profil

Podsumowanie podstawowych czasów w j. angielskim (pr.simple, cont., past simple, cont,. future simple, fut. cont., pr. perfect, pr. perf. cont., past perfect, past perfect cont.)

poleca 85% 796 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Present Simple

Twierdzenie: S+V(f.0)+rest
Pytanie: Do/Does +S +V(f.0)+rest?
Przeczenie: S+ Don’t/Doesn’t+V(f.0)+rest

Zastosowanie:

Gdy mówimy o czynności, która się dzieje
zazwyczaj, często (sometimes,usually,never)
Gdy mówimy o czymś ogólnie.

Present Continuous

Twierdzenie: S+TO BE+ V(ing)+rest
Pytanie: TO BE+S+ V(ing)+rest?
Przeczenie: S+TO BE NOT+V(ing)+rest

Zastosowanie:

Czynność,którą obecnie wykonujemy.(now
,at the moment)
Jesteśmy 100% pewni czynności,jaką będziemy
wykonywać w przyszłości.

Past Simple

Twierdzenie: S+ V(ed/IIf)+rest
Pytanie: DID+ S+ V (f.0)+rest?
Przeczenie: S+ DID not+ V (f.0)+rest

Zastosowanie:

Czynność dokonana w określonym momencie w
Przeszłości.
Narracja w przeszłości.
Zwyczaje z przeszłości.
Stan, sytuacja w pewnym okresie w przeszłości.
Okoliczniki czasu: Yesterday, Last…, ….ago,
in 1969, at last, on Friday, when I was child,
then, next, finally.
Czynność DOKONANA.

Czasownik TO BE
Twierdzenie: S+ Was/Were+rest.
(I was at school yesterday)
Pytanie: Was/Were+ S+ rest…?
(Was I at school yesterday?)
Przeczenie: S+ Was not/were not+rest.
(I Wasn’t at school yesterday)

Past Continuous

Twierdzenie: S+ Was/were+ V(ing)+rest
Pytanie: Was/Were+ S+ V(ing)+rest?
Przeczenie: S+ Was/were+not+V(ing)+rest

Zastosowanie:

Czynność trwająca w danym momencie w przeszłości.
Czynność wypełniająca odcinek czasu.
Czynności trwające jednocześnie.
Opis stopniowego rozwoju sytuacji.
Czynność trwająca przerwana jednorazowym
wydarzeniem.
Okoliczniki czasu: Those days, then, at the time,
yesterday, at 6.
Spójniki: While, Still, When, As, Just as
Czynność NIEDOKONANA.
Future Simple

Twierdzenia: S+Will+ V (f.0)+rest
Pytanie: Will+ S+ V (f.0)+rest?
Przeczenie: S+ Won’t (will not)+ V (f.0)+rest?

Charakterystyczne słówka:
I hope- wierzę, mam nadzieję.
I expect- oczekuję.
I believe- wierzę.
I’m sure- Jestem pewien.
I’m afraid- obawiam się.
Probably- prawdopodobnie.

Zastosowanie:

Decyzje podjęte w chwili mówienia.
Wyrażenie stanów lub czynności przyszłych,
występujących bez naszej woli.
Czynności i stany,które mogą,ale nie muszę
wydarzyć się w przyszłości (probably).
Wyrażanie obaw, nadzieji,obietnic, ostrzeżeń,
przewidywań, próśb (promise)
Mówienie o rzeczach,których nie jesteśmy pewni lub
Niezdecydowani. (perheps).
Okoliczniki czasu: tomorrow, tonight, next… In two..three..days, soon, in a week/ month.
Future Simple Continuous

Twierdzenie:S+Will+be+V(Ing)+ rest
Pytanie: Will+S+ be+ V(ing)+ rest?
Przeczenie: S+ Will+not+ be+ V(ing)

Zastosowanie:

Opisywanie wydarzeń w ściśle określonym momencie w przyszłości.
-||-, które prabobly zdarzą się niezależnie od naszej woli lub planów
Wyrażenie grzecznych próśb, pytań
Przewidywanie stanów lub nawyków dokładnie określonej przyszłości.
Okoliczniki czasu: In two years time, this time next Friday, at 7 tomorrow, at 6 the day after tomorrow.
Present Perfect

Twierdzenia: S+Has/Have+ V(ed/f. III)+ rest
Pytania: Have/Has+S+V(ed/f.III) + rest?
Przeczenia: S+ Has/Have+not+V(ed/f.III)+rest

Charakterystyczne słówka: Lately, revently (ostatnio),
just, never, ever, always, already, so far (jak dotąd), before, yet, for, since.
FOR- przedział czasu (for a week, a month)
SINCE- punkt w czasie (since last summer)

Zastosowanie:

Czynności,które rozpoczęły się w przeszłości,ale trwają do teraz.
Czynności dopiero co zakończone(just)
Czynność, która wystąpiła w przeszłości i ma skutki w teraźniejszości.
Czynność, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie tak przeszłości jak i teraźniejszości (I hale never liked him.)

Typowe wyrażenia:
It’s the first (second, third..) time I…
Have you ever…?

Present Perfect Continuous

Twierdzenie: S+Has/Have+ been+ V(ing)+rest
Pytanie: Has/Have+ S+ been+ V(ing)+rest?
Przeczenia: S+ Has/Have+not+been+ V(ing)+rest

Zastosowanie:

Podkreśla czas trwania czynności (czynność niedokonana) (I’ve been working in the garden since 8 o’clock)
Podkreśla czynność o skutkach ubocznych. (I hale been carrying these boxes and I’m tirem now)
Czynność przejściowa, ostatnio się powtarzająca. (Mary has been making a lot of phone calls recently)
Okoliczniki czasu: all day, for half an hour, for some time, since two o’clock, recently, lately.

HOW LONG
How long+ Present Perfect or Present Perfect Countinous
(How long have you been waiting for me?)
Twierdzenie: S+had+ V(ed/f.III)+ rest
Pytanie: Had+ S+ V(ed/f.III)+rest?
Przeczenie: S+ had+ not+ V (ed/f.III)

Zastosowanie:

Do mówienia o czynnościach dziejących się w przeszłości wcześniej niż inne zdarzenia,które również miały miejsce w przeszłości.
Po wyrażeni: It was the first (sezon..) time..Past Perfect Continuous

Twierdzenie: S+ had+ been+ V(ing)+ rest
Pytanie: Had+ S+ been+ V(ing)+ rest?
Przeczenie: S+ had+ not+ been+ C(ing)+ rest

Zastosowanie:

Czasu Past Per. Cont. Używamy w tych samych sytuacjach co Past Perf., gdy chcemy podkreślić,że czynność odbywała się przez pewien czas.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata
Gramatyka