego hałasu (D. lp). W największym hałasie (Ms. lp) pracuje pani Marzenka,...

poleca100%

Czasopismo

rzecz. n wydawnictwo ukazujące się w pewnych odstępach czasu, służące przekazywaniu informacji w różnej formie dziennikarskiej i graficznej na tematy zarówno bieżące, jak i specjalistyczne; czasopismami są również dzienniki, choć w stosunku do nich przyjęła się raczej nazwa gazeta.   Właśnie ukazał się kolejny numer poczytnego czasopisma „Życie bieżące” (D. lp).O tym czasopiśmie (Ms lp) często mówi się, że jest plotkarskie, jednak ciocia Krystyna bardzo je lubi i ubolewa, że...

poleca100%

Sceptyczny

przym. człowiek odnoszący się z rezerwą do różnych zagadnień, zachowawczy, nieufny, wątpiący.   Kuba zawsze sceptycznie podchodził do rzeczywistości, nigdy nie wierzył pogłoskom i rozmaitym opiniom na jakiś temat, jeżeli nie pochodziły ze sprawdzonego źródła albo sam nie był świadkiem wydarzenia. Dlatego kiedy jego młodszy brat przyniósł ze szkoły sensacyjną wiadomość, że wakacje mają zostać przedłużone o miesiąc, jak zwykle sceptyczny (M. lp) Kuba nie uwierzył.   KOMENTARZ...

poleca67%

Adekwatny

przym. zgodny, właściwy, w całości odpowiadający czemuś.   Kiedy otrzymałem list od Janusza, wiedziałem, że jest to list szczery, a jego opis nudnego życia w małym miasteczku jest adekwatny (M. lp) do tego, co naprawdę przeżywał. Piosenka Nic zabawnego, którą zaśpiewali artyści kabaretu „Świry”, była adekwatna (M. lp) do tego, co przez godzinę mogliśmy zaobserwować na estradzie. Czyli, rzeczywiście, kabareciarzom nie udało się nikogo rozbawić.

poleca67%

Vademecum

(a. wademekum ) rzecz. n, nieodm. książka, zawierająca potrzebne wiadomości z jakiejś dziedziny, poradnik, kompendium. (przen.) wiedza na jakiś konkretny temat.   (w zn. 1.) Krzyś zabrał ze sobą na wycieczkę w góry książkę Vademecum turysty i ciągle chwalił się różnymi przeczytanymi tam ciekawostkami. Dzięki Vademecum wiedział np., jak orientować się w terenie i nie zabłądzić w lesie. (w zn. 2.) Podczas przemówienia na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego...

poleca72%

Matactwo

rzecz. n postępowanie pełne krętactw, intryg, działanie podstępne, nieuczciwe.   Wczorajsze gazety poinformowały o wykryciu matactw (D. lm) wśród urzędników i lekarzy zajmujących się przyznawaniem rent. Pewne osoby, chociaż nic im nie dolegało, otrzymywały renty, a ich historia choroby była zastępowana dokumentacją osób naprawdę chorych. Na matactwie (Ms. lp) został przyłapany jeden z lekarzy, kiedy umieszczał w dokumentacji zdrowej osoby zdjęcie rentgenowskie chorej nogi kogoś...

poleca89%

Ortodoksyjny

przym. m przebiegający według ściśle ustalonych, niezmiennych reguł, oparty na tradycji i przestrzegający jej (zwł. religii).   Ortodoksyjni (M. lm) Żydzi od lat przyjeżdżają w to samo miejsce, aby tam świętować przez kilka dni, wspominając swoich przodków. – Znam Waldka już od paru lat i nigdy nie przypuszczałem, że jest tak ortodoksyjnym (N. lp) kierowcą. Przez jego ścisłe stosowanie się do znaków zakazu i nakazu spóźniłem się do pracy.

poleca74%

Bonus

rzecz. m, b. lm dodatkowa korzyść, wynikająca z zakupienia czegoś lub zamówienia jakiejś usługi; często jest to dodanie np. niestandardowego wyposażenia albo prezentu, co ma podnieść atrakcyjność towaru lub usługi; bonus może być też rozumiany jako obniżka ceny podstawowej.   Z zakupem specjalnej patelni oferowanej w supermarkecie wiązał się bonus (M. lp) w postaci książki z przepisami „101 potraw smażonych”. – Nie potrzebuję takiego bonusu (a. bonusa) (D. lp) zdenerwowała się...

poleca100%

Wypowiedź

rzecz. ż przedstawienie swojego zdania, opinii, także pisemne.   Premier zażądał wyjaśnień w związku z wypowiedzią (N. lp) ministra gospodarki na temat ograniczenia inwestycji zagranicznego kapitału w Polsce. Wypowiedzi (B. lm, ident. w M. i D. lm) ministra z ostatnich dwóch tygodni szef rządu określił jako nieodpowiedzialne i niezgodne z ogólnie przyjętą polityką rządu. Nauczycielka j. polskiego pochwaliła wypracowanie Pawła mówiąc, że jego pisemne wypowiedzi (M. lm, ident. w...

poleca79%

Fanatyzm

rzecz. m, br. lm ślepa wiara w idee i sposoby działania, szczególnie o znaczeniu politycznym lub religijnym, skrajne, nietolerancyjne, a nawet wrogie zachowanie.   Jak słusznie uważają socjologowie, we współczesnym świecie obserwujemy wiele przejawów fanatyzmu (D. lp) zarówno religijnego, jak i politycznego. O fanatyzmie (Ms. lp) i nietolerancji napisano już dużo książek i artykułów prasowych, jednak różne przejawy tych zjawisk na świecie ciągle dostarczają nowych tematów.

poleca100%

Bulimia

rzecz. ż, br. lm (med.) choroba (najczęściej o podłożu psychofizycznym) objawiająca się gwałtownym i niemożliwym do opanowania odczuciem głodu, a co za tym idzie, powodująca nadmierne objadanie się.   Wczoraj w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum lekarzy, poświęcone bulimii (C. lp, ident. w D. i Ms. lp). Bulimia, określana też jako żarłoczność psychiczna, poważnie zagraża zdrowiu wielu osób i najczęściej jest diagnozowana u młodych kobiet.   KOMENTARZ Bulimia ma...

poleca82%

Rekomendacja

rzecz. ż poręczenie za kogoś i wydanie pochlebnej opinii, polecenie komuś czegoś (lub kogoś).   Dyrektor szkoły przyjął do pracy nowego polonistę z rekomendacji (D. lp, ident.w C. i Ms. lp) swojego kolegi, dyrektora gimnazjum w sąsiednim mieście. W telewizji pojawiło się kilka rekomendacji (D. lm) wydarzeń kulturalnych na wybrzeżu.   KOMENTARZ Czasownik rekomendować możemy rozumieć jako polecać, dawać pochlebną opinię o kimś lub o czymś. Często odnosi się to do sytuacji,...

poleca100%

Efektywny

przym. przynoszący efekt, wydajny, skuteczny.   Po przeanalizowaniu różnych czynników doradca stwierdził, że praca może stać się bardziej efektywna (M. lp, ż), gdy poprawi się jej organizacja, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Silnik zastosowany w najnowszym modelu samochodu znanego producenta jest znacznie bardziej efektywny (M. lp, m) od poprzednio stosowanego w tym samym modelu.   KOMENTARZ Przym. efektywny powstał od rzecz. efekt (wynik, rezultat). Efekt...

poleca100%

Ekspert

rzecz. m człowiek wybitny w swojej dziedzinie, znający się bardzo dobrze na jakimś zagadnieniu, fachowiec, profesjonalista, znawca.   Spadkobierca sporej kolekcji obrazów zaprosił do domu eksperta (D. lp, ident. w B. lp), który miał je wycenić. O ekspercie (Ms. lp) tym mówiono, że jest najwybitniejszym w mieście znawcą sztuki polskiej XIX i XX w. Niezależnie, nowy właściciel obrazów postanowił skorzystać z opinii dwóch innych ekspertów (D. lm, ident. w B. lm).

poleca100%

Ex aequo

[łac., wym. eksekfo] nieodm. na tym samym poziomie, równocześnie, jednakowo.   Po naradzie jury postanowiło przyznać dwie pierwsze nagrody w konkursie recytatorskim, otrzymali je ex aequo Jan Kowalski i Andrzej Nowak.

poleca100%

Ignorancja

rzecz. ż, br. lm nieznajomość czegoś, brak wiedzy, nieuctwo.   Posłowie opozycji podkreślali, że minister gospodarki, mówiąc o możliwościach szybkiego wdrożenia w kraju planu pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł wykazał się całkowitą ignorancją (N. lp) oraz nieznajomością podstaw technicznych i finansowych takiego projektu. – Można zrozumieć, że pan minister nie musi znać się na wszystkim – oznajmił jeden z posłów. – Ale nie można wybaczyć takiej ignorancji (D. lp,...

poleca100%

Kabaret

rzecz. m przedstawienie rozrywkowe; również duże przedstawienie rewiowe oparte na występach baletowych, cyrkowych itp. miejsce, w którym odbywa się przedstawienie kabaretowe.   (w zn. 1.) Nie wszyscy są zwolennikami kabaretu (D. lp) politycznego (obiektem żartów są politycy). O takim kabarecie (Ms. lp) często mówi się, że nie przetrwa próby czasu, ponieważ politycy zmieniają się i za kilka lat nikt nie będzie pamiętał, z kogo żartowali artyści kabaretowi. (w zn. 2.)...

poleca100%

Minister

rzecz. m osoba wchodząca w skład rządu, której powierzono misję nadzorowania ważnego resortu w państwie – ministerstwa (np. gospodarki, szkolnictwa, zdrowia itp.).   W związku z nominacją nowego ministra (D. lp, ident. w B. lp) gospodarki premier wygłosił krótkie przemówienie, pochlebnie wyrażając się o powołanym właśnie ministrze (Ms. lp). Wbrew nieoficjalnym informacjom, które pojawiły się w prasie, ministrowie (M. lm) zdrowia i rolnictwa pozostaną na swoich stanowiskach....

poleca100%

Paszport

rzecz. m dokument wystawiony dla konkretnej osoby i umożliwiający jej identyfikację (zwł. za granicą); zazwyczaj paszport zawiera informację o obywatelstwie zdjęcie i dane osobowe.   Pan Nowak z rodziną wybiera się za granicę, złożył więc odpowiednie dokumenty w biurze paszportowym i teraz oczekuje na wydanie paszportu (D. lp). Pan Nowak cieszy się, że otrzyma nowy paszport. W poprzednim paszporcie (Ms. lp) miał bardzo stare zdjęcie, na którym wyglądał zupełnie inaczej niż...

poleca100%

Poseł

rzecz. m osoba wybrana w powszechnym głosowaniu jako przedstawiciel lokalnego środowiska, reprezentująca je w parlamencie. przedstawiciel wyznaczony np. do przeprowadzania rozmów, poczynienia ustaleń.   (w zn. 1.) Z trybuny sejmowej wypowiadał się poseł (M. lp) Kowalski, który ostro skrytykował przemawiającego przed nim posła (D. lp, ident. B. lp) Nowaka za, jak to określił, sformułowania, które mijają się z poczuciem przyzwoitości w stosunku do wyborców. (w zn. 2.)...

poleca100%

Socjalny

przym. dotyczący społeczeństwa, społeczny, związany z zapewnieniem podstawowych potrzeb społecznych.   Podczas swojego wykładu wybitny socjolog podkreślił, że społeczeństwo składa się z jednostek, które tylko wtedy mogą coś stworzyć, jeżeli rozumieją wartości socjalne (M. lm). Władze miasta podjęły decyzję o wybudowaniu 500 mieszkań socjalnych (D. lm), w których będą mogły zamieszkać najuboższe rodziny.   KOMENTARZ Spotyka się określenie minimum socjalne, które oznacza...

poleca100%

Sponsor

człowiek dokonujący darowizny, wspomagający finansowo lub rzeczowo jakiś cel, np. imprezy kulturalne, sportowe, przekazujący środki na cele charytatywne; często gratyfikacją za przekazane środki pieniężne jest możliwość umieszczenia logo sponsora na materiałach reklamujących wydarzenie   Małe muzeum regionalne planuje zorganizowanie wystawy, w związku z czym poszukuje sponsora (D. lp, ident. w B. lp), który zechciałby zapłacić za transport i ubezpieczenie przewożonych obrazów. Wokół...

poleca100%

Synod

rzecz. m (rel.) zebranie duchowieństwa w kościołach chrześcijańskich w celu ustaleń dotyczących spraw kościelnych; w Kościele katolickim specjalne spotkania gł. biskupów; w Kościele prawosławnym – rada biskupów funkcjonująca nieprzerwanie; w Kościele protestanckim zjazd biskupów i osób świeckich.   W trakcie zwołanego niedawno synodu (D. lp) biskupów całej diecezji podjęto decyzje dotyczące budowy dwóch nowych kościołów. O synodzie (Ms. lp) i jego postanowieniach mówili księża w...

poleca100%

Utylizacja

rzecz. ż, br. lm usuwanie odpadów cywilizacyjnych, polegające na całkowitym ich likwidowaniu lub wtórnym przerobieniu (recykling).   Minister ochrony środowiska wydał nowe rozporządzenie w sprawie utylizacji (D. lp, ident. w C., Ms. lp) odpadów komunalnych. Miasta będą musiały zwrócić większą uwagę na sposoby odprowadzania nieczystości stałych i płynnych oraz przedstawić projekty, dotyczące segregacji śmieci i odpowiedniego ich utylizowania.

poleca100%

Zwyczajowy

przym. zgodny z przyjętym zwyczajem, tradycją.   Tuż przed weselem państwo młodzi zostali przyjęci przez rodziców zwyczajowym (N. lp) chlebem i solą. Zgodnie z obowiązującym w tym regionie Afryki prawem zwyczajowym (N. lp), mieszkańcy wioski domagali się od właściciela plantacji wynagrodzenia za swoje straty.

poleca100%

Legislacja

rzecz. ż prawodawstwo, tworzenie przepisów prawnych.   Gazety wiele miejsca poświęcały legislacji (C. lp, ident. w D. i Ms. lp) i skomplikowanym procedurom wprowadzania w życie aktów legislacyjnych.

poleca87%

Doktryna

rzecz. ż (fil., rel., polit.) ściśle ustalony sposób pojmowania i funkcjonowania jakiejś idei, poglądów. (pot.) poglądy niepraktyczne, oparte na sztywnym rozumowaniu bez zastanowienia, czy mogą one funkcjonować w życiu.   (w zn. 1.) Doktryny (B. lp, ident. w M. lp,) religijne można podzielić na kilka rodzajów, zazwyczaj dotyczą one określenia natury boga (bogów), człowieka i wszechświata, porządkując system religijny i opierając go na doktrynalnych fundamentach, będących...

poleca76%

Totalitarny

przym. narzucający obywatelowi swoją wolę i kontrolujący jego zachowanie za pomocą metod policyjnych, ograniczania swobód obywatelskich i cenzury.   Nauczyciel historii długo tłumaczył uczniom, na czym polegają rządy totalitarne (M. lm). Wprawdzie wielu z nich słyszało sporo od dziadków i rodziców na ten temat, jednak ciągle nie mogli uwierzyć, że robotnicy w Polsce nie mieli prawa do strajku, a w czasie stanu wojennego podsłuchiwano rozmowy telefoniczne. We współczesnym świecie...

poleca100%

Copywriter

[ang., wym. kopyrajter] rzecz. m osoba zajmująca się tworzeniem tekstów reklamowych sloganów, scenariuszy, filmów reklamowych itp.   Andrzej, który jest początkującym copywriterem (N. lp) właśnie dowiedział się, że znana agencja reklamowa ogłosiła konkurs dla copywriterów (D. lp, ident. w B. lm). Andrzej zgłosił się do konkursu mając nadzieję, że jeżeli wygra, agencja podejmie z nim współpracę i będzie mógł starać się o stanowisko głównego copywritera (D. lp, ident. w B. lp)....

poleca90%

Aborcja

rzecz. ż (med.) celowe przerwanie ciąży.   Wykonywanie aborcji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) w Polsce zostało znacznie ograniczone, po wprowadzeniu ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Jednak w licznych krajach na świecie, każdego roku, dokonuje się bardzo wielu aborcji (D. lm).

poleca36%

Happening

[ang., wym. hapening a. hepening] rzecz. m wydarzenie polegające na inscenizacji, organizowane często w nietypowym miejscu; happening może mieć cel artystyczny; zazwyczaj połączony jest z próbą przekazania jakiejś ważnej myśli; działania aktorów są improwizowane; istotą happeningu jest najczęściej zaskoczenie odbiorcy.   Z okazji Dnia Ziemi uczniowie V liceum postanowili zorganizować happening (B. lp) pt. Ratujmy Ziemię . Przekonali dyrektora, aby udzielił zgody na...

poleca100%

Grand prix

[franc., wym. grã pri, dosł. wielka nagroda] nieodm. główna nagroda na festiwalach, w konkursach, zawodach.   Na tegorocznym festiwalu Pieśni Narodów Świata nie przyznano grand prix . Przyznano natomiast pierwszą nagrodę i szereg wyróżnień.   KOMENTARZ Grand prix często pojawia się w wyrażeniu Grand Prix Formuły 1 . Chodzi tu o najbardziej prestiżowe wyścigi samochodowe. Określenie grand prix jest też używane jako nazwa pojedynczych wyścigów, odbywających się w danym...

poleca100%
poleca100%

Emisja

rzecz. ż wprowadzenie do obiegu nowych banknotów, papierów wartościowych, znaczków, rozprzestrzenianie się czegoś, rozpowszechnianie. wydobywanie głosu podczas śpiewania. wypuszczanie do atmosfery gazów. nadawanie programu radiowego, telewizyjnego. wysyłanie energii przez jakieś ciało, np. ciepła.   (w zn. 1.) W związku z emisją (N. lp) nowych banknotów, prezes banku centralnego przygotował akcję w → mediach , uświadamiającą ludziom, jak odróżnić banknoty nowe...

poleca100%
poleca100%

Fan

zadeklarowany wielbiciel kogoś/czegoś, zwolennik.   Aneta P. to wokalistka, która ma już sporą grupę fanów (D. lm, ident. w B. lm). Jej nowa płyta sprzedała się w ponad 20 tysiącach egzemplarzy. Fani (M. lm) wysyłają listy do Anety i czekają na nią po koncertach koło garderoby. O pewnym fanie (Ms. lp), który był na jej pięciu kolejnych koncertach, Aneta napisała na swojej stronie internetowej, zamieszczając jego zdjęcie.   KOMENTARZ Miejsca, gdzie spotykają się fani...

poleca100%

Finanse

rzecz. n, br. lp fundusze, całość zasobów płatniczych dotyczących jakiejś instytucji, przedsiębiorstwa lub państwa.   Na wtorkowym posiedzeniu rządu w sprawie finansów (D. lp) państwa i planowanego budżetu na rok przyszły wypowiadali się m.in. minister finansów (D. lp) i minister skarbu.

poleca100%

Formularz

rzecz. m specjalny druk z pustymi miejscami do wypełnienia, mający na celu zebranie konkretnych informacji, kwestionariusz.   Pan Adam bardzo nie lubi wypełniania skomplikowanych formularzy (a. formularzów ) (D. lm). Właśnie dzisiaj załatwiał jakąś sprawę i wypełniał formularz (B. lp), w którym musiał podać mnóstwo danych o sobie. Długo nie zapomni tego formularza (D. lp), bo kiedy myślał, że wszystko jest już dobrze wypełnione, urzędnik zwrócił mu uwagę, że nie dopisał...

poleca100%

Beatyfikacja

rzecz. ż W Kościele rzymskokatolickim uczynienie kogoś błogosławionym, tzn. wprowadzenie tej osoby – po jej śmierci – do grona osób czczonych w kościele i uznanie za wzór do naśladowania dla wiernych.   W całej Polsce wierni modlą się w intencji rychłej beatyfikacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) papieża Jana Pawła II. W czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II dokonał ponad stu beatyfikacji (daw.beatyfikacyj). W gronie błogosławionych znaleźli się m.in. królowa Polski...

poleca100%

Hazard

rzecz m, br. lm poświęcanie się grom, w których podstawowym celem jest wygrywanie pieniędzy; obstawianie zakładów na wyścigach, gra na loteriach, w kasynach gry itp. (przen.) działanie ryzykowne, niebezpieczne.   (w zn. 1.) Wiele osób na świecie jest uzależnionych od hazardu (D. lp). Emocje związane z grą są tak wielkie, że ludzie ci często przegrywają ogromne sumy. Z hazardem (N. lp) spotykają się grając o niewielkie stawki, stopniowo jednak potrzeba gry dominuje nad...

poleca100%

Bukmacher

rzecz. m człowiek zajmujący się pośrednictwem między graczem a przedmiotem gry, np. przyjmujący zakłady w wyścigach sportowych, grach towarzyskich itp.   Pan Kasperczyk lubi hazard. Nie interesują go jednak kasyna, ale mecze piłkarskie. Właśnie udał się do bukmachera (D. lp, ident. w B. lp) z zamiarem obstawienia wyników najbliższych rozgrywek w lidze angielskiej. W każdym dużym mieście jest co najmniej kilku bukmacherów (D. lm, ident.w B. lm), zajmujących się przyjmowaniem...

poleca100%

Homologacja

rzecz. ż sprawdzenie i zatwierdzenie jakiegoś urządzenia przed wdrożeniem go do sprzedaży, certyfikat potwierdzający takie sprawdzenie.   Wszystkie telefony, które pani Wanda kupiła do swojej firmy miały świadectwo homologacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp), co dawało gwarancję, że będą działały w systemie telekomunikacyjnym całego w budynku.

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z