profil

Present Simple

poleca 84% 1251 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości .
Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu
do uczuć oraz zamiłowań .

Charakterystyczne określenia czasu :

always - zawsze
usually - zwykle
often - często
sometimes - czasami
never - nigdy

Określniki te umieszcza się w zdaniu pomiędzy podmiotem a czasownikiem , np. :

I never work on Sundsys.
Nigdy nie pracuję w niedziele.

Poza tym istnieją określenia czasu , tzw. złożenia z wyrazem " every "

every day - codziennie
every month - co miesiąc
every week - co tydzień

Odmiana czasowników w czasie present simple nie jest skopmplikowana. Jedyną trudność może stanowić 3. osoba liczby pojedynczej , czyli he , she , it ( on , ona , ono ).
Do formy czasownika dodajemy końcówkę -s , np. :

1 os. 3 os.

I work He works
Pracuję On pracuje

I learn She learns
Uczę się Ona uczy się

I play It plays
Gram Ono gra

Przy czasownikach zakończonych na :
-o , -s , -ch , - sh w 3. os. l.p. dodaje się końcówkę -es , np :

She goes to the cinema on Mondays
Ona chodzi do kina w poniedziałki

He watches TV at the weekends
On ogląda telewizję w weekendy

She washes up every day
(ona) zmywa naczynia codziennie

My father finishes his work at 5 o'clock
Mój ojciec kończy pracę o piątej.

Czasowniki zakończone na spółgłoskę , po której występuje " y " otrzymują w 3 os. liczby pojedynczej końcówkę -ies :

I study English
Studiuję język angielski

She studies at university
Ona studiuje na uniwersytecie

We can fly
Potrafimy latać

The plane flies twice a week
Samolot lata dwa razy w tygodniu

Wyjątki :

I play He plays

I buy She buys

W czasie present simple pytania i zaprzeczenia tworzymy , używając tzw. operatorów.

Pytania :

' do '
do 1. i 2. osoby l.p. oraz do wszystkich osób w liczbie mnogiej

'does'
do 3 osoby l.p.

Przykłady :

Do you like this music ? - Czy lubisz tę muzykę ?
Does she live here ? - Czy ona tutaj mieszka?

Zaprzeczenia

do not = don't

do 1. i 2. osoby liczby pojedynczej oraz do wszystkich osób w liczbie mnogiej

does not = doesn't

do 3. osoby liczby pojedynczej

Przykłady :

We don't know them - My ich nie znamy
He doesn't love her - On jej nie kocha


!!!! Sposoby dodawania koncowki " S " !!!!!

I.
cook -> cooks
swim -> swims
II.
play -> plays
III. y - i
cry -> cries
fly ->flies
IV.
watch -> watches
wash -> washes
do -> does
go -> goes

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Gramatyka