profil

Okresy warunkowe 0, I , II

poleca 83% 1733 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

O OKRES WARUNKOWY
If You boil water to 100 C , it heats.
Conditions – present simple , result – present simple

I OKRES WARUNKOWY
-mówimy o trwałych lub powtarzających się stanach rzeczy, a nie o jednostkowym zdarzeniu. Mowa o teraźniejszości
-mówimy o tym, że jeżeli zostanie spełniony pewien warunek w przyszłości, to będzie taki a taki skutek.
If I win $ milion, I will go on holiday.
Conditions – present simple result – Future (podmiot, will/won’t + 1F. Czas.)

II OKRES WARUNKOWY
-mówimy o tym, że gdyby sytuacja była inna niż jest obecnie, miałoby to taki skutek w przyszłości
- używamy mówiąc o przyszłości lub teraźniejszości gdy warunek nie jest możliwy do spełnienia
If I were you, I would do that.
Conditions – past simple (podmiot + 2f. czas), result – would/wouldn’t + czas.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Gramatyka