profil

Język polski

(916)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

3910 online
poleca84%

Charakterystyka porównawcza Pawła Obareckiego i Stanisławy Bozowskiej.

Paweł Obarecki i Stanisława Bozowska są głównymi postaciami noweli ?Siłaczka? S.Żeromskiego. Opowiadanie ukazuje bardzo różne, wręcz kontrastowe portrety studentów. Stanisława Bozowska to przedstawicielka młodej, ideałowej polskiej inteligencji...

poleca84%

Tomasz Judym - bohater romantyczny.

Doktor Tomasz Judym jest głównym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego pod tytułem „Ludzie bezdomni”. To lekarz medycyny, człowiek wywodzący się z niskiej klasy społecznej, który w dzieciństwie doświadczył biedy i przemocy, wychowywany przez...

poleca84%

Na podstawie "Chłopów" Władysława S. Reymonta streść przebieg wesela Boryny i Jagny.

Wiek XIX dobiegał schyłku. Cała wieś Lipce w Skierniewickiem oczekiwała wesela Boryny, najbogatszego gospodarza we wsi, z Jagną, najpiękniejszą panną w okolicy. Była jesień. W Lipcach nadchodził wieczór, gdy weselnicy opuszczali dom wójta....

poleca84%

Interpretacja wiersza "Polska" Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Problematyka narodowa była chętnie podejmowana w utworach twórców literatury młodopolskiej. W okresie neoromantyzmu negowano idee i programy pozytywistyczne. Odrzucano koncepcje trójlojalizmu na rzecz walki narodowowyzwoleńczej. W...

poleca84%

Dekadentyzm w modernizmie.

DEKADENTYZM-pojęcie to wywodzi się od tytułu francuskiego pisma literackiego „Decadent” założonego w 1886r przez Anatola Baju. Termin ten w szerszym sensie oznacza schyłek, rozpad jakiejś kulturowej formacji, wyraża przekonanie o nieuchronności...

poleca82%

Charakterystyka Jagny z „Chłopów” Stanisława Reymonta.

Czytając „Chłopów” Stanisława Reymonta poznajemy wiele ciekawych i dynamicznych postaci. Mam tu na myśli na przykład Macieja Borynę, wzór dobrego gospodarza, jego syna Antka, który w trakcie trwania akcji powieści przechodzi przemianę...

poleca84%

Na podstawie I tomu Chłopów i całości filmu opisz relację pomiędzy rodzicami i dziećmi panujące w XIX w. wsi sporterowanej przez Reymonta

Najważniejsze dzieło Stanisława Reymonta – "Chłopi" to scenka rodzajowa z życia społeczności wiejskiej przełomu wieku XIX i XX. Społeczność tę tworzą chłopskie rodziny, których wizerunek z wieloma detalami jest doskonale pokazany w...

poleca84%

Jan Lechoń "Pycha".

Z ogrodów, z których płyną fale dziwnych woni, Z pałaców o przepyszne opartych kolumny, Z twoich oczu błękitnych i twej białej dłoni, Ze siebie, ze wszystkiego, jak Bóg jestem dumny. Pod kołdrą się gwiaździstą do snu dzień ułożył, Patrzę w...

poleca83%

"Moralność Pani Dulskiej" charakterystyka Zbyszka.

W książce pt: "Moralność Pani Dulskiej" spotykamy taką postać jak Zbyszko Dulski. Jest ona synem Anieli i Felicjana Dulskich. Ma dwie młodsze siostry- Hesię i Melę. Zbyszko jest młodym, zdolnym, inteligentnym mężczyzną. Nie znosi...

poleca84%

Tomasz Judym romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejszym Hamletem.

Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony w Dziennikach, w którym pisarz nazwał swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejs Stefan Żeromski w swoim sądzie zawartym w Dziennikach nazwał bohatera Ludzi bezdomnych...