profil

Czas Present Continous

poleca 85% 1834 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CZAS PRESENT CONTINOUS (CZAS TERAŹNIEJSZY, FORMA CIĄGŁA)

Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych w chwili mówienia lub co trwa bardzo krótko.

Czasownik to be w twierdzeniach
I am - I`m
You are- You`re
He is - He`s
She is - She`s
It is - It`s
We are - We`re
You are - You`re
They are - They`re

Czasownik to be w pytaniach
I am - Am I
You are - Are you
He is - Is he
She is - Is she
It is - It it
We are - Are we
You are - Are you
They are - Are they

Czasownik to be w przeczeniach
I am - I`m not (nie możliwe jest utworzenie innej skróconej formy)
You are - You aren`t
He is - He isn`t
She is - She isn`t
It is - It isn`t
We are - We aren`t
You are - You aren`t
They are - They aren`t

Przysłowki częstotliwości używane w tym czasie (które warto zapamiętać)
now - teraz
at the moment - w tym momencie

KONSTRUKCJE ZDAŃ


Konstrukcja zdania twierdzącego:
Podmiot+to be+Orzeczenie (z końcówką -ing) +inne określenia

Przykład zdania twierdzącego
I`m going to the cinema now ([Teraz] idę do kina)
You`re winning (Wygrywasz)

Konstrukcja zdania pytającego
(Słówko pytające)+to be+Podmiot+Orzeczenie(z końcówką -ing)+inne określenia

Słówka pytające
Why-dlaczego
When-kiedy
Where-gdzie
Who-kto
How-ile
What-co

Przykład zdania pytającego
What are you doing? (Co robisz?)
Why is she crying? (Dlaczego ona płacze?)

Konstrukcja zdania przeczącego
Podmiot+to be+not+czasownik (z końcówką -ing)+inne określenia

Przykład zdania przeczącego
I`m not listening (Nie słucham [teraz])
You aren`t helping (nie pomagasz)
It isn`t raining (nie pada)

UWAGA
Czasu Present Continous nie używamy zazwyczaj z czasownikami wyrażającymi doznania zmysłowe, uczucia, stany umysłu, czy też posiadanie, na przykład: hear, see, love, like, believe, mean, understand, know, remember, forget, want, seem, own, belong. Te czasowniki występują tylko w czasie teraźniejszym prostym (present simple).
I like this soup (Smakuje mi ta zupa)
I don`t understand you (Nie rozumiem Cię)
What do you mean? (Co masz na myśli)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata