profil

Future Simple Tense - Czas przyszły prosty

poleca 85% 377 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Używamy, gdy mówimy o przyszłości konkretnej, coś wydarzy się jutro, pojutrze.

2. Słówka charakterystyczne
- tomorrow - jutro
- next - następnie
- next week - następnego tygodnia
- the day after tomorrow
- in 2 days - za dwa dni

3. Konstrukcje zdań
a) zdanie twierdzące
Osoba (I, you, he, she......) + will, shall + czasownik + reszta zdania
b) zdanie pytające
Will, shall + osoba (I, you, he, she......) + czasownik + reszta zdania
c) zdanie przeczące
Osoba (I, you, he, she......) + won't, shan't + czasownik + reszta zdania

4. Operator
will - we wszystkich osobach l.poj. i mn.
shall - w 1 osobie l.poj. i mn
Np: I shall
We shall
will+not =won't
shall+not = shan't

For example:
He will go to the cinema tomorrow.
Will he go to the cinema tomorrow?
He won't to to the cinema tomorrow.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Gramatyka