profil

Oddychanie

poleca 85% 663 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
budowa układu oddechowego

ODDYCH.BEZTLEN.-ZACHODZI W CYTOPLAZMIE.SUBSTRATEM W ODDYCHANIUBEZTLENOWYMJEST GLUKOZA.W WYNIKU SZEREGU PRZEMIAN POWSTAJE KWAS PIROGRONOWY.TEN ETAP NAZYWAMY GLIKOLIZA.PODCZAS GLIKOLIZY POWSTAJA4 MOLE ATP Z CZEGO 2 MOLE ZOSTAJA WYKORZYSTANE PODCZAS PROCESU,RÓWNIEŻ PODCZAS GLIKOLIZY NASTEPUJE ODERWANIE ATOMU WODOU KTÓRE ZOSTAJAPRZYŁACZONE DO KWASU PIROGRONOWEGO.POWSTAJE ZWIĄZEK ORGANICZNYNP.KWAS MLEKOWY,OCTOWY.TLENOWE-ZACHODZI W CYTOPLAZMIE I MITOCHONDIUM.1)GLIKOLIZA,2)CYKL KEBSA3)ŁAŃCUCH ODDECHOWYKWAS PIROGRONOWY WEDRUJE DO MITOCHONDRIUM I ULEGA PRZEMIANIE DOACETYLU KOENZYMA(COA)KTÓRY ZOSTAJE WŁĄCZONY DO CYKLU KEBSA.WCYKLU KREBSA NASTEPUJE ODERWANIEH2 I CO2 ATOMÓW WODORU I WSZYSTKIE ODERWANE ATOMY WODORU WEDRUJA NA ŁAŃCUCH ODDECHOWY,GDZIEODDAJA CZĘŚC SWOJEJ ENERGII KTÓRA ZOSTAJE ZMAGAZYNOWANA W ATP.OSTATECZNYM AKCEPTOEM WODORU JEST TLEN-POWSTAJE WODA METABOLICZNA.36MOLIADP+36PI+C6H12016+02-->36MOLIATP+6H2O+6CO2
RÓZNICE-TLENOWE-ZACHODZI W CYTOPLAŻMIE I MITOCHONDRIUM,POWSTAJE 36MOLI,W CYKLU KREBSA NASTĘPUJE ODERWANIE SIĘ ATOMÓW WODORU I DWUTLENKU WEGLA,KWAS PIROGRONOWY WEDRUJE DO MITOCHONDRIUM I ULEGA PRZEMIANIE ACETYLO KOENZYMU A WSZYSTKIE ODERWANE ATOMY WODORU WEDRUJA NA ŁANCUCH ODDECHOWY,GDZIE ODDAJE CZĘŚĆ SWOJEJ ENERIIBEZLENOWE-ZACHODZI W CYTOPLAZMIE,PODCZAS GLIKOLIZY POWSTAJA 4MOLE ATP,PODCZAS GLIKOLIZY NASTĘPUJE ODERWANIE SIE ATOMÓW WODORU,Z GLUKOZY POWSTAJE KWAS PIROGRONOWY,ODERWANEATOMU WODOU ZOSTAJAPRZYŁACZONE DO KWASU PIROGRONOWEGO.METABOLIZM-TO CAŁOKSZTAŁT REAKCJI CHEMICZNYCH I TOWARZYSZĄCYCH IM PRZEMIANENERGII ZACHODZACYCH W DANYM ORGANIZMIE.WSZYSTKIE PROCESY METABOLICZNIESA ZE SOBA POWIĄZANE I WAUNKUJĄ STAN RÓWNOWAGI DYNAMICZNEJ.NA PROCESY METABOLICZNE SKŁADAJA SIĘ PROCESY ANABOLICZNE I KATABOLICZNE.ANABOLIZM-EAKCJE SYNTEZY ZWIĄZKÓW BUDULCOWYCH,ENERGETYCZNYCHI ZAPASOWYCH KTÓRE WYMAGAJA ZUZYCIA ENERGIIKATABOLIZM-REAKCJE ROZPADU PODCZAS KTÓRYCH ZOSTAJE UWOLNIONAENERGIA.ODDYCHANIE KOMÓRKOWE-PROCES POLEGAJĄCY NA UTLENIANIU BIOLOGICZNYMCZYLI ODŁACZENIU ATOMÓW WODORU OD SUBSTRATU OGANICZNEGO.BUD.UKŁ.ODDECHOWEGO-JAMA NOSOWA,JAMA USTNA,KRTAŃ,OSKRZELA,OSKRZELIKI,GADŁO,TCHAWICA,LEWE PŁUCO
ZAZIĘBIENIE-CHOROBA WIUSOWA,OBJAWIAJĄCA SIE GORACZKA,NIEZYTEM GARDŁA I NOSA,KASZLEMZAPOBIEGANIE TEJ CHOROBIE POLEGA GŁÓWNIE NA UNIKANIU KONTAKTU Z CHORYMI I OGRANICZENIU PZEBYWANIA W WIEKSZYCH SKUPISKACH LUDZI W OKRESACH NASILENIASIE ZACHOROWAŃZAPALENIE OSKRZELI-ZAKAZNA CHOROBA UKŁ.ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PZEZ BAKTERIELUB WIUSY.JEGO OBJAWAMI SA KASZEL,ODKSZTUSZENIE,ZŁE SAMOPOCZUCIE,PODWYZSZONA TEMP.CIAŁA,UCZUCIE DUSZNOSCI,ZAPOBIEGANIE-UNIKACPRZECHŁODZENIA ORGANIZMU I WDYCHANIA SUBSTANCJI DRAZNIĄCYCHGRYPA-CHOROBA WIRUSOWA,KTÓRA OKRESOWO MOŻE WYWOŁYWAC EPIOLEMIE,CZYLI MASOWEZACHOOWANIA.WYRÓZNIAMY TRZY TYPY WIRUSA GRYPYA,B,C.CHOROBA SZERZY SIĘ DROGĄKROPELKOWA-KASZEL,KICHANIE,ROZMOWY.PO 1-3DNIACH OD ZAKAZENA POJAWIA SIĘGORACZKA,BÓLE GŁOWY MIĘSNI I STAWÓW.GROŻNYMI POWIKŁANIAMI POGRYPOWYMI SAZAPALENIE PŁUC,OPŁUCNEJ,ZATOK PRZYNOSOWYCH,WIRUSOWE ZAPALENIE MIESNIA SERCOWEGO.BRAK POWIKŁAŃ I PROWADZĄCYCH DO WYLECZENIA PRZEBIEG CHOROBY ZALEZY OD WŁASCIWEGOPOSTĘPOWANIA CHOEGO.ZAPOBIEGANIE-POLEGA NA SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH SWOISTA SZCZEPIONKAKTÓRA DAJE TYLKO KILKUMIESIĘCZNA ODPORNOŚC.ZAPALENIE PŁUC-ZMAIANY W MIĄZSZU PŁUC.TA CHOROBE NAJCZĘSCIEJ WYWOŁUJA DROBNOUSROJOWEBAKTERIE LUB WIRUSY.OBJAWAMI SA-WYSOKA GORACZKA,KASZEL,DUSZNOSCI,NIEKIEDYBÓLE W KLATCE PIESIOWEJ.ZAPALENIE TO GROZNA CHOROBA PONIEWAZ CZĘSTO JEST PZYCZYNA POWIKŁAŃASTMA-JEST PRZEWLEKŁYM SCHORZENIEM UKŁ.ODDECHOWEGO OBJAWIAJACA SIĘ SKURCZEM DROBNYCHOSKRZELIKÓW I OBRZEĘKIEM BŁONY ŚLUZOWEJ OSKZELI OAZ WYDZIELANIEM LEPKIEGO I GESTEGO ŚLUZU.WREZULTACIE JEST UTRUDNIONE ODDYCHANIE POJAWIAJĄ SIE SWISZCZACY ODDECH,UCZUCIE DUSZNOSCIPRZYCZYNY-SUBSTANCJE ZWANE ALERGENAMI,PYŁKI ROSLINNE,PIERZE,KURZ WYWOŁUJAALERGIE ALEGICZNAGRUŻLICA PŁUC-NADAL ZALICZA SIE DO CHORÓB SPOŁECZNYCH PONIEWAZ ZACHOROWALNOŚCNA NIA JEST DUZA.WYWOŁUJE JA PRATEK GRUŻLICY.NAJCZĘSTSZYMI ZRÓDŁAMI ZAKAZENIA SA-CHORZY,PRATKUJACY LUDZIE I CHORE ZWIERZETA.OBJAWY OGÓLNE OSŁABIENIE,SZYBKIE MECZENIE SIĘ STANY PODGOACZKOWE I KASZEL.GRUZLICA WYMAGA LECZENIA.ZAPOBIEGANIEPOLEGA PZEDE WSZYSTKIM NA IZOLOWANIU CHORYCH PZEPROWADZENIU SZCZEPIEN OCHRONNYCHOKESOWYCH BADAŃ RADIOLOGICZNYCH KLATKI PIERSIOWEJZAWODOWE CHOROBY PŁUC -WYKONUJACE OKESLONE ZAWODY.NALEZA DO NICHASTMA OSKRZELOWA,ROZEDMA PŁUC ZWIĄZANE Z WDYCHANIEM RÓŻNEGO RODZAJU PYŁÓWCHOOBY TE POWSTAJ A POD WPŁYWEM DŁUGORWAŁEGO WDYCHANIA PYŁU,KTÓRY ODKŁADASIE WEWNATRZ PŁUC.OBJAWY-Z CZASEM POJAWIAJA SIĘ TRUDNOSCI W ODDYCHANIU,DUSZNOŚC,KASZEL,PRZEWLEKŁE STANY PODGORACZKOWE.ZMIANY W PŁUCACH WYWOŁANE PRZEZPYLICE SA CZĘSTO CZYNNIKIEM SPRZYJAJACYM ROZWOJOWI GRUZLICY.RAK PŁUC-JES NAJCZESTRZYM NOWOTWOREM WYSTĘPUJACYM U MEZCZYZNSTWIERDZONO ZE ISTNIEJE ZALEŻNOSC MIĘDZY ZACHOROWALNOŚCIĄ NA RAKA PŁUC,A PALENIEM TYTONIU.NAŁOGOWE PALENIE ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOOWANIA 10-40KROTNIEDYM TYTONIOWY ZAWIERA SZKODLIWE SKŁ.PONADTO WZROST ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZAATMOSFERYCZNEGO POCIAGA WZROST ZACHOROWAŃ,JEDNOCZEŚNIE DZIAŁANIE NA OGANIZMCZŁOWIEKA ZANIECZYSZCZEŃ POSTĘPUJE ICH SZKODLIWOŚĆ

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata