profil

Future Simple Tense - Czas przyszły prosty

poleca 85% 376 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Future Simple:
1.Używamy, gdy mówimy o przyszłości konkretnej, coś wydarzy się jutro, pojutrze.
2.Słówka charakterystyczne:
tomorrow - jutro
next - następnie
next week - następnego tygodnia
the day after tomorrow
in 2 days - za dwa dni
3.Konstrukcje zdań:
a) zdanie twierdzące:
Osoba (I,you,he,she......) + will,shall + czesownik + reszta zdania
b) zdanie pytające:.
Will, shall + osoba (I,you,he,she......) + czesownik + reszta zdania
c) zdanie przeczące:
Osoba (I,you,he,she......) + won't, shan't + czesownik + reszta zdania
4.Operator:
will - we wszystkich osobach l.poj. i mn.
shall - w 1 osobie l.poj. i mn
Np: I shall
We shall
will+not =won't
shall+not = shan't

For example:
He will go to the cinema tomorrow.
Will he go to the cinema tomorrow?
He won't to to the cinema tomorrow.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Gramatyka