profil

Tkanka łączna płynna, krew, elementy morfotyczne, krwinki białe (leukocyty), agranulocyty.

poleca 85% 677 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Agranulocyty [gr. a- ?nie?, łac. granulum ?ziarnko?, gr. ktos ?komórka?] należa do leukocytów (krwinek białych), które są podstawowym elementem układu odpornościowego. Niezawierają one w cytoplazmie ziarnistości i mają pojedyńcze, niesegmentowane jądro komórkowe.
Z agranulocytów wyróżniamy limfocyty (około 25-35% wszystkich leukocytów) i monocyty (około 5-8%).
Limfocyty są okrąglawe i posiadają duże, kuliste jądro. Do krwi dostają się w mało aktywnej postaci, dopiero antygeny (ciała opce) pobudzają je do działania. Są zdolne do rozpoznawania antygenów i reagowania wobec nich różnymi formami odpowiedzi immunologicznej (np. produkcja przeciwciał).
Ze względu na właściwości wyróżniamy limfocyty T (grasicozależne) oraz limfocyty B (szpikozależne).
Limfocyty T powstają w czerwonym szpiku kostnym po czym wędrują do grasicy (gruczołu znajdujący się tuż za mostkiem) gdzie nabywają właściwości immunologiczne. Żyją nawet do kilku lat i są głównie odpowiedzialne za pobudzanie innych leukocytów do działania (np. limfocytów B do produkcji przeciwciał).
Limfocyty B również powstają w czerwonym szpiku kostnym, jednak nigdy nie przechodzą przez grasice. Dojrzałe żyją zwykle krótko około 4-10 dni. Odpowiedzialne są za produkcje przeciwciał.
Monocyty (największe wśród białych krwinek - ok. 20?m) przeważnie powstają w szpiku kostnym z komórki macieżystej szpikowej. Są zdolne do fagocytozy (pochłanianie, trawienie komórek, drobnoustrojów i martwych krwinek czerwonych) oraz do wydostawania się poza światło naczyń układu krążenia i szybkiego ruchu pełzakowatego, dlatego dojrzałe monocyty nazywami makrofagami (monocyty, które opuściły krew). W czasie swojego krótkiego życia (tylko od 3 do 5 dni), oczyszczają krew i otaczające układy ze skrawków obumarłych tkanek oraz bakterii. Produkują także interferon -.substancje pochodzenia białkowego, która wpływa hamująco na proces produkcji większości białek, w tym wirusowych w komórkach.

pojęcia:
- grasica - gruczoł, w którym limfocyty T nabierają właściwości immunologicznych; wytwarza hormon potrafiący zwiększać liczbę antyciał przeciw danej chorobie oraz zmniejszać poziom przeciwciała uczuleniowego; ponieważ gruczoł ten kurczy się z wiekiem następuje spadek aktywności hormonalnej tego gruczołu, co za tym idzie osłabia się przetwarzanie limfocytów T
- przeciwciała - specyficzny rodzaj białek wydzielany przez pobudzone limfocyty B mający zdolność do swoistego rozpoznawania antygenów
- antygen - może być nim każda substancja, która wskazuje dwie cechy: - immunogenność (zdolność do wzbudzenia przeciwko sobie odpowiedzi odpornościowej) - antygenowość (zdolność do reagowania z przeciwciałami)
- immunologiczy - związany z naturalną reakcją obronną organizmu wobec danych antygenów

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata