profil

Fizyka

(1935)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

26 online
poleca82%

Powstanie wszechświata

WSTĘP Około 15 miliardów lat temu istniała niewyobrażalnie mała, niezwykle gorąca kula.W chwili powstania wszechświata była ona wilokrotnie mniejsza od atomu. W środku znajdowało się wszystko to, co potrzebne jest do jego utworzenia, chociaż...

poleca80%

Oddziaływania międzycząsteczkowe.

SIŁY SPÓJNOŚCI – to siły oddziaływania cząsteczek jednego rodzaju ze sobą. SIŁY PRZYLEGANIA – to siły oddziaływania cząsteczek różnego rodzaju ze sobą. Skutkiem istnienia siły przylegania jest powstawanie menisku. MENISK WKLĘSŁY – powstaje...

poleca83%

Siły zbieżne

Siłami zbieżnymi nazywamy siły, których kierunki przecinają się. F1, F2 - siły zbieżne p1, p2 - kierunki sił O - punkt przecięcia kierunków sił. Siły zbieżne mogą mieć taki sam punkt przyłośenia, lub różne...

poleca83%

Optyka

1.Fale elektromagnetyczne to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pól elektrycznego i magnetycznego. Wszystkie fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi i rozchodzą się w próżni z tą samą szybkością – 300 000 km/h ,lecz różnią się...

poleca83%

Przemiany gazowe, termodynamika, optyka.

• Prawo odbicia Jeżeli światło pada na powierzchnię zwierciadlaną, to ulega odbiciu, przy czym promień padający, normalna do powierzchni odbijającej i promień odbity leżą w jednej płaszczyźnie, a kąt padania jest równy kątowi odbicia. • Prawo...

poleca83%

Zasada działania silników cieplnych

1. Podział silników cieplnych Przez silnik cieplny przepływa substancja charakteryzująca się dużymi zmianami ob-jętości właściwej przy zmianach temperatury i ciśnienia, zwana czynnikiem pracują-cym. Ze względu na rodzaj czynnika pracującego...

poleca83%

deficyt masy jądrowej

Deficyt jądrowy masy-jądro jest lżejsze niż składniki z którego jest zrobione. A=p+n, Z=p,e A-Z=n mj=[Zmp+(A-Z)mn]-mj Energia wiązania jądra E=mc => Ewj= mj.c Energia wiązania jądra właściwa Ewjw =Ewj/A 1eV=1,6*10 [J] Ewj=...

poleca83%

Układ hamulcowy samochodu

SPIS TREŚCI I Wstęp 1.Zadania II Rodzaje hamulców 1. Bębnowe mechanizmy hamulcowe 2. Taśmowe mechanizmy hamulcowe 3. Tarczowe mechanizmy hamulcowe 4. Mechaniczne układy uruchamiające 5. Hydrauliczne układy uruchamiające 6....

poleca83%

Ruch jednostajny po okręgu i drgania harmoniczne

Podano zbiór podstawowych wielkości liniowych i kątowych opisujących ruch jednostajny po okręgu oraz - oddzielnie - ruchy harmoniczne, które dodatkowo uprzystępniono prostymi wykresami. Wymiarowania w układzie SI.

poleca79%

Czas - metody pomiaru dawniej i dziś

Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś. W referacie znaleźć można: - Co to zegar słoneczny lub klepsydra. - Kiedy wynaleziono pierwsze zegary. - Jakie są rodzaje zegarów. - Oraz wiele innych ciekawych informacji. Zegar – to przyrząd...

poleca83%

Ruch harmoniczny (sciaga, załącznik)

1. Położenie ciężarka zamocowanego na sprężynie, poruszającego się ruchem harmonicznym opisuje równanie: x(t)=10sinπt. Odległość podana jest w metrach, czas w sekundach. Na podstawie równania: a. oblicz amplitudę drgań (A) b. oblicz...

poleca82%

Planety układu słonecznego

Merkury Merkury jest pierwszą według oddalenia od Słońca planetą Układu Słonecznego. Jest on stosunkowo niewielki, gdyż jego promień wynosi zaledwie 2439km, a co za tym idzie masa jego stanowi zaledwie 5,6% masy Ziemi. Pod względem długości...

poleca83%

Energia potencjalna

Kiedy ciało posiada energie potencjalną? Jesli będzie sie znajdowało na pewnej wysokości względem punktu zerowego. Dla naszych rozważań za punkt zerowy przyjmujemy punkt równy z powierzchni ziemii. Jednak punkt zero jest punktem umownym i możemy-...

poleca84%

Podróż na Marsa

Podróż na Marsa Gdy w roku 1969 Amerykanie dotarli na Księżyc, krążyły poglądy o rychłym zdobyciu Marsa. Jednak prawda była i jest zupełnie inna. Obecnie nikt nie planuje takiej wyprawy, a to z powodu wielu czynników. Aby dolecieć do Marsa,...

poleca84%

Teoria wielkiego wybuchu. Rozszerzający się wszechświat.

"WIELKI WYBUCH (Big-Bang), gwałtowna eksplozja bardzo gorącego i bardzo skondensowanego Wszechświata 15-20 mld lat temu, po której rozpoczęła się jego ewolucja" Wielki Wybuch czyli angielski Big Bang uważany jest za wielce prawdopodobną...

poleca84%

Piorunochron.

Piorunochron jest to urządzenie chroniące budowle przed bezpośrednim uderzeniem pioruna poprzez odprowadzenie wyładowania do ziemi. Piorunochron zbudowany jest zazwyczaj z ostro zakończonego pręta metalowego, zamocowanego pionowo w najwyższym...

poleca84%

Materia międzygwiezdna (gaz międzygwiazdowy i pył międzygwiazdowy)

Gaz i pył rozproszone w przestrzeni międzygwiazdowej. Składnikami materii międzygwiazdowej są głównie wodór, hel i śladowe ilości innych gazów oraz (prawdopodobnie) pył węglowy i drobne kryształki zamrożonych gazów. Materia międzygwiazdowa stanowi...

poleca79%

Przyrządy optyczne z punktu widzenia fizyki

1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste. Każda z tych części wykonuje proste zadanie i choć...

poleca84%

Fala dżwiękowa

Fala mechaniczna(dźwięk) - to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku dzięki przekazywaniu ruchu drgającego przez cząsteczki tworzące ośrodek. Fala mech.przenosi energię. Wielkości opisujące : amplituda, okres, częstotliwość, długość fali oraz...

poleca83%

Siła

Siła, czyli wielkość zmieniająca stan ruchu ciała Wielkością która zmienia ruch (pęd) ciała jest siła. Do tego, aby w danej sytuacji pojawiła się siła różna od zera potrzebne są: przynajmniej dwa ciała oddziaływanie między tymi ciałami...

poleca83%

Badania Saturna

Voyager 2 podobnie jak jego brat bliźniak Voyager 1 miał zbadać Jowisza i Saturna wraz z ich naturalnymi satelitami.Jednak Voyager 2 zbadał również Urana i Neptuna. Został wystrzelony 20 sierpnia 1977 r., a do Jowisza, przybył 7 sierpnia 1979 r...

poleca84%

Metody badawcze fizyki

I. a) Ważne pomiary z historii fizyki: ? Pomiar promienia Ziemi ? Pomiar szybkości światła ? Wyznaczenie stałej grawitacji ? Wyznaczenie ładunku elementarnego ? Pomiar średnicy jądra atomowego-cienka złotą folie zbombardowano cząstkami...

poleca77%

Przewodniki i izolatory

Przewodnikami nazywamy ciała,których ładunki mogą poruszać sie z miejsca na miejsce. Należą do nich: matale(srebro, złoto,miedż,aluminium), półprzewodniki np grafit, oraz elektrolity czyli wodne roztwory kwasów, zasad, i soli i gazy zjonizowane...

poleca84%

Wpływ fal elektromagnetycznych na zdrowie człowieka.

Wynalazki współczesnej cywilizacji powodują, że bez przerwy jesteśmy narażeni na oddziaływanie różnego rodzaju promieniowania emitowanego niejednokrotnie przez urządzenia, których nigdy byśmy o to nie podejrzewali. Urządzenia te towarzyszą nam...

poleca83%

Planeta Wenus

Wenus jest planetą bardzo podobną do Ziemi zarówno pod względem rozmiarów (średnica 12 200 km) jak i masy (0,81 masy Ziemi).Jest to najjaśniejszy obiekt na niebie poza Słońcem i Księżycem.Planeta ta,nie ma naturalnych satelitów.Okres obiegu...