profil

Język angielski

(1160)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

146 online
poleca83%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo(często) a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie(które warto zapamiętać): always-zawsze often-często usually-zwykle sometimes-czasami...

poleca77%

Past Simple

Czas ten wyraza czynnosci , ktore zostały wykonane w przeszłości , a moment ich wykonania jest dokładnie okreslony. Past Simple stosuje sie takze, gdy mowimy ogolnie o przeszlosci lub czynnosciach wykonywanych w przeszlosci regularnie. W...

poleca84%

Present Simple

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości . Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu do uczuć oraz zamiłowań . Charakterystyczne...

poleca83%

Przepis na potrawe po angielsku

Pasta with delicious sauce Components: ? 50 dag of pasta ? 50 dag of mince meat ? 1 can of tomato pomance ? 1 big onion ? 3 spoons of olive oil ? 2 spoons of flour ? Cayenne ? Pepper ? Salt ? Herbs ? Green parsley Recipe: To give meat good taste...

poleca81%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości . Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca75%

Be going to (używamy 'to be' + going to + czasownik + reszta zdania)

'Going to' używamy gdy: - mówimy o tym, co zamiwrzamy zrobić w przyszłości np. We're going to hare patry on Sunday. - wiemy na pewno, że coś się wydarzy w najbliższej przyszłości np. It's going to rain. (Zaraz zacznie padać.) - przed...

poleca84%

Czas Present Continous

CZAS PRESENT CONTINOUS (CZAS TERAŹNIEJSZY, FORMA CIĄGŁA) Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych w chwili mówienia lub co trwa bardzo krótko. Czasownik to be w twierdzeniach: I am- I`m You are- You`re He is- He`s She...

poleca80%

How much\ How many\a lot of (policzalne i niepoliczalne)

a lot of - dla policzalnych i niepoliczalnych w zdaniach twierdzących np. You need a lot of eggs. many - dla policzalnych w przeczeniach i pytaniach np. Do you bed many apples? You don't need many eggs. much - dla niepoliczalnych w...

poleca81%

Wady i zalety bycia sławnym. Advantages and disadvantages of being famous.

Advantages and disadvantages of being famous. Most people dream about being famous. They want to be admired and loved by fans. The media show rich and fashionable stars and it is believed that their lives are full of happiness and pleasure....

poleca84%

Your Dreams and Plans for the future

Diffrent pepole have diffrent dreams and plans for the future. Some of them waut to be rich and famuse others dream abaut having a real family. My greatest dream is to be totally plusidy healthy. J mean to walk by myself. My second dream is to...

poleca77%

The advantages and disadvantages of travelling.

The advantages and disadvantages of travelling. There are many ways of spending free time. One of them is travelling. Certainly, it has its pros and cons. First advantage of travelling is visiting interesting places and meeting new...

poleca69%

Advantages and disadvantages of using Internet.

Nowadays almost everyone in the world have had a contact with computers. A great part of them has been using international computer’s net known as Internet. I think using internet has more advantages then disadvantages. First of all, Internet...

poleca81%

My dream school

My dream school is a school without rules.. Pupils can do what they want. They can choose subjects which they want to learn. They don’t have to go to school everyday. Girls wear mad clothes. The teachers don’t say “change your clothes, your skirt...

poleca76%

Opis zdjęcia

On my favourite photos is of me and my boyfriend in England. I took the photo in the summer of 2005 when i was on holiday in England. We were in London and we were walking all days.We visited many famous places in this city. We saw BigBen,...

poleca71%
poleca84%

Present Continous Tense - Czas teraźniejszy ciągły

Present Continous: 1. Używany, gdy mówimy o czynności wykonywanej w chwili mówienia. 2. Słówka charakterystyczne: now - teraz at the moment - w tym momencie at present - obecnie, w teraźniejszośći 3. Konstrukcje zdań: a)...

poleca84%

Czasy przyszłe (ich użycie)

Czasy przyszłe (ich użycie) 1. be going to be going to + V Jest to zamierzenie, widzimy coś i wyciągamy wnioski Np. I am going to do nothing in the afternoon (Mam zamiar nic nie robić po południu) She is going to have a baby (Ona...

poleca83%

Zdania warunkowe - Conditional Sentences

,0'' conditional Odnosi sie do terazniejszosci.- 100% prawdopodobienstwa Zbudowane jest w sposob nastepujacy: If (jesli) Present Simple Present Simple np. If you heat water it boils. Rezultat spelnionego warunku ,,0'' musi byc zawsze taki...

poleca83%

Czas Past i Czas Simple Present

Czasy : Past wyrazy które występują razem z tym czasem: last yesterday ago - ed ( końcówka przy czasownikach nieregularnych) II forma Jeżeli używamy zwrotu Did...lub Didn't to wraz z I formą...

poleca83%

Present Simple Tense - Czas teraźniejszy prosty

Present Simple: 1.Używamy, gdy mówimy o czynności stałej, codziennej, powtarzającej się. 2.Słówka charakterystyczne: a)every day - każdego dnia every year - każdego roku every week - każdego tygodna b)always - zawsze often - często...

poleca80%

Opis świąt - Wielkanoc

Opisz charakter i przebieg jednych z najbardziej popularnych świąt w Polsce. Easter is held every year at the end of April to honour the crucifixion of Christ. As one of the catholic holidays is also celebrated in church everywhere in the...

poleca83%

My favourite sport - Basketball

My Favourite Sport My favourite sport is basketball. It’s very exciting game. Basketball is very cheap and it is a good sport for our health. We can grow taller if we’ll play basketball often. I play basketball three times a week. Most often...

poleca83%

Przerażająca historia po angielsku

Mary jechała z tatą do końskiej stadniny za miastem. Na drodze zauważyli autostopowiczkę. Tata Mary zatrzymał się i do samochodu weszła dziewczyna w wieku około 16 lat. Powiedziała, że chce się dostać do domu. Podała im swój adres, a ponieważ to...

poleca84%

Wady i zalety zakupów w hipermarketach. Advantages and disadvantages of shopping in hypermarkets.

Shopping in enormous hypermarkets is ordinary nowadays. Various concerns build their shops in every town. They seem to have become the most popular place for shopping. Although hypermarkets certainly make our lives easier, there are also some...

poleca81%

Przepis na lody (zmyślony ale po angielsku)

Ingredients: 0,5 l whipped cream 2 eggs 100 g sugar banan pear Procedure: 1. mix the whippet cream with sugar and eggs 2. next put it to freezer for 2 hours 3. peel the banana and pear 4. cut them into pieces 5. take out from...