profil

Biologia

(826)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

260 online
poleca83%

Nicienie - podsumowanie

CHARAKTERYSTYKA NICIENIE Nicienie zwane są potocznie robakami obłymi. BUDOWA: Zewnętrzna powłoka: wór powłoko- mięśniowy, składa się z : oskórka, nabłonka, pojedynczej warstwy mięśni. Oskórek: przenikają przez niego tylko woda i gazy,...

poleca83%

DNA - podstawy

Dobór sztuczny – jest to hodowla zwierząt bądź uprawa roślin prowadząca do uzyskania pożądanych cech i utrwalenia tych cech u potomstwa np. odmiany owoców, rasy psów. Dobór naturalny – czynnikiem warunkującym przeżycie gatunków jest dostosowanie...

poleca81%

Klimat

Klimat na kuli ziemskiej charakteryzuje się w przybliżeniu równoleżnikowym układem stref klimatycznych. Długotrwałe susze, gwałtowne powodzie, tragiczne w skutkach huragany - mieszkańców Ziemi coraz częściej nękają anomalie pogodowe. Nie...

poleca81%

Genetyka-rodzaje zmienności, czynniki mutagenne.

GENETYKA-nauka o dziedziczności i zmienności. RODZAJE ZMIENNOŚCI: a)niedziedziczna(fluktuacyjna, modyfikacyjna, środowiskowa)np. sosna rosnąca w różnych warunkach:nad morzem, w głębi lądu, w górach. Strzałka wodna mająca 3 rodzaje liści[rys.1]...

poleca81%

Co ty możesz zrobić dla oszczędzania wody i chronienia jej przed nadmiernym zanieczyszczeniem.

Co ty możesz zrobić dla oszczędzania wody i chronienia jej przed nadmiernym zanieczyszczeniem. Średnie zużycie wody w Polsce wynosi 145 litrów na osobę dziennie (w miastach). Cel planów globalnego działania w zakresie oszczędzania wody jest...

poleca81%

Formy ekologiczne i zbiorowiska roślin

Naukę zajmująca się wzajemnymi zależnościami pomiędzy organizmami i ich środowiskiem nazywamy ekologia. Ekolodzy badają populacje, biocenozy i ekosystemy oraz biosferę i ekosferę. A. Populacją są wszystkie osobniki tego samego gatunku...

poleca83%

Układ rozrodczy

1)Rozmnażanie: *BEZPŁCIOWE(bez udziału gamet;osobniki potomne są identyczne genetycznie do os.macierzystego;b.szybko zwiększa sieich liczebność) -pączkowanie -podział kom. -fragmentacja plechy -przez zarodniki -wegetatywne(przez...

poleca82%

Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka.

Kiedy naprawdę zaczyna się życie? Zwykle myśli się, że pierwszym dniem życia dziecka jest dzień jego narodzin. W rzeczywistości zaczyna się ono w brzuchu mamy, dziewięć miesięcy wcześniej, w chwili spotkania się dwu różnych komórek: plemnika ojca...

poleca82%

Bakterie chorobotwórcze

Bakterie (Bacteria), jedna z gromad królestwa bezjądrowych obejmująca organizmy jednokomórkowe o różnych kształtach (ziarenkowce, pałeczki, laseczki, przecinkowce i śrubowce), składająca się z łańcuszków z luźno powiązanych komórek (paciorkowiec),...

poleca81%

Genetyka i ewolucjonizm-test rozwiązanie.

Cześć1 1)Nauka o przekazywaniu cech dziedzicznychto:-genetyka- 2)Cząstki kwasu DNAzbudowane są z:-nukleodytów- 3)Kwas DNAprzedstawia się jako:AAGGTCTCAG a odpowiednik to tego:-TTCCAGAGTC- 4)Genotyp to:-wszystkie geny organizmy- 5)Płeć...

poleca81%

Tkanki nabłonkowe i ich funkcje

Funkcja nabłonków - oddzielają nasz organizm od środowiska - pozwalają na wymianę gazową - zabezpieczają przed utratą wody - ułatwiają odbiór bodźców ze świata zewnętrznego - wyściełają narządy i jamy ciała Tkanka nabłonkowa - ma...

poleca82%

Rośliny pierwotnie wodne

Typ: Glaukocystofity. Glaukocystofity są jednokomórkowe i rozmnażają się bezpłciowo. Liczą zaledwie kilka gatunków. Ich chloroplasty zachowały wiele cech pierwotnych. U glaukocystofitów między dwiema błonami chloroplastowymi jest zachowana...

poleca82%

Ekologia - ekosystemy, populacje, stosunki między populacjami

EKOLOGIA - NAUKA O STRUKTURZE I FUNKCJONOWANIU PRZYRODY Czynniki wpływające na różnorodność biologiczną ? Interakcje między organizmami ? Wpływ organizmów na środowisko nieożywione, ? Oddziaływania środowiska na strukturę zbiorowisk organizmów...

poleca81%

Mięśnie, ukł nerwowy, mózg, odruchy warunkowe i bezwarunkowe, pamięć, pola kojarzeniowe, horony, stres,skóra

MIĘŚNIE: Budowa m. Szkieletowego:ścięgno, brzuśce, ścięgno. Pod wzgl. Czynnościowym wyróżniamy 2 grupy mięśni:-prostowniki(przywodziciele); -zginacze(odwodziciele). W czasie wykonywania ruchu, te 2 gr. Mięśni pracują antagonistycznie. Przy...

poleca83%

Pojęcia biologiczne

46. ZDEFINIUJ POJĘCIA: zoospora – inaczej pływka, to organ bezpłciowego rozmnażania się glonów, śluzowców i grzybów niższych. Najczęściej jest to haploidalna komórka poruszająca się w wodzie za pomocą wici lub rzęsek, naga i ruchliwa. Tworzą się...

poleca81%

Dowody potwierdzające ewolucję

EWOLUCJA ? proces stopniowych zmian, dzięki któremu ze wspólnego przodka powstały wszystkie żyjące dziś na kuli ziemskiej organizmy. SKAMIENIAŁOŚCI ? kopalne szczątki organizmów z minionych epok geologicznych oraz ślady ich działalności...

poleca81%

Paprotniki

Są grupą lądowych roślin organowych, obejmujących klasy: paprocie, widłakowe, skrzypowe oraz wymarłe psylofity. U paprotników występuje w rozwoju przemiana pokoleń z drobnym gametofitem, nazywanym przedroślem. Psylofity. Wymarłe paprotniki żyjące...

poleca83%

Historia odkryć genów i genetyka klasyczna

Historia odkryć genów i genetyka klasyczna Odkrycie genów Dziedziczenie cech z pewnością intrygowało naszych przodków już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia, a więc drzewa rodzące drzewa, ptaki – ptaki i ludzie...

poleca82%

Tabela gruczoł-hormon-funkcja

- jądra: androgeny (wpływają na rozwój 3 i 4 rzędowych cech płciowych) - jajniki, łożysko: estrogeny (rozwój 2 i 3 rzędowych cech płciowych i przebieg miesiączki), progesteron (odpowiada za utrzymanie ciąży, hamuje owulację) - rdzeń: adrenalina...

poleca81%

Biologia- odżywianie

Biologia- odżywianie Biologia / Biologia - prace przekrojowe / Biologia- odżywianie Odżywianie = samożywność (autotrofizm); cudzożywność (heterotrofizm) Przepływ energii w świecie: energia świetlna = (chlorofil)>e. Chemiczna- którą...

poleca79%

Poruszanie się zwierząt

Pojęcie ruchu. Ruch jest jedną z głównych cech charakteryzujących organizmy zwierzęce : jeśli zwierzę się rusza to znaczy ,że żyje. Ruch niektórych zwierząt ogranicza się do wykonywania minimalnych skurczów, inne zaś wykształciły...

poleca82%

Układ nerwowy i hormonalny

UKŁAD NERWOWY Ewolucja-poraz pierwszy pojawia się u jamochłonów=typ siateczkowy, Typ: Płazińce = typ pasmowy Typ: Obleńce = typ pasmowy Typ: Pierścienice = typ drabinkowy Typ: Stawonogi = koncentracja, zwoje mózgowe, centarlizacja,...

poleca83%

Fotosynteza

Warunki fotosyntezy : Obecność chloroplastów w komórkach Dostępność światła( słoneczne, elektryczne) Dostępność soli mineralnych (jony magnezowe aktywują fotosyntezę) Dostępność wody Temperatura - optimum 20 -30 C Niedobór jednego...

poleca81%

Woda w organiźmie roślinnym

Woda ma w świecie roślin bardzo duże znaczenie, ponieważ decyduje w dużym stopniu o wyglądzie i rozmieszczeniu roślin. Woda stanowi nieraz ponad 90% rośliny. Woda nie jest ani materiałem budulcowym, ani pokarmem dla roślin, ale warunkuje rozwój...