profil

Fizyka

(1935)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

56 online
poleca83%

Tęcza, rozproszenie światła białego

TĘCZA, zjawisko opt. w atmosferze ziemskiej; powstaje wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia światła słonecznego na kroplach deszczu, mżawki lub mgły; ma postać barwnego łuku o barwach od czerwonej (na zewn. części łuku) do...

poleca84%

Fizyka - pojęcia klasa II

KLASA II 0 zasada termod. - jeżeli pewne ciało A jest w równowadze termodynamicznej z ciałem C i równocześnie ciało B jest także w równowadze term. z ciałem C, to wówczas ciała A i B są w równowadze termodynamicznej ze sobą. I zasada...

poleca82%

Fizyka w pigułce

Zjawiska Ruch jednostajny to ruch, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe drogi, np. szybkościomierz skutera wodnego wskazuje przez 10 minut taką samą wartość. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony to ruch, w...

poleca84%

Fotoogniwa czyli ogniwa fotowoltaiczne

Energia słoneczna może być przekształcona w energię elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych. Małe baterie słoneczne zasilają nasze kalkulatory, zegarki, zabawki, radia czy nawet przenośne telewizory. Dużą uwagę przywiązuje się obecnie do...

poleca84%

Ogniwo galwaniczne, przewodniki i dielektryki.

OGNIWO GALWANICZNE, źródło energii elektr., w którym energia ta powstaje w wyniku reakcji elektrochem.; składa się z 2 półogniw (elektrod) połączonych bezpośrednio roztworem elektrolitu lub rozdzielonych półprzepuszczalną błoną. Budowę ogniwa...

poleca82%

Elektrownie jądrowe- korzyści i zagrożenia

Energetyka jądrowa jest jedną z bardziej zaawansowanych dziedzin w dzisiejszym świecie. Dzieje się tak dlatego, że obecnie występuje ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czy to ze strony przemysłu, czy też odbiorców indywidualnych....

poleca79%

Bilans cieplny

1. Co to jest bilans cieplny? Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnej temperaturze, to następuje między nimi wymiana ciepła. ciało o wyższej temperaturze oddaje (traci) ciepło, a ciało o niższej temperaturze pobiera (zyskuje) ciepło....

poleca84%

Wpływ promieniowania na organizmy

Wpływ promieniowania na organizmy Odkrycie promieniotwórczości sięga przełomu XIX i XX w. Z jednej strony dało ono człowiekowi możliwości pozytywnego wykorzystania tegoż zjawiska ale z drugiej strony obarczyło ludzkość odpowiedzialnością za...

poleca83%

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych.

1. Broń jądrowa: Broń masowego rażenia, w której wykorzystuje się reakcję rozszczepienia jąder lub reakcję jądrową do wyzwalania w krótkim czasie wielkich ilości energii (wybuch jądrowy). Wyróżnia się następujące rodzaje broni jądrowej: a)....

poleca83%

Księżyc Ziemi

Księżyc -jedyny naturalny satelita Ziemi- jest skalnym globem. którego średnica wynosi jedną czwartą średnicy Ziemi czyli około 3467 kilometrów.Dla porównania-jeden z księżyców Jowisza,Ganimedes, ma średnicę 5262 kilometrów. Spośród wielu...

poleca84%
poleca78%

Ruch jednostajnie prostoliniowy

1. Ruch Ruchem nazywamy zmianę położenia jednego ciała względem innych ciał. Ruch jest pojęciem względnym. Nie można mówić o ruchu nie mając co najmniej dwóch ciał do porównania. To samo ciało może być równosześnie w ruchu i spoczynku, np....

poleca83%

Wpływ zjawiska elektryzowania na organizm człowieka

Z elektryzowaniem ciał człowiek spotyka się codziennie. Z zjawiskiem tym związane jest np. chodzenie w butach. Podeszwy butów są wykonane z tworzyw sztucznych takich jak np. guma. Związane z tym jest też korzystanie z różnego rodzaju sprzętów...

poleca80%

Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka

Z elektryzowaniem ciał spotykamy się na co dzień. Z tym zjawiskiem związane jest chodzenie w butach, w których podeszwy wykonane są z materiałów izolujących, korzystanie ze sprzętów wykonanych z tworzyw sztucznych, używanie odzieży syntetycznej, a...

poleca84%

Podstawowe zagadnienia dotyczące kosmosu.

Galaktyka- jest dużym, grawitacyjnie związanym układem gwiazd, pyłu i gazu międzygwiezdnego, niewidocznej ciemnej materii i prawdopodobnie ciemnej energii. Typowa galaktyka zawiera od 107 do 1012 gwiazd, orbitujących wokół środka masy galaktyki....

poleca84%

Miejsce Ziemi we Wszechświecie

Miejsce Ziemi we Wszechświecie już od zarania ludzkości zajmowało umysły ludzkie. Początkowo przypisywano naszej planecie centralne położenie i szczególną rolę wynikającą chociażby z istnienia na niej cywilizacji. W II wieku naszej ery Klaudiusz...

poleca84%

Wpływ promieniowania na tkankę biologiczną. Zastosowanie w medycynie.

I. Historia promieniowania W 1900r. Niemiec - Otto Walkhoff jako pierwszy stwierdził, że pochodzące od radu promieniowanie radioaktywne może niszczyć tkanki biologiczne. Jak się okazało, rad emituje: promieniowanie alfa (ok. 75% ogółu...

poleca84%

badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego

BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNEGO PROSTOLINIOWEGO I) Przyrządy użyte w doświadczeniu : · gramofon · szpula z nitką · wózek i kroplomierz · taśma papieru ułożona na stole. II) Przebieg doświadczenia : Do wózka przymocowałem kroplomierz,...

poleca84%

Polaryzacja światła

CO to jest polaryzacja, rodzaje polaryzacji itp

poleca83%

Tabela wielokrotności i podwielokrotności

Przedrostek Oznaczenie Mnożnik Eksa E 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 Peta P 1015 = 1 000 000 000 000 000 Tera T 1012 = 1 000 000 000 000 Giga G 109 = 1 000 000 000 Mega M 106 = 1 000 000 Kilo k 103 = 1...

poleca84%

Ruch zmienny

Ruch jednostajnie przyspieszony po linii prostej aśr=ΔV / Δt V=V0 + aΔt Jeśli V0=0 to V=aΔt Przemieszczenie x=x0 + V0t + at2/2 drogi przebyte w ciągu pierwszej, drugiej, trzeciej sekundzie ruchu S1:S2:S3=1:3:5 Drogi przebyte w pierwszej,...

poleca83%

Podstawowe pojęcia

FIZYKA jest najbardziej podstawową nauką przyrodniczą zajmującą się badaniem praw przyrody. Jednym z najważniejszych zadań fizyki jest poznanie fundamentalnych i uniwersalnych własności materii. Współcześnie fizyka łączy w jedną całość wszystkie...

poleca83%

Elektrownie Jądrowe

Wiadomości podstawowe : ELEKTROWNIE JĄDROWE Energia jądrowa odgrywa duże znaczenie na świecie. W elektrowni jądrowej energię uzyskujemy nie ze spalania paliw kopalnych, lecz z rozszczepiania jąder atomowych. Kocioł zostaje tu zastąpiony...

poleca84%

Tarcie

Tarcie. Praca jest w dok. tekstowym.