profil

Dynamika - pojęcia

poleca 83% 1148 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił.

Siła - jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał.

Siła wypadkowa - jest to siła, która zastępuje działanie innych sił zwanych składowymi.

I zasada dynamiki - jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało pozo- staje w spoczynku lub porusza się ruchem jednos. prosto.

Bezwładność - jest to właściwość ciał polegająca naprzeciw stawianiu się zmianom stanu, w którym się znajdowało.

II zasada dynamiki - jeżeli na ciało działa stała siła (będąca wypadkową wszystkich sił działających na to ciało) to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, względnie opóźnionym z przyspieszeniem lub opóźnieniem wprost proporcjonalnym do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała (a=F/m).

Swobodne spadanie ciał-ruch ciał pod wpływem stałej siły, pomijając opory ruchu.

III zasada dynamiki - jeżeli ciało A oddziałuje na ciało B pewną siłą F to ciało B oddziałuje siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku i przeciwnym zwrocie.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (3) Brak komentarzy

zgadzam się!!!

a gdzi siła wypadkowa tak jak w opisie

a gdzie siła wypadkowa tak jak w opisie

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta