profil

Past Simple, Past Continous

poleca 83% 1692 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Past Simple
Subject (I, You, He, …) + V2 (saw, worked, wrote…)
Subject + didn’t + V1 (see, work, write…)
Wh + did + Subject + V1
Past Continuous
Sbuject + was/were + V1-ing (reading, watching…)
Subject + wasn’t/weren’t + V1-ing
Wh + was/were + Subject + V1-ing


PS
• Czynność, która systematyzcnie powtarzała się w przeszłości, np. When I was ypunger I Got up at 5 p.m.
• Dla wyrażenia czynności zakończonych w określonym momencie przeszłości np. I met her on Friday; We visited him last night.
• W pytaniach o sprecyzowanie czasu, kiedy wydarzenie miało miejsce w przeszłości, np. When did you meet Peter?; When did his accident happen?
• W celu wyrażenia, że czynność miała miejsce w przeszłości, chociaż dokładny czas nie jest określony, np. The plane was 5 minutes late; We bought this book in Warsaw.
• Dla wyrażenia czynności bez określania dokładnego czasu, ale z podaniem okresu, w którym odbywała się w przeszłości, np. I worked in his firm for five years.; I had a cat when I was child.
• Charakterystyczne określenia występujące w tym czasie to: ago, last week/month/year/century, yesterday, when I was little.
PC
• Czynność z przeszłości, która została przerwana bądź zakłócona przez innne zdarzenie, np. When I was watching TV, the telephone rang.
• Co najmniej dwie czynności, które odbywały się w przszłości równolegle, np. Chile I was sleeping, you were learning.
• Opis sytuacji „tło” dla wydarzeń z przeszłości, np. A lot of people were waiting at the stadion.; Some of them were sleeping on the benches, and others were walking up and down…
• W określonym momencie w przeszłośći ktoś był w trakcie wykonywania jakiejś czynności, np. Yesterday at six they were having dinner.
• W mowie zależnej jako ekwiwalent czasu teraźniejszego, np. He said that he was living in Sopot.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata