profil

Radykalny

drukuj
poleca 78% 169 głosów

przym.

  1. związany z jakimiś poglądami i wyznający je w sposób zasadniczy, zdecydowany (np. w religii lub w polityce).
  2. domagający się zmian, stanowczy.

 

(w zn. 1.) Studenci politologii rozmawiali na zajęciach na temat działalności radykalnych (D. lm) grup religijnych i politycznych na świecie, a także możliwości dialogu między odmiennymi ideologiami.

(w zn. 2.) W związku ze wzrostem przestępczości wśród nieletnich, komendant policji musiał uciec się do środków radykalnych (D. lm) i zarządził powszechny obowiązek kontrolowania i zatrzymywania uczniów, którzy w godzinach lekcyjnych znajdują się na ulicach.

Pochodzenie:

ultraradykalny – wyjątkowo, skrajnie radykalny (np. ultraradykalne ugrupowanie),
radykalizm – postawa charakteryzująca się radykalnym, czyli stanowczym, bezkompromisowym podejściem do jakiś zagadnień (np. politycznych),
radykał – osoba radykalnie działająca, członek radykalnej partii politycznej.

Przydatne hasło? Tak Nie