profil

Szybka powtórka - czasy

poleca 88% 1508 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

The Present Simple:
I drink milk.
She drinks milk.
They drink milk.

Czynnosci zwyczajowe, powtarzające się (always, often, usually, sometimes, occasionalyy, rarely, never, ever, nowadays, once, every day). Harmonogram, program, plan, nagłówki gazet, relacje z imprez i zdarzeń.

The Present Continuous:
I am eating raw fish.
She is eating raw fish.
They are eating raw ish.

Czynności, które trwają teraz, właśnie w tej chwili (now, at the moment, at present).

The Past Simple:
I was in home yesterday.
She was in home yesterday.
They were in home yesterday.

Czynności, zdarzenia, stany, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości (yesterday, the other day, 2 hours ago, last week).

The Past Continuous:
I was working in the office.
She was working in the office.
They were working in the office.

Czynność trwała jakiś okres czasu w przeszłości. Nie interesuje nas fakt zakończenia czynności, ale samego jej trwania (all day yesterday, all night, from 10 to 12). Czynność trwała, kiedy nastąpiła inna.

The Present Perfect:
I have already seen three Spilberg’s films.
She has already seen three Spilberg’s films.
They have already seen three Spilberg’s films.

Konsekwencje przeszłego zdarzenia są odczuwalne w teraźniejszości (lub jego braku).

The Present Perfect Continuous:
I have been waiting here for two hours.
She has been waiting here for two hours.
They have been waiting here for two hours.

Czynność trwała pewien okres czasu w przeszłości i zakończyła się dopiero niedawno, lub jeszcze trwa (all the morning, all day, since [od jakiegoś momentu], for [od jakiegoś czasu]).

The Past Perfect:
I had already written eight books.
She had already written eight books.
They had already written eight books.

Czynność, która miała miejsce i została zakończona przed pewnym momentem w przeszłości lub przed inną czynnością (after, before, when, as soon as, by the time, by that time, already, eter, for). Wyraża również stan, który w pewnym momencie w przeszłości trwał już do pewnego czasu.

When I met her in 1998, she had already been a widow for three years.

The Past Perfect Continuous:
I had been climbing for five hours.
She had been climbing for five hours.
They had been climbing for five hours.

Wyraża czynność, która w pewnym momencie w przeszłości trwała lub kiedy miało miejsce jakieś zdarzenie trwała już od pewnego czasu, przy czym mogła się zakończyć lub być dalej kontynuowana.

The Future Simple:
I will arrive tomorrow.
She will arrive tomorrow.
They will arrive tomorrow.

Przewidujemy przyszłe zdarzenia, na które nie mamy wpływu. Wyrażamy przyszłość. Prośby lub życzenia, oferty, propozycje, przyrzeczenia, obietnice, pogróżki.

The Future Continuous:
I will be working in the lab.
She will be working in the lab.
They will be working in the lab.

Czynność ciągła w przeszłości, stwierdzenie faktu, relacja zdarzenia. Czynność będzie odbywała się określony czas w przyszłości.

The Future Perfect:
I will have read all this articles tomorrow.
She will have read all this articles tomorrow.
They will have read all this articles tomorrow.

Czynność, która zostanie ukończona w przyszłości, przy czym zawsze podajemy określenie czasu. Czynność która w pewnym wyszczególnionym momencie będzie trwać już od pewnego czasu.

The Future Perfect Continuous:
I will have been living here for five years.
She will have been living here for five years.
They will have been living here for five years.

Czynność ciągła w przyszłości, która w pewny wyszczególnionym momencie będzie trwać już od pewnego czasu.

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy
Gramatyka