profil

Obraz chłopów i inteligencji oraz ich wzajemne stosunki w ,,Weselu"

poleca 83% 1091 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Obraz inteligencji:
Zachwycają się wsią, przyrodą, wiejską ciszą, strojami, obyczajami, ale są to tylko zachwyty pozorne. Popadają w modę chłopomanii. Lekceważą chłopów, gardzą nimi, są przekonani o swojej wyższości. Nie rozumieją życia wsi, nawet nie wiedzą jakie prace odbywają się na wsi np. Radczyni pyta Kliminę co posiała w listopadzie. Ich wyprawy na wieś są ucieczką od realnego życia, a pod tym wszystkim kryje się wewnętrzna pustka. Mają skłonność do alkoholu. Niechętni do walki narodowowyzwoleńczej, nie chcą się podjąć przewodnictwa w powstaniu, Gospodarz nie dorósł do roli przywódcy. Brak im odpowiedzialności, czego przykładem jest powierzenie złotego rogu Jaśkowi. Są bierni, obłudni, ugodowo nastawieni do zaborcy - Dziennikarz, pogrążenie w dekadentyźmie – Poeta, słabi, zagubieni, pogodzeni z niewolą. Zaprzepaszczają zapał chłopów do walki powstańczej, nie potrafią wykorzystać ich chęci do walki.
Obraz chłopów:
Są gotowi do walki, patrioci, przygotowali nawet narzędzia walki (np. kosy), ale brak im przywódcy i czekają na znak ze strony inteligencji. Mają swój honor, godność i nie dają się lekceważyć inteligentom. Są ciekawi świata, czytają gazety, interesują się polityką. Chłopi są skłonni do bójek, awantur, są zawzięci, ich podkowie brali udział w rabacji galicyjskiej. Są pobożni, pracowici. Dumni, swe pochodzenie wywodzą od króla Piasta. Rozważni, godni. Maja silny temperament i skłonność do awantur, czego bardzo boi się inteligencja. Mają także skłonność do alkoholu, lubią się bawić. Jest to grupa jednorodna materialnie o sporym stopniu świadomości narodowej.
Wzajemne relacje:
Obie grupy mają problemy z porozumieniem się, patrzą na siebie z wyższością, zauważalna jest sztuczność rozmów między nimi, wielokrotnie rozmowy te są czysto kurtuazyjne. Między nimi istnieje głęboka przepaść intelektualna, obyczajowa, odrębność zainteresowań i światopoglądu. Obie grupy nie są zainteresowane zbliżeniem się do siebie, inteligenci chętnie odwiedzają wieś, ze względu na panującą modę chłopomanii. W świadomości obu grup tkwi pamięć o wydarzeniach rzezi galicyjskiej (1846) i wynikający z tego strach inteligencji przed chłopami, powodowany przeświadczeniem drzemiącej w nich siły. Wszystko to powoduje, że obie grupy nie są wstanie dogadać się, by podjąć wspólną walkę o wyzwolenie narodu.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Teksty kultury