profil

Fizyka

(1935)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

80 online
poleca82%

OSCYLOSKOP ZASADY DZIALANIA I RODZAJE (wiadomości ogólne)

1. Cel Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania i obsługi oscyloskopu 2.WSTĘP Oscyloskop jest uniwersalnym przyrządem pomiarowym, stosowanym do obserwacji odkształconych przebiegów elektrycznych i pomiaru ich parametrów...

poleca84%

Tarcie

Tarcie. Praca jest w dok. tekstowym.

poleca83%

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

DŹWIĘK, fiz. muz. zaburzenie falowe (fale akustyczne, fale sprężyste) rozchodzące się w ośrodku materialnym (w powietrzu z prędkością ok. 330 m/s); człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości od 16 do 20 000 Hz, stanowią one materiał muzyki; dźwięki...

poleca83%

Zjawisko przeciążenia i nieważkości

Przede wszystkim należałoby wytłumaczyć, co oznaczają słowa ?:nieważkość? i ?przeciążenie?. Jeśli chodzi o nieważkość, to można spotkać się z kilkoma jej definicjami. Jedna z nich mówi, że nieważkość jest to stan, w którym znajduje się...

poleca84%

Piorunochron

Piorunochron. Urządzenie chroniące budynki przed uderzeniem pioruna, przez odprowadzenie do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów. Najprostszy piorunochron to zaostrzony metalowy pręt, ustawiony pionowo w najwyższym...

poleca83%

Pluton - notka o planecie

Pluton jest ostatnią, dziewiątą według oddalenia od Słońca planetą Układu Słonecznego. Został on odkryty dopiero 18 lutego 1930r. przez astronoma amatora. Był nim Clyde Tombaugh. Jego masa to zaledwie 0,0025 masy Ziemi, czyli jest równa 1/5 masy...

poleca83%

Ultradźwięki

Co to są ultradźwięki? Ultradźwięki (naddźwięki) są to fale sprężyste o częstotliwościach znajdujących się powyżej górnej granicy słuchu człowieka to znaczy powyżej 20 kHz. Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz (to...

poleca84%

Einstein i teoria względności

Albert Einstein urodził się w 1879r. w Ulm w Niemczech. Uczęszczał do szkoły średniej w Szwajcarii, a obywatelem szwajcarskim został w 1901 r. W 1905r. otrzymał stopień doktorski na uniwersytecie w Zurychu, ale wówczas nie udało mu się uzyskać...

poleca83%

Planety układu słonecznego

Merkury jest małą, skalistą, gęsto usianą przez kratery planetą (bardzo przez to podobną do księżyca, chociaż nie ma tu mórz zastygniętej lawy). Największym tworem na jego powierzchnii jest Kotlina Upału otoczona pierścieniem górskim (o średnicy...

poleca83%

Naturalne źródła energii

Elektryczność z pływów morza Energię pływów morza (przypływ i odpływ) wykorzystywano od setek lat. W XVIII w. wybrzeże Europy usiane było młynami pływowymi, w których wody przypływu wpuszczano przez otwarte śluzy do zbiornika retencyjnego. W...

poleca83%

Promieniotwórczość - zastosowania i zagrożenia

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ, RADIOAKTYWNOŚĆ, zjawisko samoistnej przemiany jednych jąder atomowych w inne. Głównymi procesami odpowiedzialnymi za promieniotwórczość są: rozpad beta, rozpad alfa, wychwyt elektronu, spontaniczne rozszczepienie....

poleca83%

Planetoidy

Planetoidy to ciała niebieskie,będące bryłami skalnymi o średnicy od kilkuset kilometrów; w Układzie Słonecnzym znanych jest około 2000 planetoid obiegających Słońce; orbity większości planetoid (99,8%) zawarte są między orbitami Marsa i Jowisza w...

poleca83%

Ładunek elektryczny

W 1896 roku Joseph John Thomson odkrył elektron. Nie udało mu się jednak wyznaczyć ani ładunku, ani masy tej cząsteczki. Wyliczył jedynie stosunek ładunku do masy elektronu (e/m). Naukowiec wierzył, że ta nowo odkryta cząsteczka jest składnikiem...

poleca84%

20 lat życia Michała Faradaya (fizyka)

Plan Pracy I. Wstęp II. Dwadzieścia lat z życia 1. Pierwsze prace 2. Wielki dzień 3. Dalsze odkrycia III. Podsumowanie IV. Bibliografia Wstęp Na wschód od Westminster, w niewielkiej odległości od Tamizy, która w tym miejscu płynie...

poleca82%

Fizyka fale

Ruch drgający-ruch okresowy periodyczny powtarzający się w rownych odstępach czasu. A(m)-najwieksze wychylenie z położenia równowagi X(m)-dowolne polozenie ciała drgającego T(s)-czas jednego pelnego drgniecia ,okres drgan T=1/f F(Hz)-czestotliwosc...

poleca84%

Sciaga na temat maszyn prostych

Maszyny proste-to urządzenia przy pomocy których pracuje się tylko siłą własnych mięśni.Ze względu na prostą budowę i zasadę działania nazywamy je m.p.Dzieki tym maszynom mniejszą siłą pokonujemy siłę większa.Dźwignie-ciało sztywne...

poleca80%

Energia - źródła energii.

CZY ENERGIA JEST NAM POTRZEBNA ? RODZAJE ENERGII Energia zawsze była i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej wykorzystywanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej do produkcji energii elektrycznej, w transporcie, ogrzewaniu...

poleca84%

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy

Przewodnictwo elektryczne – zjawisko przepływu ładunków elektrycznych (prąd elektryczny) pod wpływem pola elektrycznego. Ze względu na wielkość oporności elektrycznej właściwej materiały dzieli się na izolatory (dielektryki),...

poleca83%

Reaktor jądrowy

Reaktor jądrowy to urządzenie, w którym przeprowadza się kontrolowane reakcje rozszczepiania jąder atomowych. Energia wydzielana podczas reakcji może być wykorzystana do wytworzenia prądu elektrycznego. Typowy reaktor jądrowy zbudowany jest z...

poleca82%

Teoria fizyki kwantowej

Teoria fizyki kwantowej pojawiła się w latach dwudziestych naszego wieku. Oto główne założenia tej teorii: 1. Wszystkie siły powstają dzięki wymianie dyskretnych porcji energii, zwanych kwantami. W teorii kwantowej światło zostało podzielone na...

poleca84%

Ważniejsze wzory z fizyki IIIgim

Zdolność skupiająca - 1/f 1 dpt-1/m siła tarcia T=f*Fn f-współczynnik tarcia Fn siła dociskająca Przyciąganie ziemskie 10N-1kg Gęstość...

poleca84%

Ruch drgający

Naprężenie wew. p = F/S prawo Hooke’a p = E*Δl0/l0 E modół Younga Fs = -kx Praca W = kx2/2 Energia pot. Eps=kx2/2 Wych. x = x0sinωt x = x0sin(ωt + φ) prędkość V = x0ωcosωt V0 = x0ω Przyspieszenie a = -ω2x0sinωt a0 = ω2x0 Siła F...

poleca83%

Oko ludzkie i korygowanie jego wad.

Optyczny układ oka stanowią części, przez które muszą przejść promienie świetlne, aby skupić się i wytworzyć na siatkówce pomniejszony, odwrócony, rzeczywisty obraz oglądanego przedmiotu. Ściana gałki ocznej składa się z trzech błon ściśle...

poleca80%

Niekonwencjonalne źródła energii

Energia potrzebna jest ludziom w życiu codziennym. Jej postac, forma czy wykożystanie może być różne, ale przedewszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, trosporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetlaniu. Początkowo tej energii...

poleca85%

Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na człowieka

Wstęp Pole elektryczne i magnetyczne towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Wyładowania atmosferyczne, czy Ziemia, którą można porównać do ujemnie naładowanej kuli, będącej jednocześnie wielkim magnesem z biegunami nie pokrywającymi się z biegunami...