profil

Czasy-język angielski

poleca 83% 1743 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Present Perfect

Zakres użycia czasu:

- dla wyrażania czynności przeszłej zakończonej, której skutki trwają do chwili obecnej,
-dla wyrażania czynności rozpoczętej w przeszłości i trwającej do chwili obecnej,
Konstrukcja zdań:

*Zdanie twierdzące:

P heve(Has) O(3 f.czas.) reszta zd. ok.czasu

*Zdanie przeczące:
P heven?t (hasn?t) O(3 f.czas.) reszta zd. ok.czasu

*Zdanie pytające:
Hale/Has P) O(3 f.czas.) reszta zd. ok.czasu?

Okoliczniki czasu:
Sience-od
For-od
Alredy-już-w zdaniu przeczącym,
Yet-już w zdaniu pytającym

Present Simple ?Teraźniejszy Prosty.

Zakres użycia czasu:

-dla wyrażenia czynności powtarzającej się z określoną częstotliwością (czynności będące w zwyczaju),
-dla wyrażania faktów oczywistych i prawd uniwersalnych,
-w sprawozdaniach i relacjach sportowych,
-przy wyliczaniu czynności następujących po sobie,
-w opisach, w instrukcjach obsługi,
-dla wyrażenia czynności przyszłej, której spełnienie zależy od nas.
Konstrukcja zdań:

*Zdanie twierdzące:
P O(1 f. czas;3 osoba l.p. -s lub ?es) R. zd.

*Zdanie przeczące:
P dasn?t/dosen?t O(1 f. czas;3 osoba l.p. -s lub ?es) R. zd.

*Zdanie pytające:
Das(Does) P O(1 f. czas) R. zd.?

Okoliczniki czasu:

-wszystko co chcemy połączyć z ?every??-każdy,
-on-w,
-in-w,
-at-o,
Przysłówki częstotliwośi:

-often-często,
-always-zawsze,
-usually-zazwyczaj,
-regulary-regularnie,
-sometimes-czasami,
-from time to time-od czasu do czasu,
Almost never- prawie nigdy,
-never-nigdy,
-once a day-raz dziennie.

Future Simple- Przyszły Prosty.

Zakres użycia czasu:

- dla wyrażenie czynności, która odbędzie się w przyszłości,
- dla wyrażenia przypuszczeń, przewidywań dotyczących przyszłości,
Konstrukcja zdań:

*Zdanie twierdzące:
P will O(1 f. czas) ) R. zd. ok.czasu

*Zdanie przeczące:
P will not(won?t) O(1 f. czasownika) R. zd. Ok. czasu

*Zdanie pytające:
Wiil P O(1f. czas.) R. zd. Ok.czasu?

Okoliczniki czasu:

-to morrow-jutro,
-the day after tomorrow-pojutrze,
-in-w.
Past Simple-Przeszły Dokonany

Zakres użycia czasu:

- dla wyrażania czynności, która odbyła się w przeszłości I nie ma związku z teraźniejszością,
- dla wyrażania czynności, która powtarzała się w przeszłości,
- przy wyliczaniu szeregu czynności przeszłych,

Konstrukcja zdań:

*Zdanie twierdzące:
P O(2 f.czas.) R.zd. Ok. czasu

*Zdanie przeczące:
P did not(didn?t) O(1 f. czas.) R.zd Ok.czasu
*Zdanie pytające:
Did P O(1f.czas.) R.zd. Ok.czasu?

Okoliczniki czasu:

-yesterday-wczoraj,
-the day before yesterday-przedwczoraj,
-wszystko co można połączyć z ?ago??-temu,
-wszystko co można połączyć z ?last?-ostatni.

Past Continous

Zakres użycia czasu:

- informuje o czynnościach, które działy się w przeszłości,
-odpowiada na pytanie: what?, whose?, happening?-co się stało?

Jest czasem niedokonanym. Wyrażając zdanie w tym czasie informujemy o momencie w przeszłości, w którym trwała dana czynność.

Konstrukcja zdań:

*Zdanie twierdzące:
P was(were) O(1 f.czas. ,,ing?) R.zd.

*Zdanie przeczące:
P was(were) not(wasn?t/weren?t) O(1 f.czas. ,,ing?) R.zd.

*Zdanie pytające:
Was/Were P O(1 f.czas. ,,ing?) R.zd.?

Present Continous-Czas teraźniejszy ciągły:

Zakres użycia czasu:

- dla wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia,
- dla wyrażenia czynności odbywającej się w rozszerzonej rzeczywistości,
-dla wyrażenia czynności przyszłej zaplanowanej w chwili mówienia,
Konstrukcja zdań:

Zdanie twierdzące:

Podmiot ,,be? Orzeczenie( 1. f. czasownika ,,Ing?) Ok. czasu

Zdanie przeczące:

Podmiot ,,be? ,, not? Orzeczenie( 1. f. czasownika ,,Ing?) Ok. czasu

Zdanie pytające:

,,Be? Podmiot Orzeczenie( 1. f. czasownika ,,Ing?) Ok. czasu

Okoliczniki czasu:

Są to wyrazy lub zwroty, które informują kiedy dane czynności są odbywane.

- now- teraz,
- at this moment- w tym momencie,
-at this while- w tej chwili,
- wszystko co z ,, this?,

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata