profil

Język angielski

(84)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

58 online
poleca77%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym. a) dodajaemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the...

poleca85%

Czasowniki nieregularne uporządkowane wg wymowy - angielski

Czasowniki nieregularne uporządkowane wg wymowy - angielski

poleca84%

Reported Speech- mowa zależna

Reported Speech -mowa zależna- następstwo czasów, time expressions, ćwiczenia i odpowiedzi

poleca82%

Tryby Warunkowe

1. Tryb zerowy: mówi nam o rzeczach i zjawiskach, które zawsze są prawdziwe. If / When + Present Simple (3. os. l. poj. -s ), podmiot + Present Simple When is a cold, i don't go to school. If Kate is sad, she listens to the music....

poleca82%

Stopniowanie przymiotników

1) dry - drier - the driest 2) beautiful - more beautiful - the most beautiful 3) long - longer - the longest 4) angry - angrier - the angriest 5) happy - happier - the happiest 6) hot - hotter - the hottest 7) wet - wetter - the wettest...

poleca84%

Gramatyka

1. PRZEDIMKI „a” „an” „the”. „a” – stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej. Na przykład: a desk, a pen itd. „an” - stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę....

poleca73%

Czasownik be

Zdania twierdzące i przeczące : FORMY SKRÓCONE FORMY PEŁNE I'm I am you're...

poleca84%

"To be "- być

I 'am - ja jestem You are - ty jesteś She is - ona jest He is - on jest It is - ono (to) jest We are - my jesteśmy You are - wy jesteście They are -oni są Am I ? - czy ja jestem Are you ? - czy ty jesteś Is she ? - czy ona jest Is...

poleca81%

Present Simple (utrwalenie wiadomości, jasne przykłady)

Present Simple * jest czasem teraźniejszym * używamy go kiedy: - chcemy wyrazić czynność powtarzającą się codziennie - chcemy wyrazić zaplanowane rzeczy * jeśli zobaczysz w zdaniu słówka: usually, often, always, every day, in the morning, at...

poleca84%

Tabelka czasów angielskich

załącznik--->

poleca84%

Czasowniki nieregularne - trzy formy, 167 czasowników

lp 1 forma 2 forma 3 forma tłumaczenie 1 arise arose arisen powstawać, pojawiać się 2 awake awoke awoken budzić się 3 be was (were) been być 4 bear bore borne nosić 5 become became become zostawać 6 befall befell befallen przytrafić się,...

poleca84%

EXERCISES: Present Simple Tense

Preztłumacz zdania. 1) Anna wygląda bardzo dobrze....

poleca83%

Trzy formy czasownika

Być be was/were Bern Rodzić bear bore born Uderzyć beat beat beaten Stać się become became become Zaczynać begin began begun Gryźć bite bit bitten Łamać break broke broken Przynosić bring brought brought Budować build built built Kupować...

poleca84%

Irregular verbs.

220 czasowników nieregularnych z angielskiego. Proszę skorzystać z załącznika.

poleca84%

J.angielski- czasowniki nieregularne (schemat: polski,infinitive,past,participle)

[Być- be-was/were-been][bić- beat-beat-beaten][stać się- become- became-become][wiać- blow- blew-blown] [złamać- break- broke-broken] [przynieść- bring- brought-brought] [budować- build- built-built][kupować- buy- bought- bought] [łapać- catch-...

poleca84%

Odmiana czasowników

również dobrze nadaje sie na ściąge

poleca84%

Typowy dzień w skrócie, godziny,

1). Typowy dzień Wersja po polsku Wstaję o godzinie 7. o 7:30 jem śniadanie. Potem myję zęby i twarz. O godz. 8 wychodzę do pracy. O 17 kończę pracę. O 17:30 jem obiad. O 18 oglądam TV. Kolację jem o godz. 20. o 21 biorę prysznic. O godz. 23...

poleca84%

Irregular Verbs

W załączniku

poleca83%

Pojutrze ma Cię odwiedzić znajomy amerykanin. Napisz do niego e-mail.

1. Zapytasz o ostatnie przygotowania przed przyjazdem i upewnisz się czy pamięta o ważnej przesyłce. 2. Poproś o przywiezienie z USA pewnej książki i przeproś za dodatkowy kłopot. 3. Opisz krótko plan pierwszego dnia jego pobytu w Polsce i podaj...

poleca83%

Stopniowanie przymiotników, Liczba mnoga, Forma dzierżawcza, Mowa Zależna - sciąga

Jak w temacie. Są to gotowe ściągawki do druku w formie pliku doc.

poleca83%

Charakterystyka Czasowników bezokoliczniki

Bezokoliczniki w formie podstawowej wyrażają czynność powtarzającą się lub stan mający miejsce w tym samym czasie, co czynność wyrażona czasownikiem w formie osobowej. Przykład: He must be ill. He can't be ill. He may be ill. Bezokoliczniki w...

poleca83%

Testy horizons 2

test 1 i 2

poleca82%

Tabela czasów

Może się przyda w załączniku jest plik w exelu gdzie są 2 arkusze strona czynna i bierna

poleca83%

Present Simple Tense

Budowa Zdania twierdzące Zadania pytające Zdania przeczące I work Do I work? I do not work = I don’t work You work Do you work? You do not work = You don’t work She works Does she work? She does not work = She doesn’t work...