profil

Vide

poleca 97% 26 głosów

(czyt. wide) rzecz.

  1. oznaczenie w tekście, odsyłające do innego miejsca, pojęcia, dokumentu itp.; dosł. zobacz, patrz.
  2. (muz.) wskazówka zamieszczona w nutach, pozwalająca na opuszczenie, podczas wykonywania utworu, fragmentu znajdującego się pomiędzy sylabami -vi i -de.

 

(w zn. 1.) We wstępie do książki, o słynnych malarzach, którą czytał Michał, było następujące zdanie: Wielcy malarze nie zawsze byli zrozumiani i doceniani przez współczesnych (vide Vincent van Gogh, rozdział VI).

(w zn. 2.) Mimo zawartej w nutach informacji vide, dyrygent zadecydował, że orkiestra zagra cały utwór bez skrótów.

Źródło Słowo vide (dosł. spójrz, tryb. rozk. od videre – widzieć) trafiło do języka polskiego z łaciny, podobnie jak kilka innych, np. wideo (wcześniej pisane – video).

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Vide