profil

Be going to (używamy 'to be' + going to + czasownik + reszta zdania)

poleca 78% 3205 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

'Going to' używamy gdy:
- mówimy o tym, co zamiwrzamy zrobić w przyszłości
np. We're going to hare patry on Sunday.

- wiemy na pewno, że coś się wydarzy w najbliższej przyszłości
np. It's going to rain. (Zaraz zacznie padać.)

- przed 'going to' stawiamy is, are, am

- pytania tworzymy przez inwersję
np. It's going to rain.
^
||
inwersja
||
^
Is it going to rain?

- przeczenia tworzymy przez dodanie 'not' do czasownika to be'
np. It's going to rain.
It isn't (is not) going to rain!

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Gramatyka