profil

Rekomendacja

poleca 82% 22 głosów

rzecz. ż

poręczenie za kogoś i wydanie pochlebnej opinii, polecenie komuś czegoś (lub kogoś).

 

Dyrektor szkoły przyjął do pracy nowego polonistę z rekomendacji (D. lp, ident.w C. i Ms. lp) swojego kolegi, dyrektora gimnazjum w sąsiednim mieście. W telewizji pojawiło się kilka rekomendacji (D. lm) wydarzeń kulturalnych na wybrzeżu.

 

KOMENTARZ
Czasownik rekomendować możemy rozumieć jako polecać, dawać pochlebną opinię o kimś lub o czymś. Często odnosi się to do sytuacji, które są związane z pracą, np. Pani dyrektor zarekomendowała swojego dawnego podwładnego nowemu pracodawcy.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Rekomendacja