profil

Język angielski

(109)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

76 online
poleca83%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo(często) a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie(które warto zapamiętać): always-zawsze often-często usually-zwykle sometimes-czasami...

poleca88%

Szybka powtórka - czasy

The Present Simple: I drink milk. She drinks milk. They drink milk. Czynnosci zwyczajowe, powtarzające się (always, often, usually, sometimes, occasionalyy, rarely, never, ever, nowadays, once, every day). Harmonogram, program, plan,...

poleca84%

Czas Present Continous

CZAS PRESENT CONTINOUS (CZAS TERAŹNIEJSZY, FORMA CIĄGŁA) Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych w chwili mówienia lub co trwa bardzo krótko. Czasownik to be w twierdzeniach: I am- I`m You are- You`re He is- He`s She...

poleca84%

Present Simple

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości . Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu do uczuć oraz zamiłowań . Charakterystyczne...

poleca81%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości . Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca77%

Past Simple

Czas ten wyraza czynnosci , ktore zostały wykonane w przeszłości , a moment ich wykonania jest dokładnie okreslony. Past Simple stosuje sie takze, gdy mowimy ogolnie o przeszlosci lub czynnosciach wykonywanych w przeszlosci regularnie. W...

poleca84%

Czasy przyszłe (ich użycie)

Czasy przyszłe (ich użycie) 1. be going to be going to + V Jest to zamierzenie, widzimy coś i wyciągamy wnioski Np. I am going to do nothing in the afternoon (Mam zamiar nic nie robić po południu) She is going to have a baby (Ona...

poleca88%

Useful phrases for speaking paper FCE, CAE, CPE

PART 1 I'm speaking English for my own satisfaction / my job / in order to improve my employment prospects. If you want to go ahead these days, you need to have a good command of English I always loved (the sea). I'd love to visit places...

poleca80%

How much\ How many\a lot of (policzalne i niepoliczalne)

a lot of - dla policzalnych i niepoliczalnych w zdaniach twierdzących np. You need a lot of eggs. many - dla policzalnych w przeczeniach i pytaniach np. Do you bed many apples? You don't need many eggs. much - dla niepoliczalnych w...

poleca82%

Tryby Warunkowe

1. Tryb zerowy: mówi nam o rzeczach i zjawiskach, które zawsze są prawdziwe. If / When + Present Simple (3. os. l. poj. -s ), podmiot + Present Simple When is a cold, i don't go to school. If Kate is sad, she listens to the music....

poleca83%

Present Simple Tense - Czas teraźniejszy prosty

Present Simple: 1.Używamy, gdy mówimy o czynności stałej, codziennej, powtarzającej się. 2.Słówka charakterystyczne: a)every day - każdego dnia every year - każdego roku every week - każdego tygodna b)always - zawsze often - często...

poleca84%

J.angielski- czasowniki nieregularne (schemat: polski,infinitive,past,participle)

[Być- be-was/were-been][bić- beat-beat-beaten][stać się- become- became-become][wiać- blow- blew-blown] [złamać- break- broke-broken] [przynieść- bring- brought-brought] [budować- build- built-built][kupować- buy- bought- bought] [łapać- catch-...

poleca83%

Zdania warunkowe - Conditional Sentences

,0'' conditional Odnosi sie do terazniejszosci.- 100% prawdopodobienstwa Zbudowane jest w sposob nastepujacy: If (jesli) Present Simple Present Simple np. If you heat water it boils. Rezultat spelnionego warunku ,,0'' musi byc zawsze taki...

poleca75%

Be going to (używamy 'to be' + going to + czasownik + reszta zdania)

'Going to' używamy gdy: - mówimy o tym, co zamiwrzamy zrobić w przyszłości np. We're going to hare patry on Sunday. - wiemy na pewno, że coś się wydarzy w najbliższej przyszłości np. It's going to rain. (Zaraz zacznie padać.) - przed...

poleca79%
poleca83%

Czas Past i Czas Simple Present

Czasy : Past wyrazy które występują razem z tym czasem: last yesterday ago - ed ( końcówka przy czasownikach nieregularnych) II forma Jeżeli używamy zwrotu Did...lub Didn't to wraz z I formą...

poleca84%

Typowy dzień w skrócie, godziny,

1). Typowy dzień Wersja po polsku Wstaję o godzinie 7. o 7:30 jem śniadanie. Potem myję zęby i twarz. O godz. 8 wychodzę do pracy. O 17 kończę pracę. O 17:30 jem obiad. O 18 oglądam TV. Kolację jem o godz. 20. o 21 biorę prysznic. O godz. 23...

poleca84%

Conditionals

ZERO CONDITIONAL Okresu \"zerowego\" używamy, kiedy mówimy o czymś, co jest zawsze prawdą. IF + PRESENT SIMPLE + PRESENT SIMPLE Nieważny jest tu czas, czy jest to przeszłość, przyszłość czy teraźniejszość. Istotne jest to, że dla danego...

poleca84%

Formy czasowników

Infinitive Past Simple Past Participle Polski be was/were been być become became become stać się begin began begun zaczynać bite bit bitten gryźć break broke broken łamać bring brought brought przynieść build built built budować buy bought...

poleca84%

Podsumowanie podstawowych czasów w j. angielskim (pr.simple, cont., past simple, cont,. future simple, fut. cont., pr. perfect, pr. perf. cont., past perfect, past perfect cont.)

Present Simple Twierdzenie: S+V(f.0)+rest Pytanie: Do/Does +S +V(f.0)+rest? Przeczenie: S+ Don’t/Doesn’t+V(f.0)+rest Zastosowanie: Gdy mówimy o czynności, która się dzieje zazwyczaj, często (sometimes,usually,never) Gdy mówimy o...

poleca83%

Conditionals

Legenda : V1 – Czasownik w pierwszej formie V2 – Czasownik w drugiej formie V3 – Czasownik w trzeciej formie „0” Conditional Zastosowanie: Używamy, mówiąc o faktach, które są zawsze prawdziwe. We play football indoors if it rains....

poleca85%

Opisywanie osób, zwroty i wyrażenia do scenek na mature

? In my opinion ? To my mind ? As far as I?m concerned [jeżeli chodzi o mnie] ? If I were to say sth. about? I would say? ? As for me ? It is said that? [mówi się, że] ? By all accounts that? [wszyscy mowią, że] ? It is mixed blessing? [coś ma...

poleca83%

Testy horizons 2

test 1 i 2

poleca82%

Present simple - ćwiczenia

Ćwiczenie 1 - Zdania twierdzące 1. She ___ two languages. a) speaks b) speak . Odpowiedź: She speaks two languages Trzecia osoba wymaga w czasowniku "s " 2. John is a pilot. He ___ a plane. a) fly b) flies Odpowiedź: John is a pilot. He...

poleca82%

Tabela czasów

Może się przyda w załączniku jest plik w exelu gdzie są 2 arkusze strona czynna i bierna

poleca83%

Tryby warunkowe

praca z załączniku :)

poleca83%

Pojutrze ma Cię odwiedzić znajomy amerykanin. Napisz do niego e-mail.

1. Zapytasz o ostatnie przygotowania przed przyjazdem i upewnisz się czy pamięta o ważnej przesyłce. 2. Poproś o przywiezienie z USA pewnej książki i przeproś za dodatkowy kłopot. 3. Opisz krótko plan pierwszego dnia jego pobytu w Polsce i podaj...

poleca82%

Strona bierna podstawowych czasów (tabela)

Czytelna tabela znajduje się w załączniku

poleca78%

Angielski dla początkujących

STRUKTURA ZDANIA : 1.Porządek wyrazów w zdaniu W odróżnieniu od języka polskiego zdanie angielskie ma na ogół ustalony i ściśle przestrzegany porządek. W zdaniu angielskim nie wolno: zmieniać szyku zdania opuszczać orzeczenia i podmiotu...

poleca82%

Strona bierna -passive voice

Strona bierna (passive voice) Definicja Podobnie jak w języku polskim tak i w języku angielskim zdania występują w tzw. stronie czynnej (active voice) oraz stronie biernej (passive voice). Większość zdań tworzymy w sposób naturalny w stronie...

poleca85%

Mowa zależna - budowa

Zdania oznajmujące: Jeśli czasownik wprowadzający występuje w czasie Prezent (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous) to nie ma następstwa czasów, czyli time shift....

poleca84%

Present Continous Tense - Czas teraźniejszy ciągły

Present Continous: 1. Używany, gdy mówimy o czynności wykonywanej w chwili mówienia. 2. Słówka charakterystyczne: now - teraz at the moment - w tym momencie at present - obecnie, w teraźniejszośći 3. Konstrukcje zdań: a)...

poleca82%

Passive voice- ściąga

Zobacz koniecznie zalacznik....sciaga przejrzysta gotowa do wydrukowania...(3 wersje sciagi w tym zalaczniku...sam wybierz)

poleca82%

To - infinitive, -ing form

Verbs followed by -ing form -enjoy -it's no use -there's no point in -what about -can't stand -can't wait -don't mind it's worth -looking forward to -avoid -deny -admit -risk Verbs followed by to infinitive -decide -agree -refuse -exept -manage...

poleca82%

Czas Past Simple

Czasowników w czasie przeszłym prostym używamy gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się w przeszłości, i nie ma związku z teraźniejszością. Używamy go również gdy chcemy podkreślić, iż dana czynność powtarzała się w przeszłości....

poleca80%

Czasy-język angielski

Present Perfect Zakres użycia czasu: - dla wyrażania czynności przeszłej zakończonej, której skutki trwają do chwili obecnej, -dla wyrażania czynności rozpoczętej w przeszłości i trwającej do chwili obecnej, Konstrukcja zdań: *Zdanie...

poleca78%

Czas Past Simple-ćwiczenia

Exercise 1 Użyj podanych w nawiasach czasowników w czasie past simple. Yesterday we (1)............... (go) to the disco. There (2)............... (be) a lot of people there and we (3)............... (have) a lovely time. We (4)..................

poleca84%

Gramatyka

1. PRZEDIMKI „a” „an” „the”. „a” – stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej. Na przykład: a desk, a pen itd. „an” - stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę....

poleca80%

Past Simple, Past Continous

Past Simple Subject (I, You, He, …) + V2 (saw, worked, wrote…) Subject + didn’t + V1 (see, work, write…) Wh + did + Subject + V1 Past Continuous Sbuject + was/were + V1-ing (reading, watching…) Subject + wasn’t/weren’t + V1-ing Wh +...

poleca80%

I Wish - If Only

---GDY CHCEMY WYRAZIC ZYCZENIA, PRAGNIENIA ODNOSZACE SIE DO SYTUACJII OBECNEJ--- I WISH+PAST TENSE (II KOLUMNA) ---GDY CHCEMY WYRAZIĆ ZAL ODNOSZĄCY SIE DO PRZESZŁOŚCI--- I WISH+PAST PERFECT(IIIKOLUMNA) ---GDY CHCEMY WYRAZIĆ...

poleca80%

Okresy warunkowe 0, I , II

O OKRES WARUNKOWY If You boil water to 100 C , it heats. Conditions – present simple , result – present simple I OKRES WARUNKOWY -mówimy o trwałych lub powtarzających się stanach rzeczy, a nie o jednostkowym zdarzeniu. Mowa o...

poleca85%

Opis zawodu: social worker

I would like to be a social worker, becouse I like helping people. W want to feel good. I'm very nice, popular and a well educated person. I some like helping people. I don't look at disadrantages. First of all, I like know how to listen to...

poleca78%

Opisywanie obrazków, zwroty i wyrażenia do scene na mature

Opisywanie obrazków ? What strikes [uderza] me about the picture is that? np.: the man has just fallen off the bike. ? Judging [sądząc (dżadżing)] from what ?..np.: man is wearing?. I think (I?m convinced [przekonany]) that?.. ? The picture...

poleca85%

Czasy- angielski

Zestawienie czasów

poleca85%

Słownik synonimów - en

Słownik synonimów - en

poleca71%
poleca85%
poleca85%

Portfolio

Countries and nationalities Where are you from ? skad pochodzisz ? where do you comfrom ? I am from poland I am - Polisch (nationality) Poland (countriy) You are - German Germany Hi is - Britisch The UK...

poleca85%

Okresy warunkowe -Conditionals

0 okres warunkowy - opisuje sytuację zawsze prawdziwą. konstrukcja: IF+OSOBA+PRESENT SIMPLE, OSOBA + PRESENT SIMPLE+ ... 1 okres warunkowy - opisuje sytuacje która będzie spełniona, gdy będzie spełniony jakiś warunek. konstrukcja:...

poleca72%

Present Simple oraz Present Continuous

A. PRESENT SIMPLE ORAZ PRESENT CONTINUOUS 1. THE PRESENT SIMPLE a) wzór zdania twierdzącego, zastosowanie, charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe Wzór zdania twierdzącego: PODMIOT + (przysł.częstotl.) +...

poleca85%

Czasy 'Present'

PRESENT PERFECT - Niezakończone sytuacje (I have lost my car keys. How long have you lived here? I have lived here for two years.) - I have travelled a lot. - Have you ever been to England? - We have never had a serious argument. PAST SIMPLE...

poleca85%

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense: Stosujemy do wyrażania czynności, która zostanie wykonana w niedalekiej przyszłości (należy dokładnie określić moment wykonania danej czynności). Określenia czasu: today-dzisiaj tonight-dziś wieczorem this...

poleca85%

Present simple

Zdanie twierdzące Liczba pojedyncza I like going for walks. Lubię chodzić na spacery. You like going for walks. Ty lubisz chodzić na spacery. HeSheIt likes going for walks. On/ona/ono lubi chodzić na spacery. Liczba mnoga WeYouThey like going...

poleca85%

Present Perfect

1. Czas present perfect tworzymy zestawiajac to have w czasie terazniejszym. Oto czas present perfect od czasownika regularnego TO OPEN i nieregularnego TO WRITE: I,YOU,WE,THEY=HAVE OPENED HE,SHE,IT=HAS OPENED I,YOU,WE,THEY=HAVE WRITTEN...

poleca90%

Gramatyka - Przedimki a/an/the

a/an, the Przedimka a/an używamy przed policzalnymi rzeczownikami w liczbie pojedyńczej wtedy, gdy traktujemy daną osobę lub przedmiot jako reprezentanta grupy i nie interesuje nas, o którą dokładnie osobę lub rzecz chodzi, np.: I've...

poleca85%

Subject- verb concord

Concord (another word for agreement) is a grammatical relationship of the words, which affects the form of one or more of them. In English we can distinguish three types of concord: grammatical ? following a form of the words notional ? based...

poleca85%

Reported speech

REPORTED SPEECH (MOWA ZALEŻNA) 1. REPORTED STATEMENTS. DIRECT: REPORTED: ‘He is French.’ He said (that) he was French. ‘We’re having fun.’ They said (that) they were having fun. ‘They arrived on Tuesday.’ I told her...

poleca85%

Conditionals – Okresy warunkowe

Conditionals – Okresy warunkowe 1.Okres warunkowy składa się ze zdania nadrzędnego i podrzędnego. 2.Kolejność zdań w okresach warunkowych może być różna. I okres – teraźniejszość – warunek postawiony w teraźniejszości (IF – oznacza...

poleca85%

The Past Continuous Tense, The Present Perfect Tense, The Presenr Perfect Continuous

PAST CONTINUOUS (czas przeszły ciągły) I/He/She/It was playing football. We/You/They were playing football. Was I/he/she/it playing football? Were we/you/they playing football? I/He/She/It wasn’t playing football. We/You/They weren’t playing...

poleca64%

List oficjalny i prywatny- jak pisać?

LIST PRYWATNY Wstep Thanks for you recent letter. I’m sorry I haven’ written so long but…, Zakończenie: (nadz.na spotk) Looking forward to see-ing you/ hearing from you. (zakończ :) Love … LIST Z PRZEPROSINAMI: -I’m really sorry that I forgot...

poleca85%

Indefinite article, zero article

INDEFINITE ARTICLE An article is a word that is put next to a noun to indicate the type of reference being made by the noun. FORM: It is used before a word beginning with a consonant or a vowel which sounds like consonant: * a book, a...

poleca85%

Tabelka czasy ;)

TEBELKA ZNAJDUJE SIE W ZAŁACZNIKU :)

poleca85%

Future Simple Tense - Czas przyszły prosty

Future Simple: 1.Używamy, gdy mówimy o przyszłości konkretnej, coś wydarzy się jutro, pojutrze. 2.Słówka charakterystyczne: tomorrow - jutro next - następnie next week - następnego tygodnia the day after tomorrow in 2 days - za dwa dni...

poleca92%

Present Simple

Czas Present Simple jest bardzo prosty w tworzeniu. Potrzeba tylko czasownika w podstawowej formie i osoby wykonującej czynność. Oto przykład: I usually work 8 hours a day. Zwykle pracuję 8 godzin dziennie. Żeby jednak nie było tak...

poleca85%

Reported Speech - notatka

-------------------------------------------------------------- 1. Reported Speech – zdania twierdzące i przeczące -------------------------------------------------------------- Example:...

poleca85%

Czasy

PRESENT CONTINOUS Zastosowanie: -czynność odbywająca się w chwili mówienia (I'm reading now.) -Czynność tymczasowa (He's staying a hotel at the moment.) -Plany na najbliższą przyszłość (We're going to the theatre on Sunday.) -Krytykowanie...

poleca85%

Mama

I have got a cat. He′s name is Yoda. Yoda is small and his fur is black and white and brown and his eyes are green. My cat is five years old. He likes sitting on the radiator. Yoda lives in the hause with us but during the day he is in the...

poleca85%

Konstrukcja "I wish..."

I WISH…. (1) I WISH + Past tense • wyraża życzenia, pragnienia odnoszące się do sytuacji obecnej; I wish I knew his address. ( I’m sorry I don’t know his address.) I wish I could drive a car. (I’m sorry I can’t drive a...

poleca85%

Present Perfect Continuous

Teraz zajmiemy się trochę bardziej złożonym czasem, jakim jest Present Perfect Continuous. Jak można się domyślić po nazwie, będzie to mieszanka Present Perfect i Present Continuous. Tak więc po kolei, najpierw zbudujmy przykładowe zdanie. I...

poleca85%

Past Perfect

Czas Past Perfect to czas przeszły dokonany, nazywa się go także czasem zaprzeszłym, gdyż opisuje czynność, która dokonała się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła. I went for a walk when I had finished my work. Poszedłem na spacer kiedy...

poleca85%

Strona bierna i I oraz II okres warunkowy

Strona bierna „to be” + 3 forma czasownika Present Simple - Am, is, are + 3f. A letter is written – list jest pisany (codziennie) Present Continuous – am, is, are + being + 3f. A letter is being written – list jest pisany (teraz) Past Simple...

poleca85%

Paraphases

Paraphrases 1. Some people treat their dogs very cruelly. Some dogs___________________________________________________________. 2. This container id light. You can lift it easily. ___________________________ is light...

poleca85%

Przyimki

ABOUT- o; około This book is about travels. It’s about 4 o’clock. AFTER- po; za Come after the film. Run after him AMONG- pomiędzy You are among friends. AT- o; w; na Come here at 8 a.m. They are at the cinema. At the bus stop....

poleca85%

Okresy warunkowe

Praca zawarta jest w załączniku:] Mam nadzieje ze sie komus przyda :]